Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Małej i Średniej Firmy z bankiem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Małej i Średniej Firmy z bankiem"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Małej i Średniej Firmy z bankiem

2 „Korzystanie z usług bankowości elektronicznej jest ryzykowne”
Mit pierwszy „Korzystanie z usług bankowości elektronicznej jest ryzykowne”

3 Bezpieczeństwo - tradycyjne usługi
Uwierzytelnianie jednostopniowe Sprawdzanie tożsamości na podstawie odręcznego podpisu Analiza grafologiczna

4 Bezpieczeństwo – bankowość internetowa
Uwierzytelnianie wielostopniowe Szyfrowanie transmisji danych za pomocą protokołu SSL Jednorazowe klucze sesji Sprawdzanie przez przeglądarkę internetową cyfrowego certyfikatu serwera bankowego Logowanie do systemu banku poprzez podanie numeru klienta i hasła generowanego przez token Pojedyncze hasła dostarczane Klientowi przez Bank, ważne przez kilkanaście minut lub tylko dla jednej operacji Blokowanie konta Automatyczne wylogowanie Certyfikat ISO 9001:2000

5 „Operacje dokonywane za pomocą internetu są kosztowne”
Mit drugi „Operacje dokonywane za pomocą internetu są kosztowne”

6 Struktura kosztu obsługi konta
Obsługa konta w banku tradycyjnym Obsługa konta w banku wirtualnym Koszt obsługi konta 118 USD 43 USD Technologia IT 13% 39% Dystrybucja nieoddziałowa 35% Koszty stałe 11% - Koszty obsługi sieci 14% Majątek nieruchomy 30% 12% Personel 33% Struktura łącznie 100% źródło:

7 „Posiadanie wielu rachunków wiąże się z wysokimi kosztami”
Mit trzeci „Posiadanie wielu rachunków wiąże się z wysokimi kosztami”

8 rachunek bieżący 98 rachunków pomocniczych bez dodatkowych opłat progresywna stawka oprocentowania uzależniona od salda na rachunku bieżącym

9 Mit czwarty „Niemożliwy jest dostęp do sald i obrotów na rachunku przez 24h na dobę”

10 Internetowy System Obsługi Klienta iBRE
24 godziny na dobę Przelewy krajowe Przelewy zagraniczne Przekazy pocztowe Polecenia zapłaty Przelewy do organów skarbowych oraz składki ZUS Lokaty terminowe Integracja z systemem finansowo - ksiegowym Klienta

11 „Banki nie negocjują kursów wymiany walut”
Mit piąty „Banki nie negocjują kursów wymiany walut”

12 negocjowanie kursu wymiany walut od 10
negocjowanie kursu wymiany walut od EUR lub równowartości tej kwoty w innych walutach

13 „Nie można szybko uzyskać kredytu”
Mit szósty „Nie można szybko uzyskać kredytu”

14 Źródła finansowania nowych inwestycji
kredyt pożyczka kredyt bankowy pożyczka prywatna leasing fundusze pożyczkowe zagraniczny partner poręczony kredyt (np.FPU) emisja akcji, pap. dłużnych venture capital brak odpowiedzi

15 Kredyt w rachunku bieżącym
Do PLN lub równowartość w innej walucie Decyzja w 7 dni Zabezpieczenie - weksel własny in blanco Kalkulator zdolności kredytowej

16 „Banki nie pomagają przedsiębiorcom ubiegającym się o fundusze unijne”
Mit siódmy „Banki nie pomagają przedsiębiorcom ubiegającym się o fundusze unijne”

17 Kredyt BRE-UNIA Kredyt inwestycyjny BRE UNIA dla Klientów aplikujących o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej proste procedury: jeden wniosek kredytowy, jedna umowa kredytowa, jedno zabezpieczenie kredytu obejmujące część pomostową oraz inwestycyjną, dostęp do finansowania pomostowego na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu, możliwość korzystania z finansowania inwestycyjnego na pokrycie części wkładu własnego, oprocentowanie – część pomostowa oprocentowana niżej niż inwestycyjna możliwość otrzymania promesy kredytowej, zabezpieczenie - możliwość skorzystania z Funduszu Poręczeń Unijnych realizowanego przez BGK, możliwość korzystania z doradztwa certyfikowanych Konsultantów Funduszy Europejskich w Oddziałach Regionalnych banku,

18 Kredyt BRE-UNIA Koszt całkowity inwestycji (np.1 000 jednostek)
Wariant z udziałem wkładu własnego na poziomie 25% Kredyt inwestycyjny BRE-Unia 75% wymagany wkład własny 25% część pomostowa (kwota dotacji) 400 jednostek część inwestycyjna 350 wymagany wkład własny 250 Zabezpieczenie kredytu ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych - FPU   max 80% kwoty kredytu - nakładów podlegających refundacji 320 jednostek max 60% kwoty kredytu - dla wkładu własnego 210 jednostek

19 BRE UNIA- poszczególne etapy
Klient Firma doradcza BRE Bank Jednostka wdrażająca Pozyskanie informacji Opracowanie i złożenie wniosku ocena ryzyka i udzielenie promesy Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku Pomoc w przygotowaniu dokumentacji Ocena formalna i merytoryczna Podpisanie umowy o dotację Przedłożenie umowy Ocena formalna uruchomienie kredytu Realizacja inwestycji Wniosek o płatność Ocena i autoryzacja przelewu wpływ środków Informacja o saldzie Rozliczenie kredytu

20 Podsumowanie Produkty wersji EFEKT BRESOK Kredyt do kwoty 200.000 PLN
Leasing Faktoring Automatyczna Lokata Jednodniowa Rachunek powierniczy Usługi obrotu bonami skarbowymi i obligacjami SP Rachunek bieżący + 98 rachunków pomocniczych Internetowy system iBRE Karty płatnicze: VISA Business Electron, VISA Business, MasterCard Business Lokaty terminowe Transakcje wymiany walut Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej

21 Tylko 4 kroki Umowa rachunku bankowego Wniosek o Pakiet dla MSP
Aneks do umowy rachunku bankowego Umowa w sprawie korzystania z systemu iBRE

22 Przed podjęciem decyzji
Kalkulator zdolności kredytowej Serwis ekonomiczny Prezentacja multimedialna

23 www.brebank.com.pl efekt@brebank.com.pl Dziękujemy za uwagę
BRE Bank SA Oddział Regionalny w Łodzi Paweł Białkowski Tel. (042)


Pobierz ppt "Współpraca Małej i Średniej Firmy z bankiem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google