Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach 2013/2014. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach 2013/2014. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach 2013/2014

2 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą Celem programu jest promowanie i współtworzenie szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.

3 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Od września 2010 roku w ramach kolejnej odsłony akcji, Szkoły z Klasą 2.0, projekt skupia się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej. TIK – Co to takiego? /1z2/

4 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z Internetu. TIK – Co to takiego? /2z2/

5 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Rozpropagowanie TIK wśród nauczycieli, uczniów i rodziców Efektywne wykorzystanie zasobów TIK Zmiany w komunikowaniu się i w prezentacji osiągnięć uczniów Realizacja zadań Szkoły z klasą 2.0 Cele Szkoły w Nowych Zdunach

6 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Plan działania Szkoły w Nowych Zdunach /1z2/ CELZADANIE DO ZREALIZOWANIA OSOBA ODPOWIEDZIA LNA TERMIN ROZPROPA GOWANIE TIK WŚRÓD NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW przygotowanie gazetki informacyjnej na temat programu; przygotowanie prezentacji multimedialnej Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach – Szkołą z klasą 2.0; prezentacja platformy Szkoły z klasą – pokazanie jej możliwości, sposobów zamieszczania informacji, zakładania blogów, wyszukiwania dobrych praktyk; przygotowanie broszury informacyjnej o programie dla uczniów, rodziców: założenie podstrony Szkoły z klasą 2.0 na szkolnej stronie internetowej; K. Gąsiorkiewicz A.Kubica M. Kotowicz K. Gąsiorkiewicz J. Markus K. Gąsiorkiewicz 25.10.2013 15.11.2013 25.11.2013 30.11.2013 EFEKTYWNE WYKORZYSTA NIE ZASOBÓW TIK karta monitoringu wykorzystania tablic interaktywnych; karta monitoringu wykorzystania pracowni komputerowej poza zajęciami komputerowymi; szkolenia z zakresu korzystania z tablic interaktywnych A. Kubica A. Jankowska K. Gąsiorkiewicz 18.11.2013 15.11.2012

7 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Plan działania Szkoły w Nowych Zdunach /2z2/ ZMIANY W KOMUNIKOWA NIU SIĘ I W PREZENTACJI OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW aktywne uczestniczenie wszystkich nauczycieli w tworzeniu szkolnej strony internetowej oraz zadań związanych z realizacją projektu Szkoła z klasą 2.0; funkcjonowanie blogów uczniowskich (2 – 3) dotyczących realizacji zadań programu, dotyczących zainteresowań uczniów; wykorzystanie blogów do prezentacji prac uczniowskich przeprowadzenie przez wychowawców klas debat klasowych i przygotowanie propozycji Kodeksu 2.0; M. Kotowicz A. Jankowska A. Kubica K. Gąsiorkiewicz wszyscy nauczyciele na bieżąco 18.11.2013 9.06 2014 20.11.2013 REALIZACJA ZADAŃ Szkoły z klasą 2.0 prowadzenie przez nauczycieli zarejestrowanych w programie zadań TIK; przeprowadzenie debaty szkolnej i wypracowanie Kodeksu 2.0; planowanie i realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK; przygotowanie i przeprowadzenie Szkolnego Festiwalu 2.0; realizacja zadania wyznaczonego przez organizatora; Nauczyciele 2.0 K. Gasiorkiewicz Nauczyciele 2.0 5 -5. 11 2013 11.12.2013 styczeń – maj 2014 czerwiec 2014 harmonogram organizatora

8 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach W naszej szkole po raz pierwszy, odbędzie się debata szkolna (styczeń 2014). Debata szkolna poprzedzona będzie debatami klasowymi (do 27 listopada 2013), prowadzonymi przez każdego nauczyciela - wychowawcę. Debata dotyczyć będzie korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły oraz uczeniu innych(np. rodziców i starszych mieszkańców miejscowości). Kodeks 2.0

9 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Z każdej klasy wybierzemy trzech przedstawicieli, którzy zaprezentują swoje propozycje utworzone wspólnie z wychowawcami. Z zebranych propozycji zostanie utworzony KODEKS 2.0 Szkoły, który posłuży jako główny cel udziału w programie Szkoła z klasą 2.0. Kodeks 2.0

10 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach W pierwszym semestrze szkoła wprowadzi Kodeks 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność) Kodeks 2.0

11 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach DRUGI SEMESTR poświęcony jest realizacji projektów edukacyjnych. To metoda nauczania,która kszta ł ci samodzielno ść, kreatywno ść i zespo ł ow ą prac ę uczniów.

12 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Jak chcielibyśmy uczyć? Uczniowie wykorzystując TIK na lekcjach nie korzystali z gotowych rozwiązań podanych na stronach internetowych, ale żeby potrafili selekcjonować informacje zdobyte w ten sposób, analizować uzyskany materiał, wyciągać wnioski i dzielić się nimi z innymi uczniami. Chcemy w uczniach odkrywać pasję i motywować do samodzielnego rozwiązywania problemów. Będziemy nagradzać i doceniać każdą samodzielną pracę twórczą. Nasza szkoła ma uczyć myślenia, rozwiązywania problemów, wyszukiwania informacji na postawione pytania, ale i żeby to uczniowie potrafili stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi.

13 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Czego potrzebujemy? Nauczyciele, aby w pełni realizować zadania z programu utworzyli listę : Do realizacji celów związanych z programem najbardziej potrzebujemy zaangażowania wszystkich członków rady pedagogicznej, dyrekcji, uczniów oraz rodziców. Zainstalowania na stałe w sali nr 5 oraz w budynku klas I – III projektora multimedialnego. Zwiększenia prędkości Internetu oraz założenie w budynku klas I – III Internetu bezprzewodowego.

14 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Z jakimi problemami musi się zmierzyć szkoła i nauczyciele? Osiągnięcie na sprawdzianach zewnętrznych wyższych wyników. Rozwijanie i zwiększanie kompetencji uczniów w zakresie korzystania z informacji oraz podnoszenie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Wprowadzenie i kształcenie nauczycieli do korzystania z aktywnych metod nauczania i TIK. (przygotowanie do udziału w programie Cyfrowa szkoła) Podnoszenie umiejętności wykorzystywania TIK w nauce szkolnej.

15 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Możliwość zakładania i prowadzenia blogów na dedykowanej uczniomi nauczycielom platformie blogów CEO. Ich prowadzenie umożliwia uczniom zdobywanie i dokumentowanie sprawności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w praktyce oraz ze świadomym i samodzielnym uczeniem się. Możliwość otrzymania odznak programowych, potwierdzających aktywność uczniów i zdobycie kolejnych umiejętności związanych z programem. Kontakt z moderatorami blogów, którzy na bieżąco śledzą i komentują postępy uczniów i inspirują ich dalszej pracy i rozwoju.

16 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Możliwość udziału w konkursach. Dyplomy dla zaangażowanych w program uczniów, w tym również dla uczniów prowadzących blogi. Możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu 2.0, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania.

17 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Dostęp do sprawdzonych materiałów edukacyjnych ze wskazówkami, jak prowadzić własny blog, ciekawie pisać, jak korzystać z nowych technologii do uczenia się i codziennej pracy szkolnej i jak realizować projekty edukacyjne i dokumentować postępy. Regularnie wysyłane maile z aktualnymi informacjami dla uczniów zainteresowanych aktywną pracą na blogach, wartościowymi materiałami i nowymi inicjatywami edukacyjnymi. Promocję działań uczniów w mediach (w szczególności w Gazecie Wyborczej) oraz na stronie programu oraz na blogu głównym.stronie programublogu głównym

18 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach NA ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ODBYWAJA SIĘ SZKOLNE FESTIWALE 2.0 (święto nowoczesnej edukacji: podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli) NAJCIEKAWSZE PROJEKTY UCZNIOWSKIE PREZENTOWANE SĄ NA OGÓLNOPOLSKIIM FESTIWALU PROJEKTÓW W WARSZAWIE.

19 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Przygotowanie: Monika Kotowicz Anna Kubica Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/szkola2zero/news http://www.ceo.org.pl/pl/szkola2zero/news http://beta.serwisceo.nq.pl/pl/szkola2zero/new s/kodeks-20-0


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach 2013/2014. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google