Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Wyszkach ID grupy: 96/52_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Siła jednego grosza Semestr /rok szkolny: Trzeci/ 2011/2012

3 Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad organizacji wolontariatu i prowadzenia akcji charytatywnych. Pokazanie pracy grupy podczas zajęć. Przedstawienie efektów naszej pracy – akcji charytatywnej.

4

5 Wolontariat Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca, wykraczająca poza obowiązki rodzinne, koleżeńskie, czy też przyjacielskie. Wolontariusz Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, dobrowolnie, świadomie i bez wynagrodzenia angażująca się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji.

6 Chęć zrobienia czegoś dobrego i pozytywnego Poczucie sensu Podwyższenie samooceny Satysfakcja Nowe znajomości Uznanie ze strony innych Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności Aby praca wolontariusza dawała mu satysfakcję, musi on posiadać motywację :

7 Wolontariat w Polsce jest zjawiskiem znacznie mniej powszechnym, niż w krajach zachodnich. Wynika to zapewne z przyczyn takich jak: Brak tradycji wolontariatu, przekazywanej z pokolenia na pokolenie spowodowanej okresem PRL-u Dążenie do podniesienia standardu życia, które powoduje, że najpierw zaspokaja się własne potrzeby, a dopiero w drugiej kolejności potrzeby społeczne Niska świadomość możliwości działania społecznego w organizacjach pozarządowych WOLONTARIAT W POLSCE

8 Przykłady wolontariatu w Polsce Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Polski Czerwony Krzyż Fundacja Mam Marzenie Caritas Związek Harcerstwa Polskiego Młodzi Światu

9 Wraz z upowszechnieniem się dostępu do mediów cyfrowych oraz nowych technologii telekomunikacyjnych, a w szczególności do komputerów osobistych i Internetu, wolontariat stał się jedna z cech ruchu wolnej kultury. Do najbardziej znanych przykładów projektów opartych na wolontariacie należą: Debian, OpenOffice, Wikipedia. Nowe media umożliwiają też podejmowanie odmiennych form dobrowolnej pracy na rzecz innych, określanych mianem wolontariatu wirtualnego. Wolontariat w Internecie Wolontariuszka edytująca Wikipedię

10 Rok 2011 został uznany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu. Natomiast przez Komisję Europejską – Europejskim Rokiem Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej. 5 grudnia każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny. Międzynarodowy Rok Wolontariatu

11 Informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami Bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz środków ochrony indywidualnej Ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków Zwolnienia z kosztów ponoszonych przez niego Każdy wolontariusz ma prawo do:

12 Wolontariusz powinien mieć Wolontariusz powinien mieć :

13 Kto, gdzie i według jakich reguł może zostać wolontariuszem? Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych do tego beneficjentów. W jakim zakresie powinni być ubezpieczeni wolontariusze? Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ( gdy współpraca trwa dłużej niż 30 dni). Jakie regulacje prawne dotyczą wolontariatu? Zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

14 Jak przygotować wolontariusza do pracy? Należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń, a jeśli charakter świadczeń tego wymaga, zapewnić środki ochrony indywidualnej. Jak traktować wolontariusza wyjeżdżającego za granicę? Wolontariuszowi za granicą, tak samo jak w kraju, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych i delegacji. Warunki uczestnictwa wolontariusza regulowane są przez międzynarodowe umowy.

15 Warto również podkreślić, iż ustawa ta nie jest jedynym dokumentem regulującym prawo dotyczące działalności w ramach wolontariatu. Zasady działalności wolontariuszy w szczególnych placówkach regulowane są przez rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

16 Nasza akcja charytatywna: WSPÓLNIE POMÓŻMY EWIE

17 5 stycznia 2012 roku na terenie województwa dolnośląskiego doszło do tragedii która dotknęła Ewę Kieryk – uczennicę gimnazjum w Bierutowie. Dziewczyna straciła obie nogi pod kołami ruszającego pociągu. Szansą dla niej jest zakup protez obu nóg, których koszt wynosi ok. 300 tys. zł Pomóżmy Ewie...

18 Postanowiliśmy więc pomóc Ewie i w naszej szkole zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy oraz kiermasz ciast. NASZA PRACA

19

20 Na ten cel udało nam się zebrać 870 zł. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się do akcji :)

21 W ramach wolontariatu każdy ma możliwość wykorzystania swoich doświadczeń, kwalifikacji, swojej wiedzy i umiejętności. Wolontariat pomaga nie tylko zdobywać nowe doświadczenia, ale także poszerzać zainteresowania, zdobywać praktykę w zupełnie nowych dziedzinach. Umożliwia wywieranie realnego wpływu na zmiany społeczne.

22 Zostań wolontariuszem Warto pomagać

23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ KONIEC

24 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google