Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monter systemów rurociągowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monter systemów rurociągowych"— Zapis prezentacji:

1 Monter systemów rurociągowych
wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2 MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 713[04] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 7126

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że monterzy systemów rurociągowych: Budują, konserwują i utrzymują w pełnej sprawności rurociągi górnicze: odsadzki hydraulicznej i suchej, rurociągi powietrza sprężonego, rurociągi odwadniania, wodnych sieci przeciwpożarowych, odmetanowania, rurociągi okrętowe: sanitarnych, kadłubowych siłownianych, ppoż., ogrzewczych, chłodniczych, spalinowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, rurociągi przemysłowe, instalacje sanitarne wraz z przyborami, montują kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła, urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody itd. Pracują przeważnie w wykopach i na wysokościach. Pracują w dużym hałasie, silnym zapyleniu, obecności w powietrzu gazów spawalniczych oraz często w ograniczonej przestrzeni. Pracę wykonują w zmiennych warunkach: w kopalniach, w stoczniach na pochylniach lub wewnątrz kadłubów okrętowych.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Podwieszanie rur na obudowie wyrobisk chodnikowych w kopalniach. Wzmacnianie obudowy chodnikowej w miejscach podwieszania ciężkich rurociągów podsadzkowych lub budowę podpór na spągu chodników. Rozkręcanie rurociągów podsadzkowych w przodkach ścianowych po każdym cyklu podsadzania, przenoszenie ich do nowego pola podsadzkowego i ponowne montowanie Trasowanie przebiegu rurociągu na statku. Wycinanie otworów w konstrukcji kadłuba, montowanie przejść wodoszczelnych i kołnierzy wzmacniających. Montowanie odcinków rurociągów i wykonywanie prób szczelności i ciśnieniowych. Montowanie armatury (np. zaworów, zasuw). Nakładanie powłok antykorozyjnych i izolacji cieplnej. Przygotowywanie, obróbkę ręczną i mechaniczną elementów instalacji, sieci przemysłowych i urządzeń przemysłowych. Układanie rurociągów przemysłowych w wykopach na terenie i nad terenem oraz w obiektach budowlanych. Montowanie instalacji przemysłowych kanalizacyjnych, parowych, wodnych, centralnego ogrzewania, cieczy technologicznych, gazowych i przeciwpożarowych. Montowanie prefabrykatów instalacyjnych, węzłów i urządzeń sanitarnych, kotłów i wymienników ciepłej wody, rozdzielni ciepła, pompowni itd. Montowanie instalacji sprężonego powietrza. Instalacji chłodniczych; solankowych; amoniakalnych; elementów automatyki instalacyjnej (np. zawory termostatyczne, elektromagnetyczne), rurociągów olejowych dla turbozespołów, instalacji i sieci z tworzyw sztucznych, regulowanie instalacji przemysłowych. Montowanie instalacji i urządzeń transportu sprężonym powietrzem. Wykonywanie prób technicznych drożności i szczelności gotowych gałęzi sieci rurociągów.

6 Posługuje się podstawową dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną związaną z zawodem.
Klasyfikuje i rozróżnia rodzaje rur, połączeń rur, armatury i kształtek rurowych oraz określa zakres zastosowań materiałów konstrukcyjnych, uszczelniających, izolacyjnych i armatury używanej w budowie rurociągów. Stosuje odpowiednią symbolikę materiałów i wyrobów według polskich norm, resortowych i zakładowych przy kompletowaniu materiałów do prostych systemów rurociągowych. Sporządza szkice prostych części maszyn. Mierzy podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne, posługując się warsztatowymi urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi oraz interpretuje wyniki pomiarów. Wykonuje podstawowe prace ślusarskie (piłowanie, cięcie, szlifowanie, wiercenie, gwintowanie, nitowanie, lutowanie, zgrzewanie, skręcanie, rozkręcanie, gięcie, prostowanie, zwijanie i tłoczenie), posługuje się narzędziami mechanicznymi o napędzie elektrycznym i pneumatycznym oraz przyrządami i narzędziami ślusarsko-monterskimi. Posługuje się w podstawowym zakresie sprzętem spawalniczym (gazowym i elektrycznym) przy cięciu i spajaniu elementów rurociągów. Obsługuje wiertarki, piły mechaniczne, obtaczarki do kołnierzy, wycinarki, gwinciarki oraz urządzenia na stanowisku do gięcia rur na zimno i na gorąco. Montuje samodzielnie, zgodnie z założeniami procesu technologicznego: odcinki rur, węzły rurociągów, armaturę, króćce i odgałęzienia, murarskie zbrojenia trasy rurociągu, elementy sterowania zaworami, itp. Posługuje się urządzeniami i osprzętem stosowanym do prób szczelności rurociągów. I wiele innych… Praca własna… Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

7 NA WESOŁO Zło nie popłaca. Czy to oznacza, że ja w pracy czynię samo zło? Budowlaniec mówi do kumpla: – Chciałbym mieszkać i pracować na Biegunie Północnym. – Dlaczego? – Bo tam noc trwa przez pół roku, więc nic bym nie robił, tylko wylegiwałbym się w łóżku. – Ale przecież po takiej nocy musiałbyś potem przez pół roku pracować bez przerwy! – Coś ty! Tam też obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy! Powrót

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie montera systemów rurociągowych niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis gwintownik narzędzie skrawające wieloostrzowe (3 do 5), służące do nacinania gwintów wewnętrznych imadło przyrząd służący do mocowania przedmiotów poddawanych obróbce ręcznej, mechanicznej klucz np. francuz z wyglądu przypominający młotek, ma obustronne szczęki, których rozwartość można regulować za pomocą pokręcanej rękojeści gwintownica przyrząd służący do ręcznego nacinania gwintów zewnętrznych na końcach prętów i rur przymiar np. taśmowy jest to forma metalowej, taśmowej miary zwijanej w obudowie, służy do mierzenia odległości z milimetrową dokładnością, wykorzystywany najczęściej w budownictwie

9 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie montera systemów rurociągowych, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

10 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy oceniasz siebie jako osobę mającą wyobraźnię przestrzenną? 2 Czy potrafisz skoncentrować się w trudnych warunkach, np. gdy panuje wokół Ciebie duży hałas? 3 Czy Twój refleks, podzielność uwagi są bardzo dobre? 4 Czy Twoja koordynacja wzrokowo-słuchowa pozwala na pracę w warunkach niebezpiecznych, np. praca na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych? 5 Czy masz umiejętność do pracy w zespole? 6 Czy Twój poziom spostrzegawczości umożliwia dostrzeganie i interpretację szczegółów np. na rysunku? 7 Czy masz lęk wysokości? 8 Jak sądzisz, czy jesteś odporny na długotrwały wysiłek fizyczny? 9 Czy Twoje zmysły węchu, słuchu i wzroku funkcjonują prawidłowo? 10 Czy cierpisz na klaustrofobię i boisz się przebywać w małych pomieszczeniach? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

11 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

12 NA WESOŁO Powrót Poszedłem szukać pracy, znalazłem zawód.
Kowalski mówi do szefa: – Panie kierowniku, proszę wybaczyć, lecz w tym miesiącu nie dostałem premii... Kierownik odpowiada: – Wybaczam Panu. Powrót

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie montera systemów rurociągowych, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3 Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz skłonność do alergii i uczuleń? 2 Czy chorujesz na padaczkę? 3 Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy zaliczyłbyś siebie do osób mających lęk wysokości? 6 Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu? 7 Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby płuc czy też oskrzeli? 8 Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Ci wykonywanie ciężkich prac fizycznych? 9 Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm?

15 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie montera systemów rurociągowych. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

16 Kształcenie w zawodzie montera systemów rurociągowych
Aby pracować w zawodzie montera systemów rurociągowych, możesz: Rozpocząć naukę w dwuletniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum. Kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po zdaniu matury – w uczelni wyższej na kierunkach mechanika i budowa maszyn. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu montera systemów rurociągowych. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

17 Kształcenie w zawodzie montera systemów rurociągowych
Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu montera systemów rurociągowych? W ramach modułu: 3.1. Techniczne podstawy budowy systemów rurociągowych: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu budowy rurociągów; przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; rozpoznawania podstawowych materiałów stosowanych do budowy rurociągów; posługiwania się dokumentacją techniczną; magazynowania, składowania i transportowania materiałów stosowanych do budowy rurociągów. 3.2. Technologia montażu systemów rurociągowych: prac przygotowawczo- -zakończeniowych przy montażu systemów rurociągowych; montażu instalacji z rur stalowych; montażu rurociągów stalowych; montażu instalacji z rur miedzianych; montażu rurociągów kamionkowych, żeliwnych i betonowych. 3.3. Technologia montażu rurociągów w przemyśle chłodniczym: technicznych podstaw chłodnictwa: montażu rurociągów, armatury i aparatury pomocniczej; montażu i instalacji aparatów do wymiany ciepła w chłodnictwie; instalowania maszyn i aparatury chłodniczej oraz próby szczelności układów chłodniczych; wykonywania izolacji zimnochronnych w chłodnictwie; napełniania układów chłodniczych czynnikiem roboczym.

18 Kształcenie w zawodzie montera systemów rurociągowych
Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu montera systemów rurociągowych? Przykładowe: Wasilewski Z., Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne i rurociągi przemysłowe, WSiP, Warszawa1999. Wapińska B., Popek M., Rysunek zawodowy: instalacje sanitarne, WSiP, Warszawa 2009. Podawca K., Zarys budownictwa ogólnego. Technologia, WSiP, Warszawa 2009.

19 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie montera systemów rurociągowych. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl). Na wesoło

20 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Monter systemów rurociągowych może poszukiwać pracy w: przedsiębiorstwach zajmujących się instalacją, montażem, naprawą, konserwacją i eksploatacją wszelkiego typu rurociągów i systemów rurociągowych. Może pracować w kopalniach podziemnych i odkrywkowych oraz przemyśle stoczniowym. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których możesz pracować, są: instalator rurociągów, konserwator rurociągów, obchodowy rurociągów.

21 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie montera systemów rurociągowych? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z monterami pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

22 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1. Armatura i Rurociągi (http://www.cibet.com.pl/str.php?pg=publication&no=2, 7 grudnia 2009). 2. Polski Instalator (http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?cms=39, 7 grudnia 2009). 3. Fachowy Instalator (http://www.fachowyinstalator.pl/, 7 grudnia 2009). 22

23 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: (7 grudnia 2009). (7 grudnia 2009). Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

24 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "Monter systemów rurociągowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google