Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 nr 14 poz. 114 z późn. zm.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 nr 14 poz. 114 z późn. zm.)"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 nr 14 poz. 114 z późn. zm.)

2 Termin wejścia w życie: 11 lutego 2012 r.

3 Kto podlega? osoby wchodzące w skład organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów

4 Kiedy naruszenie? 1.Nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. 2.Nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego.

5 Kiedy naruszenie? 3. Nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji. 4. Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości. 5. Zmiany w planie finansowym bez zgody (budżet przy dotacji). 6. Postępowanie niezgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

6 Nie stosuje się ustawy: Gdy środki finansowe nie przekraczają przeciętnego wynagrodzenia (ogłaszane przez GUS)

7 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

8 Kary 1. upomnienie 2. nagana 3. kara pieniężna (do 3-miesięcznego wynagrodzenia) 4. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (do 5 lat)

9 www.mazowieckie.pl/ngo Dziękuję Izabela Siander Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z NGO isiander@mazowieckie.pl 22 695 62 16 / 723 997 278 Andrzej Rybus-Tołłoczko Doradca Wojewody Mazowieckiego arybus-tolloczko@mazowieckie.pl 22 695 69 80 / 723 996 074


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 nr 14 poz. 114 z późn. zm.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google