Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy Mazowszu grozi powódź?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy Mazowszu grozi powódź?"— Zapis prezentacji:

1 Czy Mazowszu grozi powódź?
Przygotowania regionu do sytuacji kryzysowej

2 Stan wody w rzekach w Polsce, 4 lutego 2010

3 Zjawiska lodowe, 4 lutego 2010

4 Zjawiska lodowe na Bugu

5 Zjawiska lodowe na Wiśle

6 Pokrywa śnieżna

7 Powódź roztopowa 1979

8 Powódź zatorowa 1982

9 Lodowe wypełnienie koryta Wisły, 4.02.2010 r.
Przekrój poprzeczny koryta Wisły (km 624, 8)

10 Przekrój Wisły pod Płockiem

11 Miejsca zatorowe

12 Posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Wyszogród, 30 czerwca 2009 - analiza stanu technicznego obwałowań Wisły i Bugu - ocena zagrożenia powodziowego w województwie Warszawa, 5 października 2009 r. - zagrożenie powodzią zatorową w woj. mazowieckim - stan koryt rzecznych Wisły i Bugu oraz możliwości ich regulacji (RZGW) - przegląd planowanych inwestycji w obwałowaniach Wisły, Bugu i Narwi (WZMiUW)

13 Posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Płock, 2 stycznia 2010 Ocena stopnia zagrożenia powodziowego na Wiśle i Bugu w pow. płockim, siedleckim i wyszkowskim Ocena sił i środków straży pożarnej, RZGW i WZMiUW Decyzja o dalszym kruszeniu lodu przez lodołamacze w okolicach Płocka Warszawa, 1 lutego 2010 Ocena stopnia zagrożenia powodziowego we wszystkich gminach i powiatach województwa Ocena sił i środków administracji zespolonej oraz wojska niezbędnych w przypadku powodzi Wydanie zaleceń dla powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego związanych z przygotowaniem się do ewentualnych zagrożeń

14 Służby współdziałające (1)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - 5 lodołamaczy na Zaporze Włocławek Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - otwarto ponad 300 budowli piętrzących wodę - 112 śluz wałowych - zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego w Kamionie

15 Służby współdziałające (2)
Państwowa Straż Pożarna – 520 osób Komenda Stołeczna oraz Komenda Wojewódzka Policji – ocena możliwości wykorzystania sprzętu policji w przypadku powodzi Ochotnicze Straże Pożarne – osób (w tym 4500 w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym) Wojewódzki Sztab Wojskowy - 373 żołnierzy (4000 w całym kraju) - śmigłowcowe zespoły minerskie (2 na Mazowszu, 12 w całym kraju) - amfibie, ciężarówki - przyspieszony stan osiągania gotowości (skrócony z 72 do 24 godzin)

16 Zalecenia wojewody dla gmin i powiatów
Przeprowadzenie posiedzenia powiatowego ZZK z udziałem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Aktualizacja planów przeciwpowodziowych i ewakuacyjnych Odśnieżanie dróg dojazdu do miejsc pozyskiwania piasku i kruszywa oraz do wałów w miejscach zatorowych Monitorowanie sytuacji na rzekach i obiektach hydrotechnicznych - ew. pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy Przegląd sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych Gotowość do zgłaszania potrzeb w zakresie wsparcia ze strony sił zbrojnych Udrożnienie kanalizacji deszczowej, lokalnych cieków i urządzeń melioracyjnych, przepustów itp.

17 Zalecenia dla mieszkańców na wypadek wystąpienia powodzi
Jeśli Twój dom lub majątek ruchomy położony jest na terenach zalewowych lub zagrożonych zalaniem, przeprowadź samochód, przenieś plony w miejsce, które nie grozi zalaniem Zgromadź w domu niezbędną ilość czystej wody oraz niepsującej się żywności Zapewnij odpowiednią ilość źródeł światła – latarki, świece, zapasowe baterie do radia i latarek Upewnij się, że posiadasz apteczkę z zestawem do udzielenia pierwszej pomocy oraz podstawowe artykuły sanitarne

18 Zalecenia dla mieszkańców na wypadek wystąpienia powodzi
Przygotuj koce lub śpiwory, nieprzemakalne obuwie, ciepłą odzież, kurtki przeciwdeszczowe etc. Miej włączone radio o niezależnym źródle zasilania Dostosuj się do poleceń prowadzących akcję ratunkową, a w szczególności podporządkuj poleceniu ewakuacji. Część czynności możesz wykonać dzisiaj, jutro możesz nie zdążyć! Rodzinny Plan Powodziowy – jak postępować przed i w trakcie powodzi:


Pobierz ppt "Czy Mazowszu grozi powódź?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google