Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I DZIAŁANIA RATOWNICZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I DZIAŁANIA RATOWNICZE"— Zapis prezentacji:

1 ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I DZIAŁANIA RATOWNICZE

2 ZAGROŻENIA POWODZIOWE
Powódź, czyli zalanie znacznych obszarów przez wezbrane wody, jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski. Szczególne narażone na niebezpieczeństwo są tereny leżące nad rzekami i potokami oraz rejony nadmorskie, otacząjce ujścia rzek do Morza Bałtyckiego.

3 PRZYCZYNY POWODZI: Nadmierne opady deszczu- głównie w miesiącach letnich. Najbardziej zagrożone tym rodzajem powodzi są: Tatry, Beskidy, Kotlina Kłodzka. Wiosenne roztopy- z powodu znacznej ilości zgromadzonego śniegu i gwałtownego przebiegu roztopów największe wezbrania występują na rzekach górskich.

4 Zatory lodowe- przyczyna jest zablokowanie koryta rzeki przez lód, Są to powodzie zimowe.
Sztormowe fale oraz silny północny wiatr- wtłaczające wody morskie i wody rzek w głąb ich koryt, co zmienia na pewien czas normalny kierunek wód.

5 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
Zespół działań mających na celu ograniczenie strat powodziowych. Poczynania te mają charakter zabiegów technicznych oraz nietechnicznych. Pierwsze polegają na ograniczaniu wielkość fali powodziowej oraz jej zasięgu przestrzennego przy pomocy zbiorników retencyjnych, kanałów ulgi, polderów i obwałowań. Drugie - na edukowaniu mieszkańców terenów potencjalnie zagrożonych powodzią, stosowaniu systemów wczesnego ostrzegania, jak również specjalnych rodzajów ubezpieczeń.

6 ZACHOWANIE W CZASIE POWODZI:
Stale słuchać radia częstotliwości regionalnej. W razie podnoszenia się poziomu wody przenosić się na wyższe kondygnacje budynku. Utrzymać stałą gotowość do ewakuacji. Nie poddawać się panice i chaosowi. Ostrożnie korzystać z mostów, przepustów i nasypów drogowych.

7 W CZASIE POWODZI NIE WOLNO:
Używać wód powodziowych i gruntowych do celów spożywczych i sanitarnych. Poruszać się po terenach zalewowych, jeżeli woda płynie wartkim strumieniem. Zbliżać się do słupów i urządzeń linii energetycznych.

8 EWAKUACJA Polega na szybkim przygotowanym przemieszczeniu ludności z rejonów przewidywanych działań sił zbrojnych lub przyległych do zakładów pracy oraz obiektów hydrotechnicznych i innych, stanowiących – w razie uszkodzenia lub awarii – potencjalne zagrożenie dla ludności. Przygotowuje się ją w czasie pokoju, a realizuje w okresie wojny oraz w sytuacjach wystąpienia symptomów zagrożenia.

9 RODZAJE POWODZI W POLSCE:

10 ZAGROŻENIE POŻAROWE

11 PRZYCZYNY POŻARÓW W mnogości pożarów dostrzegamy różne przyczyny ich powstawania. Są wśród nich: wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych i ogrzewczo-kominowych, wady urządzeń technicznych, źle rozwiązane procesy technologiczne, wreszcie działanie sił przyrody, ale najwięcej pożarów wybucha na skutek ludzkiej lekkomyślności, a mianowicie: nieostrożności.

12 ZAPOBIEGANIE POŻAROM:
PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY: - Gasić do końca papierosa. - Palić tytoń w miejscach do tego przeznaczonych. Nie bawić się zapałkami w miejscach gdzie występuje dużo traw. Tłumica Gaśnica Szafka hydrantowa Koc gaśniczy Hydronetka Agregat gaśniczy Hydrant zewnetrzny

13 ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

14 ZASADY POSTEPOWANIA PODCZAS POŻARU:
Zauważysz pożar określ miejsce i rozmiar zdarzenia. Odetnij dopływ gazu i prądu. Podejmij próbę ugaszenia ognia. Zawiadom straż pożarną. Rozpocznij ewakuację.

15 WYPADKI I KATASTROFY BUDOWLANE:
POSTĘPOWANIA RATOWNICZE: GŁÓWNE PRZYCZYNY: Uciekamy z budynku przy nagłych pęknięciach ścian, sufitów, kołysaniu się budynku. Jeżeli nie zdążymy opuścić budynku, chronimy się w bezpiecznym miejscu: piwnicy, przy zewnętrznych ścianach. Pomagamy poszkodowanym, usuwając ciężkie elementy, które ich przygniatają. Błędy konstruktorów Błędy wykonawcze Pominięcie procedur geodezyjno-geologicznych Nieuwzględnianie specyfiki terenów sejsmicznych

16 WYPADKI I KATASTROFY PRZEMYSŁOWE:
POSTEPOWANIE RATOWNICZE: GŁÓWNE PRZYCZYNY: Akcję ratowniczą prowadzą wyspecjalizowane służby ratunkowe, a osoby ocalałe i bezpośrednio zagrożone powinny się szybko ewakuować Nagły zanik zasilania w energię elektryczną lub w tzw. wody technologiczne Uwolnienie toksycznych substancji Pożary obiektów produkcyjnych lub magazynowych

17 WYPADKI I KATASTROFY KOMUNALNE:
POSTĘPOWANIE RATOWNICZE: GŁÓWNE PRZYCZYNY: Zanik dostaw ciepła( zimą), prądu, wody lub gazu; zakłócenia lub całkowity zanik łączności- na skutek uszkodzeń linii przesyłowych lub infrastruktury telekomunikacyjnej Istotne są działania przygotowujące do przetrwania skutków takich zdarzeń: wyposażenie domu w dwa rodzaje ogrzewania. Zgromadzenie zapasu świec, lamp oliwnych lub naftowych, turystycznych butli gazowych wraz z promiennikiem i palnikiem.

18 WYPADKI I KATASTROFY GÓRNICZE:
POSTĘPOWANIA RATOWNICZE: GŁÓWNE PRZYCZYNY: Zbyt dynamiczna eksploatacja złóż, nieprzestrzeganie przepisów bhp i norm wydobywczych Wywoływanie przez siły natury tąpnięcia, zawalenia szybów i chodników kopalnianych Niesprawność instalacji ostrzegawczej Akcję ratunkową prowadzą wyspecjalizowane służby ratownicze

19 WYPADKI I KATASTROFY HYDROTECHNICZNE:
POSTĘPOWANIA RATOWNICZE: GŁÓWNE PRZYCZYNY: Pęknięcia tam, zapór wałów przeciwpowodziowych Uprzedzeni o nadchodzącym zagrożeniu, natychmiast ewakuujemy się Zaskoczeni nagłym atakiem żywiołu w budynki przedostajemy się na najwyższą kondygnację lub dach

20 KONIEC;) EWELINA KANDEFER


Pobierz ppt "ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I DZIAŁANIA RATOWNICZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google