Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewakuacja to zorganizowane przemieszczanie ludności cywilnej z terenów zagrożonych do rejonów bezpiecznych. Może być: Planowana – kiedy wcześniej przygotowano.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewakuacja to zorganizowane przemieszczanie ludności cywilnej z terenów zagrożonych do rejonów bezpiecznych. Może być: Planowana – kiedy wcześniej przygotowano."— Zapis prezentacji:

1

2 Ewakuacja to zorganizowane przemieszczanie ludności cywilnej z terenów zagrożonych do rejonów bezpiecznych. Może być: Planowana – kiedy wcześniej przygotowano przemieszczenie ludności z rejonów prawdopodobnego zagrożenia, Doraźna – kiedy nagle nastąpiło nieprzewidziane zagrożenie zdrowia oraz życia ludzi.

3 Gorzyce k./ Tarnobrzega woj. podkarpackie Ewakuacja ludności z terenów zalanych

4 W czasie ewakuacji działają specjalne komórki organizacyjne, tworzone przez władze samorządowe i pomagające ewakuowanym w trudnym okresie.

5 Do zadań specjalnych komórek należy m. in. Utworzenie punktów: Ewakuacyjno – informacyjnych Zbiórek Pomocy medycznej Żywienia

6 Wybuch gazu Pruszków Ewakuacja ludności z pożaru

7 Piaseczno Ewakuacja ludności z terenów zalanych

8 Każdy powinien zostać poinformowany o sposobie ewakuacji, zasadach zabezpieczenia logistycznego oraz spodziewanych warunkach w miejscu pobytu tymczasowego. Rodzinom należy zapewnić wspólny dojazd oraz miejsce zakwaterowania. Szczególną opieką otacza się osoby chore, niepełnosprawne, w podeszłym wieku oraz kobiety ciężarne i z małymi dziećmi. W czasie przemieszczania ludności odpowiednie służby zapewniają warunki sanitarno – higieniczne, zaopatrując ludność w wodę, żywność, środki medyczne i higieniczne.

9 Ewakuacja z pojazdu po wypadku

10 Niezależnie od ewakuacji prowadzonych przez władze państwowe lub samorządowe każdy powinien być przygotowany do zmiany miejsca zamieszkania w przypadku zagrożenia. Zanim jednak podejmiemy decyzję o ewakuacji, powinniśmy zrobić rozpoznanie. Trzeba ustalić plan postepowania kierując się pewnymi zasadami.

11 Wybranie i sprawdzenie minimum dwóch bezpiecznych miejsc w różnych odległościach od własnego domu jako potencjalnie możliwych do zamieszkania w przypadku pożaru, powodzi itp.

12 Ustalenie z rodziną stałych miejsc, w których można zostawiać wiadomości i ewentualnie kontaktować się w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

13 Ustalenie z najbliższymi standardowego postępowania w przypadku konieczności natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania.

14 Przechowywanie podstawowych dokumentów w jednym, stałym miejscu, znanym wszystkim członkom rodziny.

15 Okresowe sprawdzanie stanu głównych bezpieczników i zaworów oraz instalacji domowych i natychmiastowe usuwanie stwierdzonych braków lub uszkodzeń.

16 Posiadanie niezbędnego zapasu wody pitnej, żywności oraz podstawowych środków opatrunkowych i higienicznych, radioodbiornika na baterie, pracującego na falach stacji lokalnej, zapasowego oświetlenia.

17 Opracowanie listy przedmiotów niezbędnych i zgromadzenie ich w miejscu znanym wszystkim domownikom.

18 1.Dokumenty tożsamości. 2.Rzeczy osobiste. 3.Odzież 4.Lekarstwa specjalistyczne. 5.Zapas żywności i wody pitnej. 6.Indywidualne środki ochrony.

19 Costa Concordia Włochy Ewakuacja z tonącego statku

20 Odbywa się na podobnych zasadach jak w przypadku ludzi. W zależności od zagrożenia należy wcześniej: wybrać i sprawdzić dwa, trzy miejsca w okolicy, gdzie można rozmieścić stada krów, koni, owiec i innych zwierząt, sprawdzić drogi ewakuacji zwierząt, znaleźć miejsca wodopojów i zastępczych źródeł wody.

21 Ewakuacja zwierząt

22 Borki Ewakuacja zwierząt

23 Iwona Juszczyk


Pobierz ppt "Ewakuacja to zorganizowane przemieszczanie ludności cywilnej z terenów zagrożonych do rejonów bezpiecznych. Może być: Planowana – kiedy wcześniej przygotowano."

Podobne prezentacje


Reklamy Google