Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKO W OKO SIŁA WIZUALIZACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKO W OKO SIŁA WIZUALIZACJI."— Zapis prezentacji:

1 OKO W OKO SIŁA WIZUALIZACJI

2 Wizualizacja * „przedstawienie czegoś w formie odbieranej wzrokiem, za pomocą obrazu, ikony, piktogramu..” (definicja –Słownik Języka Polskiego wyd. PWN) * „...odnosi się do grupy umiejętności wzrokowych, które istota ludzka może rozwijać poprzez patrzenie i jednoczesne włączenie innego zmysłu..” (definicja J. Debesa -Visual Literacy- 1969)

3 Jak zapamietać by pamiętać !?
Playground- (plac zabaw)- grunt, ziemia Barber-(fryzjer)-barbarzyńca, obcinać Comfortable-(wygodny)-komfort, wygoda Budowanie „haków” pamięciowych Budowanie systemu skojarzeń

4 Uczeń wobec obrazu Obraz pomaga w szybkim zapamiętywaniu wyrazów, informacji i powiązań między nimi. Zwraca uwagę na przedstawianą rzecz angażując zainteresowanie i emocje ucznia Motywuje do aktywnego uczestnictwa w lekcji wspomaga zapamiętywanie nowych informacji, ich przetwarzanie i organizowanie dzięki skojarzeniom wizualnym

5 Uczeń wobec obrazu Przekazuje informacje samodzielne lub w połączeniu z tekstem Ułatwia rozpoznawanie, rozumienie i rozwiązywanie problemów dzięki przedstawieniu związków pomiędzy poszczególnymi elementami Skłania ucznia do formułowania wypowiedzi ustnych

6 Pomoce dydaktyczne Obrazy statyczne Plakaty Plansze Widokówki
Fotografie Rysunki kredą na tablicy Schematy wykonane przez uczniów Wycinki z magazynów Rzutnik Projektor Magnetofon Magnetowid Sprzęt DVD Internet Media wizualne Media audiowizualne

7 ZAPAMIĘTUJEMY! 10 %z tego, co przeczytaliśmy
20 % z tego, co usłyszeliśmy 30 % z tego, co zobaczyliśmy 40 % informacji będących połączeniem sygnałów dźwiękowych i wizualnych ( wg. badań Berna Steinbrinka)

8 Zalety wizualnego uczenia
Ekonomia czasu(uczenie przebiega szybciej) Skuteczność uczenia, łatwość w odtwarzaniu Łatwość skupienia uwagi Pomoc w rozumieniu przez skojarzenia Całościowe poznanie i rozumienie otaczającego świata Ułatwienie w zakresie wizualizacji zagadnień trudnych i abstrakcyjnych

9 Zalet część druga  Przybliżanie treści dydaktycznych do rzeczywistości Kształcenie naturalnych procedur rozwiązywania problemów Wzrost aktywności badawczej, poznawczej, twórczej Wzrost spójności zdobywanej wiedzy Wzrost samodzielności w procesie uczenia się

10 Wady wizualnego uczenia 
Nadmiar pomocy może rozpraszać ucznia Brak korespondencji między wizualnymi a werbalnymi sposobami przyswajania wiedzy Brak namysłu intelektualnego Komputer nie zastąpi nauczyciela ( potrzeba interakcji) Nieuzasadnione użycie stylu wizualnego (kategoryzacja treści)

11 Jak pracować efektywnie!
Wiedza na temat znaczenia prawej i lewej półkuli mózgu Znajomość stylu uczenia się grup młodzieży Uwzględnienie potrzeb i możliwości ucznia Posługiwanie się pozytywnym językiem łączenie technik ( wizualne, audytywne, kinestetyczne) Umiejętność gospodarowania czasem, koncentracja na najważniejszych aspektach

12 Przykład dobrej wizualizacji

13

14 Zasada KISS !! „Keep It Simple and Short” (ma być prosto i zwięźle)
Czas maksymalnej percepcji jest krótki Odpowiednia kolejność prezentowanych treści Najlepiej pamięta się to, co ma miejsce na początku i na końcu zajęć

15 Kompetencje językowe a techniki wizualizacji
Kompetencja leksykalna. Kompetencja gramatyczna. Kompetencja kulturowa. Sprawności receptywne.( rozumienie tekstu czytanego i słuchanego) Sprawności produktywne.( pisanie i mówienie)

16 Kompetencja leksykalna.
Wyjaśnianie znaczeń wyrazów za pomocą demonstracji bezpośredniej lub pośredniej Diagramy leksykalne tworzone z centralnie umieszczonego obrazu na tablicy Mind mapy i clustery „burza mózgów” przy zagadnieniu rozrysowanym na planszy lub flash cards

17 Kompetencja gramatyczna
Obrazy analogiczne lub logiczne: schematy, przedstawienia graficzne, symbole Ułatwienie zapamiętywania: śmieszne rysunki, wykrzykniki, ludziki Obraz przedstawiający sytuację do reakcji językowej (czas przeszły, tryb przypuszczający) „dyktando obrazkowe” czyli praca w parach, opis szczegółowy obrazka

18 Kompetencja kulturowa
Obrazem przedstawiamy elementy realioznawstwa i kulturoznawstwa Informacje z dziedziny życia codziennego, zwyczajach, świętach, scenach obyczajowych, sposobie jedzenia, mieszkania Ważne są fotografie, przezrocza, zdjęcia z gazet lub internetu, filmiki obyczajowe

19 Sprawności receptywne
Prezentowanie obrazków wraz z tekstem do czytania lub słuchania Układanie obrazków w kolejności odpowiadającej przebiegowi wydarzeń w tekście Tworzenie własnych projektów Obraz jako bodziec do budowania wypracowań, historyjek

20 Sprawności produktywne
Budowanie dialogów w oparciu o scenę z obrazka Realizacja obrazów w czterech kategoriach: przestrzennej, czasowej, komunikatywnej i socjalnej Ukazywanie obrazka część po części, tworzenie wypowiedzi w oparciu o przypuszczenia

21 Dziękuję za uwagę mgr Joanna Fibich


Pobierz ppt "OKO W OKO SIŁA WIZUALIZACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google