Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIŁA WIZUALIZACJI. * przedstawienie czegoś w formie odbieranej wzrokiem, za pomocą obrazu, ikony, piktogramu.. (definicja –Słownik Języka Polskiego wyd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIŁA WIZUALIZACJI. * przedstawienie czegoś w formie odbieranej wzrokiem, za pomocą obrazu, ikony, piktogramu.. (definicja –Słownik Języka Polskiego wyd."— Zapis prezentacji:

1 SIŁA WIZUALIZACJI

2 * przedstawienie czegoś w formie odbieranej wzrokiem, za pomocą obrazu, ikony, piktogramu.. (definicja –Słownik Języka Polskiego wyd. PWN) *...odnosi się do grupy umiejętności wzrokowych, które istota ludzka może rozwijać poprzez patrzenie i jednoczesne włączenie innego zmysłu.. (definicja J. Debesa -Visual Literacy- 1969)

3 Budowanie haków pamięciowych Budowanie systemu skojarzeń Playground- (plac zabaw)- grunt, ziemia Barber-(fryzjer)- barbarzyńca, obcinać Comfortable- (wygodny)-komfort, wygoda

4 Obraz pomaga w szybkim zapamiętywaniu wyrazów, informacji i powiązań między nimi. Zwraca uwagę na przedstawianą rzecz angażując zainteresowanie i emocje ucznia Motywuje do aktywnego uczestnictwa w lekcji wspomaga zapamiętywanie nowych informacji, ich przetwarzanie i organizowanie dzięki skojarzeniom wizualnym

5 Przekazuje informacje samodzielne lub w połączeniu z tekstem Ułatwia rozpoznawanie, rozumienie i rozwiązywanie problemów dzięki przedstawieniu związków pomiędzy poszczególnymi elementami Skłania ucznia do formułowania wypowiedzi ustnych

6 Media wizualneMedia audiowizualne Obrazy statyczne Plakaty Plansze Widokówki Fotografie Rysunki kredą na tablicy Schematy wykonane przez uczniów Wycinki z magazynów Rzutnik Projektor Magnetofon Magnetowid Sprzęt DVD Internet

7 10 %z tego, co przeczytaliśmy 20 % z tego, co usłyszeliśmy 30 % z tego, co zobaczyliśmy 40 % informacji będących połączeniem sygnałów dźwiękowych i wizualnych ( wg. badań Berna Steinbrinka)

8 Ekonomia czasu(uczenie przebiega szybciej) Skuteczność uczenia, łatwość w odtwarzaniu Łatwość skupienia uwagi Pomoc w rozumieniu przez skojarzenia Całościowe poznanie i rozumienie otaczającego świata Ułatwienie w zakresie wizualizacji zagadnień trudnych i abstrakcyjnych

9 Przybliżanie treści dydaktycznych do rzeczywistości Kształcenie naturalnych procedur rozwiązywania problemów Wzrost aktywności badawczej, poznawczej, twórczej Wzrost spójności zdobywanej wiedzy Wzrost samodzielności w procesie uczenia się

10 Nadmiar pomocy może rozpraszać ucznia Brak korespondencji między wizualnymi a werbalnymi sposobami przyswajania wiedzy Brak namysłu intelektualnego Komputer nie zastąpi nauczyciela ( potrzeba interakcji) Nieuzasadnione użycie stylu wizualnego (kategoryzacja treści)

11 Wiedza na temat znaczenia prawej i lewej półkuli mózgu Znajomość stylu uczenia się grup młodzieży Uwzględnienie potrzeb i możliwości ucznia Posługiwanie się pozytywnym językiem łączenie technik ( wizualne, audytywne, kinestetyczne) Umiejętność gospodarowania czasem, koncentracja na najważniejszych aspektach

12

13

14 Keep It Simple and Short (ma być prosto i zwięźle) - Czas maksymalnej percepcji jest krótki - Odpowiednia kolejność prezentowanych treści - Najlepiej pamięta się to, co ma miejsce na początku i na końcu zajęć

15 1. Kompetencja leksykalna. 2. Kompetencja gramatyczna. 3. Kompetencja kulturowa. 4. Sprawności receptywne.( rozumienie tekstu czytanego i słuchanego) 5. Sprawności produktywne.( pisanie i mówienie)

16 Wyjaśnianie znaczeń wyrazów za pomocą demonstracji bezpośredniej lub pośredniej Diagramy leksykalne tworzone z centralnie umieszczonego obrazu na tablicy Mind mapy i clustery burza mózgów przy zagadnieniu rozrysowanym na planszy lub flash cards

17 Obrazy analogiczne lub logiczne: schematy, przedstawienia graficzne, symbole Ułatwienie zapamiętywania: śmieszne rysunki, wykrzykniki, ludziki Obraz przedstawiający sytuację do reakcji językowej (czas przeszły, tryb przypuszczający) dyktando obrazkowe czyli praca w parach, opis szczegółowy obrazka

18 Obrazem przedstawiamy elementy realioznawstwa i kulturoznawstwa Informacje z dziedziny życia codziennego, zwyczajach, świętach, scenach obyczajowych, sposobie jedzenia, mieszkania Ważne są fotografie, przezrocza, zdjęcia z gazet lub internetu, filmiki obyczajowe

19 Prezentowanie obrazków wraz z tekstem do czytania lub słuchania Układanie obrazków w kolejności odpowiadającej przebiegowi wydarzeń w tekście Tworzenie własnych projektów Obraz jako bodziec do budowania wypracowań, historyjek

20 Budowanie dialogów w oparciu o scenę z obrazka Realizacja obrazów w czterech kategoriach: przestrzennej, czasowej, komunikatywnej i socjalnej Ukazywanie obrazka część po części, tworzenie wypowiedzi w oparciu o przypuszczenia

21 mgr Joanna Fibich


Pobierz ppt "SIŁA WIZUALIZACJI. * przedstawienie czegoś w formie odbieranej wzrokiem, za pomocą obrazu, ikony, piktogramu.. (definicja –Słownik Języka Polskiego wyd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google