Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"DYSKALKULIA – MITY i PRAWDA O PROBLEMIE" Kraków kwiecień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""DYSKALKULIA – MITY i PRAWDA O PROBLEMIE" Kraków kwiecień 2010."— Zapis prezentacji:

1 "DYSKALKULIA – MITY i PRAWDA O PROBLEMIE" Kraków kwiecień 2010

2 Tematyka Zaburzenia funkcji poznawczych a trudności w matematyce Zaburzenia uwagi Podobieństwa i różnice (uwaga-dyskalkulia) Metody pomocy opracowała Małgorzata Korycińska2

3 Dyskalkulia zaburzenia zdolności matematycznych czyli predyspozycji potrzebnych do: rozumienia problemów matematycznych, metod i twierdzeń uczenia się ich pamiętania odtwarzania do wiązania ich z innymi problemami, symbolami, metodami i twierdzeniami 3opracowała Małgorzata Korycińska

4 ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA opracowała Małgorzata Korycińska4

5 Zaburzenia percepcji wzrokowej informacje przekazane rysunkiem, grafem, schematem, tabelką, wykresem itp. cyfry i znaki działań, wzory odczytywanie zapisów i wzorów matematycznych porównywanie figur i ich cech mylenie cyfr i liczb o podobnym kształcie 5opracowała Małgorzata Korycińska

6 Zaburzenia w orientacji schematu ciała i przestrzeni zapisywanie cyfr przestawianie cyfr odczytywanie liczb mylenie znaków orientacja na kartce papieru trudności ze znalezieniem strony umieszczanie liczb w kolumnach 6opracowała Małgorzata Korycińska

7 Zaburzenia w orientacji schematu ciała i przestrzeni przeprowadzanie operacji sposobem pisemnym wyobraźnia przestrzenna pojęcia związane z czasem i przestrzenią przeliczanie i porównywanie jednostek czasu opracowała Małgorzata Korycińska7

8 Zaburzenia funkcji słuchowych oraz sprawności językowych zapamiętywanie wykonywanie prostych operacji rachunkowych w pamięci procedury "krok po kroku" rozumienie poleceń i objaśnień nauczyciela rozwiązaniem złożonych zadań tekstowych werbalizowanie swoich myśli skupienie uwagi na bodźcach słuchowych różnicowanie wyrazów o podobnym brzmieniu 8opracowała Małgorzata Korycińska

9 Zaburzenia funkcji motorycznych nieczytelny zapis, brzydkie pismo nienadążanie z przepisywaniem z tablicy wolne tempo wykonywania obliczeń dłuższy czas pisania sprawdzianów 9opracowała Małgorzata Korycińska

10 ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA opracowała Małgorzata Korycińska10

11 Zaburzenia uwagi zaburzenia przetwarzania informacji w tym szczególnie takich procesów jak: WZBUDZENIE PODTRZYMYWANIE SELEKTYWNOŚĆ PRZERZUTNOŚĆ 11opracowała Małgorzata Korycińska

12 Zaburzenia uwagi a trudności w matematyce porządkowanie danych różnieniem co ważniejsze a co mniej ważne planowanie schemat rozwiązywania zadania podtrzymywanie procesów przetwarzania informacji i prowadzenia operacji na materiale liczbowym rozumienie złożonych poleceń opracowała Małgorzata Korycińska12

13 Zaburzenia uwagi a trudności w matematyce mylenie danych liczbowych mylenie się w prostych działaniach arytmetycznych pomijanie ważnych fragmentów zadania nie dokańczanie zadania opracowała Małgorzata Korycińska13

14 ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA opracowała Małgorzata Korycińska14

15 Zaburzenia uwagi -różnicowanie rozumienie operacji matematycznych błędy wynikające z nieuwagi trudności nie ograniczają się jedynie do matematyki w obserwacji: trudności z utrzymaniem koncentracji na 1 rzeczy w tym samym czasie pomyłki pomijanie istotnych szczegółów trudności z koncentracją podczas długotrwałej aktywności opracowała Małgorzata Korycińska15

16 Zaburzenia uwagi - różnicowanie błędy w pisowni trudności w czytaniu zapamiętywanie umiejętność uczenia się organizacja wypowiedzi sposób pracy reakcje wykonywanie poleceń 16opracowała Małgorzata Korycińska

17 Zaburzenia uwagi -różnicowanie inne umiejętności formułowanie i wypowiadanie oraz dokańczanie wypowiedzi przenoszenie doświadczeń z jednej sytuacji na drugą poczucie czasu 17opracowała Małgorzata Korycińska

18 Zaburzenia uwagi -różnicowanie umiejętności praktyczne praktyczne zrozumienie i zaplanowanie czasu na działanie (obowiązki, zdążanie na określona godzinę) chronologia wydarzeń 18opracowała Małgorzata Korycińska

19 Dyskalkulia - różnicowanie rozumienie pojęcia liczby znajomość podstawowych określeń języka matematyki odczytywanie i zapis liczb i cyfr wykonywanie operacji matematycznych sposób przyswajania wiedzy matematycznej opracowała Małgorzata Korycińska19

20 ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA 20opracowała Małgorzata Korycińska

21 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi organizacja miejsca pracy dostosowanie wymagań harmonogram procedury listy/reguły postępowania wydawanie poleceń metody efektywnego uczenia metody efektywnego uczenia 21opracowała Małgorzata Korycińska

22 Jak pomóc f armakoterapia ć wiczenia koncentracji uwagi ć wiczenia funkcji poznawczych ( pamięci, kontroli) biofeedback 22opracowała Małgorzata Korycińska

23 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią ogólna zasada budowanie na pozytywach budowanie poczucia własnej wartości, zaufania do siebie szukanie sukcesu poza matematyką dziecko samo nie wyrośnie z trudności 23opracowała Małgorzata Korycińska

24 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią podejście nauczyciela cierpliwość i wyrozumiałość zrozumienie szczególnie nie należy: traktować ucznia jako chorego, niezdolnego, czy leniwego karać i wyśmiewać w nadziei, że zmobilizuje się do pracy zwalniać z systematycznych ćwiczeń i pracy nad sobą opracowała Małgorzata Korycińska24

25 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią działania nauczyciela zadania sposób nauki selekcjonowanie materiału objaśnienia znajomość reguły liczba zadań ocenianie toku rozumowania 25opracowała Małgorzata Korycińska

26 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią działania nauczyciela pomoc w odczytywaniu dłuższych poleceń w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie przeczytać pracy ucznia, poprosić go o jej przeczytanie i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości akceptowanie indywidualnego stylu poznawczego ucznia zaakceptowanie, że niektórych treści programowych uczeń nie zdoła opanować, że wiadomości, które nie są systematycznie powtarzane mogą być zapomniane opracowała Małgorzata Korycińska26

27 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią sposób pracy mnemotechniki wydłużanie czasu graficzne obrazowanie nagradzanie 27opracowała Małgorzata Korycińska

28 e-mail: koryma@op.pl Małgorzata Korycińska PPP nr 4 – KRAKÓW-NOWA HUTA Dziękuję za uwagę opracowała Małgorzata Korycińska28


Pobierz ppt ""DYSKALKULIA – MITY i PRAWDA O PROBLEMIE" Kraków kwiecień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google