Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Nagawczynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Nagawczynie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Nagawczynie
Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2009/2010

2 Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół w Nagawczynie
Zespół tworzy: 1 oddział zastępczej formy wychowania przedszkolnego 1 oddział 6 latków 3 oddziały I etapu edukacyjnego 3 oddziały II etapu edukacyjnego 4 oddziały gimnazjum

3 Infrastruktura Zespołu Szkół w Nagawczynie
Zespół Szkół w Nagawczynie to nowoczesna placówka położona w malowniczej okolicy. Całość tworzy: kompleks boisk, w tym nowo otwarty Orlik, stanowi wspaniałą bazę dla wszechstronnego rozwoju dzieci, 8 sal lekcyjnych, dwie klasopracownie informatyczne, biblioteka wraz z czytelnią, duża, piękna sala gimnastyczna, sala korekcyjna, Klub Malucha, gdzie od wiosny tego roku opieką otaczane są najmłodsze dzieci, świetlica szkolna, ciesząca się dużym zainteresowaniem uczniów, Video-monitoring korytarzy, a także najbliższego otoczenia szkoły zwiększający poczucie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

4 Infrastruktura Zespołu Szkół w Nagawczynie

5 Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2009/2010
Oddziały Przedszkolne – 36 wychowanków Publiczna Szkoła Podstawowa – 152 uczniów Publiczne Gimnazjum – 86 uczniów

6 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych
1. GRUPA TEATRALNA „PROSCENIUM“ ZACHWYCA SWOIMI WYSTĘPAMI OD 2000 ROKU ZAŁOŻYŁA GO I NADAL PROWADZI INSTRUKTOR RENATA JARZĄB – W MINIONYM ROKU ZREALIZOWANY PROGRAM GRANTOWY „TEATR OKNEM NA ŚWIAT KULTURY” 2. SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE KOORDYNATOR IRENA MAZUR 3. OD 2006 ROKU ORGANIZUJEMY ZJAZDY ABSOLWENTÓW KOORDYNATOREM JEST IRENA WOŚKO

7 4. EKOLOGIA - KOŁO LOP OPIEKUNKA – URSZULA MĄDRO 5. SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA „JUTRZENKA” OPIEKUNKA – IRENA WOŚKO 6. FESTYN „Z DZIEĆMI DLA DZIECI” JEST IMPREZĄ WPISANĄ W KRAJOBRAZ NAGAWCZYNY OD 1999 ROKU - KOORDYNATOR - PEDAGOG SZKOLNY AGATA WIATER 7. OD 200O ROKU ORGANIZUJEMY DLA UCZNIÓW „ZIELONĄ SZKOŁĘ” ZA GRANICĄ I NAD MORZEM - KOORDYNATOR GRAŻYNA SANDOMIERSKA W MINIONYM ROKU – ŚWINOUJŚCIE ; GŁÓWNY SPONSOR – PAN STANISŁAW JEDLIŃSKI – „OLIMP LABORATORIES”

8 8. DRUŻYNA HARCERSKA „ŁAZIKI”
DRUHNY INSTRUKTORKI : AGATA WIATER , BEATA MĄDRO ORAZ GROMADA ZUCHOWA „EKOLUDKI” DRUHNA INSTRUKTORKA – ALICJA CEBULSKA 9. SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI OPIEKUNKA – GRAŻYNA KAMIŃSKA 10. KOŁO TURYSTYCZNE „JAŚ WĘDROWNICZEK” ZAŁOŻYCIELKA I OPIEKUNKA – GRAŻYNA SANDOMIERSKA –RAJDY, WYCIECZKI, BIWAKI 11. PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI ZOFIA DĄBROWSKA- AKCJE CHARYTATYWNE, PROGRAM DŁUGOFALOWY W 3-LETNICH CYKLACH W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 12. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „HERKULES” ZAŁOŻONY W 1998 ROKU ZAŁOŻYCIEL I TRENER - KAZIMIERZ KAZAŁA TRENERZY : SŁAWOMIR GWÓŹDŹ I ANDRZEJ TOMASZEWSKI

9 W MINIONYM ROKU SZKOLNYM, PODOBNIE JAK W LATACH UBIEGŁYCH, PREFEROWALIŚMY MODEL WYCHOWANIA PROZDROWOTNEGO. BYLIŚMY ORGANIZATORAMI W SWOIM ŚRODOWISKU ORAZ BRALIŚMY UDZIAŁ W WIELU IMPREZACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM I REGIONALNYM. W NASZEJ PLACÓWCE AKTYWNIE DZIAŁAJĄ SEKCJE SPORTOWE – PIŁKI SIATKOWEJ, PIŁKI NOŻNEJ, PIŁKI RĘCZNEJ, ZAPASÓW I SUMO, A DLA NAJMŁODSZYCH ZAJĘCIA NA BASENIE W RAMACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ. SZEREG ZAJĘĆ PROWADZONO SYSTEMEM POZA SZKOLNYM PRZY WSPÓŁPRACY ZAPRZYJAŹNIONYCH KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ. WYMIERNE EFEKTY NASZEJ PRACY: UDZIAŁ DOROSŁEJ MŁODZIEŻY Z NAGAWCZYNY W RÓŻNYCH ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZATOR TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ „MAŁE ZŁOTKA” SUKCESY ZAPAŚNICZE NA SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM PREKURSOR DYSCYPLINY SPORTOWEJ „ SUMO” ORGANIZATOR TURNIEJÓW SIATKARSKICH I PIŁKARSKICH WSPÓŁORGANIZATOR „PARAFIADY” UDZIAŁ SEKCJI SIATKARSKIEJ W LIDZE WOJEWÓDZKIEJ AKTYWNY UDZIAŁ W GMINNYCH I POWIATOWYCH IMPREZACH I TURNIEJACH SPORTOWYCH OTWARTY KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH „ORLIK 2012” PRZYCZYNIA SIĘ DO KULTURALNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU PRZEZ MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH.

10 Jesteśmy organizatorami …
W RAMACH PODPISANEJ UMOWY PARTNERSKIEJ ZE SZKOŁĄ NA SŁOWACJI ORAZ Z POLSKIM GIMNAZJUM W TĘGOBORZY – ORGANIZUJEMY WYMIANY MŁODZIEŻOWE ORAZ WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY RADAMI PEDAGOGICZNYMI W MINIONYM ROKU : NASI UCZNIOWIE UCZESTNICZYLI WE WSPÓLNYM OBOZIE MIĘDZYNARODOWYM W CISNEJ I ROZTOKACH GÓRNYCH. RADA PEDAGOGICZNA ZAKLADNOJ SKOLY W HANUSOVCACH GOŚCIŁA U NAS W MAJU NA ŚWIĘCIE PATRONA I ZJEŹDZIE ABSOLWENTÓW.

11 PODEJMOWANIE SZEREGU INICJATYW I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH :
GÓRA GROSZA, POLA NADZIEI, WOŚP, NA RATUNEK WIKTORII, ŚWIĘTA DLA SAMOTNYCH, POMÓŻ I TY OPRACOWANIE I WDRAŻANIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ PRZYRODNICZO-GEOGRAFICZNEJ – „NAGAWCZYNA I OKOLICE” SZKOLNE KONKURSY, WYSTAWY, WIECZORKI POETYCKIE, SPEKTAKLE KULTURALNE O SZEROKIM ZASIĘGU ŚRODOWISKOWYM WYMIANA MŁODZIEŻY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI INTERNET - PODŁĄCZENIE DO SAL LEKCYJNYCH UTWORZENIE SYSTEMU OPIEKI ŚWIETLICOWEJ DLA DZIECI PRZY POMOCY DYREKTORA PUP – STAŻYŚCI PREFEROWANIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH I PROMUJĄCYCH ZDROWIE, M.IN.: SZKLANKA MLEKA, OWOCE W SZKOLE, OWOCOWY SKLEPIK, PROGRAMY EDUKACYJNE NP. „SMAK ZDROWIA”, „ZAWSZE RAZEM”, „WOLNOŚĆ ODDECHU”, SZKOŁA BEZ PRZEMOCY SZEROKO ZAKROJONA DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA, NP. „WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ”

12 Wyniki oceniania zewnętrznego sprawdzian 2010
Punkty % punktów Klasa A 24,96 62% Szkoła Gmina 24,53 61% Powiat 25,15 63% Województwo 25,16

13 Wyniki szkoły podstawowej w latach 2006-2010
Wykres z wynikami punktowymi z ostatnich 5 lat wraz z wynikami staninowymi

14 Wyniki EWD Rok Liczba uczniów EWD GH EWD /stanin EWD GMP 2006 35 -0,18 4 -1,76 3 2007 32 0,09 0,60 2008 41 2,49 2,59 2009 26 1,30 -1,83 2010 22 3,01 8 2,58

15 Wyniki oceniania zewnętrznego – egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 2010
Punkty % punktów Klasa A 30,4 61 % Szkoła Gmina 30,6 Powiat 32,2 64 % Województwo 31,3 63 %

16 Wartość wskaźnika EWD część humanistyczna 2005-2010

17 Część humanistyczna Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat

18 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza 2010
Punkty % punktów Klasa A 21,3 42 % Szkoła Gmina 23,6 47 % Powiat 23,5 49 % Województwo 24,3

19 Wartość wskaźnika EWD – część matematyczno-przyrodnicza 2005-2010

20 Cześć matematyczno-przyrodnicza
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat

21 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część - język angielski 2010
Punkty % punktów Klasa A 23,5 47 % Szkoła Gmina 26,8 54 % Powiat 29,8 60 % Województwo 29,4 59 %

22 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
Sport I,II,III miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w Sumo Przyroda VIII miejsce w Konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” Plastyczne 2 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Pan Karp…” Wyróżnienie w Konkursie „Jak zmienia się woj. podkarpackie dzięki funduszom unijnym”

23 I miejsce w powiatowym konkursie na wiersz profilaktyczny
Język polski I miejsce w powiatowym konkursie na wiersz profilaktyczny Język angielski wyróżnienie dwóch uczennic w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej

24 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu gminnym
Sport I i II miejsce w turnieju piłki siatkowej; Przyroda II, V miejsce w Konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” Plastyczne I, II miejsce w Konkursie „Nasz Duszpasterz” II miejsce oraz 2 wyróżnienia w konkursie „Posługa Duszpasterska”

25 Ekologia II, III, VI miejsce w Konkursie „Przyroda naszym domem”
Język angielski I miejsce zajęło 2 uczniów w Kokursie Master of English Spelling I oraz II miejsce w Konkursie The Master of English Historia Wyróżnienie w Konkursie Historia Sztuki - Barok Język polski II miejsce zajęły 2 uczennice w Konkursie Czytelniczym

26 Środki pozyskane w roku szkolnym 2009/2010 z EFS i innych źródeł
EFS – zatrudnienie stażystów do kuchni, opieki świetlicowej i zajęć pozalekcyjnych – złotych; Konkurs grantowy – „Teatr oknem na świat kultury” – złotych; Wniosek do Ministerstwa – sprzęt sportowy – złotych; Wniosek do Ministerstwa – animator sportu – złotych; FIRMA OLIMP – „Zielona Szkoła”, basen, festyn – złotych; Sponsorzy indywidualni – bieżące potrzeby procesu wychowawczego i organizacji szkolnych złotych;

27 Podsumowanie realizacji zadań
Nasze starania na pewno przyniosą jeszcze wyższe efekty w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.

28 W placówce nastąpiły zmiany w organizacji procesu dydaktycznego
W placówce nastąpiły zmiany w organizacji procesu dydaktycznego. Małymi kroczkami zmierzamy do większych sukcesów. Jesteśmy w trakcie dużych zmian na lepsze w zakresie zagospodarowania i estetyzacji wnętrza i obejścia szkoły.


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Nagawczynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google