Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Od szkoły potrzebującej pomocy do szkoły wspierającej"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Od szkoły potrzebującej pomocy do szkoły wspierającej""— Zapis prezentacji:

1 "Od szkoły potrzebującej pomocy do szkoły wspierającej"
Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w Żorach III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

2 Charakterystyka środowiska
1. Organizacja pracy szkoły: 7 oddziałów, w tym 2 oddziały klasy I, 3 oddziały klasy II i 2 oddziały klasy III, 2 oddziały sportowe: 1 w klasie I (koszykówka chłopców i dziewcząt) i 1 w klasie II (koszykówka chłopców, piłka ręczna dziewcząt), 173 uczniów: 46 w klasie I, 79 w klasie II, 48 w klasie III. 2. Uczniowie przystępujący do egzaminu gimnazjalnego w roku 2010: łączna liczba – 58, 51 przystępowało po raz pierwszy, 16,4% uczniów wychowywało się w rodzinach niepełnych; 6,6% w rodzinach zrekonstruowanych; 1,6% w zastępczych; III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

3 Charakterystyka środowiska
6,6% wychowywało się w rodzinach wielodzietnych, 14,8% w rodzinach o niskim statusie materialnym, 13,1% sprawiało problemy wychowawcze: 4,9% zagrożonych było niedostosowaniem społecznym, 14,8% to uczniowie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych. 3. Inne istotne czynniki wpływające na jakość pracy szkoły: każdego roku około 30 uczniów z obwodowej szkoły podstawowej wybiera inne gimnazjum, a głównie klasy sportowe prowadzące inne dyscypliny czy gimnazja osiągające lepsze wyniki egzaminów zewnętrznych, niska motywacja do nauki wynikająca z niewystarczającego wsparcia ze strony większości rodzin. III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

4 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Zestawienie obliczeń edukacyjnej wartości dodanej w latach III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

5 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

6 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

7 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

8 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

9 Edukacyjna Wartość Dodana
2010 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

10 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

11 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

12 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

13 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Plan nauczania oddziału 3b Przedmiot 1 2 3 Suma 3b Język polski 4 5 14 Język angielski 9 Historia 6 Wiedza o społeczeństwie Matematyka 12 Fizyka i astronomia Chemia Biologia Geografia Plastyka 0,50 1,5 Muzyka Technika Informatyka Wychowanie fizyczne Godzina z wychowawcą Religia Język niemiecki 2;2dyr tygodniowo 31 32 94 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

14 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Plan nauczania oddziału 3c Przedmiot 1 2 3 Suma 3c Język polski 5;1dyr 6;1dyr 17 Język angielski 9 Historia 3;1dyr 7 Wiedza o społeczeństwie Matematyka 4 13 Fizyka i astronomia Chemia Biologia Geografia Plastyka 0,50 1,5 Muzyka Technika Informatyka Wychowanie fizyczne 12 Godzina z wychowawcą Religia 6 Zajęcia pozalekcyjne wiedzy (koła przedmiotowe) 1;1dyr tygodniowo 31 32 94 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

15 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

16 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Plan nauczania oddziału 3a Przedmiot 1 2 3 Suma 3a Język polski 4 5 14 Język angielski 9 Historia 6 Wiedza o społeczeństwie Matematyka 5;1dyr Fizyka i astronomia 2;1dyr Chemia Biologia Geografia Plastyka 0,50 1,5 Muzyka Technika Informatyka Wychowanie fizyczne 12 Godzina z wychowawcą Religia Zajęcia pozalekcyjne wiedzy (koła przedmiotowe) 1;1dyr tygodniowo 31 32 94 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

17 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

18 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

19 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

20 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

21 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
EWD - GH III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

22 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
EWD - GMP III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

23 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Część humanistyczna Lata Lata Lata III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

24 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Część matematyczno-przyrodnicza Lata Lata Lata III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

25 Działania podejmowane przez szkołę
od roku szkolnego 2007/2008 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

26 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Zmiana szkolnych planów nauczania – przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na nauczanie przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub na drugi język obcy. Wprowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu zewnętrznego w wymiarze 2 godzin w tygodniu: kl. III a – j. polski, j. angielski, kl. III b – j. polski, matematyka, kl. III c – biologia/geografia, fizyka/chemia. 3. Przeprowadzanie badań kompetencji uczniów z poszczególnych przedmiotów oraz próbnych egzaminów gimnazjalnych. III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

27 Wyniki próbnych egzaminów gimnazjalnych dla zdających egzamin
w roku 2010 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

28 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Część humanistyczna III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

29 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Część matematyczno-przyrodnicza III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

30 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Język angielski III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

31 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Ocena efektywności podejmowanych działań i wnioski do dalszej pracy Zmodyfikowane plany nauczania, za wyjątkiem godzin na drugi język obcy, oraz zajęcia dodatkowe przyniosły spodziewany efekt. Wnioski: przydzielać godziny do dyspozycji dyrektora szkoły na nauczanie przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym (j. polski, j. obcy, matematyka), kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych. 2. Próbne egzaminy gimnazjalne uwidoczniły zbyt niskie średnie wyniki osiągane podczas pierwszego egzaminu próbnego i mimo stałego późniejszego przyrostu kompetencji uczniów osiągane wyniki końcowe są niesatysfakcjonujące. III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta

32 III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Wnioski: badania kompetencji uczniów z poszczególnych przedmiotów w klasie I i II zastąpić próbnymi egzaminami konstruowanymi zgodnie z formułą egzaminów zewnętrznych, wprowadzić w klasie II zajęcia dodatkowe (praca z testem egzaminacyjnym), zajęcia dodatkowe w klasie III prowadzić w grupach – oddzielnie dla uczniów o niskim potencjale i oddzielnie dla posiadających potencjał wyższy. Dziękuję za uwagę i życzę samych szkół sukcesu! III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia G i m n a z j u m nr 3 im. Jacka Kuronia III L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Zbigniewa Herberta


Pobierz ppt ""Od szkoły potrzebującej pomocy do szkoły wspierającej""

Podobne prezentacje


Reklamy Google