Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tabele przedstawiają ramowy program nauczania na kierunku filologia Specjalności główna Specjalności główna: anglistyka, germanistyka, rusycystyka Specjalność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tabele przedstawiają ramowy program nauczania na kierunku filologia Specjalności główna Specjalności główna: anglistyka, germanistyka, rusycystyka Specjalność"— Zapis prezentacji:

1 Tabele przedstawiają ramowy program nauczania na kierunku filologia Specjalności główna Specjalności główna: anglistyka, germanistyka, rusycystyka Specjalność dodatkowa Specjalność dodatkowa: język rosyjski, język angielski ZATWIERDZONE NA RADZIE WYDZIAŁU W DNIU

2 Plany studiów stacjonarnych specjalności Plany studiów stacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski ; rusycystyka i język angielski ; germanistyka i język angielski SEMESTR 1 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – fonetykaćw.zal. z oc.30 PNJ- gramatykaćw.zal. z oc.30 PNJ- konwersacjaćw.zal. z oc.30 PNJ- leksykaćw.zal. z oc.30 Drugi język obcy (ang./ros.)ćw.zal.60 Historia literaturyćw. + wykł. zal. z oc. + zal Wstęp do literaturoznawstwa ćw.zal. z oc.15 Łacina/SCS*ćw.zal. z oc.30 Wstęp do językoznawstwaćw.zal. z oc. + egz. 30 Metodyka nauczania (I specjalność) ćw.zal. z oc.30 Profilaktyka zdrowotnawykł.zal. z oc.15 Psychologiawykł.zal.30 W-Fćw.zal.30 Kolor pomarańczowy- przedmioty ze specjalności dodatkowej Łacina obowiązuje na anglistyce i germanistyce, SCS – na rusycystyce Studenta I roku obowiązuje zaliczenie do końca danego roku akademickiego zajęć z przysposobienia bhp i p/poż. SEMESTR 2 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – fonetykaćw.zal. z oc.30 PNJ- gramatykaćw.zal. z oc.30 PNJ- konwersacjaćw.zal. z oc.30 PNJ- leksykaćw.zal. z oc.30 Drugi język obcy (ang./ros.)ćw.zal. + egz.60 Historia literaturyćw. + wykł. zal. z oc. + egz Gramatyka opisowa z elementami gramatyki historycznej i kontrastywnej wykł.zal.30 Kultura i historia obszaru językowego wykł.zal.30 Metodyka nauczania (I specjalność) ćw.zal. z oc.30 pedagogikawykł.zal.30 Psychologiawykł.zal. z oc.30 Technologia informacyjnaćw.zal. z oc.30 W-Fćw.zal.30 Egzamin z praktycznej nauki języka (z głównej specjalności) jest egzaminem komisyjnym składa się z zaznaczonych modułów kolorem żółtym

3 Plany studiów stacjonarnych specjalności Plany studiów stacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski ; rusycystyka i język angielski ; germanistyka i język angielski SEMESTR 3 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – tłumaczeniaćw.zal. z oc.30 PNJ- gramatykaćw.zal. z oc.30 PNJ- konwersacjaćw.zal. z oc.30 PNJ- leksykaćw.zal. z oc.30 Historia literaturyćw. + wykł. zal. z oc. + zal Historia filozofiiwykł.zal. z oc.15 Gramatyka opisowa z elementami gramatyki historycznej i kontrastywnej wykł.zal.30 Kultura i historia obszaru językowego wykł.zal. z oc.30 Metodyka nauczania (I specjalność) ćw.zal. z oc.30 Pedagogikawykł.zal. z oc.30 Emisja głosućw.zal. z oc.30 PNJ – fonetykaćw.zal. z oc.30 PNJ- gramatykaćw.zal. z oc.30 PNJ- konwersacjaćw.zal. z oc.30 Gramatyka opisowa z elem. językoznaw.kontrastywnego wykł.zal.15 Praktyka asystencka-główna specjalizacja zal.75 Kolor pomarańczowy- przedmioty ze specjalności dodatkowej SEMESTR 4 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – tłumaczeniaćw.zal. z oc.30 PNJ- gramatykaćw.zal. z oc.30 PNJ- konwersacjaćw.zal. z oc.30 PNJ- leksykaćw.zal. z oc.30 PNJ- stylistykaćw.zal. z oc.30 Historia literaturyćw. + wykł. zal. z oc. + egz Gramatyka opisowa z elem. gram. hist. i kontrastywnej wykł.egz.30 Metodyka nauczania (I sp)ćw.zal. z oc. +egz. 30 Metodyka nauczania (II sp)ćw.zal. z oc.30 PNJ – fonetykaćw.zal. z oc.30 PNJ- gramatykaćw.zal. z oc.30 PNJ- konwersacjaćw.zal. z oc.30 Gramatyka op. z elem. językoz. kontrastywnego wykł.zal.15 Egzamin z praktycznej nauki języka (z II specjalności): fonetyka, gramatyka i konwersacja Egzamin z praktycznej nauki języka ( głównej specjalności) jest egzaminem komisyjnym składa się z zaznaczonych modułów ( kolor żółty)

4 Plany studiów stacjonarnych specjalności Plany studiów stacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski ; rusycystyka i język angielski ; germanistyka i język angie lski SEMESTR 5 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – tłumaczeniaćw.zal.z oc.30 PNJ- stylistykaćw.zal. z oc.30 Akwizycja języka obcegowykł.zal. z oc.30 Warsztaty dyplomowećw.zal.30 Komunikacja społecznawykł.zal. z oc.30 Kultura krajów Unii Europejskiejwykł.zal. z oc.15 PNJ – leksyka i stylistykaćw.zal. z oc.30 PNJ- tłumaczeniaćw.zal.z oc.30 Historia literaturywykł.zal. z oc.30 Gramatyka op. z elem. językoz. kontrastywnego wykł.zal. z oc.15 Kultura i historia obszaru językowego wykł.zal. z oc.30 Praktyka przedmiotowo- dydaktyczna ( I sp) zal.75 Praktyka przedmiotowo- dydaktyczna ( II sp) zal.30 SEMESTR 6 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – tłumaczeniaćwzal. z oc. 30 PNJ- stylistykaćwzal. z oc. 30 Warsztaty dyplomowećwzal. 30 PNJ – leksyka i stylistykaćwzal. z oc. 30 PNJ- tłumaczeniaćwzal. z oc. 30 Egzamin z praktycznej nauki języka (z II specjalności): leksyka i stylistyka oraz tłumaczenia Egzamin z praktycznej nauki języka ( głównej specjalności) jest egzaminem komisyjnym składa się z zaznaczonych modułów ( kolor żółty) Kolor pomarańczowy- przedmioty ze specjalności dodatkowej Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.


Pobierz ppt "Tabele przedstawiają ramowy program nauczania na kierunku filologia Specjalności główna Specjalności główna: anglistyka, germanistyka, rusycystyka Specjalność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google