Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Selekcja - nowe perspektywy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Selekcja - nowe perspektywy"— Zapis prezentacji:

1 Selekcja - nowe perspektywy
Maciej Szydłowski 2007

2 Selekcja z wykorzystaniem informacji markerowej (MAS)
Nie wymaga znajomości genów, ale tylko ich położenia (QTL) Korzysta z asocjacji pośredniej Asocjacja pośrednia Fenotyp Asocjacja bezpośrednia Asocjacja bezpośrednia Haplotyp Nie obserwowana mutacja funkcjonalna Marker

3 Największa korzyść dla cech:
O niskim h2 (np. odporność, płodność) Trudnych lub drogich w pomiarze (np. oporność na pasożyty) Nie obserwowanych, gdy można już podjąć decyzje selekcyjne (np. mleczność, jakość tuszy)

4 Część zmienności genetycznej opisanej markerami
MAS - oczekiwania sprzed 17 lat Efektywność MAS w stosunku do selekcji tradycyjnej ...i stan dzisiejszy Część zmienności genetycznej opisanej markerami Lande i Thompson 1990, Genetics 124:

5 assocjacja (LD) inna w każdej rodzinie
Francja - bydło mleczne (od 2001) 14 QTL 2-3 mikrosatelity / QTL assocjacja (LD) inna w każdej rodzinie Skutki poniżej, a koszty powyżej oczekiwań (Didier Boichard, Utrecht 2007)

6 Mapowanie QTL dla liczby komórek somatycznych
Przyczyny braku postępu Mała precyzja mapowania QTL zwierząt? Brak genów o dużych efektach? 10 cM  10 mln pz  83 geny Sahana et al Fine Mapping of QTL for Mastitis Resistance on BTA11 in Three Nordic Red Cattle Breeds, EAAP Meeting

7 Mapy-matryce w oparciu o mikromacierze SNP
SNP = polimorfizm podstawień pojedynczych nukleotydów bardzo liczne markery każdy o dwóch allelach (wariantach) Bydło mleczne SNP r Świnie SNP r Kury w użyciu, gęstość? Owce w konstrukcji Mikromacierz firmy Affymetrix pozwala oznaczyć SNP u jednej osoby

8 Poszukiwanie QTL człowieka – przykład 1
Produkcja erytrocytów zawierających hemoglobinę płodową (ważna w leczeniu niedokrwistości). h2 = 0,89 3 QTL odpowiada za 44% zmienności ogólnej Assocjacje ( -log10(P) ) markerów na 23 chromosomach człowieka. Spośród markerów tylko 3225 wykazywało P<0,01 Menzel i in. 2007, Nature Genetics 39:

9 Poszukiwanie QTL człowieka - przykład 2
Materiał Wzrost – wysokie h2 białych Europejczyków markerów SNP Wynik Tylko jeden gen (HMGA2) Efekt genu = 0,4 cm 0,3% zmienności cechy Weedon i in. 2007, Nature Genetics 39:

10 Wnioski Cechy produkcyjne są prawdopodobnie uwarunkowane genami o małych efektach Ich wykrycie jest małoprawdopodobne Pierwotna wersja MAS ma małe szanse powodzenia

11 Selekcja genomowa – nowy wersja MAS
Tysiące markerów SNP szkicują ogólną zmienność genomów zwierząt Zmienność doskonalonej cechy rozpisujemy na cały genom Wartości hodowlane kandydatów odczytujemy ustalając ich genomy Lokalizacja QTL i identyfikacja genów ma znaczenie drugorzędne dla selekcji

12 Rozpatrywane warianty: na podstawie SNP na podstawie haplotypów
Selekcja genomowa Rozpatrywane warianty: na podstawie SNP na podstawie haplotypów na podstawie analizy spokrewnień

13 GG +1 kg TA 0 kg TT +4 kg Selekcja genomowa na podstawie SNP C A G
I. Ocena pośrednich efektów SNP SNP 1 SNP 2 SNP 3 . ...GATCGGATT...TATGGTTAAGGA...GGGTATGGTG... C A G G +0,5 kg C - 0,5 kg T +1 kg A - 1 kg T +2 kg G - 2 kg II. Wczesna ocena zarodków / zwierząt na podstawie ich genotypu GG +1 kg TA kg TT +4 kg = kg

14 Badania symulacyjne dla cechy niskoodziedziczalnej (h2=10%)
Etap I 3 pokolenia uczące oceny zwierząt na podstawie genomu Ocena efektów SNP Ocena W.H. na podstawie fenotypów i markerów Przewaga w dokładności nad BLUP do 30% Etap II Pokolenia bez kontroli użytkowości Ocena tylko na podstawie genomu BLUP na podstawie przodków Przewaga w dokładności nad BLUP do 45%, ale zanika po 7 pokoleniach Muir WM Genomic selection: a break through for application of marker assisted selection to traits of low heritability, promise and concers, EAAP Meeting

15 Uwaga! Wyniki symulacji są różne
Zależą od przyjętych założeń Wiedza o dziedziczeniu cech ilościowych jest relatywnie mała Nie wiemy jakie założenia przyjąć

16 Selekcja genomowa na podstawie SNP
Problemy Nadmiar SNP (mniej znaczy więcej?) Trudna ocena efektów SNP z powodu statystycznej korelacji między nimi Ignorujemy funkcjonalne interakcje między SNP

17 Rozpatrywane warianty: na podstawie SNP na podstawie haplotypów
Selekcja genomowa Rozpatrywane warianty: na podstawie SNP na podstawie haplotypów na podstawie analizy spokrewnień

18 Nowoodkryta struktura genomów
Zmienność genomów w populacji ma charakter blokowy Zmienność w każdym bloku jest relatywnie mała (rzadkie rekombinacje, kilka haplotypów) Między blokami rekombinacje zachodzą często, a bloki są mało od siebie zależne wiele pokoleń

19 Znaczenie haplotypów A C T G SNP 1 SNP 2 Haplotyp Białko Mutacja 1
Interakcja T G Zmiana pofałdowania

20 Selekcja genomowa na podstawie haplotypów
Chromosom haplotyp kg haplotyp kg haplotyp kg Trudność: Oznaczanie haplotypów osobnika metodą molekularną jest praktycznie niemożliwe

21 Oznaczanie haplotypów (1)
Chromosom 1 Chromosom 2 Chromosom 3 Chromosom 4 (a) Sekwencjonowanie wielu chromosomów od wielu osobników w populacji doświadczalnej Haplotyp 1 Haplotyp 2 Haplotyp 3 Haplotyp 4 (b) Sąsiadujące SNP, które się dziedziczą wspólnie, są łączone w bloki haplotypowe. Haplotypy są zbierane w bazie danych. (c) Znaczniki - kilka dobrze wybranych SNP identyfikują wszystkie warianty haplotypów.

22 Oznaczanie haplotypów (2)
A/G T/T C/C (b) Ustalenie haplotypów na podstawie haplotypowej bazy danych (a) Genotypowanie znacznikowych SNP

23 Rzadkie haplotypy zwiększają błąd oceny W.H.
Selekcja genomowa na podstawie haplotypów Problemy Rzadkie haplotypy zwiększają błąd oceny W.H. Niektóre haplotypy mają podobny efekt, ale są traktowane oddzielnie Położenie i wielkość bloków są różne dla poszczególnych ras i populacji – trudne oznaczenie haplotypów

24 Rozpatrywane warianty: na podstawie SNP na podstawie haplotypów
Selekcja genomowa Rozpatrywane warianty: na podstawie SNP na podstawie haplotypów na podstawie analizy spokrewnień

25 Tradycyjne spokrewnienie
Oparte na rodowodzie Osobniki o nieznanym pochodzeniu nie są spokrewnione (mają niezależne W.H.) Przykład dla rodzeństwa Dzielą przeciętnie 50% DNA o tym samym pochodzeniu Faktycznie dzielą 45-55% Młode buhajki-bracia mają taką samą wartość hodowlaną (fałsz)

26 Rodowód tradycyjny Ojciec ojca Ojciec Matka ojca Osobnik Ojciec matki
Pozwala ustalić oczekiwany udział DNA o wspólnym pochodzeniu Ojciec ojca Ojciec Matka ojca Osobnik Ojciec matki Matka Matka matki

27 Rodowód genomowy Pozwala ustalić faktyczny udział DNA o wspólnym pochodzeniu

28 Rodowód haplotypowy Pozwala ustalić współdzielenie najważniejszych haplotypów dla doskonalonej cechy ATAGATCGATCG CTGTAGCGATCG CTGTAGCTTAGG AGATCTAGATCG AGGGCGCGCAGT CGATCTAGATCG CTGTCTAGATCG ATGTCGCGCAGT CGGTAGATCAGT AGAGATCGCAGT AGAGATCGATCT ATGTCGCTCACG ATGGCGCGAACG CTATCGCTCAGG

29 A = oczekiwany % genów identycznego pochodzenia
Miary spokrewnienia A = oczekiwany % genów identycznego pochodzenia Liczony tylko na podstawie rodowodu Wykorzystywana w BLUP-AM G = % identycznych genów ogółem Na podstawie markerów Wszystkie osobniki są spokrewnione (wzrost dokładności oceny) T = % identycznych genów kształtujących cechę Na podstawie markerów i fenotypów Jeszcze bardziej dokładny w ocenie konkretnej cechy Nowość Przyszłość

30 A G Dokładność oceny W.H. na podstawie rodzeństwa Rodzeństwo 1 .250
Symulacja 1000 QTL markerów Spokrewnienie rodowodowe Spokrewnienie genomowe Rodzeństwo A G 1 .250 .261 10 .454 .502 100 .495 .773 1000 .499 .970 VanRaden i Tooker 2007, ADSA Joint meeting, SanAntonio

31 Podsumowanie Możliwość wielkoskalowej analizy SNP otwiera drogę selekcji genomowej Jej praktyczne wykorzystanie będzie wymagało wielu rozwiązań statystycznych, informatycznych i organizacyjnych Mała wiedza o dziedziczeniu cech ilościowych nie pozwala na wiarygodną symulację korzyści hodowlanych Perspektywy Potencjalnie większy postęp hodowlany przy mniejszych kosztach Zastosowanie na szeroką skalę przyczyni się do lepszego poznania dziedziczenia cech ilościowych

32 Serdecznie dziękuję dr. Paulowi Van Radenowi za inspirację i wspólne rozmowy


Pobierz ppt "Selekcja - nowe perspektywy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google