Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parametry genetyczne. opisują zmienność i współzmienność genetyczną cech ilościowych (jak częstości genów i genotypów dla cech prostych) zazwyczaj ilorazy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parametry genetyczne. opisują zmienność i współzmienność genetyczną cech ilościowych (jak częstości genów i genotypów dla cech prostych) zazwyczaj ilorazy."— Zapis prezentacji:

1 Parametry genetyczne

2 opisują zmienność i współzmienność genetyczną cech ilościowych (jak częstości genów i genotypów dla cech prostych) zazwyczaj ilorazy składowych wariancji i kowariancji mogą być oszacowane ale nie wyliczone charakterystyczne dla cechy mierzonej w danej populacji i czasie

3 Najważniejsze parametry genetyczne Odziedziczalność (h 2 ) heritability –w szerszym sensie –w węższym sensie Powtarzalność (r - repeatability) Korelacja genetyczna

4 Składowe zmienności fenotypowej wariancja genotypowa –addytywna –dominacyjna –epistatyczna pozagenetyczna –środowiskowa trwała –pozostała

5 Odziedziczalność w szerszym sensie Odpowiada na pytanie jaki jest udział genów w zmienności cechy? w węższym sensie Podobieństwo między fenotypem i wartością hodowlaną. Czy selekcja będzie trafna?

6 Odziedziczalność BMI 0,40-0,70 ciśnienie krwi 0,64 szczęście 0,50-0,80 inteligencja 0,48-0,70 poszukiwanie nowości 0,50

7 Odziedziczalność masa ciała 0,65 wydajność mleczna 0,12-0,38 % tłuszczu 0,40

8 Odziedziczalność przyrost 0,50 grubość słoniny 0,70 wielkość miotu 0,05

9 Odziedziczalność masa ciała 0,55 nieśność 0,30 % jaj zapłodnionych 0,20

10 Odziedziczalność Ogólna tendencja cechy budowy ciała – średnie lub wysokie h 2 cechy reprodukcyjne – niskie h 2

11 Szacowanie odziedziczalności Czym cecha bardziej uwarunkowana genetycznie tym krewni bardziej podobni (większa korelacja) Wszystkie metody bazują na porównaniu osobników o różnym stopniu spokrewnienia Prosta metoda porównuje pary o jednakowym typie spokrewnienia – np: bliźnięta jednojajowe Zaawansowane metody wykorzystują wszystkie spokrewnienia (wszystkie dane)

12 Szacowanie odziedziczalności spokrewnienie między x i y Np. pary matka-córka wariancja fenotypowa kowariancja fenotypowa czyli podobieństwo między krewnymi Dobre przybliżenie gdy wariancja addytywna dominuje

13 Uwaga! Różne dane mogą prowadzić do różnych oszacowań h 2 SpokrewnienieSamceSamice Rodzic-potomek 0,720,14 Pełne rodzeństwo 0,820,20 Półrodzeństwo po wspólnym ojcu 0,840,40 Półrodzeństwo po wspólnej matce 0,730 Bradley 1978 Badano wrażliwość skorupiana na szok termiczny

14 Szacowanie h 2 w grupach ojcowskich y = + s + d + e przy s=d y = + 2s + e var(y)=var(2s)+var(e) var(y)=4var(s)+var(e) Buhaj 1 córka Buhaj 2 córka Buhaj 3 córka estymator

15 Szacowanie odziedziczalności w grupach ojcowskich Źródło zmienności Liczba stopni swobody Suma kwadrató w Średni kwadrat Wartość oczekiwana średniego kwadratu BuhajN-1SS s MS s var(e)+ k var(s) resztan.-NSS e MS e var(e) 1. Przyrównaj średnie kwadraty do wartości oczekiwanych 2. Rozwiąż układ równań 3. Podstaw var(s) i var(e) do estymatora

16 Powtarzalność Podobieństwo kolejnych obserwacji tych samych osobników Przydatny dla opisu cech powtarzalnych w cyklach fizjologicznych (laktacja, miot, nieśność) Duże podobieństwo kolejnych wydajności pozwala ocenić zwierzęta wcześniej!

17 Powtarzalność Odziedziczalność nie może być większa od powtarzalności!

18 Szacowanie powtarzalności – przykład dla dwóch pomiarów Prędkość biegu jaszczurki. Powtarzalność 0,70 Czyli co najwyżej 70% zmienności to zmienność genetyczna! Wyniki można uzyskać bez informacji rodowodowej! Korelacja między pomiarami

19 Korelacje P 1 = G 1 + E 1 P 2 = G 2 + E 2 Współzmienność fenotypowa Współzmienność genetyczna Współzmienność środowiskowa Cecha 1 Cecha 2

20 Przyczyny korelacji genetycznej 1.Plejotropia 2.Sprzężenie genów 3.Selekcja preferująca pewne kombinacje genów Plejotropia – jeden gen kształtuje obie cechy. Bardziej reguła niż wyjątek. Sprzężenie genów spowalnia proces osiągnięcie stanu równowagi równowagi gametycznej.

21 Nierównowaga gametyczna Locus 1 allele A i a Locus 2 allele B i b Równowaga gametyczna: częstości haplotypów wynikają z częstości genów: P(AB) = P(A) P(B) P(AB) = P(A) P(B) + D D = odchylenie od stanu równowagi. Niektóre haplotypy występują częściej/rzadziej niż przy niezależnej segregacji genów. W skrajnym przypadku występują tylko 2 haplotypy

22 Znaczenie korelacji genetycznych Przewidywanie negatywnych skutków selekcji: Zdolność do szybkich przyrostów kurcząt pociaga za sobą odwapnienie kości – szkoda, że tego nieprzewidzieliśmy! Ocena wartości hodowlanej względem jednej cechy na podstawie pomiarów drugiej. Zmniejszenie gromadzenia tkanki tłuszczowej świń można oprzeć na pomiarze grubości słoniny. Ogólne otłuszczenie i grubość słoniny są skorelowane genetycznie.

23 Korelacja genetycza - przykłady Bydło mięsne Waga przy odsadzeniu – kruchość mięsa-0,82 Bydło mleczne Wydajność mleczna – produkcja tłuszczu w mleku0,79 Świnie: Grubość słoniny - % mięsa w tuszy-0,57

24 Selekcja na przyrost zwiększa spożycie i konwersje paszy Selekcja na zwiększone spożycie paszy nie wpływa na konwersje Natura korelacji genetycznej jest złożona Selekcja na zmniejszoną konwersje paszy zwiększyła spożycie Konwersja=spożycie paszy/masa produktu


Pobierz ppt "Parametry genetyczne. opisują zmienność i współzmienność genetyczną cech ilościowych (jak częstości genów i genotypów dla cech prostych) zazwyczaj ilorazy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google