Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kojarzenia 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kojarzenia 2007."— Zapis prezentacji:

1 Kojarzenia 2007

2 Kojarzenie To dobieranie zwierząt w pary rodzicielskie
Drugi (po selekcji) etap pracy hodowlanej Potomstwo może być lepsze niż średnia rodziców, ale tylko gdy istnieje dominacja i epsistaza. Zmienia częstość genotypów, ale nie genów!

3 Kojarzenie w obrębie populacji
Zwierzęta dobiera się indywidualnie: konkretny samiec  samica Potomstwo może skorzystać z interakcji między genami przekazanymi przez ojca i matkę (SZK) P =  + ½ AO + ½AM + MS + SZK + e specyficzna zdolność kombinacyjna fenotyp potomka wartości. hod. rodziców

4 Specyficzna zdolność kombinacyjna - przykład
2 geny B zwiększa okres międzywycieleniowy, p=0.5 b zmniejsza, q=0.5 wartości genotypowe GBB = 390 dni, GBb=370 dni, Gbb=360 dni średnia  = 0,52 0,50,5 ,52390 = 372,5

5 SZK – c.d. wartości hodowlane ABB = +15 dni, ABb=0, Abb= -15 dni
kojarzenie BBbb oczekujemy P =  + ½ ABB + ½ Abb = 372,5 będzie GBb=370 dni SZK BBbb = ,5 = -2,5

6 Kojarzenie w obrębie populacji
losowe na podstawie fenotypu lub wartości hodowlanej na podstawie spokrewnienia selekcja par rodzicielskich (mate selection)

7 (1) Kojarzenia losowe allel ojcowski przekazywany niezależnie od allelu matki brak korelacji między wartościami hodowlanymi rodziców populacja może być w stanie równowagi gametycznej

8 (2) Kojarzenie na podstawie fenotypu lub wartości hodowlanej
Pozytywne (podobny z podobnym) np. dobry buhaj  dobra krowa powstaje ekstremalne potomstwo zwiększa wariancje cechy (na krótko) unikaj kojarzeń słaby  słaby Negatywne (kojarzenie niepodobnych) zmniejsza czasowo zmienność kojarzenie korekcyjne pozwala kompensować złe cechy, np. krowa z wadami nóg  buja z doskonałą postawą

9 (3) Kojarzenie na podstawie spokrewnienia
Preferencyjne kojarzenia osobników spokrenionych (inbreeding czyli chów krewniaczy) ekstremalny przypadek: kojarzenie pełnego rodzeństwa to wzrost inbredu o 19%/pokolenie prowadzi do depresji inbredowej generalnie unikane ale przydatne: hodowla na linię (utrwala geny wybitnego osobnika), tworzenie linii zinbredowanych do doświadczeń Preferencyjne kojarzenie osobników mało spokrewnionych (outbreeding) optymalnie gdy rodzice nie są w ogóle spokrewnieni, ale w praktyce sprowadza się do unikania zinbredowania

10 (4) Selekcja par strategia łącząca selekcję i kojarzenia w jeden etap
konieczne obliczenie oczekiwanej wartości potomstwa dla wszystkich możliwych kombinacji par wykorzystuje zmienność nieaddytywną (tradycyjna selekcja nie) nie maksymalizuje postępu hod. (tradycyjna selekcja tak!) dobra by pozyskac zwierzeta produkcyjne, ale nie hodowlane

11 Krzyżowanie To kojarzenie samca i samicy reprezentujących inne rasy (linie, gatunki) Dwie przyczyny: heterozja komplementarność ras

12 Heterozja Wybujałość mieszańców – użytkowość mieszańców wyższa niż średnia dwóch ras specyficzna dla kombinacji ras i cechy (trudno przewidywalna) generalnie większa dla cech o niskim h2 proporcjonalna do heterozygotyczności zjawisko odwrotne do depresji inbredowej

13 Heterozja śr. mieszańców – śr. rodziców śr. rodziców  100

14 Heterozja drób: trzoda bydło mleczne nieśność 10-30 jaj, 8-20%
wielkość miotu +0,23 2,9% w miotu przy odsadzeniu +0,7 10,2% przyrost dzienny 60 g 8,8% grubość słoniny 0,8% bydło mleczne wydajność mleczna kg 2,3 - 6,1% wydajność tłuszczu +6 kg 2,6% wydajność białka +4,4 kg 2,4%

15 Heterozygotyczność udział genów matki, które pochodzą od innej rasy, niż geny ojca krzyżowanie dwóch czystych ras (AB) to 100% krzyżowanie wsteczne A  (AB) to 50%

16 Heterozja - przewidywanie
heterozja = heterozygotyczność mieszańców  heterozja przy krzyżowaniu czystych ras

17 Heterozja matczyna gdy potomstwo korzysta z faktu, że matka jest mieszańcem spowodowana heterozją bezpośrednią u matek dla cech takich jak mleczność i troskliwość Efekt matki ekspresja genów przekazanych przez matkę na chromosomach i w cytoplazmie ekspresja genów matki w czasie ciąży i odchowu (duża heterozja)

18 Oczekiwana wydajność mieszańców
= ( oczekiwana wyd. bez heterozji + efekt matki )  (1+heterozja/100 + heterozja mateczna/100)

19 Komplementarność ras Dwa komponenty
rasa ojcowska – wysoka użytkowość tuczna i rzeźna rasa mateczna – plenna o dobrej użytkowości tucznej i rzeźnej (selekcja w obu kierunkach)

20 Krzyżowanie towarowe To system pozyskiwania osobników towarowych
Często stosowane u bydła mięsnego, trzody i kur Wykorzystuje heterozję i komplementarność ras

21 Krzyżowanie towarowe dwurasowe
najczęściej rasę A reprezentują tylko samce, a rasę B tylko samice selekcja niezależnie w każdej rasie heterozygotyczność mieszańców 100% szczególnie opłacalne, gdy rasa B to wyjątkowe dobre matki

22 Krzyżowanie towarowe trójrasowe
100% heterozji matczynej 100% heterozji bezpośredniej konieczne utrzymywanie 3 ras jeżeli A=B to taniej, ale tylko 50% heterozji bezpośredniej

23 Krzyżowanie rotacyjne dwurasowe
mieszańce jako matki i zwierzęta towarowe jednocześnie stabilizuje się przy 33/67% (lub 67/33%) heterozja zawsze <100%


Pobierz ppt "Kojarzenia 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google