Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System podatkowy w Polsce i w wybranych krajach UE Finanse publiczne (4)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System podatkowy w Polsce i w wybranych krajach UE Finanse publiczne (4)"— Zapis prezentacji:

1 System podatkowy w Polsce i w wybranych krajach UE Finanse publiczne (4)

2 Na wstępie rekomendacja nowego podręcznika: Wiesław Szczęsny Finanse – zarys wykładu Wyd. DIFIN 2009

3 Zmiany systemu podatkowego po 1989 roku miały bez wątpienia cechy rewolucji podatkowej. Czy Polacy mieli świadomość podatników? Jakie podatki płaciła ludność do tego czasu? Podatek od płac płacony w pierwszym miejscu pracy (był też okres systemu bezpodatkowego), Podatek od wynagrodzeń – w kolejnych miejscach pracy oraz od prac zleconych i umów o dzieło, dalej

4 Podatek wyrównawczy (od osiągających zbyt wysokie dochody) Podatek rolny w części dotyczącej działów specjalnych produkcji (np. szklarnie, plantacje, pasieki), Podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej

5 Podatek obrotowy- w konstrukcji nieco podobny do obecnego VAT. Funkcjonowało wówczas ok. 100 stawek. Podatek od wzrostu ponadnormatywnego wynagrodzeń – płacony przez przedsiębiorstwa państwowe (nazywany popiwkiem)

6 Główne zasady i etapy budowania nowego systemu podatkowego

7 1.Przyjęto, że zachowana zostanie zasada centralnego władztwa podatkowego 2.Przyjęto zasadę koncentracji dochodów władz publicznych za pomocą kilku wiodących podatków (VAT, akcyza, PIT, CIT a przejściowo także cła) 3.Uznano, że zmiana systemu podatkowego powinna być oparta na zasadzie przekazywania części podatków i opłat w gestię władz samorządowych (warto podkreślić, że niektóre podatki tzw. centralne trafiają w całości do samorządu) 4.W większym stopniu niż przed reformą oparto system podatkowy na podatkach pośrednich (jakie to są) – bardziej pewnych i w gruncie łatwiejszych do ewentualnych zmian. VAT jednak rodzi wciąż problemy- tu najwięcej nadużyć i koniecznych nowelizacji.

8 5. Uznano za konieczne wprowadzenie jednolitego pod względem konstrukcji podatku od dochodów osób fizycznych (PIT) - odegrał on szczególną rolę w budzeniu świadomości podatkowej społeczeństwa i w powszechnej edukacji ekonomicznej. 6.Przyjęto zasadę, że w podatkach władz centralnych, tworzonych z mocy ustawy, będą trwale partycypować gminy, a później (od 1999 roku) –powiaty i województwa. 7.Nie wykluczono możliwości używania podatków dla realizacji celów pozafiskalnych (np. wspomniany uprzednio popiwek) 8.Zastosowano rozwiązania podatkowe obowiązujące (występujące) w krajach Unii Europejskiej. Po latach ułatwiło to proces integracji z UE i spójność polskich finansów publicznych z finansami we Wspólnocie.

9 Etapy budowania polskiego systemu finansowego w ramach procesu dokonującej się transformacji po roku 1989 Etap 1 – związany z reformą samorządową. Wprowadzono wówczas (1990-91) – podatki i opłaty lokalne (kto ustala ich listę? – jak regulowana jest ich wysokość ?). Szczególnie istotne to: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od spadków i darowizn, podatek od środków transportu. Etap 2 - polegał na opodatkowaniu dochodów. Od 1 stycznia 1992 wprowadzono podatek od dochodów osób fizycznych (PIT) oraz w tym samym roku dokonana została istotna reforma podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

10 Etap 3 –Polegał na wprowadzaniu w lipcu 1993 roku podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego Etap 4 – związany był z wprowadzeniem ordynacji podatkowej- zebranie wszystkich przepisów dotyczących ustalania i poboru podatków w jednym dokumencie rangi ustawy. Ordynacja obowiązuje od stycznia 1998 roku. Zastąpiła szereg rozproszonych dokumentów. Etap 5 polegał na dostosowaniu polskiego systemu podatkowego do standardów UE. Proces ten stał się szczególnie intensywny po 2000 roku- gdy Polska miała status kraju stowarzyszonego – w przedsionku do Unii

11 Skutki łagodnej rewolucji podatkowej Wprowadzenie obydwu podatków od dochodów zakończyło się sukcesem władz publicznych. Podkreśla się tło tego spokoju – niska wówczas świadomość podatkowa społeczeństwa. W rozwiniętych demokracjach wprowadzanie każdego podatku napotyka najczęściej na wielki opór i protesty społeczeństwa Obawiano się wówczas, że w wyniku relatywnie wysokich stawek podatku VAT uruchomiony zostanie silny proces inflacyjny. W rzeczywistości na ogólny wskaźnik inflacji w 1993 roku (rok wprowadzenia VAT) – przy inflacji na poziomie ok. 35% - VAT miał swój udział w ok. 6 pkt. procentowych.

12 W wyniku swoistej edukacji podatkowej świadomość podatników wzrosła – co ograniczało zakres samowoli podatkowej władz publicznych. Wciąż jednak –mimo istnienia ordynacji podatkowej- istnieje wiele negatywnych zjawisk w naszym systemie podatkowym – manipulowanie podatkami, niestabilność przepisów podatkowych, istnienie tzw. prawa powielaczowego. Wciąż pojawiają się przykłady błędnych decyzji służb skarbowych, opieszałość w postępowaniu odwoławczym i w sądach. Prawdą jest, że także podatnicy nie są w tej podatkowej grze bez winy… Dwoista rola mediów w tej grze…

13 Na polski system podatkowy składa się dwanaście tytułów podatkowych –dziewięć podatków bezpośrednich i trzy pośrednie Podatki bezpośrednie: 1.Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.Podatek dochodowy od osób prawnych 3.Podatek od spadków i darowizn 4.Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.Podatek rolny 6.Podatek leśny 7.Podatek od nieruchomości 8.Podatek od środków transportu 9.Podatek od posiadania psów

14 Podatki pośrednie 1.Podatek od towarów i usług 2.Podatek akcyzowy 3.Podatek od gier

15 Pytania do opracowania w formie referatu (do wyboru): Jak oceniasz polski system podatkowy na tle znanych ci systemów w wybranych krajach UE? Czy twoim zdaniem województwa, powiaty i gminy powinny otrzymywać część podatku VAT? Co wiesz na temat zmian systemu celnego w Polsce po wejściu naszego kraju do UE?.


Pobierz ppt "System podatkowy w Polsce i w wybranych krajach UE Finanse publiczne (4)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google