Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rolnictwo społecznie zrównoważone - koncepcja badań 12 - 13 grudzień 2005, Warszawa prof. dr hab. Józef Zegar Zakład Ogólnej Ekonomiki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rolnictwo społecznie zrównoważone - koncepcja badań 12 - 13 grudzień 2005, Warszawa prof. dr hab. Józef Zegar Zakład Ogólnej Ekonomiki."— Zapis prezentacji:

1 1 Rolnictwo społecznie zrównoważone - koncepcja badań 12 - 13 grudzień 2005, Warszawa prof. dr hab. Józef Zegar Zakład Ogólnej Ekonomiki

2 2 Pojęcie rolnictwa społecznie zrównoważonegoPod pojęciem rolnictwa społecznie zrównoważonego będziemy rozumieć takie rolnictwo, które spełnia najlepiej pewne wartości progowe w zakresie kryteriów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych cech ekonomicznychW odniesieniu do cech ekonomicznych za podstawowe przyjmujemy kategorie dochodowe cech środowiskowychW odniesieniu do cech środowiskowych za najważniejsze uznajemy te, które wchodzą w skład kodeksu dobrych praktyk rolniczych, aczkolwiek także uwzględniamy kryteria prawno-administracyjne przyjmowane przy udzielaniu wsparcia ze środków publicznych (zwykłe praktyki rolnicze) cech społecznychW odniesieniu do cech społecznych za najważniejsze uznajemy takie jak wartość usług środowiskowych, tworzonych przez rolnictwo (gospodarstwa rolne), spożytkowanie rolniczych zasobów pracy, wkład w utrzymywanie względnie rozwijanie żywotności ekonomicznej i społecznej miejscowości wiejskich oraz wartości kulturowe

3 3 Przesłanki modelu rolnictwa społecznie zrównoważonego industrialnej drogi rozwoju rolnictwa,Wiele symptomów wskazuje na załamywanie się industrialnej drogi rozwoju rolnictwa, które rozwiązało problem niedoborów żywności, lecz stworzyło ogromne zagrożenia w sferze środowiskowej i społeczno-kulturowej, kończy się czas zamiany ropy na befsztyki usług ekologicznychRolnictwo dostarcza usług ekologicznych, wadliwe systemy produkcji rolnej które są niezbędne nie tylko dla dobrobytu ludzi ale wprost dla ich egzystencji, a które nie są wyceniane przez rynek (mają charakter dóbr publicznych). Równocześnie wadliwe systemy produkcji rolnej (industrialne zwłaszcza) degradują środowisko naturalne i zagrażają ekosystemom, zaś usuwanie skutków tego stanu rzeczy wymaga znaczących nakładów środków podatników i (lub) konsumentów

4 4 Przesłanki modelu rolnictwa społecznie zrównoważonego maksymalizacji korzystania z zasobów nieodnawialnychZakwestionowaniu ulega dotychczasowa formuła postępu, która w rolnictwie industrialnym polegała głównie na maksymalizacji korzystania z zasobów nieodnawialnych (chemizacja, mechanizacja) w celu pomnożenia prywatnych korzyści ekonomicznych malejącej liczby rolników (koncentracja, specjalizacja), bez poszanowania środowiska i praw innych. Nowa formuła postępu wymaga zastąpienia intensyfikacji industrialnej przez intensyfikację agrobiologiczną, wykorzystującą prawa przyrodnicze (Natury) oraz zasoby rzeczywiście nieograniczone: energię słoneczną i wiedzę, która stanowi zasób nie tylko odnawialny, lecz także reprodukowany dodatnio Zielony konsumeryzmZielony konsumeryzm Wymogi strategii rozwoju rolnictwaWymogi strategii rozwoju rolnictwa - konieczność nadrobienia kilkudziesięcioletniego zapóźnienia, co łatwiej osiągnąć metodą posuwania się po cięciwie a nie po łuku Uwarunkowania krajowe:Uwarunkowania krajowe: struktura agrarna, bezrobocie, szczupłość środków na rozwój, żywotność obszarów wiejskich

5 5 Podstawowe założenia badawcze Dwa poziomy badawcze: 1) makroekonomicznym 2) mikroekonomicznym Bazy danych (podstawowe): 1) FADN (IERiGŻ-PIB) 2) Spisy powszechne (GUS) 3) Ankieta strukturalna GUS 4) Rachunki narodowe (EAA, EEAA)

6 6 Produkt końcowy - odpowiedź na kluczowe pytania realną alternatywą strategicznąCzy rolnictwo społecznie zrównoważone może być realną alternatywą strategiczną rozwoju rolnictwa polskiego? (uwzględniając uwarunkowania globalne, regionalne i krajowe) ? skutki wyboru opcji strategicznejJakie mogą być skutki wyboru opcji strategicznej na rozwój wedle modelu rolnictwa społecznie zrównoważonego w zakresie ogólnego dobrobytu, interesów rolników, mieszkańców wsi, konsumentów i pozarolniczych podmiotów sektora rolno-żywnościowego? polityka narodowaJaka powinna być polityka narodowa w przypadku wyboru takiej opcji strategicznej?

7 7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Rolnictwo społecznie zrównoważone - koncepcja badań 12 - 13 grudzień 2005, Warszawa prof. dr hab. Józef Zegar Zakład Ogólnej Ekonomiki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google