Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6-latek w szkole – radość czy problem?. Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia systematycznej nauki, wejścia w nowe obowiązki i środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6-latek w szkole – radość czy problem?. Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia systematycznej nauki, wejścia w nowe obowiązki i środowisko."— Zapis prezentacji:

1 6-latek w szkole – radość czy problem?

2 Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia systematycznej nauki, wejścia w nowe obowiązki i środowisko. Pod tym pojęciem kryje się dojrzałość fizyczna, umysłowa, społeczna i emocjonalna.

3 Czynniki wpływające na gotowość szkolną: Wiek dziecka Indywidualne tempo rozwoju Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole

4 Obszary dojrzałości szkolnej Fizyczna Umysłowa Emocjonalno – społeczna Motywacyjna Zmysłowa

5 Sprawność fizyczna Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym: łapie piłkę buduje z drobnych klocków lepi z plasteliny posługuje się nożyczkami Chodzi po linii, dostawiając stopę do stopy Maszeruje w rytm muzyki Naśladuje krok taneczny

6 Gotowość do nauki pisania i czytania Potrafi prawidłowo trzymać narzędzie pisarskie, Określa kierunki i miejsca na kartce papieru, Odwzorowuje wzory graficzne, Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; Interesuje się czytaniem i pisaniem, Słucha i rozmawia o przeczytanych tekstach,

7 Umiejętności samoobsługowe Umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby, Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, Samodzielnie korzysta z toalety, Samodzielnie ubiera się i rozbiera, Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,

8 Umiejętność dbania o bezpieczeństwo i zdrowie Wie, gdzie i w jakiej sytuacji zagrożenia otrzymać pomoc i prosi o nią Bezpiecznie porusza się po drogach Zna zagrożenia i umie ich unikać – wie gdzie i jak bawić się bezpiecznie Dba o swoje zdrowie – zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia Dostrzega związek między chorobą a leczeniem, wie,że samodzielnie nie może stosować lekarstw

9 Umiejętności w zakresie mowy Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie Uważnie słucha, pyta o nieznane słowa Wypowiada się zdaniami, potrafi przedstawić przebieg zdarzeń opisać co się stało, co zdarzyło się w przedszkolu itp.. Prawidłowo wymawia głoski, może jeszcze nie realizować głosek szumiących i głoski,,r

10 Umiejętności matematyczne Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem, np. na palcach Rozumie pojęcia: więcej, mniej, ile( nie rozumie pojęć: o tyle więcej, o tyle mniej) Ma trudności z przyswajaniem wiadomości dotyczących przestrzeni i czasu, ale rozróżnia już pory roku

11 Umiejętności społeczne Bawi się w grupie, jest zapraszany do wspólnej zabawy Próbuje bawić się zgodnie z innymi, bez ciągłych kłótni Grzecznie zwraca się do innych Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania

12 Dojrzałość emocjonalna dziecko cechuje pewna równowaga psychiczna, reaguje w sposób adekwatny do sytuacji Dojrzałość motywacyjna dziecko w sposób dociekliwy poznaje świat, nie zniechęca się, gdy napotyka na trudności Dojrzałość zmysłowa sprawnie funkcjonujące zmysły i trzy podstawowe układy sensoryczne umożliwiają dziecku poznanie siebie i własnych potrzeb

13 Rodzina Dom rodzinny to również instytucja edukacyjna. Rodzice świadomie i aktywnie powinni włączyć się w proces przygotowania do nauki szkolnej. Osobiste zaangażowanie i czas poświęcony dziecku mają duży wpływ na jego rozwój: rozmowy, wspólne gry i zabawy, czytanie, rysowanie, spacery i wycieczki. Rodzic powinien chwalić i doceniać wszystkie osiągnięcia dziecka, jego wysiłek i wkład pracy,

14 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI: JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO SZKOŁY.

15 - nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą i nauczycielami; - dziecko powinno się cieszyć, że idzie do szkoły; - powinno uczestniczyć w zakupach przyborów szkolnych, wybrać to, co mu się podoba; - wcześniej przygotujmy biurko, półkę na książki i przybory szkolne, stałe miejsce do pracy;

16 - ład, spokój i pogodna atmosfera w domu; - utrzymanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem; - przestrzeganie stałego rozkładu dnia; - wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości i punktualności; - zapewnienie kontaktów z rówieśnikami. Należy pamiętać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne są odpowiednie warunki:

17 Gdy dziecko już zacznie chodzić do szkoły: - rozmawiajmy z nim o tym, co się tam działo, czego ciekawego się dowiedziało, - przeglądajmy jego zeszyty; - chwalmy, zachęcajmy do pracy; - nie krzyczmy jeśli czegoś nie potrafi, ale spróbujmy mu pomóc; - współpracujmy z nauczycielami, - nie wyręczajmy dziecka z obowiązków szkolnych.

18 Im pełniejsza dojrzałość psychiczna, emocjonalna, społeczna, fizyczna, umysłowa dziecka przekraczającego próg szkoły, tym większa gwarancja jego powodzenia w nauce. Proszę zastanowić się poważnie nad wszystkimi czynnikami gwarantującymi sukces. Jeśli potrzebna będzie pomoc specjalisty, proszę nie obawiać się po nią sięgnąć.

19 Należy jednak pamiętać, iż gotowość szkolna nie jest stanem, na który się czeka, ale należy ją wykształcać.

20 Dlatego warto podjąć działania wspomagające rozwój dziecka a ostateczną decyzję w razie wątpliwości skonsultować z pracownikami poradni. PPPPP PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA W CHOJNIE ul. Dworcowa 1 0914312829

21 Zadania Diagnozowanie dzieci i młodzieży Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej Wydawanie opinii Wydawanie orzeczeń Porady i konsultacje Dyżury psychologów

22 Rozwój to wspólne przedsięwzięcie dziecka i dorosłego

23

24 Dziękujemy za uwagę. Maria Kwatera Anna Kwaśniak Materiały do prezentacji przygotowały: Aneta Kowal Marta Grylewicz Elżbieta Pokidańska Katarzyna Prędkiewicz BIBLOGRAFIA Wykorzystano informacje oraz ilustracje z następujących pozycji; - Google, MEN- KO Szczecin : - -Fakty o sześciolatkach w szkole - - Materiały dla rodziców i nauczycieli - - Sześciolatek w szkole


Pobierz ppt "6-latek w szkole – radość czy problem?. Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia systematycznej nauki, wejścia w nowe obowiązki i środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google