Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6-LATEK W SZKOLE. CZYNNIKI WAŻNE DLA DECYZJI RODZICÓW poziom gotowości szkolnej dziecka nowa postawa programowa przygotowanie szkoły wskaźniki demograficzne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6-LATEK W SZKOLE. CZYNNIKI WAŻNE DLA DECYZJI RODZICÓW poziom gotowości szkolnej dziecka nowa postawa programowa przygotowanie szkoły wskaźniki demograficzne."— Zapis prezentacji:

1 6-LATEK W SZKOLE

2 CZYNNIKI WAŻNE DLA DECYZJI RODZICÓW poziom gotowości szkolnej dziecka nowa postawa programowa przygotowanie szkoły wskaźniki demograficzne

3 OBSZARY WAŻNE W OCENIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 6 - LATKA Dojrzałość szkolna UmysłowaFizyczna Gotowość do czytania, pisania, liczenia Emocjonalno- społeczna

4 DZIECKO MOŻEMY UZNAĆ ZA GOTOWE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE JEŚLI SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W NASTĘPUJĄCYCH OBASZARACH: 1.Kompetencje poznawcze 2.Aktywność 3.Odporność emocjonalna 4.Sprawność psychomotoryczna ( Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków, CMPPP)

5 JAKI POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO NAUKI W SZKOLE SZEŚCIOLATEK? 1.Jest ciekawy świata, 2.Potrafi klasyfikować i szeregować, 3.Bez trudu komunikuje się werbalnie 4.Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami 5.Jest samodzielny

6 6.Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca, 7.Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym, 8.Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką czyli…

7 – Słucha, ogląda książeczki dla dzieci, – Opowiada historyjkę obrazkową, – Układa układanki, – Dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby oraz łączy sylaby w wyraz, – Zna i stosuje liczebniki porządkowe, – Dodaje i odejmuje liczmany lub przedmioty.

8 KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY? Gdy ma trudności emocjonalne W zabawie reaguje gniewem, złości się, obraża, Łatwo wybucha złością, płaczem, reaguje bardzo impulsywnie, Okazuje lęk, wycofuje się, Stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie, Unika sytuacji wymagających samodzielności;

9 KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY? Gdy ma zaburzone procesy poznawcze Napotyka na trudności w spostrzeganiu oraz klasyfikowaniu, Ma trudności z zapamiętywaniem informacji, Koncentracja uwagi jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie Zaburzona jest komunikacja Jest niepełnosprawne

10 KRÓTKI PRZEGLĄD DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ: 1.interesuje się otaczającym światem, posiada wiedzę o sobie (potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, zna pory roku, dni tygodnia) 2.posiada odpowiedni do wieku zasób słów, prawidłowo wymawia wszystkie głoski, swobodnie wypowiada się zdaniami, np. na temat swoich przeżyć, zaobserwowanego zjawiska lub oglądanego obrazka 3.słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść, 4.skupia uwagę na zadaniu,

11 5.przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i współdziała w zabawach i sytuacjach zadaniowych 6.zapamiętuje treść bajki, wiersza, potrafi odtworzyć je z pamięci 7.ma umiejętność klasyfikowania i szeregowania przedmiotów, obrazków 8.posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę, określa położenie przedmiotów nad, pod, na) 9.jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych oraz w sytuacji zadaniowej (podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę)

12 10.dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji zagrożenia, wie gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić) 11.jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym 12.jest zainteresowany czytaniem, pisaniem i matematyką (interesuje się książkami, z uwagą słucha opowiadań, baśni, rozumie sens umownych znaków, zna i stosuje liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne przedmioty, liczmany )

13 Nowa podstawa programowa Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną

14 Zakup wyposażenia : 514 000 zł Zakup pomocy dydaktycznych : 136 000 zł

15 Podstawa programowa - umiejętności w zakresie czytania i pisania (po klasie I): a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty, c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;

16 Podstawa programowa - umiejętności w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych (po klasie I): a) sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania, c) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania;

17 Prognoza demograficzna dla klas pierwszych tyskich szkół podstawowych

18 Porównanie odsetka 6-latków w klasach pierwszych szkół podstawowych w Tychach z innymi miastami w Polsce

19 Liczba dzieci z rocznika 2004 : 1142 (stan na 27.09.2010) Wyniki naboru do szkół podstawowych

20 DLACZEGO WARTO POSŁAĆ SZEŚCIOLATKA DO SZKOŁY? – Odroczenie obowiązku szkolnego - powtarzanie roku, – Odpowiednia stymulacja rozwoju - stały progres, kształtowanie samodzielności, – Program dostosowany do możliwości dziecka, szkoła gotowa na przyjęcie 6-latków, – Zachowane proporcje pomiędzy nauką w ławce, a nauką poprzez zabawę,

21 Szkoła jest fajna! -Szansa na nowe przyjaźnie. Dziecko pozna nowych kolegów, z których najpewniej przynajmniej jeden okaże się jego przyjacielem. -Korzyści z nauki. Wykorzystamy naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności - Za kilka miesięcy być może uda ci się samemu przeczytać tę książkę. -Perspektywa dorosłości. Szkoła rozwija samodzielność, odpowiedzialność. Uczeń - to brzmi dumnie, nieprawdaż?

22 Uczeń to brzmi dumnie! Mamo, tato przemyślcie to

23 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Izabela Rodak ppptychy@onet.euppptychy@onet.eu www.ppptychy.plwww.ppptychy.pl DZIEŃ OTWARTY 26.03 godz. 9.00 26.03 godz. 10.30


Pobierz ppt "6-LATEK W SZKOLE. CZYNNIKI WAŻNE DLA DECYZJI RODZICÓW poziom gotowości szkolnej dziecka nowa postawa programowa przygotowanie szkoły wskaźniki demograficzne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google