Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6-LATEK W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6-LATEK W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 6-LATEK W SZKOLE

2 CZYNNIKI WAŻNE DLA RODZICÓW
poziom gotowości szkolnej dziecka nowa postawa programowa przygotowanie szkoły demografia

3 Czym różni się myślenie o dziecku u progu szkoły od roku 2009?
GOTOWOŚĆ SZKOLNA DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

4 OBSZARY WAŻNE W OCENIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 6 - LATKA
GOTOWOŚĆ SZKOLNA Umysłowa Fizyczna Percepcyjno - motoryczna Emocjonalno-społeczna OBSZARY WAŻNE W OCENIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 6 - LATKA

5 JAKI POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO NAUKI W SZKOLE SZEŚCIOLATEK?
Jest ciekawy świata, Potrafi klasyfikować i szeregować, Bez trudu komunikuje się werbalnie Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami Jest samodzielny

6 Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca, Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym, Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką czyli…

7 Słucha, ogląda książeczki dla dzieci,
Opowiada historyjkę obrazkową, Układa układanki, Dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby oraz łączy sylaby w wyraz, Zna i stosuje liczebniki porządkowe, Dodaje i odejmuje liczmany lub przedmioty.

8 KRÓTKI PRZEGLĄD DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ:
interesuje się otaczającym światem, posiada wiedzę o sobie (potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, zna pory roku, dni tygodnia) posiada odpowiedni do wieku zasób słów, prawidłowo wymawia wszystkie głoski, swobodnie wypowiada się zdaniami, np. na temat swoich przeżyć, zaobserwowanego zjawiska lub oglądanego obrazka słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść, skupia uwagę na zadaniu, doprowadza zadanie do końca,

9 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i współdziała w zabawach i sytuacjach zadaniowych, lubi gry zespołowe zapamiętuje treść bajki, wiersza, potrafi odtworzyć je z pamięci klasyfikuje i szereguje przedmioty, obrazki posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę, określa położenie przedmiotów nad, pod, na) jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych oraz w sytuacji zadaniowej (podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę)

10 dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji zagrożenia, wie gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić) jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami, lepi z plasteliny i rysuje jest zainteresowany czytaniem, pisaniem i matematyką (interesuje się książkami, z uwagą słucha opowiadań, baśni, rozumie sens umownych znaków, zna i stosuje liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne przedmioty, liczmany)

11 dodaje i odejmuje pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach.
jest zainteresowany szkołą i działaniami, z którymi wiąże się pełnienie roli ucznia – chce pójść do szkoły Dodatkowe badanie gotowości szkolnej – w poradni psychologiczno – pedagogicznej Tychy ul. Andersa 16

12 Na co warto zwrócić uwagę - rozwój fizyczny
Motoryka duża i mała Odporność na choroby Prawidłowe działanie zmysłów Czy dziecko lubi zabawy ruchowe? Czy chętnie uczestniczy w zespołowych grach ruchowych? Czy jest w stanie zachować określoną pozycję przez jakiś czas (spokojnie stać, siedzieć)? Czy dziecko dobrze widzi i słyszy? Czy męczy się szybciej niż rówieśnicy? RUCH!!! Na co warto zwrócić uwagę - rozwój fizyczny

13 Prawidłowy chwyt pisarski – umożliwia efektywne i długotrwałe pisanie

14 Na co warto zwrócić uwagę rozwój percepcyjno - motoryczny
Analiza i synteza wzrokowa i słuchowa czyli zdolność do odbioru i przetwarzania bodźców, ich rozumienia i reagowania na nie odpowiednią aktywnością ruchową. Orientacja przestrzenna - czyli zdolność odróżniania strony lewej od prawej oraz określania relacji przestrzennych typu nad, pod, za. Na co warto zwrócić uwagę rozwój percepcyjno - motoryczny

15 Na co warto zwrócić uwagę – rozwój umysłowy
Myślenie Pamięć (wzrokowa, słuchowa, sekwencycja) Uwaga Mowa Nauka wierszyków, piosenek. Gry typu MEMO. Zabawy polegające na zapamiętywaniu układu przedmiotów, następnie odgadywanie, co się zmieniło. Zagadki, zawierające w treści dwie Proponować dziecku gry planszowe. Nie wyręczać, dać dziecku szansę, aby samo znalazło rozwiązanie problemu. Tworzyć zbiory, porównywać Rozmawiać, słuchać, czytać, Zachęcać do opowiadania Uczyć skupiania uwagi Na co warto zwrócić uwagę – rozwój umysłowy

16 Na co warto zwrócić uwagę – rozwój społeczno - emocjonalny
Panowanie nad emocjami, Poczucie obowiązku, Umiejętność pokonywania trudności, Zainteresowanie światem, Przestrzeganie norm Empatia … Czas Rozmowy Obowiązki Pokazywanie świata Na co warto zwrócić uwagę – rozwój społeczno - emocjonalny

17 KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY?
Gdy ma trudności emocjonalne W zabawie reaguje gniewem, złości się, obraża, Łatwo wybucha złością, płaczem, reaguje bardzo impulsywnie, Okazuje nadmierny lęk, wycofuje się, Stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie, Unika sytuacji wymagających samodzielności;

18 Ma niską ocenę gotowości szkolnej wykonaną w przedszkolu;
KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY? Ma niską ocenę gotowości szkolnej wykonaną w przedszkolu; Gdy ma zaburzone procesy poznawcze Napotyka na trudności w spostrzeganiu oraz klasyfikowaniu, Ma trudności z zapamiętywaniem informacji, Koncentracja uwagi jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie Zaburzona jest komunikacja językowa; Jest niepełnosprawne;

19 Nowa podstawa programowa
Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną Nowa podstawa programowa

20

21 Doświadczenia w Tychach

22 Demografia dla rocznika 2007

23

24 Czym się kierować podejmując decyzję?
Diagnozą gotowości do podjęcia nauki – wykonaną w przedszkolu Obserwacją własną umiejętności dziecka i jego chęcią do nauki Wynikiem wizyty w wybranej szkole – zobaczenie przygotowania sal, rozmowa z dyrektorem, pedagogiem i wychowawcą (m.in. kwestia świetlicy, obiadów, zmianowości, ilości sześciolatków w klasie). Czym się kierować podejmując decyzję?

25 DLACZEGO WARTO POSŁAĆ SZEŚCIOLATKA DO SZKOŁY?
Odroczenie obowiązku szkolnego - powtarzanie roku, Stymulacja rozwoju - stały progres, kształtowanie samodzielności, Prawidłowo realizowany program - dostosowany do możliwości dziecka, szkoła gotowa na przyjęcie 6-latków,

26 Dla rodziców dzieci rocznika 2007
PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW Poniedziałek DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH Dla rodziców dzieci rocznika 2007

27 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ppptychy@onet. eu www. ppptychy. pl Tel


Pobierz ppt "6-LATEK W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google