Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek w naszej szkole Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zespole Szkół Nr 29 w Bydgoszczy ul. Słoneczna 26.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek w naszej szkole Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zespole Szkół Nr 29 w Bydgoszczy ul. Słoneczna 26."— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek w naszej szkole Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zespole Szkół Nr 29 w Bydgoszczy ul. Słoneczna 26

2 Minął roczek,drugi, trzeci I tak jakoś się stało, że dużo przedszkolaków do naszej szkoły się zapisało. Po wakacjach, do plecaka podręczniki spakowali, no i zamiast do przedszkola, do szkoły przywędrowali.

3 Sześciolatek w I klasie (między innymi) poznaje wszystkie litery pisze krótkie wyrazy uczy się czytać krótkie teksty rozróżnia pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie oraz posługuje się nimi przepisuje krótkie wyrazy i zdania słucha uważnie czytanych utworów wypowiada się na określony temat uczy się poprawnie liczyć do 20 oraz zapisywać liczby cyframi do 10 podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach rozwiązuje proste zadania z treścią porównuje długości obiektów waży przedmioty

4 poznaje zależności między porami roku, a zjawiskami przyrody uczy się korzystać z kalendarza, rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach powtarza prostą melodię, słucha muzyki śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki; odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki); poznaje zasady korzystania z komputera i uczy się go obsługiwać uczestniczy w zajęciach sportowych poznaje podstawy j. angielskiego

5 Nauczyciel w naszej szkole -ma wysokie kwalifikacje -kształtuje postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu dzieci -stosuje zasadę indywidualizacji oraz elementy metody behawioralnej i oceniania kształtującego -zaspakaja potrzeby dziecka – bezpieczeństwa, aktywności, radości i zabawy, więzi z grupą, poczucia własnej wartości, ciekawości -pracuje metodami aktywizującymi -mobilizuje do pokonywania trudności i odkrywania własnych możliwości -w przyjaznej atmosferze proponuje interesujące metody i formy aktywności, -uczy wytrwałości, wiary we własne siły, akceptacji samego siebie -organizuje interesujące wycieczki dydaktyczne, -stosuje różnorodne środki dydaktyczne

6 Dla dzieci z I etapu edukacyjnego mamy: wydzielone piętro dla klas młodszych, gdzie dzieci aktywnie spędzają przerwy

7 Sale lekcyjne podzielone na: –część edukacyjną, w której znajdują się ławki ( dostosowane do wzrostu dzieci), pomoce dydaktyczne,tablice ( w tym tablica interaktywna),kąciki tematyczne

8 -część rekreacyjną, gdzie znajduje się dywanowa wykładzina, gry, zabawki, książki, puzzle.

9 Sale gimnastyczne

10 2 place zabaw -dzieci spędzają czas nie tylko na nowym placu zabaw, -ale równie chętnie przebywają na starym placu, położonym w ogrodzie

11 salę kinową -Uczniowie z radością korzystają z sali kinowej, która jest wyposażona w bogatą filmotekę : bajki, filmy dokumentalne, przyrodnicze, fabularne itp.

12 ŚWIETLICĘ – składającą się z dwóch sal Czynna od 7.00 – 17.00 dzieci klas I – III spędzają tu czas przed i po lekcjach Dzieci bawią się, grają w gry planszowe, edukacyjno - komputerowe, odrabiają zadania domowe, biorą udział w zajęciach plastycznych, muzycznych i sportowych, konkursach, korzystają z placu zabaw, sali kinowej, sali gimnastycznej i sali doświadczania świata Odpoczywają na WYSPIE RELAKSU

13 Sale: doświadczania świata, multimedialną, komputerową i bibliotekę

14 stołówkę - Zapewniamy uczniom smaczne, urozmaicone posiłki -Uczniowie klas I –III jedzą obiady w czasie przerwy, od godz. 12:25 do 12.45 -Uczniowie klas IV – VI jedzą obiady w czasie przerwy, od godz. 13:30 do 13.50

15 Ogród szkolny z mini ścieżką dydaktyczną

16 Uczniowie uczestniczą w wielu uroczystościach i imprezach, m. in: Pasowanie na ucznia Wigilia Dzień Babci i Dziadka Konkursy wycieczki, biwaki bal karnawałowy

17 Zabawa jest bardzo ważną formą aktywności w szkole. uczeń w szkole poświęca jej tyle samo czasu, co nauce. podczas zabawy wzbogaca wyobraźnię, poznaje rzeczywistość, rozwija sprawności umysłową i motoryczną. uczy się współdziałania z rówieśnikami

18 Uczniowie klas młodszych mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności na zajęciach pozalekcyjnych Koło matematyczne Koło komputerowe Łamigłówki dla mądrej główki- zabawy i ćwiczenia rozwijające myślenie Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii Zajęcia integracyjne z elementami j. angielskiego Koło j. angielskiego Olimpijczyk Akrobatyka Koło taneczne Mały majsterkowicz Koło szachowe Koło miłośników gier planszowych Koło muzyczno- ruchowe dla dzieci z autyzmem Zajęcia sportowe

19 Dla uczniów klas młodszych, którzy mają trudności dydaktyczne lub adaptacyjne zorganizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zakładamy Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia opracowujemy Plany Działań Wspierających uczniowie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, uspołeczniające, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, terapię pedagogiczną, zajęcia logopedyczne, TUS ( Trening Umiejętności Społecznych) Dzieci są objęte pomocą wolontariuszy z Akademii Przyszłości, stowarzyszenia Wiosna Porad udzielają specjaliści: pedagog, psycholog i logopeda

20 Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów Dzieci z klas I-III uczestniczą w realizacji następujących programów profilaktycznych Nie pal przy mnie, proszę Klub bezpiecznego Puchatka Bezpieczna droga do szkoły Bezpieczny INTERNET Szklanka mleka Owoce w szkole

21 Nasza szkoła W naszej szkole staramy się, żeby zawsze świeciło słońce i panowała radość z bycia i współdziałania z rówieśnikami Opracowały: Lilianna Dalecka Joanna Lepa


Pobierz ppt "Sześciolatek w naszej szkole Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zespole Szkół Nr 29 w Bydgoszczy ul. Słoneczna 26."

Podobne prezentacje


Reklamy Google