Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKA. DECYZJA RODZICÓW Nikt nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu: John Ronald Reuel Tolkien.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKA. DECYZJA RODZICÓW Nikt nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu: John Ronald Reuel Tolkien."— Zapis prezentacji:

1 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKA

2 DECYZJA RODZICÓW Nikt nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu: John Ronald Reuel Tolkien

3 WSPARCIE PRZEDSZKOLA Obserwacja dziecka, stymulacja jego rozwoju; WSPARCIE PORADNI Dopełnienie diagnozy, porada; WSPARCIE PRZEDSZKOLA, PORADNI I SZKOŁY Rzetelna informacja, wskazanie plusów i minusów decyzji;

4 Wg Stefana Szumana: Dojrzałość szkolna to taki poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczną naukę w klasie I szkoły podstawowej.

5 ZMIANA PODSTAWY PROGRAMOWEJ – ZMIANA OCZEKIWAŃ DOTYCZĄCYCH POZIOMU ROZWOJU DZIECKA DOJRZAŁEGO DO NAUKI W SZKOLE Dojrzałość szkolna UmysłowaFizyczna Gotowość do czytania, pisania, liczenia Emocjonalno- społeczna

6 Podstawa programowa - umiejętności w zakresie czytania i pisania (po klasie I): a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty, c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;

7 Podstawa programowa - umiejętności w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych (po klasie I): a) sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania, c) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania;

8 DZIECKO MOŻEMY UZNAĆ ZA GOTOWE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE JEŚLI SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W NASTĘPUJĄCYCH OBASZARACH: 1.Kompetencje poznawcze 2.Aktywność 3.Odporność emocjonalna 4.Sprawność psychomotoryczna ( Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków, CMPPP)

9 JAKI POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO NAUKI W SZKOLE SZEŚCIOLATEK? 1.Ciekawy świata – często zadaje pytania, chętnie rozwiązuje zagadki, 2.Potrafi klasyfikować i szeregować, 3.Bez trudu komunikuje się werbalnie – mówi o swoich potrzebach, opowiada historyjkę obrazkową,

10 4.Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami – zaprasza do zabawy, pomaga innym, przewiduje ich zachowania, 5.Jest samodzielny – nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także radzenia sobie z trudnościami, wykazuje inicjatywę, stara się osiągnąć cel, 6.Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca,

11 7.Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym (łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi figurki z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się prostymi narzędziami), 8.Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką

12 – Słucha, ogląda książeczki dla dzieci, – Opowiada historyjkę obrazkową, – Układa układanki, – Rozumie sens umownych znaków, – Dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby oraz łączy sylaby w wyraz, – Zna i stosuje liczebniki porządkowe, – Dodaje i odejmuje liczmany lub przedmioty.

13 KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY? Gdy ma trudności emocjonalne W zabawie reaguje gniewem, złości się, obraża, Łatwo wybucha złością, płaczem, reaguje bardzo impulsywnie, Okazuje lęk, wycofuje się, Stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie, Unika sytuacji wymagających samodzielności;

14 KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY? Gdy ma zaburzone procesy poznawcze Napotyka na trudności w spostrzeganiu oraz klasyfikowaniu, Ma trudności z zapamiętywaniem informacji, Koncentracja uwagi jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie Zaburzona jest komunikacja Jest niepełnosprawne

15 DLACZEGO WARTO POSŁAĆ SZEŚCIOLATKA DO SZKOŁY? – Odroczenie obowiązku szkolnego - powtarzanie roku, – Odpowiednia stymulacja rozwoju - stały progres, kształtowanie samodzielności, – Program dostosowany do możliwości oraz umiejętności dziecka, – Zachowane proporcje pomiędzy nauką w ławce, a nauką poprzez zabawę,

16 O drodze więcej dowiesz się idąc, niż studiując mapy : Pam Brown

17 Szkoła jest fajna! -Szansa na nowe przyjaźnie. Dziecko pozna nowych kolegów, z których najpewniej przynajmniej jeden okaże się jego przyjacielem. -Korzyści z nauki. Wykorzystamy naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności - Za kilka miesięcy być może uda ci się samemu przeczytać tę książkę. -Perspektywa dorosłości. Szkoła rozwija samodzielność, odpowiedzialność. Uczeń - to brzmi dumnie, nieprawdaż?

18 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Izabela Rodak ppptychy@onet.eu


Pobierz ppt "DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKA. DECYZJA RODZICÓW Nikt nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu: John Ronald Reuel Tolkien."

Podobne prezentacje


Reklamy Google