Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKA"— Zapis prezentacji:

1 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKA

2 DECYZJA RODZICÓW „Nikt nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu”: John Ronald Reuel Tolkien

3 WSPARCIE PRZEDSZKOLA Obserwacja dziecka, stymulacja jego rozwoju; WSPARCIE PORADNI Dopełnienie diagnozy, porada; WSPARCIE PRZEDSZKOLA, PORADNI I SZKOŁY Rzetelna informacja, wskazanie plusów i minusów decyzji;

4 Wg Stefana Szumana: „Dojrzałość szkolna to taki poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczną naukę w klasie I szkoły podstawowej.„

5 Gotowość do czytania, pisania, liczenia Emocjonalno-społeczna
ZMIANA PODSTAWY PROGRAMOWEJ – ZMIANA OCZEKIWAŃ DOTYCZĄCYCH POZIOMU ROZWOJU DZIECKA DOJRZAŁEGO DO NAUKI W SZKOLE Dojrzałość szkolna Umysłowa Fizyczna Gotowość do czytania, pisania, liczenia Emocjonalno-społeczna

6 Podstawa programowa - umiejętności w zakresie czytania i pisania (po klasie I): a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty, c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;

7 Podstawa programowa - umiejętności w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych (po klasie I): a) sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania, c) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania;

8 (Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków, CMPPP)
DZIECKO MOŻEMY UZNAĆ ZA GOTOWE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE JEŚLI SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W NASTĘPUJĄCYCH OBASZARACH: Kompetencje poznawcze Aktywność Odporność emocjonalna Sprawność psychomotoryczna (Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków, CMPPP)

9 JAKI POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO NAUKI W SZKOLE SZEŚCIOLATEK?
Ciekawy świata – często zadaje pytania, chętnie rozwiązuje zagadki, Potrafi klasyfikować i szeregować, Bez trudu komunikuje się werbalnie – mówi o swoich potrzebach, opowiada historyjkę obrazkową,

10 Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami – zaprasza do zabawy, pomaga innym, przewiduje ich zachowania, Jest samodzielny – nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także radzenia sobie z trudnościami, wykazuje inicjatywę, stara się osiągnąć cel, Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca,

11 Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym (łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi figurki z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się prostymi narzędziami), Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką

12 Słucha, ogląda książeczki dla dzieci,
Opowiada historyjkę obrazkową, Układa układanki, Rozumie sens umownych znaków, Dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby oraz łączy sylaby w wyraz, Zna i stosuje liczebniki porządkowe, Dodaje i odejmuje liczmany lub przedmioty.

13 KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY?
Gdy ma trudności emocjonalne W zabawie reaguje gniewem, złości się, obraża, Łatwo wybucha złością, płaczem, reaguje bardzo impulsywnie, Okazuje lęk, wycofuje się, Stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie, Unika sytuacji wymagających samodzielności;

14 KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY?
Gdy ma zaburzone procesy poznawcze Napotyka na trudności w spostrzeganiu oraz klasyfikowaniu, Ma trudności z zapamiętywaniem informacji, Koncentracja uwagi jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie Zaburzona jest komunikacja Jest niepełnosprawne

15 DLACZEGO WARTO POSŁAĆ SZEŚCIOLATKA DO SZKOŁY?
Odroczenie obowiązku szkolnego - powtarzanie roku, Odpowiednia stymulacja rozwoju - stały progres, kształtowanie samodzielności, Program dostosowany do możliwości oraz umiejętności dziecka, Zachowane proporcje pomiędzy nauką w ławce, a nauką poprzez zabawę,

16 „O drodze więcej dowiesz się idąc, niż studiując mapy” : Pam Brown

17 Szkoła jest fajna! Szansa na nowe przyjaźnie. Dziecko pozna nowych kolegów, z których najpewniej przynajmniej jeden okaże się jego przyjacielem. Korzyści z nauki. Wykorzystamy naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności - „Za kilka miesięcy być może uda ci się samemu przeczytać tę książkę”. Perspektywa dorosłości. Szkoła rozwija samodzielność, odpowiedzialność. Uczeń - to brzmi dumnie, nieprawdaż?

18 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Izabela Rodak ppptychy@onet.eu


Pobierz ppt "DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google