Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MARIA PLUCIŃSKA DONATA PRZYBYLIŃSKA. System działań przygotowujących ucznia Gimnazjum nr 1 w Barcinie do egzaminu gimnazjalnego System działań przygotowujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MARIA PLUCIŃSKA DONATA PRZYBYLIŃSKA. System działań przygotowujących ucznia Gimnazjum nr 1 w Barcinie do egzaminu gimnazjalnego System działań przygotowujących."— Zapis prezentacji:

1 MARIA PLUCIŃSKA DONATA PRZYBYLIŃSKA

2 System działań przygotowujących ucznia Gimnazjum nr 1 w Barcinie do egzaminu gimnazjalnego System działań przygotowujących ucznia Gimnazjum nr 1 w Barcinie do egzaminu gimnazjalnego Cele egzaminu Głównym celem egzaminu jest sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, posługując się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, a także otrzymanie przez niego obiektywnej, porównywalnej w skali kraju informacji o osiągnięciach szkolnych.

3 Działania przygotowujące ucznia gimnazjum do egzaminu Obszar działań Sposób realizacjiCel działańTermin realizacji Odpowie dzialni Dydaktyka 1. Przeprowadzenie diagnozy wejścia w klasie I. sprawdzenie wiadomości i umiejętności opanowanych w szkole podstawowej IX każdego roku (kl. I) nauczyciele uczący w klasach I 2. Diagnozowanie uczniów w klasie II. sprawdzenie wiadomości i umiejętności opanowanych w klasie I i II II semestr (kl. II) nauczyciele uczący w klasach II 3. Redagowanie krótkich i dłuższych form wypowiedzi (na wszystkich przedmiotach). doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi cały rok (kl. I-III) nauczyciele wszystkich przedmiotów w miarę możliwości

4 Działania przygotowujące ucznia gimnazjum do egzaminu Obszar działań Sposób realizacjiCel działańTermin realizacji Odpowie dzialni Dydaktyka 4. Praca z różnymi teksami kultury (na wszystkich przedziałach). doskonalenie umiejętności rozumienia i interpretowania różnych tekstów kultury cały rok (kl. I-III) nauczyciele wszystkich przedmiotów w miarę możliwości 5. Systematyczne korzystanie ze Zbiorków Humanistycznych i Matematyczno-Przyrodniczych. doskonalenie umiejętności zawartych w standardach egzaminacyjnych cały rok (kl. I-III) nauczyciele poloniści i matematycy 6. Konstruowanie sprawdzianów i testów w oparciu o zadania zaproponowane przez CKE i OKE. ujednolicenie wymagań pod kątem standardów egzaminacyjnych cały rok (kl. I-III) nauczyciele wszystkich przedmiotów

5 Działania przygotowujące ucznia gimnazjum do egzaminu Obszar działań Sposób realizacjiCel działańTermin realizacji Odpowie dzialni Dydaktyka 7. Systematyczne rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych. doskonalenie umiejętności pracy z arkuszem egzaminacyjnym cały rok (kl. II-III) nauczyciele wszystkich przedmiotów 8. Próbny egzamin gimnazjalny. sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w treściach nauczania w Podstawie programowej kształcenia ogólnego w I semestrze roku szkolnego (kl. III) przewodniczący ZN członkowie ZN 9. Analizowanie wyników egzaminów (próbnych i właściwych); realizacja wniosków. określenie słabych stron i działań w celu uzupełnienia braków po egzaminach członkowie zespołów przedmiotowych

6 Działania przygotowujące ucznia gimnazjum do egzaminu Obszar działań Sposób realizacjiCel działańTermin realizacji Odpowie dzialni Organizacja 1. Poinformowanie o prawach i obowiązkach związanych z egzaminem oraz o sposobach wypełniania arkusza egzaminacyjnego (z uwzględnieniem instrukcji). przygotowanie uczniów do pracy z arkuszem (pod kątem techniki) przed egzaminem próbnym i właściwym w kl. III wychowawcy kl. III nauczyciele j.polskiego i matematyki 2. Poinformowanie rodziców uczniów kl. II i III o prawach i obowiązkach związanych z egzaminem. przekazanie informacji rodzicom uczniów kl. III – XI każdego roku kl. II – IV każdego roku kl. III p. Plucińska kl. II p. Przybylińska

7 Działania przygotowujące ucznia gimnazjum do egzaminu Obszar działań Sposób realizacjiCel działańTermin realizacji Odpowie dzialni Nadzór pedagogiczny 1. Realizowanie zagadnień dotyczących procesu uczenia się, planowania i autoprezentacji ucznia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. sprawdzenie stopnia realizacji działań podczas hospitacji wg harmonogramu hospitacji dyrektor wicedyrektor 2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego (określenie NACOBEZU, podawanie informacji zwrotnej, samoocena ucznia. sprawdzenie stopnia realizacji działań podczas hospitacji wg harmonogramu hospitacji dyrektor wicedyrektor

8 DIAGNOZOWANIE UCZNIÓW

9 Termin diagnoza jest zaczerpnięty z języka greckiego i oznacza: rozpoznanie, rozróżnienie, decyzję, wyróżnienie.

10 Diagnoza polega na rozpoznaniu ogólnej sytuacji przez dokonanie oceny stanu istniejącego, wyszukiwaniu najważniejszych czynników oraz stałym kontrolowaniu podstawowych elementów i ich powiązań.

11 Dobrą diagnozę powinna charakteryzować: – rzetelność, – obiektywizm, – kompleksowość, – trafność, – użyteczność, – aktualność, – komunikatywność, – indywidualność.

12 Diagnoza osiągnięć uczniów z przedmiotów humanistycznych KLASA IKLASA II język polski pierwszy pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego pierwsze dwa pełne tygodnie maja po 3 maja pierwszy i drugi tydzień po feriach zimowych historia pierwszy pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego ostatnie dwa tygodnie maja lub tydzień maja i maja/czerwca trzeci i czwarty tydzień po feriach zimowych wiedza o społeczeństwie drugi pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego ostatni tydzień kwietniowo – majowy ostatni tydzień przed feriami zimowymi plastyka religia drugi pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego pierwszy pełny tydzień czerwca ostatni tydzień przed feriami zimowymi język angielski pierwszy pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego ostatnie dwa tygodnie maja lub tydzień maja i maja/czerwca pierwszy i drugi tydzień po feriach zimowych wnioski do 20.09.wnioski do 15.06.wnioski do 15.03.

13 Diagnoza osiągnięć uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych KLASA IKLASA II biologia geografia drugi pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego pierwsze dwa pełne tygodnie maja po 3 maja pierwszy i drugi tydzień po feriach zimowych fizyka chemia drugi pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego ostatnie dwa tygodnie maja lub tydzień maja i maja/czerwca trzeci i czwarty tydzień po feriach zimowych matematyka pierwszy pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego ostatni tydzień kwietniowo – majowy ostatni tydzień przed feriami zimowymi informatyka drugi pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego pierwszy pełny tydzień czerwca ostatni tydzień przed feriami zimowymi wnioski do 20.09.wnioski do 15.06.wnioski do 15.03.

14 Testy diagnozujące układamy tak, aby móc badać umiejętności uczniów, a nie wiadomości (opieramy się na podstawie programowej szkoły podstawowej).

15 Analiza testu diagnostycznego Analiza testu diagnostycznego Przedmiot: matematyka Zestawienie zbiorcze diagnoz Klasa I A – rok szkolny 2008/2009 Nauczyciel: …………………………………..…………….. Klasa II A – rok szkolny 2009/2010 Nauczyciel: …………………………………..…………….. Klasa III A – rok szkolny 2010/2011 Nauczyciel: …………………………………..…………….. L.p.Imię i nazwisko ucznia Klasa I Klasa II Klasa III Diagnoza wstępna Diagnoza po I kl. Diagnoza w III kl. Egzamin próbny Egzamin gimnazjal ny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Średnia diagnozy:

16 Uczeń zaliczył diagnozę, jeżeli otrzymał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

17

18 Analiza testu diagnostycznego Przedmiot: matematyka Zestawienie zbiorcze diagnoz Klasa I A – rok szkolny 2008/2009 Nauczyciel: …………………………………..…………….. Klasa II A – rok szkolny 2009/2010 Nauczyciel: …………………………………..…………….. Klasa III A – rok szkolny 2010/2011 Nauczyciel: …………………………………..…………….. L.p.Sprawdzane umiejętności Klasa I Klasa II Klasa III Diagnoza wstępna Diagnoza po I kl. Diagnoza w III kl. Egzamin próbny Egzamin gimnazjalny 1.Wykonywanie działań na liczbach rzeczywistych. 2.Wykonywanie obliczeń procentowych. 3.Wykonywanie działań na wyrażeniach algebraicznych. 4.Rozwiązywanie równań, nierówności, układów równań. 5. Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych, odczytywanie współrzędnych punktów, rysowanie wykresów funkcji, określanie jej własności. 6.Stosowanie własności figur płaskich i obliczanie ich pól. 7.Rysowanie, obliczanie pól powierzchni i objętości brył.

19 Wnioski z diagnozy wstępnej w klasie pierwszej: Podczas realizacji programu nauczania należy zwrócić szczególną uwagę na następujące umiejętności: – ……..

20

21 KLASA …….. WYCHOWAWCA……………………………………………………………………. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA…………………………………………………………………. DIAGNOZA KLASA I WSTĘPNA KLASA IKLASA II EGZAMIN PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJAL NY CZĘŚĆ HUMANIS- TYCZNA język polski historia wiedza o społeczeństwie sztuka religia język angielski CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA matematyka fizyka chemia geografia biologia informatyka --------

22

23

24 Średnie wyniki Gimnazjum nr 1 w Barcinie na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju Stanin Przedział punktowy 2002200320042005200620072008 9. najwyższy 38,5 - 46,937,5 - 47,035,6 - 46,034,4 - 45,933,8 - 46,935,0 - 48,038,0 - 47,9 8. bardzo wysoki 35,0 - 38,432,9 - 37,430,4 - 35,529,1 - 34,328,5 - 33,730,1 - 34,932,1 - 37,9 7. wysoki 31,7 - 34,929,1 - 32,827,1 - 30,326,4 - 29,025,9 - 28,427,3 - 30,029,3 - 32,0 6. wyżej średni 28,9 - 31,626,4 - 29,024,8 - 27,024,5 - 26,324,0 - 25,825,4 - 27,227,4 - 29,2 5. średni 26,5 - 28,824,0 - 26,322,8 - 24,722,9 - 24,422,3 - 23,923,9 - 25,325,6 - 27,3 4. niżej średni 24,6 - 26,422,0 - 23,921,1 - 22,721,3 - 22,820,8 - 22,222,2 - 23,823,9 - 25,5 3. niski 22,9 - 24,519,8 - 21,919,3 - 21,019,4 - 21,219,0 - 20,720,3 - 22,121,9 - 23,8 2. bardzo niski 20,6 - 22,815,3 - 19,715,1 - 19,214,6 - 19,313,7 - 18,915,2 - 20,215,3 - 21,8 1. najniższy 10,1 - 20,56,5 - 15,27,3 - 15,05,0 - 14,50,0 - 13,69,3 - 15,17,0 - 15,2


Pobierz ppt "MARIA PLUCIŃSKA DONATA PRZYBYLIŃSKA. System działań przygotowujących ucznia Gimnazjum nr 1 w Barcinie do egzaminu gimnazjalnego System działań przygotowujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google