Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR 1 W BARCINIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR 1 W BARCINIE"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM NR 1 W BARCINIE
MARIA PLUCIŃSKA DONATA PRZYBYLIŃSKA

2 System działań przygotowujących ucznia Gimnazjum nr 1 w Barcinie do egzaminu gimnazjalnego 
Cele egzaminu Głównym celem egzaminu jest sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, posługując się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, a także otrzymanie przez niego obiektywnej, porównywalnej w skali kraju informacji o osiągnięciach szkolnych.

3 Działania przygotowujące ucznia gimnazjum do egzaminu
Obszar działań Sposób realizacji Cel działań Termin realizacji Odpowie dzialni Dydaktyka 1. Przeprowadzenie diagnozy wejścia w klasie I. sprawdzenie wiadomości i umiejętności opanowanych w szkole podstawowej IX każdego roku (kl. I) nauczyciele uczący w klasach I 2. Diagnozowanie uczniów w klasie II. w klasie I i II II semestr (kl. II) nauczyciele uczący w klasach II 3. Redagowanie krótkich i dłuższych form wypowiedzi (na wszystkich przedmiotach). doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi cały rok (kl. I-III) nauczyciele wszystkich przedmiotów w miarę możliwości

4 Działania przygotowujące ucznia gimnazjum do egzaminu
Obszar działań Sposób realizacji Cel działań Termin realizacji Odpowie dzialni Dydaktyka 4. Praca z różnymi teksami kultury (na wszystkich przedziałach). doskonalenie umiejętności rozumienia i interpretowania różnych tekstów kultury cały rok (kl. I-III) nauczyciele wszystkich przedmiotów w miarę możliwości 5. Systematyczne korzystanie ze Zbiorków Humanistycznych i Matematyczno-Przyrodniczych. doskonalenie umiejętności zawartych w standardach egzaminacyjnych nauczyciele poloniści i matematycy 6. Konstruowanie sprawdzianów i testów w oparciu o zadania zaproponowane przez CKE i OKE. ujednolicenie wymagań pod kątem standardów egzaminacyjnych nauczyciele wszystkich przedmiotów

5 Działania przygotowujące ucznia gimnazjum do egzaminu
Obszar działań Sposób realizacji Cel działań Termin realizacji Odpowie dzialni Dydaktyka 7. Systematyczne rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych. doskonalenie umiejętności pracy z arkuszem egzaminacyjnym cały rok (kl. II-III) nauczyciele wszystkich przedmiotów 8. Próbny egzamin gimnazjalny. sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w treściach nauczania w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego” w I semestrze roku szkolnego (kl. III) przewodniczący ZN członkowie ZN 9. Analizowanie wyników egzaminów (próbnych i właściwych); realizacja wniosków. określenie słabych stron i działań w celu uzupełnienia braków po egzaminach członkowie zespołów przedmiotowych

6 Działania przygotowujące ucznia gimnazjum do egzaminu
Obszar działań Sposób realizacji Cel działań Termin realizacji Odpowie dzialni Organizacja 1. Poinformowanie o prawach i obowiązkach związanych z egzaminem oraz o sposobach wypełniania arkusza egzaminacyjnego (z uwzględnieniem instrukcji). przygotowanie uczniów do pracy z arkuszem (pod kątem techniki) przed egzaminem próbnym i właściwym w kl. III wychowawcy kl. III nauczyciele j.polskiego i matematyki 2. Poinformowanie rodziców uczniów kl. II i III o prawach i obowiązkach związanych z egzaminem. przekazanie informacji rodzicom uczniów kl. III – XI każdego roku kl. II – IV każdego roku kl. III p. Plucińska kl. II p. Przybylińska

7 Działania przygotowujące ucznia gimnazjum do egzaminu
Obszar działań Sposób realizacji Cel działań Termin realizacji Odpowie dzialni Nadzór pedagogiczny 1. Realizowanie zagadnień dotyczących procesu uczenia się, planowania i autoprezentacji ucznia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. sprawdzenie stopnia realizacji działań podczas hospitacji wg harmonogramu hospitacji dyrektor wicedyrektor 2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego (określenie „NACOBEZU”, podawanie informacji zwrotnej, samoocena ucznia.

8 DIAGNOZOWANIE UCZNIÓW

9 Termin „diagnoza” jest zaczerpnięty z języka greckiego i oznacza: rozpoznanie, rozróżnienie, decyzję, wyróżnienie.

10 Diagnoza polega na rozpoznaniu ogólnej sytuacji przez dokonanie oceny stanu istniejącego, wyszukiwaniu najważniejszych czynników oraz stałym kontrolowaniu podstawowych elementów i ich powiązań.

11 Dobrą diagnozę powinna charakteryzować:
rzetelność, obiektywizm, kompleksowość, trafność, użyteczność, aktualność, komunikatywność, indywidualność.

12 Diagnoza osiągnięć uczniów z przedmiotów humanistycznych
KLASA I KLASA II język polski pierwszy pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego pierwsze dwa pełne tygodnie maja po 3 maja pierwszy i drugi tydzień po feriach zimowych historia ostatnie dwa tygodnie maja lub tydzień maja i maja/czerwca trzeci i czwarty tydzień po feriach zimowych wiedza o społeczeństwie drugi pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego ostatni tydzień kwietniowo – majowy ostatni tydzień przed feriami zimowymi plastyka religia pierwszy pełny tydzień czerwca język angielski ostatnie dwa tygodnie maja lub tydzień maja i maja/czerwca wnioski do wnioski do wnioski do

13 Diagnoza osiągnięć uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
KLASA I KLASA II biologia geografia drugi pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego pierwsze dwa pełne tygodnie maja po 3 maja pierwszy i drugi tydzień po feriach zimowych fizyka chemia drugi pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego ostatnie dwa tygodnie maja lub tydzień maja i maja/czerwca trzeci i czwarty tydzień po feriach zimowych matematyka pierwszy pełny tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego ostatni tydzień kwietniowo – majowy ostatni tydzień przed feriami zimowymi informatyka pierwszy pełny tydzień czerwca wnioski do wnioski do wnioski do

14 Testy diagnozujące układamy tak, aby móc badać umiejętności uczniów, a nie wiadomości (opieramy się na podstawie programowej szkoły podstawowej).

15 Analiza testu diagnostycznego Przedmiot: matematyka   Zestawienie zbiorcze diagnoz       Klasa I A – rok szkolny 2008/ Nauczyciel: …………………………………..…………….. Klasa II A – rok szkolny 2009/ Nauczyciel: …………………………………..…………….. Klasa III A – rok szkolny 2010/ Nauczyciel: …………………………………..…………….. L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa I Klasa II Klasa III Diagnoza wstępna Diagnoza po I kl. Diagnoza w III kl. Egzamin próbny Egzamin gimnazjalny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Średnia diagnozy:

16 Uczeń zaliczył diagnozę, jeżeli otrzymał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

17

18 Sprawdzane umiejętności
Analiza testu diagnostycznego Przedmiot: matematyka   Zestawienie zbiorcze diagnoz       Klasa I A – rok szkolny 2008/ Nauczyciel: …………………………………..…………….. Klasa II A – rok szkolny 2009/ Nauczyciel: …………………………………..…………….. Klasa III A – rok szkolny 2010/ Nauczyciel: …………………………………..…………….. L.p. Sprawdzane umiejętności Klasa I Klasa II Klasa III Diagnoza wstępna Diagnoza po I kl. Diagnoza w III kl. Egzamin próbny Egzamin gimnazjalny 1. Wykonywanie działań na liczbach rzeczywistych. 2. Wykonywanie obliczeń procentowych. 3. Wykonywanie działań na wyrażeniach algebraicznych. 4. Rozwiązywanie równań, nierówności, układów równań. 5. Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych, odczytywanie współrzędnych punktów, rysowanie wykresów funkcji, określanie jej własności. 6. Stosowanie własności figur płaskich i obliczanie ich pól. 7. Rysowanie, obliczanie pól powierzchni i objętości brył.

19 Wnioski z diagnozy wstępnej w klasie pierwszej:
Podczas realizacji programu nauczania należy zwrócić szczególną uwagę na następujące umiejętności: ……..

20

21 KLASA ……. WYCHOWAWCA……………………………………………………………………
KLASA ……..   WYCHOWAWCA…………………………………………………………………….   IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA…………………………………………………………………. DIAGNOZA KLASA I WSTĘPNA KLASA II EGZAMIN PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ HUMANIS-TYCZNA język polski historia wiedza o społeczeństwie sztuka religia język angielski CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA matematyka fizyka chemia geografia biologia informatyka

22

23

24 Średnie wyniki Gimnazjum nr 1 w Barcinie na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju
Stanin Przedział punktowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9. najwyższy 38,5 - 46,9 37,5 - 47,0 35,6 - 46,0 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9 35,0 - 48,0 38,0 - 47,9 8. bardzo wysoki 35,0 - 38,4 32,9 - 37,4 30,4 - 35,5 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7 30,1 - 34,9 32,1 - 37,9 7. wysoki 31,7 - 34,9 29,1 - 32,8 27,1 - 30,3 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4 27,3 - 30,0 29,3 - 32,0 6. wyżej średni 28,9 - 31,6 24,8 - 27,0 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8 25,4 - 27,2 27,4 - 29,2 5. średni 26,5 - 28,8 24,0 - 26,3 22,8 - 24,7 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9 23,9 - 25,3 25,6 - 27,3 4. niżej średni 24,6 - 26,4 22,0 - 23,9 21,1 - 22,7 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2 22,2 - 23,8 23,9 - 25,5 3. niski 22,9 - 24,5 19,8 - 21,9 19,3 - 21,0 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7 20,3 - 22,1 21,9 - 23,8 2. bardzo niski 20,6 - 22,8 15,3 - 19,7 15,1 - 19,2 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9 15,2 - 20,2 15,3 - 21,8 1. najniższy 10,1 - 20,5 6,5 - 15,2 7,3 - 15,0 5,0 - 14,5 0,0 - 13,6 9,3 - 15,1 7,0 - 15,2


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR 1 W BARCINIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google