Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM GŁOSOWANIA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO ZNACZENIE DLA ALOKACJI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM GŁOSOWANIA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO ZNACZENIE DLA ALOKACJI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM GŁOSOWANIA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO ZNACZENIE DLA ALOKACJI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

2 Główny organ decyzyjny Reprezentowany przez państwa członkowskie RADA GŁÓWNA RADA BRANŻOWA Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAERC) Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów Rada ds. Konkurencyjności Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Rada ds. Środowiska Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury

3 pracami Rady kieruje przewodniczący ROK1 I – 30 VI1 VII – 31 XII 2009CZECHYSZWECJA 2010HISZPANIABELGIA 2011WĘGRYPOLSKA 2012DANIACYPR 2013IRLANDIAŁOTWA 2014GRECJAWŁOCHY 2015ŁOTWALUKSEMBURG 2016HOLANDIASŁOWACJA 2017MALTAWLK. BRYTANIA 2018ESTONIABUŁGARIA 2019AUSTRIARUMUNIA Harmonogram sprawowania prezydencji w Unii Europejskiej

4 główne obowiązki Rady: o Przyjmowanie, najczęściej wspólnie z Parlamentem Europejskim, znacznej części aktywów prawa europejskiego. o Koordynacja polityki poszczególnych państw członkowskich. o Zawieranie umów między Unią a innymi krajami o Określenie kierunków Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. o Koordynacja współpracy między krajowymi sądami i organami policji w sprawach karnych. o Zatwierdzanie wspólnie z Parlamentem Europejskim rocznego budżetu UE.

5 Niezmieniony od momentu powstania Wspólnot do połowy lat 90 - podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną: ok. 70%głosów oddanych przez 2/3 ogółu państw

6

7 Traktat Nicejski (luty 2001) - większość kwalifikowana: 73,9% (255 z 345) głosów popierających wniosek, oddanych przez co najmniej 2/3 członków Rady, którzy reprezentują przynajmniej 62% ogółu ludności Unii - do zablokowania decyzji wymaganych jest 91 głosów, albo 3 duże państwa (o ile wśród nich znajdą się Niemcy) - nowy podział głosów w Radzie Unii Europejskiej:

8 system głosowania podwójną większością - będzie obowiązywał od 1 listopada 2014r. -- "W okresie przejściowym do 31 marca 2017 roku, kiedy decyzja ma być przyjęta większością kwalifikowaną, jeden z członków Rady może poprosić, aby decyzja została podjęta większością kwalifikowaną opisaną w obecnym traktacie". -- większość kwalifikowana: 55% członków Rady reprezentujących uczestniczące państwa członkowskie, obejmujące co najmniej 65% obywateli Wspólnoty -- mniejszość blokująca: 45% państw reprezentujących przynajmniej 35%obywateli.

9 Indeks Banzhafa - określający prawdopodobieństwo, z jakim dany gracz, zajmie takie stanowisko, które da mu największą wagę Indeks Shapleya – Shubika - służy do określenia względnej siły graczy w danym systemie wyborczym założenia: - dołączenie się graczy do wygrywającej koalicji nie spowoduje jej przegranej - jest tylko jedna koalicja wygrywająca - znamy progi większości kwalifikowanej

10 PRZYKŁAD Mamy 3 graczy, z czego dowolnych 2 potrzeba do wygrania głosowania Ich punktacja wygląda następująco: Kolejność przyłączania się graczy Uczestnik, po przyłączeniu którego koalicja zyskuje wymaganą większość ABCABCB ACBACBC BACBACA BCABCAC CABCABA CBACBAB Ilość punktów każdego uczestnika wynosi więc 2, a zatem każdy uczestnik ma siłę 2/6 = 1/3

11

12 Państwo Głosy wg Nicei %całości wg Nicei Populacja w tys. %całości populacji Pierwiastek z populacji %całości pierwiastka z populacji Różnica: pierwiastek - Nicea Podwójna większość Różnica: podwójna większość - pierwiastek Różnica: podwójna większość - Nicea Polska277,8338 157,067,741956,44-1,395,7220-0,7184-2,1041 Hiszpania277,8343 758,258,882096,90-0,936,2901-0,6068-1,5360 Włochy298,4158 751,7111,922427,99-0,417,8109-0,1808-0,5949 Czechy123,4810 251,082,081013,34-0,142,8916-0,4466-0,5867 Wlk. Brytania298,4160 393,1012,252468,10-0,307,9773-0,1252-0,4284 Francja298,4162 998,7712,782518,28-0,138,2416-0,0339-0,1642 Rumunia144,0621 610,214,381474,850,794,0437-0,8031-0,0143 Luksemburg41,16459,500,09210,71-0,451,89851,19170,7390 Cypr41,16766,410,16280,91-0,251,92961,01680,7702 Estonia41,161 344,680,27371,210,051,98820,77920,8288 Słowenia41,162 003,360,41451,480,322,05500,57930,8956 Łotwa41,162 294,590,47481,580,422,08460,50520,9252 Malta30,87404,350,08200,66-0,211,89291,22991,0233 Niemcy298,4182 438,0016,722879,471,0610,21330,74681,8075

13 WNIOSKI: - państwa zyskujące na przyjęciu Traktatu Konstytucyjnego (12) – kraje o największej i najmniejszej liczbie ludności -- państwa na tym tracące (15) -- niewielka różnica między tymi grupami (max. 3,5 punktu procentowego) -- brak poparcia dla systemu pierwiastkowego spowodowany niewielkimi różnicami w wynikach dla obydwu systemów

14 KONIEC


Pobierz ppt "SYSTEM GŁOSOWANIA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO ZNACZENIE DLA ALOKACJI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google