Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM GŁOSOWANIA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO ZNACZENIE DLA ALOKACJI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MARTYNA MILESZYK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM GŁOSOWANIA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO ZNACZENIE DLA ALOKACJI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MARTYNA MILESZYK."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM GŁOSOWANIA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO ZNACZENIE DLA ALOKACJI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
MARTYNA MILESZYK

2 RADA UE – informacje ogólne
Główny organ decyzyjny Reprezentowany przez państwa członkowskie RADA GŁÓWNA RADA BRANŻOWA Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAERC) Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów Rada ds. Konkurencyjności Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Rada ds. Środowiska Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury

3 pracami Rady kieruje przewodniczący
Harmonogram sprawowania prezydencji w Unii Europejskiej ROK 1 I – 30 VI 1 VII – 31 XII 2009 CZECHY SZWECJA 2010 HISZPANIA BELGIA 2011 WĘGRY POLSKA 2012 DANIA CYPR 2013 IRLANDIA ŁOTWA 2014 GRECJA WŁOCHY 2015 LUKSEMBURG 2016 HOLANDIA SŁOWACJA 2017 MALTA WLK. BRYTANIA 2018 ESTONIA BUŁGARIA 2019 AUSTRIA RUMUNIA

4 główne obowiązki Rady:
Przyjmowanie, najczęściej wspólnie z Parlamentem Europejskim, znacznej części aktywów prawa europejskiego. Koordynacja polityki poszczególnych państw członkowskich. Zawieranie umów między Unią a innymi krajami Określenie kierunków Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Koordynacja współpracy między krajowymi sądami i organami policji w sprawach karnych. Zatwierdzanie wspólnie z Parlamentem Europejskim rocznego budżetu UE.

5 System głosowania w radzie UE
Niezmieniony od momentu powstania Wspólnot do połowy lat 90 podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną: ok. 70%głosów oddanych przez 2/3 ogółu państw

6

7 Traktat Nicejski (luty 2001)
większość kwalifikowana: 73,9% (255 z 345) głosów popierających wniosek, oddanych przez co najmniej 2/3 członków Rady, którzy reprezentują przynajmniej 62% ogółu ludności Unii do zablokowania decyzji wymaganych jest 91 głosów, albo 3 duże państwa (o ile wśród nich znajdą się Niemcy) nowy podział głosów w Radzie Unii Europejskiej:

8 będzie obowiązywał od 1 listopada 2014r.
system głosowania podwójną większością będzie obowiązywał od 1 listopada 2014r. - "W okresie przejściowym do 31 marca 2017 roku, kiedy decyzja ma być przyjęta większością kwalifikowaną, jeden z członków Rady może poprosić, aby decyzja została podjęta większością kwalifikowaną opisaną w obecnym traktacie". - większość kwalifikowana: 55% członków Rady reprezentujących uczestniczące państwa członkowskie, obejmujące co najmniej 65% obywateli Wspólnoty - mniejszość blokująca: 45% państw reprezentujących przynajmniej 35%obywateli.

9 Indeksy siły Indeks Banzhafa
określający prawdopodobieństwo, z jakim dany gracz, zajmie takie stanowisko, które da mu największą wagę Indeks Shapleya – Shubika służy do określenia względnej siły graczy w danym systemie wyborczym założenia: dołączenie się graczy do wygrywającej koalicji nie spowoduje jej przegranej jest tylko jedna koalicja wygrywająca znamy progi większości kwalifikowanej

10 Mamy 3 graczy, z czego dowolnych 2 potrzeba do wygrania głosowania
PRZYKŁAD Mamy 3 graczy, z czego dowolnych 2 potrzeba do wygrania głosowania Ich punktacja wygląda następująco: Kolejność przyłączania się graczy Uczestnik, po przyłączeniu którego koalicja zyskuje wymaganą większość ABC B ACB C BAC A BCA CAB CBA Ilość punktów każdego uczestnika wynosi więc 2, a zatem każdy uczestnik ma siłę 2/6 = 1/3

11 Relatywna siła głosu w radzie ue

12 Państwo Głosy wg Nicei %całości wg Nicei Populacja w tys. %całości populacji Pierwiastek z populacji %całości pierwiastka z populacji Różnica: pierwiastek - Nicea Podwójna większość Różnica: podwójna większość - pierwiastek Różnica: podwójna większość - Nicea Polska 27 7,83 38 157,06 7,74 195 6,44 -1,39 5,7220 -0,7184 -2,1041 Hiszpania 43 758,25 8,88 209 6,90 -0,93 6,2901 -0,6068 -1,5360 Włochy 29 8,41 58 751,71 11,92 242 7,99 -0,41 7,8109 -0,1808 -0,5949 Czechy 12 3,48 10 251,08 2,08 101 3,34 -0,14 2,8916 -0,4466 -0,5867 Wlk. Brytania 60 393,10 12,25 246 8,10 -0,30 7,9773 -0,1252 -0,4284 Francja 62 998,77 12,78 251 8,28 -0,13 8,2416 -0,0339 -0,1642 Rumunia 14 4,06 21 610,21 4,38 147 4,85 0,79 4,0437 -0,8031 -0,0143 Luksemburg 4 1,16 459,50 0,09 21 0,71 -0,45 1,8985 1,1917 0,7390 Cypr 766,41 0,16 28 0,91 -0,25 1,9296 1,0168 0,7702 Estonia 1 344,68 0,27 37 1,21 0,05 1,9882 0,7792 0,8288 Słowenia 2 003,36 0,41 45 1,48 0,32 2,0550 0,5793 0,8956 Łotwa 2 294,59 0,47 48 1,58 0,42 2,0846 0,5052 0,9252 Malta 3 0,87 404,35 0,08 20 0,66 -0,21 1,8929 1,2299 1,0233 Niemcy 82 438,00 16,72 287 9,47 1,06 10,2133 0,7468 1,8075

13 WNIOSKI: państwa zyskujące na przyjęciu Traktatu Konstytucyjnego (12) – kraje o największej i najmniejszej liczbie ludności - państwa na tym tracące (15) - niewielka różnica między tymi grupami (max. 3,5 punktu procentowego) - brak poparcia dla systemu pierwiastkowego spowodowany niewielkimi różnicami w wynikach dla obydwu systemów

14 KONIEC


Pobierz ppt "SYSTEM GŁOSOWANIA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO ZNACZENIE DLA ALOKACJI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MARTYNA MILESZYK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google