Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Miszczak Economic methodology is dead – long live economic methodology: thirteen thesis on the new economic methodology D. Wade Hands.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Miszczak Economic methodology is dead – long live economic methodology: thirteen thesis on the new economic methodology D. Wade Hands."— Zapis prezentacji:

1 Joanna Miszczak Economic methodology is dead – long live economic methodology: thirteen thesis on the new economic methodology D. Wade Hands

2 Joanna Miszczak 2 Plan prezentacji 1.Autor publikacji 2.Metodologia ekonomii w ostatniej dekadzie 3.Tezy 4.Podsumowanie

3 Joanna Miszczak 3 D. Wade Hands Edukacja: Ph.D., Economics, Indiana University, 1981 M.A., Economics, Indiana University, 1977 B.S., Economics, University of Houston, 1973 Zatrudnienie: Professor of Economics [Fall 1992-present] University of Puget Sound. Associate Professor of Economics [Fall 1986-Spring 1992] University of Puget Sound. Assistant Professor of Economics [Fall 1980- Spring 1986] University of Puget Sound. Pełnione funkcje: Editorial Board, The Journal of Economic Methodology (1994-98) Executive Board, The International Network for Economic Methodology (1994-99) Editorial Board, Advances in Economic Methodology Associate Editor, Journal of the History of Economic Thought (1999-present) Executive Committee of History of Economics Society (2000-present)

4 Joanna Miszczak 4 Ogromny postęp Ostatnia dekada: Wzrost ilości badań metodologicznych: –Publikacje, –Konferencje, –Podręczniki, –Programy badawcze, Wzrost jakości badań: –Lepsze zrozumienie

5 Joanna Miszczak 5 Sromotna porażka Nie znaleziono kilku jasnych, prostych reguł, których zastosowanie pozwoliłoby na otrzymanie teorii ekonomicznej będącej jednocześnie klasyczną teorią naukową.

6 Joanna Miszczak 6 Sromotna porażka ? Brak poprawnych ogólnych reguł metodologicznych nie wpływa negatywnie na pracę metodologów ekonomii, Niemożność znalezienia takich reguł dla jakiejkolwiek nauki, Praktycy porzucili pomysł znalezienia reguł pozwalających na oddzielenie nauki od tego, co nią nie jest. Poszerzenie obszaru możliwych pytań i podejść, które mogą być stosowane w poszukiwaniu charakteru wiedzy naukowej, struktury instytucji naukowych i natury racjonalności naukowej. Metodolodzy ekonomii nie zdołali znaleźć tych reguł dlatego że ich nie ma D. Wade Hands

7 Joanna Miszczak 7 Dobre strony porażki Ułatwienie postępowego zwrotu na drodze ku poszerzeniu pola rozważań metodologicznych Poszerzenie horyzontów Pojawienie się nowych pytań Wykorzystanie nowszych narzędzi Uwolnienie z krępujących reguł Pojawienie się nowych idei Nowa metodologia ekonomii w znacznym stopniu wykorzystuje zarówno ekonomię jak i teorię nauki D. Wade Hands

8 Joanna Miszczak 8 1. Myśl J.S. Milla dużo ważniejsza niż sądzono Ceteris paribus Prawa tendencji Nieścisłości Zdolność do godzenia epistemologii empirycznej z wielowymiarowością nauk, Zdolność do zapewnienia najefektywniejszej metodologicznej racjonalizacji rzeczywistej praktyki ekonomistów głównego nurtu w porównaniu do innych podejść filozoficznych (szczególnie falsyfikacjonizm) Daniel Hausman Nancy Cartwright zajęcia 4 Modele w ekonomii

9 Joanna Miszczak 9 2. Tradycja C. Poppera – coś więcej niż tylko falsyfikacjonizm Tradycja Popperowska jest znacznie bardziej złożona niż tylko falsyfikacjonizm i wiele innych istotnych elementów filozoficznej tradycji Poppera zostało włączonych do rozważań metodologicznych Analiza sytuacji w naukach społecznych Flsyfikacjonistyczna filozofia natural science Związek pomiędzy ekonomią a bardziej ogólnym krytycznym racjonalizmem Zawodność Popperwowskiej teorii prawdopodobieństwa Mark Blaug Terence Hutchison Caldwell Hands Latsis

10 Joanna Miszczak 10 3. Pozytywizm – niestały w czasie Obecnie uważa się że pozytywizm nie jest i nigdy nie był jednolitą myślą filozoficzną tak jak się to wydawało w momencie gdy został wprowadzony do debat metodologicznych w okresie międzywojennym Wewnętrzne zróżnicowanie pozytywizmu Niektóre debaty pomiędzy neoklasykami a instytucjonalistami amerykańskimi Operacjonalizm Samuelsona Nawet wczesny pozytywizm nie był pozbawiony teoretycznych wpływów ekonomii politycznej

11 Joanna Miszczak 11 4. Powrót realizmu Nie przypomina już wąskiej debaty pomiędzy naukowymi realistami i instrumentalistami, Odcięcie się od przyjętych poglądów (received view) Pojawienie się nowych ujęć realizmu Realizm ekonomiczny – różny od fizycznego M ä ki Lawson Cartwright Patten

12 Joanna Miszczak 12 5. Modelowanie, idealizacja… Modelowanie, idealizacja są ważnymi zagadnieniami metodologii ekonomii a ich odpowiedniość ma niewiele wspólnego z tym jak zostały one zdefiniowane i dyskutowane jako część filozofii nauki ścisłej (fizyki) Ekonomiści bezustannie stosują modele, idealizują… Wartość poznawcza rozważań ekonomicznych M ä ki

13 Joanna Miszczak 13 6. Półka filozofii naukowej Współczesny zamęt w filozofii nauki naturalnej (natural science) podkopał wcześniejszą półkę filozofii naukowej z której korzystała metodologia ekonomii Metodolodzy czerpią pomysły z półki filozofii naukowej Wykorzystano wszelkie możliwe do zaaplikowania w ekonomii sposoby Odcięcie od korzeni Nie oznacza to odcięcia się od samych idei i sposobów argumentacji Odcięcie się od półki jako pewnego źródła wiedzy naukowej

14 Joanna Miszczak 14 7. Retoryka ekonomii Literatura prowadząca retorykę ekonomii ciągle się rozszerza Liczba publikacji Głębokość przekazywanych treści Pojawienie się literatury retorycznej drugiej generacji Poszerzenie zakresu Zauważalny wpływ innych natural sciences Klamer McCloskey Nelson Samuels Favretti Garnett

15 Joanna Miszczak 15 8. Punkty wspólne Podczas gdy jest dużo kontrowersji we współczesnej teorii nauki udało się znaleźć kilka wspólnych punktów – anty – fundamentalizm, naturalizm i społeczny charakter nauki, które to wlały się do rozważań metodologicznych Anty – fundamentalizm jest porzuceniem idei znalezienia absolutnych fundamentów wiedzy Naturalizm jest ideą zastosowania najnowszej i najlepszej nauki do ogólnego poszukiwania wiedzy naukowej Społeczny charakter nauki zakłada że nauka jest wspólnym przedsięwzięciem wspólnot naukowych i uwzględnienie tego faktu ma wpływ na zrozumienie wiedzy naukowej Empiryczny fundamentalizm odchodzi w niepamięć Ekonomia jest nauką społeczną i wszystko co wyprodukowała jest rezultatem jej społecznego kontekstu

16 Joanna Miszczak 16 9. Literatura studiów naukowych Literatura studiów naukowych (socjologia nauki, socjologia wiedzy naukowej… ) wywarły wpływ na współczesna metodologię ekonomi w przynajmniej dwojaki sposób 1.Wiele socjologicznych podejść pokazuje ze zachowanie naukowców znajduje odzwierciedlenie w wybieranym przez nich podejściu Teoria racjonalnego wyboru, mikroekonomia głównego nurtu Marksizm 2.Wiele z tych podejść zostało wykorzystanych do poszukiwania różnych tematów z dziedziny historii myśli ekonomicznej Podejście zainspirowane logiką a nie filozofią naświetliło wiele interesujących wątków historii myśli ekonomicznej HandsM ä ki SentLeonard MirowskiWeintraub

17 Joanna Miszczak 17 10. Własna dziedzina Ekonomia nauki (economics of science) wytworzyła na swoja własną, niepodległą, gwałtownie rozwijającą się dziedzinę badającą wiedzę naukową oraz instytucje Ekonomia nauki współzawodniczy z rożnymi podejściami socjologicznymi oraz z wiedzą naukową Niektóre modele rozciągają standardowe poglądy o efektywności ekonomicznej na racjonalność poznawczą wielu naukowych podejść Inne badają zachowania naukowców bez oceny poznawczej wartości ich pracy Modelowanie DiamondM ä ki Sent Stephan Wible Zamora Bonilla

18 Joanna Miszczak 18 11. Niewidzialna ręka filozofów nauki Wraz z socjologami nauki (#9) i ekonomistami (#10), którzy aplikują metodę ekonomii do pytań na temat wiedzy naukowej, istnie także rzesza filozofów nauki, którzy ostatnio zaczęli wprost wykorzystywać pomysły ekonomistów do poszukiwania wiedzy naukowej Teoria racjonalnego wyboru Teoria gier Brak jasno wytyczonych reguł, których powinno się trzymać przy tworzeniu nowej teorii naukowej nie prowadzi do podważenia jej własności poznawczych o ile naukowiec zachowywał się racjonalnie. Goldman Cox Sent Mirowski Hands

19 Joanna Miszczak 19 12. Poszukiwanie wspólnego gruntu Generalną tendencją w publikacjach z zakresu metodologii ekonomii wydaje się być poszukiwanie wygodnego miejsca a połowie drogi pomiędzy relatywizmem a fundamentalizmem Wiedza naukowa to coś innego niż tylko opinia i coś więcej niż opinie utrzymywane razem przez pewną (naukową) formę życia Główne zajęcie współczesnej teorii nauki a także sporej części współczesnej metodologii ekonomii

20 Joanna Miszczak 20 13. Półka filozofii naukowej ? Półka filozofii naukowej nie tylko jest już pusta ale także nigdy nie istniała Atrakcyjność półki Czystość i brak zanieczyszczeń ekonomią elementów na półce Dobre tworzywo Ekonomia zawsze była na półce

21 Joanna Miszczak 21 Podsumowanie Nowa metodologia ekonomii Postęp w pracy Wąskie reguły Perspektywy dla metodologii ekonomii 1.Próby wąskiego zdefiniowania reguł metodologicznych 2.Przedefiniowanie metodologii ekonomii

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Joanna Miszczak Economic methodology is dead – long live economic methodology: thirteen thesis on the new economic methodology D. Wade Hands."

Podobne prezentacje


Reklamy Google