Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodologia ekonomiczna nie żyje! Niech żyje metodologia ekonomiczna! Część I – Anna Rurańska na podstawie D. W. Hands (2001), Economic methodology is.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodologia ekonomiczna nie żyje! Niech żyje metodologia ekonomiczna! Część I – Anna Rurańska na podstawie D. W. Hands (2001), Economic methodology is."— Zapis prezentacji:

1 Metodologia ekonomiczna nie żyje! Niech żyje metodologia ekonomiczna! Część I – Anna Rurańska na podstawie D. W. Hands (2001), Economic methodology is dead – long live economic methodology: thirteen theses on the new economic methodology Journal of Economic Methodology 8 (1), March, 49-63; w: J. Davis (2006), Recent Developments in Economic Methodology, Edward Elgar.

2 PLAN PREZENTACJI I.Odpowiedź na istotne pytania Czym jest dla nas Metodologia Ekonomii? Jak postrzega ją David Wade Hands? II.6 z 13 tez Davida Handsa dotyczących nowej Metodologii Ekonomii

3 WAŻNE PYTANIA Czy prawdziwe jest założenie, że metodologia ekonomii za swój główny cel ma znalezienie kilku wyraźnie określonych zasad które umożliwiałyby poprawne prowadzenie badań ekonomicznych? Dlaczego stara metodologia ekonomii poniosła klęskę? Czy można powiedzieć, że mimo iż w dziedzinie metodologii ekonomii nie udało się dostarczyć dóbr intelektualnych w stosunku do jej postawionego celu – a jednak twierdzić że wykonała znaczny postęp?!?

4 KLĘSKA ZWYCIĘSTWEM? Oddzielenie nauki od nie-nauki Brak możliwości określenia/odnalezienia zasad nie wpływa negatywnie na pracę metodologów! UWOLNIENIE OD RYGORYSTYCZNEGO WARUNKU METODOLOGII opartej na zasadach pozwala zdjąć kalpki z oczu i umożliwia szersze, swobodniejsze rozważania na temat wielu nowych i ciekawych punktów styku pomiędzy ekonomią a badaniem wiedzy naukowej – POSZERZENIE NOWYCH HORYZONTÓW INTELEKTUALNYCH!!!

5 POSZERZENIE NOWYCH HORYZONTÓW – zdjęcie klapek z oczu Uwzględnienie nowych kierunków badań Zastosowanie nowych narzędzi Poszerzenie zakresu pytań które można zadać i zakresu różnych podejść które można zastosować podczas badań wiedzy naukowej, struktury instytucji naukowych i natury racjonalności nauki!!! Porzucenie ogólnej zasady mówiącej, że reguły/zasady są najważniejsze! – Rozkwit innowacji intelektualnych

6 6 z 13 tez D. Handsa dotyczących postępu w zakresie nowej metodologii ekonomicznej Głównym motywem powstania 13 nowych tez jest odniesienie do literatury, która w pewien sposób łączy ekonomię i teorię nauki

7 1 TEZA Tradycja Johna Stuarta Milla dużo istotniejsza niż sądzono Błędne porzucenie teorii Milla po pojawieniu się logicznej pozytywistycznej i popperowskiej filozofii nauki Epistemologia jako teoria powstania – zmusza nas do ponownej analizy takich koncepcji jak: prawa tendencyjne, ceteris paribus i niedokładność Doświadczenia i problemy tych dwóch programów filozoficznych (podtrzymanie epistemologii i praktycznej niejedności/mnogości nauki) – motywacją do ponownego zbadania tradycji Milla Tradycja Milla możliwością efektywniejszej racjonalizacji metodologicznej w aktualnych praktykach teoretycznych

8 2 TEZA Tradycja Karla Poppera czymś więcej niż tylko falsyfikacjonizm Tradycja popperowska jest bardziej złożona niż po prostu fałszerstwo a wiele różnych elementów tradycji filozoficznej Poppera jest uwzględnianych a zarazem odnosi się do debaty o metodologii ekonomicznej Zależność pomiędzy ekonomią a bardziej ogólnym racjonalizmem krytycznym głoszonym przez Poppera Analiza sytuacji w naukach społecznych Niepowodzenie popperowskiej wersji prawdopodobieństwa – ponowne wyjaśnienia dedukcyjne

9 3 TEZA Odłączenie się Pozytywizmu skutkiem innego podejścia Porzucenie ogólnie przyjętego stwierdzenia mówiącego, że pozytywizm jest to (czym nigdy nie było) monolitowe i homogeniczne stanowisko jakim miało być gdy po raz pierwszy zaistniało w debacie metodologicznej (w naukach o człowieku w okresie międzywojennym) Uznanie różnorodności występującej w pozytywizmie Zmieniający się pogląd o pozytywizmie umożliwieniem szerszego pojęcia m.in. operacji Samuelsona

10 4 TEZA Realizm powraca do łask Odłączenie poglądu o realizmie w metodologii ekonomicznej jako wąskiej debaty na temat realizmu naukowego w stosunku do instrumentalnej interpretacji teorii naukowych Nowe, różne oblicza realizmu Odróżnienie realizmu od realistyczności

11 5 TEZA Abstrakcja, Idealizacja i Modelowanie jako istotne problemy metodologii ekonomicznej Użycie stosowności tych 3 koncepcji ma także (podobnie jak realizm) niewiele wspólnego z tym jak zdefiniowano te terminy i jak je omówiono w filozofii nauk fizycznych Zrozumienie roli tych koncepcji niezwykle ważne do zrozumienia aktywności poznawczej teoretyzowania ekonomicznego

12 6 TEZA Nieład w filozofii nauk powodem innego poglądu o metodologii ekonomii Zakończenie procesu odsuwania metodologów ekonomicznych od półki filozofii naukowej – wyczerpanie zapasów! Odcięcie się od korzeni lub inaczej porzucenie półki filozofii naukowej nie oznacza porzucenia pomysłów i argumentacji filozofii dyscyplinarnej Własne podejście do metodologii ekonomii


Pobierz ppt "Metodologia ekonomiczna nie żyje! Niech żyje metodologia ekonomiczna! Część I – Anna Rurańska na podstawie D. W. Hands (2001), Economic methodology is."

Podobne prezentacje


Reklamy Google