Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Ogólnopolski program osób i instytucji działających na rzecz dobra dziecka i rodziny 28.10.2009 r. Opracowanie: Bożena.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Ogólnopolski program osób i instytucji działających na rzecz dobra dziecka i rodziny 28.10.2009 r. Opracowanie: Bożena."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Ogólnopolski program osób i instytucji działających na rzecz dobra dziecka i rodziny 28.10.2009 r. Opracowanie: Bożena Perkowska, Agnieszka Kulmacz

2 Cele programu: Nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku Nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku Budowanie silnej więzi między rodzicami a dziećmi Budowanie silnej więzi między rodzicami a dziećmi Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się Refleksja nad własną postawą wychowawczą Refleksja nad własną postawą wychowawczą Wzbudzenie motywacji do zmiany zachowania wobec dziecka Wzbudzenie motywacji do zmiany zachowania wobec dziecka

3 Dialog osób jako zadanie doskonalące zachowanie Postawa dialogu wpływa na zmianę postępowania: prowadzi do wydobycia tego co dobre prowadzi do wydobycia tego co dobre jest drogowskazem ukierunkowującym zmiany jest drogowskazem ukierunkowującym zmiany jest lustrem dla właściwych zachowań jest lustrem dla właściwych zachowań pozwala odkryć własne ograniczenia pozwala odkryć własne ograniczenia otwiera drogę do doskonalenia siebie w relacji z drugim człowiekiem otwiera drogę do doskonalenia siebie w relacji z drugim człowiekiem ułatwia proces wychowania i samowychowania ułatwia proces wychowania i samowychowania zmniejsza prawdopodobieństwo przemocy zmniejsza prawdopodobieństwo przemocy

4 Dzięki postawie dialogu dziecko: odczuwa zadowolenie z siebie odczuwa zadowolenie z siebie ma ochotę na współpracę ma ochotę na współpracę rozwija w sobie pewność siebie rozwija w sobie pewność siebie rozwija w sobie szacunek dla uczuć i potrzeb rodziców i wychowawców rozwija w sobie szacunek dla uczuć i potrzeb rodziców i wychowawców myśli twórczo i niezależnie myśli twórczo i niezależnie uczy się samodzielności i odpowiedzialności uczy się samodzielności i odpowiedzialności nabywa odwagi do pokonywania trudności nabywa odwagi do pokonywania trudności

5 Dzięki postawie dialogu rodzic, wychowawca: odczuwa zadowolenie z siebie odczuwa zadowolenie z siebie radość bycia razem, poczucie bliskości radość bycia razem, poczucie bliskości zauważa rzeczywiste problemy dziecka zauważa rzeczywiste problemy dziecka potrafi wyrażać nieprzyjemne uczucia bez ranienia dziecka potrafi wyrażać nieprzyjemne uczucia bez ranienia dziecka potrafi zachować równowagę między miłością i wymaganiami potrafi zachować równowagę między miłością i wymaganiami pozwala dziecku na poniesienie konsekwencji własnych zachowań pozwala dziecku na poniesienie konsekwencji własnych zachowań potrafi przekazać czytelny system wartości potrafi przekazać czytelny system wartości

6 Adresaci programu rodzice rodzice nauczyciele, wychowawcy nauczyciele, wychowawcy katecheci, duszpasterze katecheci, duszpasterze pracownicy socjalni pracownicy socjalni kuratorzy sądowi kuratorzy sądowi policjanci policjanci wszystkie osoby zainteresowane porozumieniem bez przemocy wszystkie osoby zainteresowane porozumieniem bez przemocy

7 Przebieg i główne treści warsztatu Podczas 10 cotygodniowych spotkań, trwających trzy godziny zegarowe rodzice i wychowawcy poszukują odpowiedzi na pytania: Jak kochać mądrze, okazywać szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptować trudności i ograniczenia, obdarzać zaufaniem, dostrzegać starania i mocne strony, poświęcać czas i uwagę? Jak kochać mądrze, okazywać szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptować trudności i ograniczenia, obdarzać zaufaniem, dostrzegać starania i mocne strony, poświęcać czas i uwagę? Jak nauczyć dziecko respektowania ograniczeń, egzekwować wymagania, pozwolić ponieść dziecku konsekwencje niewłaściwych zachowań? Jak nauczyć dziecko respektowania ograniczeń, egzekwować wymagania, pozwolić ponieść dziecku konsekwencje niewłaściwych zachowań?

8 Realizujemy już trzy części Szkoły Część I - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły Część I - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły Dla absolwentów części I: Dla absolwentów części I: Część II – Rodzeństwo bez rywalizacji Część II – Rodzeństwo bez rywalizacji Część III - Nastolatek Część III - Nastolatek Każda część obejmuje 40 godzin dydaktycznych Każda część obejmuje 40 godzin dydaktycznych

9 Zdobyta wiedza i umiejętności wpływają na rozwój osobisty Zrozumiałam czym jest więź i na czym polega bycie z partnerem w dialogu. Zrozumiałam czym jest więź i na czym polega bycie z partnerem w dialogu. Szkoła - to filozofia mądrego życia. Szkoła - to filozofia mądrego życia. Szkoła daje bazę do uczenia się bycia radosnym rodzicem i skutecznym wychowawcą. Szkoła daje bazę do uczenia się bycia radosnym rodzicem i skutecznym wychowawcą. Kiedy po raz pierwszy rozmawiałem z synem bez krzyku i pretensji, był bardzo zaskoczony, ale podjął rozmowę. Kiedy po raz pierwszy rozmawiałem z synem bez krzyku i pretensji, był bardzo zaskoczony, ale podjął rozmowę. Słucham uważnie, co mówi córka, a ona pierwszy raz od dawna opowiedziała mi coś ważnego o sobie. Poczułam, jak bardzo ją kocham. Słucham uważnie, co mówi córka, a ona pierwszy raz od dawna opowiedziała mi coś ważnego o sobie. Poczułam, jak bardzo ją kocham. Czuję się spokojniejsza, ponieważ nie wymagam od siebie tego, czego zrobić nie mogę. Wiem natomiast na co mam wpływ i jak doskonalić się w komunikacji z bliskimi. Czuję się spokojniejsza, ponieważ nie wymagam od siebie tego, czego zrobić nie mogę. Wiem natomiast na co mam wpływ i jak doskonalić się w komunikacji z bliskimi.

10 Wpływ Szkoły na aktywność społeczności lokalnych Powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Bez Porażek z siedzibą w Warszawie Powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Bez Porażek z siedzibą w Warszawie Stowarzyszenie Od dialogu do rozwoju Stowarzyszenie Od dialogu do rozwoju Podejmowanie różnych inicjatyw regionalnych Podejmowanie różnych inicjatyw regionalnych Tworzenie grup wsparcia dla rodziców Tworzenie grup wsparcia dla rodziców

11 Przykłady dobrych praktyk w województwie podlaskim Podejmowane są inicjatywy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizowanie warsztatów dla rodziców: Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven Porozumienie w Gminie Supraśl Porozumienie w Gminie Supraśl Gminne programy profilaktyki Gminne programy profilaktyki Czarna Białostocka Czarna Białostocka Łapy Łapy Mielnik Mielnik Siemiatycze Siemiatycze Sokółka Sokółka Suwałki Suwałki

12 Jak mówić, żeby dzieci chciały się uczyć w domu i szkole? program opracowany przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku na bazie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców program opracowany przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku na bazie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców wspiera rodziców w konstruktywnym motywowaniu dzieci do nauki bez używania przemocy wspiera rodziców w konstruktywnym motywowaniu dzieci do nauki bez używania przemocy

13 Przemoc nie kończy się sama… Dzięki warsztatom Szkoły udaje się: wzmocnić kochającą i wymagającą postawę rodziców wzmocnić kochającą i wymagającą postawę rodziców powstrzymać eskalację przemocy wobec dzieci we wszystkich jej formach powstrzymać eskalację przemocy wobec dzieci we wszystkich jej formach przypomnieć, że przemoc prowadzi do cierpienia przypomnieć, że przemoc prowadzi do cierpienia Promować w środowisku ideę wychowania bez przemocy Promować w środowisku ideę wychowania bez przemocy

14 Kontakty: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej www.compppp.edu.pl www.compppp.edu.plwww.compppp.edu.pl Koordynatorzy: Koordynatorzy: Elżbieta Szarkowska Elżbieta Szarkowska elaszsokolka@wp.pl elaszsokolka@wp.plelaszsokolka@wp.pl Bożena Perkowska perkowskabozena@gmail.com Bożena Perkowska perkowskabozena@gmail.com perkowskabozena@gmail.com Stowarzyszenie Od Dialogu do Rozwoju Stowarzyszenie Od Dialogu do Rozwoju


Pobierz ppt "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Ogólnopolski program osób i instytucji działających na rzecz dobra dziecka i rodziny 28.10.2009 r. Opracowanie: Bożena."

Podobne prezentacje


Reklamy Google