Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWESTIA ENDOGENICZNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWESTIA ENDOGENICZNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 KWESTIA ENDOGENICZNOŚCI
Modelowanie handlu zagranicznego

2 Tradycyjne modele estymacji
Problem z danymi jeśli endogeniczne, MNK nie jest zgodne jeśli autoregresja, MNK niewiarygodne (błędy standardowe) Możliwe rozwiązania ( założenia ekonometryczne) Zmienne instrumentalne (2SLS, IV) błędy oraz zmienne egzogeniczne nieskorelowane 3SLS dopuszczalna równoczesna autokorelacja błędów podejść do 3SLS jest wiele

3 Metoda zmiennych instrumentalnych
Zmienne X i Y podejrzane o endogeniczność Zmienna Z dobrze się koreluje z X (własność czysto statystyczna) i nie jest podejrzana o endogeniczność z Y Instrument: Z regresja Z na X => wartości dopasowane X (X*) regresja X* na Y => wyniki końcowe

4 Metoda zmiennych instrumentalnych
Problemy: testy t i F mogą mieć zupełnie inne rozkłady (wręcz odwrócone funkcje gęstości) należy stosować inne, ale nikt tego nie robi co to znaczy, że coś jest instrumentem? Instrument a teoria 

5 IV estymacja Potrzeba tyle regresji ile zmiennych endogenicznych.
Dla każdej zmiennej objaśnianej (może być ich kilka) konieczny jest inny (różniący się choć jedną zmienną) zestaw zmiennych objaśniających. Dla każdej regresji pomocniczej (pierwszego etapu) możliwy jest ten sam zestaw instrumentów.

6 IV w STATA Logika składni w STATA
ivregress y (x1 x2 x3= z1 z2 z3 z4) x4 x5 x6 Przeprowadzamy regresję, w której y jest zmienną objaśnianą x1, x2, x3 jest są zmiennymi endogenicznymi (instrumentowanymi) z1, z2, z3 są zmiennymi egzogenicznymi (instrumentami) x3, x4 x5 są zmiennymi egzogenicznymi (nieinstrumentowanymi) MOŻNA RĘCZNIE, MOŻNA AUTOMATEM

7 IV w STATA Występuje w wersji xtivreg
Ma różnie opcje do zabawy: 2sls, liml, gmm Ma także możliwość sprawozdawania różnych etapów estymacji estat firststage estat overid Testowanie ograniczeń nadidentyfikujących (overidentifying restrictions) overid (dla uproszczonego testu Sargan’a) overid, all (wszystkie standardowe statystyki na OIR)

8 Kolejne kroki Mamy dwa pliki (równanie handlu i równanie wzrostu)
W pliku równania handlu mamy tylko cty1<cty2, a potrzebujemy też „drugie pół” Musimy znaleźć jakiś sposób na otrzymanie wartości przewidywanych z równania handlu dla każdego kraju i dla każdego roku Mając te przewidywane wartości handlu W PARACH, musimy jakoś przejść na wielkość handlu KAZDEGO Z KRAJÓW W DANYM ROKU Mając te wartości, musimy je jakoś połączyć z danymi dotyczącymi wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów Zrobić sobie wreszcie równanie regresji końcowej (wzrostu)

9 Kolejne kroki Użyjmy pliku handlowego sort cty1 cty2 year
Wyrzućmy potrzebne dane do pliku pomocniczego outfile cty1 cty2 ccode1 ccode2 year cu lvalue ldist rgdppc1 rgdppc2 pop1 pop2 comlang border regional areap ll island using pomocniczy, replace dictionary

10 Kolejne kroki Przygotujmy dane tak, żeby dało się je połączyć
infile using pomocniczy sort cty1 cty2 year save pomocniczy1, replace rename ccode1 smiec rename ccode2 ccode1 rename smiec ccode2 rename cty1 smiec rename cty2 cty1 rename smiec cty2 rename rgdppc1 smiec rename rgdppc2 rgdppc1 rename crap rgdppc2 rename pop1 crap rename pop2 pop1 rename crap pop2 save pomocniczy2,replace

11 Kolejne kroki Połączmy pliki pomocniczy1 i pomocniczy2
use pomocniczy1 append using pomocniczy2 sort cty1 cty2 Co będziemy przewidywać? Można ln(trade), ale można GDP % trade /Co zrobili Frankel i Rose?/ No to wygenerujmy trochę zmiennych pomocniczych Teraz trzeba zrobić regresję i zapisać przewidziane wartości… areg lhs ldist lpop2 comlang border areap ll if (cty1<cty2), robust a(year) predict lhsf label var lhsf "Fitted LHS” Ale to jest wartość, a my zlogarytmowaliśmy handel…. gen elhsf=exp(lhsf)

12 Kolejne kroki No to teraz musimy to jakoś posumować po każdym kraju
sort cty1 cty2 egen elhsfs=sum(elhsf), by(cty1) No i teraz już tylko połączyć dane z tymi do wzrostu Wczytajmy dane handlowe merge ccode year using pomocniczy3 Obejrzyjmy wyniki połączenia tab _merge No to już prawie możemy robić regresję – potrzebne jeszcze niektóre zmienne…

13 Literatura Ann Harrison, Opennes and growth: A time-series, cross-country analysis of developing countries, Journal of Development Economics, 1996 Jeffrey Frankel i David Romer, Does Trade Cause Growth?, AER 1999 Jeffrey Frankel i Andrew K. Rose, One Money, One Currency,


Pobierz ppt "KWESTIA ENDOGENICZNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google