Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weryfikacja klasycznych teorii struktury kapitału za pomocą ekonometrycznego modelu regresji wielorakiej Arkadiusz Guzanek Instytut Ekonomii i Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weryfikacja klasycznych teorii struktury kapitału za pomocą ekonometrycznego modelu regresji wielorakiej Arkadiusz Guzanek Instytut Ekonomii i Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Weryfikacja klasycznych teorii struktury kapitału za pomocą ekonometrycznego modelu regresji wielorakiej Arkadiusz Guzanek Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Jagielloński

2 Plan wystąpienia Finansowanie – definicja i klasyfikacja
Teorie struktury kapitału Prezentacja badań Hipoteza i metody badawcze Budowa modelu ekonometrycznego Wyniki estymacji MNK Wnioski

3 Finansowanie - klasyfikacje
Czas finansowania: krótkoterminowe długoterminowe + średnioterminowe Pochodzenie kapitału: wewnętrzne zewnętrzne (zwrotne - bezzwrotne) Własność kapitału: własne obce

4 Teorie struktury kapitału
Teorie rynku doskonałego Teoria zysku netto Teoria zystku operacyjnego Teoria klasyczna Teorie Modiglianiego-Millera Teoria Millera Teoria Millesa-Ezela Teorie rynku niedoskonałego Teoria kosztów agencji Teoria kosztów bankructwa Teoria hierarchii źródeł finansowania Teoria asymetrii informacji Teoria kosztów monitoringu Teoria negatywnej selekcji Teoria sygnalizacji

5 Prezentacja badań Hipoteza badawcza: Metoda badawcza:
Zmiany poziomu zadłużenia nie mają wpływu na wartość rynkową przedsiębiorstw Metoda badawcza: Weryfikacja istotności korelacji Budowa ekonometrycznego modelu regresji wielorakiej – weryfikacja istotności parametru Test na pominiętą zmienną

6 Prezentacja badań Dane finansowe: Próba badawcza:
Spółki WIG20 oraz mWIG40 (październik 2011) Bez instytucji finansowych Wartości akcji na koniec roku ( ) z bazy danych Próba badawcza: Indeks zmian cen akcji (zmienna objaśniana) Indeksy zmiany zysku, zadłużenia, indeksu giełdowego (zmienne objaśniające) n=195

7 Prezentacja badań I Weryfikacja korelacji: Indeks zmiany cen akcji
Indeks zmiany wskaźnika Dług/Aktywa Korelacja = - 0,24 Hipoteza zerowa: R = 0, brak korelacji t(193) = -3,35468, p = 0,0010 < 0,05

8 Prezentacja badań II Budowa modelu regresji:
1. Dobór zmiennych objaśniających a posteriori: X1 - Indeks zmiany indeksu WIG X2 - Indeks zmiany zysku operacyjnego X3 - Indeks zmiany wskaźnika Dług/Aktywa

9 Prezentacja badań Liniowa postać modelu: Problem:
brak normalności rozkładu reszt występowanie heteroskedastyczności

10 Prezentacja badań Wybór innej postaci analitycznej
Funkcja wykładnicza:

11 Prezentacja badań Wyniki estymacji MNK:
ln(Y) = 0,27 + 1,22 * ln(X1) + 0,013 * X2 – 0,34*X3

12 Prezentacja badań Wyniki estymacji MNK:
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny Test Doornika-Hansena = 75,2572, z wartością p 0,06 Test Shapiro-Wilka = 0,879377, z wartością p 0,16 Test Lillieforsa = 0,122328, z wartością p ~= 0,28 Test Jarque'a-Bera = 391,346, z wartością p 0,03

13 Prezentacja badań Wyniki estymacji MNK: Hipoteza zerowa:
heteroskedastyczność reszt nie występuje Test White'a z wartością p = 0,10749 Test Breuscha-Pagana z wartością p = 0,789085

14 Prezentacja badań III Test pominiętych zmiennych
Hipoteza zerowa: parametr regresji dla zmiennej indeks zmiany D/A jest równy zero Skorygowany R2 Kryt. inform. Akaike'a Kryt. bayes. Schwarza Kryt. Hannana-Quinna Model podstawowy 0,548 265,83 278,92 407,62 Pominięta zmienna: indeks zmiany D/A 0,534 270,99 280,81 274,96

15 Wnioski Zmiany udziału zadłużenia w finansowaniu największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, wpływają na ich wartość rynkową Odniesienie do teorii struktury kapitału…

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Weryfikacja klasycznych teorii struktury kapitału za pomocą ekonometrycznego modelu regresji wielorakiej Arkadiusz Guzanek Instytut Ekonomii i Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google