Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie cyklu szkoleń kaskadowych oraz działań podejmowanych przez szkoły i placówki województwa zachodniopomorskiego w celu zapobiegania zażywaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie cyklu szkoleń kaskadowych oraz działań podejmowanych przez szkoły i placówki województwa zachodniopomorskiego w celu zapobiegania zażywaniu."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie cyklu szkoleń kaskadowych oraz działań podejmowanych przez szkoły i placówki województwa zachodniopomorskiego w celu zapobiegania zażywaniu przez dzieci i młodzież dopalaczy. STYCZEŃ 2011

2 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Kuratorium Oświaty w Szczecinie Dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych Dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych Dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni Dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni Dyrektorzy placówek, pedagodzy, psycholodzy Dyrektorzy placówek, pedagodzy, psycholodzy Nauczyciele Wychowawcy Nauczyciele Wychowawcy Nauczyciele Wychowawcy Nauczyciele Wychowawcy Nauczyciele Wychowawcy Nauczyciele Wychowawcy Rodzice Dzieci i młodzież

3 Konferencja skierowana do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4

5 Konferencja skierowana do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

6

7

8 Kolejne konferencje zorganizowane zostały przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne we współpracy z urzędami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianym bezpieczeństwem i profilaktyką dzieci i młodzieży. W okresie od 21 października do 17 listopada 2010 r. we wszystkich powiatach odbyły się 33 konferencje, w których uczestniczyło 1 341 osób. Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

9 Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne POWIATNAZWA PORADNIMIEJSCE KONFERENCJI m. SzczecinPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4sala konferencyjna Zespołu Szk ó ł Og ó lnokształcących Nr 6 w Szczecinie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza" w Szczecinie Urząd Miasta w Szczecinie MyśliborskiPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu Dębnowski Ośrodek Kultury Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Barlinku sala konferencyjna Fundacji Talen-Promocja- Postęp w ZSP Nr 1 w Barlinku GryfińskiPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie i filia w Chojnie Starostwo Powiatowe w Gryfinie Chojeńskie Centrum Kultury

10 Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. ŁobeskiPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w ŁobzieStarostwo Powiatowe w Łobzie, DrawskiPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu PolickiPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Policach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach Białogardzki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie Urząd Miasta w Białogardzie Choszczeński Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie Starostwo Powiatowe w Choszcznie Goleniowski Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Goleniowie Starostwo Powiatowe w Goleniowie Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży w Nowogardzie Urząd Miasta Nowogard Gryficki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryficach Urząd Miejskiw Gryficach POWIATNAZWA PORADNIMIEJSCE KONFERENCJI

11 Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne POWIATNAZWA PORADNIMIEJSCE KONFERENCJI Kamieński Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolinie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim Kołobrzeski Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kołobrzegu Hotel Centrum w Kołobrzegu m. Koszalin Miejska Poradnia Psychologiczno – PedagogicznaZachodniopomorski Urząd Wojew ó dzki w Szczecinie delegatura w Koszalinie Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Pyrzycki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pyrzycach Starostwo Powiatowe w Pyrzycach m. Świnoujście Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w ŚwinoujściuZesp ó ł Szk ó ł w Świnoujściu Sławieński Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie Starostwo Powiatowe w Sławnie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie Filia w Darłowie Zesp ó ł Szk ó ł Morskich w Darłowie Stargardzki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim Szczecinecki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczecinku Starostwo Powiatowe w Szczecinku Świdwiński Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju Starostwo Powiatowe w Świdwinie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdwinie Wałecki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wałczu sala audio-wizualna ZS Nr 4 RCKU w Wałczu,

12 Organizatorów konferencji wspierały urzędy, służby, instytucje i organizacje zajmujące się problematyką uzależnień. Informacje na temat dopalaczy i skutków ich oddziaływania na organizm przedstawiali na poszczególnych spotkaniach m.in.: - lekarze medycyny, - terapeuci uzależnień, - przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, - przedstawiciele Prokuratury, - przedstawiciele Komend Policji, - przedstawiciele Straży Miejskiej, - przedstawiciele Placówki Straży Granicznej, - przedstawiciele PCPR, - przedstawiciele Urzędów Miast i Starostw Powiatowych, - pedagodzy, - psycholodzy. Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

13 Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne W ZS nr 4 RCKU odbyła się powiatowa konferencja pod hasłem Stop dopalaczom. Organizatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a wzięli w nim udział dyrektorzy i pedagodzy pracujący w szkołach na terenie powiatu wałeckiego.

14 Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Konferencja skierowana do dyrektorów oraz pedagogów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Ośrodka Szkolenia i Wychowania, Państwowego Domu Dziecka. Obecni byli także przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rady Miasta Barlinek, Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz proboszczowie barlineckich parafii.

15 Konferencja organizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Sławnie oraz Starostwo Powiatowe w Sławnie adresowana do pedagogów i psychologów szkolnych oraz dyrektorów szkół i placówek z terenu powiatu sławieńskiego. Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

16 Dwie koszalińskie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: Miejska i Powiatowa wspólnie z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii - zorganizowały konferencję "Stop dopalaczom". na którą zaprosiły przedstawicieli szkół z Koszalina i powiatu koszalińskiego.. Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

17 Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Podczas konferencji organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Choszcznie zaprezentowano propozycje działań profilaktycznych oraz możliwe formy pomocy młodym osobom zażywającym środki zastępcze oraz ich rodzicom.

18 Podziękowanie Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować za włożenie wiele trudu i poświęcenia w zorganizowanie konferencji dla pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół STOP DOPALACZOM. Pragnę pogratulować sprawnej organizacji i wysokiego poziomu spotkań. Świadom jestem, że Państwa zaangażowanie umożliwiło przeprowadzenie w ciągu miesiąca 33 spotkań, w których uczestniczyło 1 341 osób. Składam także gorące podziękowania osobom, dzięki którym konferencje mogły się odbyć, a więc wszystkim prelegentom, organom prowadzącym i pracownikom poradni. Podjęte działania przyniosły oczekiwany rezultat i dzięki nim szeroka grupa osób pracujących z dziećmi i młodzieżą uzyskała niezbędną wiedzę na temat dopalaczy i skutków ich zażywania, o czym świadczą opinie wielu uczestników konferencji. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Artur Gałęski Zachodniopomorski Kurator Oświaty Szczecin, 6 grudnia 2010 r.

19 Dopalacze w szkolnych programach profilaktyki. Przepisy prawa nakładają na szkołę obowiązek tworzenia i realizacji własnego programu wychowawczego i profilaktyki. Skuteczność tych programów zależy od trafności oceny problemów, zastosowania odpowiednich działań oraz szerokiej współpracy z różnorodnymi podmiotami. Pojawiające się nowe zagrożenia spowodowały konieczność włączenia w działania profilaktyczne szkół zagadnień dotyczących dopalaczy. W związku z tym, Kuratorium prowadziło monitorowanie szkolnych programów profilaktyki.

20 Programy profilaktyczne szkół i placówek zawierają działania skierowane do trzech grup odbiorców, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli. 1. Zapoznanie ucznia, nauczycieli i rodziców z podstawowymi informacjami dotyczącymi dopalaczy: a) czym są dopalacze? b) jakie powodują skutki dla zdrowia i i życia człowieka? c) zachowanie w sytuacjach ryzyka sięgania po te środki psychoaktywne? d) stan prawny 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez: a) kształtowanie asertywnych postaw wobec presji otoczenia b) kształtowanie postaw świadomego rezygnowania z sięgania po substancje psychoaktywne i uzależniające, c) pomoc uczniom wykazującym niewłaściwe postawy wobec własnego życia i zdrowia. d) uświadomienie przyczyn sięgania po środki uzależniające oraz środki pobudzające. e) kształtowanie postawy troski o własne zdrowie. 3. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Dopalacze w szkolnych programach profilaktyki - poruszane zagadnienia.

21 Dopalacze w szkolnych programach profilaktyki - formy realizacji. Cele zakładane w programach profilaktycznych realizowane są poprzez różnorodne formy, np: - przeprowadzenie godzin wychowawczych. - przygotowanie plakatów, ulotek, gazetek ściennych. - prowadzenie warsztatów psychoedukacyjne dla uczniów. - organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień. - organizowanie występów teatralnych o tematyce profilaktycznej - realizacja programów edukacyjnych np. programów autorskich, programów prowadzonych przez specjalistyczne placówki ds. uzależnień.

22 Dopalacze w szkolnych programach profilaktyki - formy realizacji. Monitorowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w obszarze profilaktyki uzależnień. Szkolenia rady pedagogicznej Dostarczanie materiałów edukacyjnych np. konspekty zajęć dla wychowawców klas. Opracowanie procedur związanych z ewentualnym pojawieniem się dopalaczy w szkole (zadania dyrektora, pedagogów, pracowników administracji i obsługi). Przeprowadzenie pedagogizacji na zebraniach z rodzicami. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych wśród rodziców. Zajęcia warsztatowe i poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom.

23 Dopalacze w szkolnych programach profilaktyki – przykładowe tematy. "Dopalacze" - mity i prawdy. "Dopalacze" mogą Cię wypalić- poznaj fakty. "Dopalacze" - legalne zagrożenia dla każdego. Jestem osobą asertywną. Stoję na straży zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych. Bawię się bez alkoholu i innych ""dopalaczy". Unikanie zagrożeń i zachowań ryzykownych. Na czym polega dojrzałość? Czy życie bez używek jest możliwe?

24 Świat przez różowe okulary – nie biorę narkotyków i innych środków odurzających. Czym są "dopalacze" i dlaczego są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka? "Dopalacze" - co mogą zrobić rodzice, aby uchronić dzieci przed konsekwencjami zażywania substancji psychoaktywnych? Jak przeciwdziałać modzie na dopalacze? Nasze wartości i style życia narzędziem w walce z dopalaczami. Życie jest za krótkie, aby jeść niezdrowe tabletki - zagrożenia zażywania dopalaczy. Dopalacze w szkolnych programach profilaktyki – przykładowe tematy.

25 Programy profilaktyki szkół podstawowych - ciekawe propozycje i rozwiązania. Realizacja zagadnień z programów: Cukierki, Lions-Quest, "Biorę odpowiedzialność za każdy swój krok. Warsztaty w klasach np.,,W zdrowym ciele - zdrowy duch, "Asertywność i sztuka bycia sobą.", "Jak się zachować, gdy ktoś proponuje nam niedozwolone środki". Inscenizacje teatralne o tematyce profilaktycznej np. Zwycięstwo czyli sekret gromadzenia małych osiągnięć, "Naucz się mówić nie narkotykom i dopalaczom. Konkursy plastyczne np.: "Jestem silny bez dopalaczy", "Dopalaczom mówię NIE!". Pozytywne wzmacnianie samooceny, motywowanie do pracy nad sobą, wyrabianie odpowiedzialności za własne postępowanie.

26 Programy profilaktyki szkół gimnazjalnych - ciekawe propozycje i rozwiązania. 2-dniowy happening "Nie dopalaj!" Koncerty profilaktyczne Konkursy literackie i plastyczne np.: "Stop dopalaczom - kolekcjonowanie uzależnia. Warsztaty: "Moja decyzja zależy ode mnie-dokonywanie dobrych wyborów", "Jak odmawiać. Prezentacja reportażu " Legalne dopalacze" - ze strony internetowej programu Uwaga. Zajęcia warsztatowe w ramach "Szkoły dla rodziców - "Nowe zagrożenie - dopalacze! Wypalacze! Udział uczniów i rodziców w programach profilaktycznych np.: Monaru, stowarzyszenia Erka.

27 Programy profilaktyki szkół ponadgimnazjalnych - ciekawe propozycje i rozwiązania. Debata z udziałem młodzieży "Zgasić dopalacze, a jak?" Przedstawienie profilaktyczne "Jeśli nadejdzie jutro" Konkursy np. na prezentację multimedialną "Dopalacze - czy rzeczywiście bezpieczne?" Wykonanie i opublikowanie na stronie internetowej szkoły prezentacji na temat szkodliwości dopalaczy wykonanej przez uczniów. Realizacja programu profilaktycznego NOE, programu w formie warsztatów terapii uzależnień pn. Droga do domu. Przykładowe tematy warsztatów dla uczniów: - "Jak skutecznie odmawiać" - "Wzmacnianie asertywności i skutecznego odmawiania rówieśnikom - Dopalacze - czym są i jak działają, jak rozpoznać,że ktoś jest pod wpływem ich działania. - Dlaczego dopalacze są tak dużym zagrożeniem? - Jak rozmawiać i przekonywać do prawdziwej wolności, tej od uzależnień?

28 Temat dopalaczy w programach profilaktycznych szkół - formy realizacji. Jednym z takich czasopism jest Głos Pedagogiczny 2011 (25), który w całości poświęcony jest zagadnieniom uzależniania się dzieci i młodzieży od narkotyków i dopalaczy. Znaleźć tu można propozycję zajęć warsztatowych z rodzicami: Jak chronić dziecko przed narkotykami i dopalaczami, propozycję ulotki informacyjnej dla rodziców, scenariusz zajęć dla uczniów Narkotykom i dopalaczom mówimy – nie!. adres mailowy: bgiebas@kuratorium.szczecin.pl

29 Zajęcia warsztatowe z rodzicami na temat "Jak chronić swoje dziecko przed narkotykami i dopalaczami? Skrót scenariusza warsztatu dla rodziców - Głos Pedagogiczny 2011 (25) str. 39, autor: Małgorzata Łoskot: Przebieg spotkania -powitanie i podziękowanie za przybycie na spotkanie. - inicjacja dyskusji: Dlaczego ludzie dorośli w sytuacjach trudnych sięgają po alkohol, …leki …..? - kolejne pytanie w dyskusji: Dlaczego nasze dzieci sięgają po tego typu środki? - kolejne pytanie w dyskusji: Dlaczego nasze dzieci sięgają po tego typu środki? - prezentacja foliogramów/slajdów z dostępnymi w Polsce narkotykami i akcesoriami do ich użycia. -spisanie objawów mogących wskazywać na zażywanie przez dziecko narkotyków. - praca w grupach 3, 4 osobowych nad określeniem, które zdania dotyczące narkotyków są prawdziwe, a które fałszywe. - miniwykład - omówienie faz uzależniania się od środków psychotropowych. - praca w grupach nad określeniem działań i zachowań rodziców chroniących nastolatka przed narkomanią. - dyskusja dotycząca co zrobić, gdy nasze dziecko ma już za sobą kontakt z narkotykiem. - podsumowanie zajęć przez wyświetlenie zaleceń dla rodziców opracowanych przez specjalistów z Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.

30 Podsumowanie przeprowadzonych kontroli dotyczących realizacji działań wynikających z apelu Ministra Edukacji Narodowej o przeciwdziałaniu zażywania dopalaczy przez uczniów Styczeń 2011

31 W okresie od 1 grudnia 2010r. do 20 stycznia 2011 r. w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono kontrolę w 123 szkołach. PODSUMOWANIE KONTROLI

32 Wizytatorzy: Kuratorium Oświaty w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w 75 szkołach. Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie skontrolowali 35 szkół. Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałczu przeprowadzili kontrolę w 13 szkołach. PODSUMOWANIE KONTROLI

33 Zakres kontroli: Czy w szkole przeanalizowano w trybie pilnym realizowany program profilaktyki i dostosowano jego treści do zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy? Czy tematykę związaną z dopalaczami włączono do treści zajęć realizowanych z uczniami? Czy przeprowadzono rozmowy z rodzicami uczniów, w celu zapoznania z problemem dopalaczy oraz wskazano im miejsca, w których mogą uzyskać dodatkowe informacje? PODSUMOWANIE KONTROLI

34 Podmiot przeprowadzający kontrolę w obszarze swojego działania Programy profilaktyki Zajęcia z uczniami Spotkania z rodzicami taknietaknietaknie KO w Szczecinie 741750 0 Delegatura KO w Koszalinie 350 0332 Delegatura KO w Wałczu 121 1112 Łącznie 121212211194 PODSUMOWANIE KONTROLI

35

36 Podsumowanie wyników kontroli 98 % kontrolowanych szkół w trybie pilnym przeanalizowało i dostosowało treści realizowanych programów profilaktyki do zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy. PODSUMOWANIE KONTROLI

37 W 99% kontrolowanych szkół tematyka związana z dopalaczami włączona została do treści zajęć realizowanych z uczniami. W 96% kontrolowanych szkół przeprowadzono rozmowy z rodzicami uczniów, w celu zapoznania z problemem dopalaczy oraz wskazano im miejsca, w których mogą uzyskać dodatkowe informacje. PODSUMOWANIE KONTROLI

38 Propozycje dla szkół i placówek w zakresie dalszych działań mających na celu zapobieganie zażywaniu dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

39 Zgodnie z art. 4 § 3 ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich oraz art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego: szkoła, jako instytucja państwowa, dowiedziawszy się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.

40 Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii znowelizowaną 8 października 2010 r. (Dz. U z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm) posiadanie jakiejkolwiek ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych jest przestępstwem ściganym z urzędu (art. 62 ustawy)

41 Przestępstwem jest również udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia, a także nakłanianie do użycia środka. (art. 58 ustawy)

42 Nie ma znaczenia, czy osoba udostępniająca środki psychoaktywne osobom trzecim działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czy nie. (art.4 pkt 27 ustawy)

43 Propozycje dla szkół i placówek wynikające z zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii i przepisów prawa oświatowego: opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach związanych z obecnością środków psychoaktywnych w szkole, profesjonalne szkolenia dla pedagogów szkolnych, psychologów i nauczyciel przygotowujące do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą.

44 Procedury postępowania związane narkotykami lub dopalaczami w szkole - opracowane przez komisarza Wandę Mende zamieszczone w Głosie Pedagogicznym ze stycznia 2011 r. (nr 25) w artykule Uczeń pod wpływem środków odurzających. Procedura postępowania.

45 Nauczyciel podejrzewa, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków lub dopalaczy

46 Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

47 Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

48 Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń handluje narkotykami

49 Szkolenie organizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji Szkolenie przygotowuje realizatorów programu UNPLUGGED do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą gimnazjalną w szkołach. UNPLUGGED to program uniwersalnej profilaktyki używania środków psychoaktywnych adresowany do młodzieży w wieku od 12-14 lat.

50 Wyniki ewaluacji programu, wdrożonego w wielu krajach europejskich, potwierdziły jego skuteczność w odniesieniu do ograniczenia używania substancji psychoaktywnych. Program jest realizowany w formie 12 lekcji prowadzonych w klasie szkolnej przez nauczyciela oraz 3 spotkań dla rodziców prowadzonych przez nauczyciela lub pedagoga/psychologa.

51 Do udziału w szkoleniu zaproszone są zespoły trzyosobowe z danej szkoły. W okresie realizacji programu nauczyciele prowadzący zajęcia wezmą udział w spotkaniach superwizyjnych. Udział w szkoleniu oraz materiały do prowadzenia zajęć są bezpłatne. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

52 Bliższe informacje na stronie: www.narkomania.gov.pl

53 Dziękujmy za uwagę Beata Giebas Ewa Klukowska Ewa Klukowska


Pobierz ppt "Podsumowanie cyklu szkoleń kaskadowych oraz działań podejmowanych przez szkoły i placówki województwa zachodniopomorskiego w celu zapobiegania zażywaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google