Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

szansą na rozwój poza rolnictwem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "szansą na rozwój poza rolnictwem"— Zapis prezentacji:

1 szansą na rozwój poza rolnictwem
Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2 Podstawowe informacje o Projekcie
Realizator Projektu: Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Biznesu „LEX” w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 28 Źródło finansowania Projektu: Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Czas trwania całego Projektu: 1 sierpnia 2006 – 31 sierpnia 2007 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3 Cel i istota Projektu celem Projektu jest doprowadzenie do założenia i funkcjonowania sieci usług z zakresu turystyki wiejskiej w ramach sieci każdy z wykonawców specjalizuje się w świadczeniu określonej usługi (usług) w ramach możliwości, które posiada w Projekcie przewidziano blisko 30 różnych usług możliwych do świadczenia w warunkach wiejskich usługi będą realizowane w ramach umów cywilnoprawnych zawieranych między wykonawcami a zarządem powołanego przez nich stowarzyszenia Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

4 Korzyści wynikające z udziału w Projekcie
zostanie zbudowana szeroka i kompleksowa oferta usług, co zwiększy jej atrakcyjność, pozwoli zdobyć więcej klientów a tym samym uzyskiwać większe dochody wykonawca koncentruje się tylko na świadczeniu usługi wysokiej jakości – nie musi zabiegać o turystów. Czynią to za niego specjaliści zatrudnieni przez sieć, których wynagrodzenie uzależnione jest od liczby turystów pozyskanych dla sieci. Wykonawca płaci za skutecznie zrealizowaną a nie tylko deklarowaną usługę marketingową Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

5 Korzyści wynikające z udziału w Projekcie
w tych warunkach świadczenie usług z zakresu turystyki wiejskiej może stać się głównym – a nie tylko dodatkowym – źródłem dochodu większa liczba turystów to większy popyt na różnego rodzaju dobra i usługi o charakterze nieturystycznym np. usługi budowlane, handel, gastronomia, komunikacja, apteki, obsługa samochodów itp. Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

6 Korzyści wynikające z udziału w Projekcie
tworzą się nowe miejsca pracy w sektorze turystycznym i nieturystycznym zwiększają się dochody gminy w szczególności z tytułu podatków i opłat wieś, gmina, region są promowane w kraju i zagranicą Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

7 Kto może wziąć udział w Projekcie
Projekt skierowany jest do ludności z obszarów wiejskich i miast do mieszkańców z terenu powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, którzy są rolnikami lub domownikami (z wyłączeniem emerytów, rencistów,studentami studiów dziennych, osób zarejestrowanych jako bezrobotne) albo osobami zatrudnionymi w rolnictwie, które chcą podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

8 Kto może wziąć udział w Projekcie
ROLNIK – w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników to pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

9 Kto może wziąć udział w Projekcie
DOMOWNIK – w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników to osoba bliska rolnikowi, która: ukończyła 16 lat pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

10 Kto może wziąć udział w Projekcie
INNA OSOBA ZATRUDNIONA W ROLNICTWIE – to osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

11 Usługi świadczone bezpłatnie w ramach Projektu
Kompleksowe przygotowanie uczestnika do świadczenia usług z zakresu turystyki wiejskiej poprzez: udział w 100-godzinnym szkoleniu obejmującym m.in. elementy prawa gospodarczego, podatkowego, marketingu, pozyskiwania środków finansowych na działalność, przygotowanie do przyjmowania turystów, podstawy języka angielskiego i obsługi komputera Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

12 Usługi świadczone bezpłatnie w ramach Projektu
Realizator przewiduje, iż całość kursu będzie trwać ok. 2 miesięcy przy założeniu, że zajęcia będą się odbywać średnio 2 x na tydzień stworzenie uczestnikom możliwości przystąpienia do sieci usług turystyki wiejskiej - po odbyciu w/w szkolenia zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe ciepły posiłek, kawa, herbata (podczas zajęć) Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

13 Dokumenty niezbędne dla przystąpienia do Projektu
kwestionariusz osobowy oświadczenie o spełnianiu formalnych kryteriów uczestnictwa w Projekcie kopia stron dowodu osobistego poświadczających miejsce zameldowania umowa uczestnictwa w Projekcie Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

14 Kontakt BIURO PROJEKTU ul. Barbackiego 28 33-300 Nowy Sącz
tel./fax Internet: Koordynator Projektu: Daniel Jachimowicz Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Pobierz ppt "szansą na rozwój poza rolnictwem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google