Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem szansą na rozwój poza rolnictwem Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem szansą na rozwój poza rolnictwem Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem szansą na rozwój poza rolnictwem Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2 Podstawowe informacje o Projekcie Realizator Projektu: Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Biznesu LEX w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 28 Realizator Projektu: Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Biznesu LEX w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 28 Źródło finansowania Projektu: Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Źródło finansowania Projektu: Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Czas trwania całego Projektu: 1 sierpnia 2006 – 31 sierpnia 2007 Czas trwania całego Projektu: 1 sierpnia 2006 – 31 sierpnia 2007 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3 Cel i istota Projektu celem Projektu jest doprowadzenie do założenia i funkcjonowania sieci usług z zakresu turystyki wiejskiej celem Projektu jest doprowadzenie do założenia i funkcjonowania sieci usług z zakresu turystyki wiejskiej w ramach sieci każdy z wykonawców specjalizuje się w świadczeniu określonej usługi (usług) w ramach możliwości, które posiada w ramach sieci każdy z wykonawców specjalizuje się w świadczeniu określonej usługi (usług) w ramach możliwości, które posiada w Projekcie przewidziano blisko 30 różnych usług możliwych do świadczenia w warunkach wiejskich w Projekcie przewidziano blisko 30 różnych usług możliwych do świadczenia w warunkach wiejskich usługi będą realizowane w ramach umów cywilnoprawnych zawieranych między wykonawcami a zarządem powołanego przez nich stowarzyszenia usługi będą realizowane w ramach umów cywilnoprawnych zawieranych między wykonawcami a zarządem powołanego przez nich stowarzyszenia Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

4 Korzyści wynikające z udziału w Projekcie zostanie zbudowana szeroka i kompleksowa oferta usług, co zwiększy jej atrakcyjność, pozwoli zdobyć więcej klientów a tym samym uzyskiwać większe dochody zostanie zbudowana szeroka i kompleksowa oferta usług, co zwiększy jej atrakcyjność, pozwoli zdobyć więcej klientów a tym samym uzyskiwać większe dochody wykonawca koncentruje się tylko na świadczeniu usługi wysokiej jakości – nie musi zabiegać o turystów. Czynią to za niego specjaliści zatrudnieni przez sieć, których wynagrodzenie uzależnione jest od liczby turystów pozyskanych dla sieci. Wykonawca płaci za skutecznie zrealizowaną a nie tylko deklarowaną usługę marketingową wykonawca koncentruje się tylko na świadczeniu usługi wysokiej jakości – nie musi zabiegać o turystów. Czynią to za niego specjaliści zatrudnieni przez sieć, których wynagrodzenie uzależnione jest od liczby turystów pozyskanych dla sieci. Wykonawca płaci za skutecznie zrealizowaną a nie tylko deklarowaną usługę marketingową Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

5 Korzyści wynikające z udziału w Projekcie w tych warunkach świadczenie usług z zakresu turystyki wiejskiej może stać się głównym – a nie tylko dodatkowym – źródłem dochodu w tych warunkach świadczenie usług z zakresu turystyki wiejskiej może stać się głównym – a nie tylko dodatkowym – źródłem dochodu większa liczba turystów to większy popyt na różnego rodzaju dobra i usługi o charakterze nieturystycznym np. usługi budowlane, handel, gastronomia, komunikacja, apteki, obsługa samochodów itp. większa liczba turystów to większy popyt na różnego rodzaju dobra i usługi o charakterze nieturystycznym np. usługi budowlane, handel, gastronomia, komunikacja, apteki, obsługa samochodów itp. Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

6 Korzyści wynikające z udziału w Projekcie tworzą się nowe miejsca pracy w sektorze turystycznym i nieturystycznym tworzą się nowe miejsca pracy w sektorze turystycznym i nieturystycznym zwiększają się dochody gminy w szczególności z tytułu podatków i opłat zwiększają się dochody gminy w szczególności z tytułu podatków i opłat wieś, gmina, region są promowane w kraju i zagranicą wieś, gmina, region są promowane w kraju i zagranicą Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

7 Kto może wziąć udział w Projekcie Projekt skierowany jest do ludności z obszarów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców z terenu powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, którzy są rolnikami lub domownikami (z wyłączeniem emerytów, rencistów,studentami studiów dziennych, osób zarejestrowanych jako bezrobotne) albo osobami zatrudnionymi w rolnictwie, które chcą podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej Projekt skierowany jest do ludności z obszarów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców z terenu powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, którzy są rolnikami lub domownikami (z wyłączeniem emerytów, rencistów,studentami studiów dziennych, osób zarejestrowanych jako bezrobotne) albo osobami zatrudnionymi w rolnictwie, które chcą podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

8 Kto może wziąć udział w Projekcie ROLNIK – w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników to pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia ROLNIK – w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników to pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

9 Kto może wziąć udział w Projekcie DOMOWNIK – w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników to osoba bliska rolnikowi, która: DOMOWNIK – w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników to osoba bliska rolnikowi, która: ukończyła 16 lat ukończyła 16 lat pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

10 Kto może wziąć udział w Projekcie INNA OSOBA ZATRUDNIONA W ROLNICTWIE – to osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą INNA OSOBA ZATRUDNIONA W ROLNICTWIE – to osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

11 Usługi świadczone bezpłatnie w ramach Projektu Kompleksowe przygotowanie uczestnika do świadczenia usług z zakresu turystyki wiejskiej poprzez: Kompleksowe przygotowanie uczestnika do świadczenia usług z zakresu turystyki wiejskiej poprzez: udział w 100-godzinnym szkoleniu obejmującym m.in. elementy prawa gospodarczego, podatkowego, marketingu, pozyskiwania środków finansowych na działalność, przygotowanie do przyjmowania turystów, podstawy języka angielskiego i obsługi komputera udział w 100-godzinnym szkoleniu obejmującym m.in. elementy prawa gospodarczego, podatkowego, marketingu, pozyskiwania środków finansowych na działalność, przygotowanie do przyjmowania turystów, podstawy języka angielskiego i obsługi komputera Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

12 Usługi świadczone bezpłatnie w ramach Projektu Realizator przewiduje, iż całość kursu będzie trwać ok. 2 miesięcy przy założeniu, że zajęcia będą się odbywać średnio 2 x na tydzień Realizator przewiduje, iż całość kursu będzie trwać ok. 2 miesięcy przy założeniu, że zajęcia będą się odbywać średnio 2 x na tydzień stworzenie uczestnikom możliwości przystąpienia do sieci usług turystyki wiejskiej - po odbyciu w/w szkolenia stworzenie uczestnikom możliwości przystąpienia do sieci usług turystyki wiejskiej - po odbyciu w/w szkolenia zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe ciepły posiłek, kawa, herbata (podczas zajęć) ciepły posiłek, kawa, herbata (podczas zajęć) Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

13 Dokumenty niezbędne dla przystąpienia do Projektu kwestionariusz osobowy kwestionariusz osobowy oświadczenie o spełnianiu formalnych kryteriów uczestnictwa w Projekcie oświadczenie o spełnianiu formalnych kryteriów uczestnictwa w Projekcie kopia stron dowodu osobistego poświadczających miejsce zameldowania kopia stron dowodu osobistego poświadczających miejsce zameldowania umowa uczestnictwa w Projekcie umowa uczestnictwa w Projekcie Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

14 Kontakt BIURO PROJEKTU ul. Barbackiego 28 33-300 Nowy Sącz tel./fax 018 443 71 01 email: biuro@turystykanawsi.pl Internet: www.turystykanawsi.pl Koordynator Projektu: Daniel Jachimowicz Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Pobierz ppt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem szansą na rozwój poza rolnictwem Projekt "Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem" jest współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google