Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne rozwiązania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne rozwiązania."— Zapis prezentacji:

1 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne rozwiązania

2 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne Identyfikacja problemu wprowadzania zmian w zakresie zarządzania personelem: -brak akceptacji niektórych odgórnie wprowadzanych regulacji w zakresie zarządzania personelem, -wzrost zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat i zmiana niewielkiego Urzędu w jednostkę zatrudniająca blisko 90 osób, -zróżnicowanie oczekiwań pracowników ze względu na wiek, płeć, stan cywilny, własne przekonania, itp., -potrzeba utrzymania właściwej atmosfery pracy w zróżnicowanym zespole.

3 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne Problem został zdiagnozowany na podstawie przeprowadzonej ankiety satysfakcji pracowników w ramach prowadzonych działań samooceny w projekcie Europejska Jakość w Administracji Samorządowej CAF. Zdiagnozowano kilka obszarów, które zdaniem pracowników wymagają zmiany, między innymi: - system oceny pracowniczej, - system nagradzania, - powiązanie systemu oceny z systemem nagradzania, - ścieżki awansu zawodowego, - zarządzanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

4 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne Celem wypracowanego rozwiązania jest: -współuczestniczenie wszystkich pracowników w procesie zmian zachodzących w zakresie zarządzania zasobem ludzkim Urzędu, -większa akceptowalność wprowadzanych zmian przez pracowników, -znalezienie lepszych rozwiązań satysfakcjonujących większość pracowników, -łagodniejszy proces wprowadzania zmian, -osiągnięcie dobrej atmosfery pracy, która przełoży się na wizerunek całej jednostki.

5 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne Przyjęta praktyka: Zespół pracowników (tylko osoby które zgłoszą się na ochotnika), lub zespół najwyższego kierownictwa opracowuje propozycję zmiany Wypracowany projekt regulacji zostaje zamieszczony w wewnętrznej sieci intranet w celu zapoznania się z nim przez pracowników W ciągu 2 tygodni pracownicy anonimowo mogą zgłaszać propozycje zmian lub uzupełnień do przedstawionego projektu

6 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne Przyjęta praktyka cd.: Zgłoszone uwagi są analizowane przez zespół opracowujący projekt regulacji i przedstawiane w komplecie jako całościowe rozwiązanie do akceptacji Wójta Zmiana wprowadzana jest właściwym Zarządzeniem i omawiana na wspólnym spotkaniu z pracownikami

7 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne Wypracowane w tej praktyce rozwiązania: -Ścieżki awansu zawodowego pracowników Urzędu Gminy -Zmiany w zakresie systemu oceny pracowników samorządowych, -Zmiany w zakresie systemu nagradzania pracowników -W opracowaniu są zmiany w zakresie zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych

8 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne Korzyści z zastosowania takiego rozwiązania: -Łagodny proces wprowadzania zmian, -Stwarza możliwość współpracy pomiędzy pracownikami wchodzącymi w skład zespołów projektowych, -Daje pracownikom poczucie współtworzenia organizacji i realnego wpływu na jej kształt, -Otwiera perspektywę poszukiwania nowych rozwiązań problemów, -Rozwiązanie które funkcjonuje bez dodatkowych kosztów, możliwe do zastosowania w każdej organizacji. Partycypacja pracowników w procesie wprowadzania zmian może zostać bez problemu wykorzystana także w innych obszarach niż zarządzanie zasobem ludzkim. Takim naturalnym obszarem do zastosowania tej praktyki wydaje się także organizacja i struktura jednostki.


Pobierz ppt "Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne rozwiązania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google