Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Genologia filmu Rodzaje i gatunki to przedmioty genologiczne (formy organizacji strukturalnej, stylistycznej i estetycznej obecne w konkretnym materiale.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Genologia filmu Rodzaje i gatunki to przedmioty genologiczne (formy organizacji strukturalnej, stylistycznej i estetycznej obecne w konkretnym materiale."— Zapis prezentacji:

1 Genologia filmu Rodzaje i gatunki to przedmioty genologiczne (formy organizacji strukturalnej, stylistycznej i estetycznej obecne w konkretnym materiale audiowizualnym). Pojęcia odzwierciedlające je poznawczo to pojęcia genologiczne (znaczenia poszczególnych nazw rodzajowych i gatunkowych); Wskazujące je nazwy to nazwy genologiczne (poszczególne terminy rodzajowe i gatunkowe).

2 Przedmioty genologiczne
wiążą się ze światem form o ściśle określonej strukturze; wewnętrzna organizacja jest tutaj oparta na zasadzie, którą określa się jako cechę charakterystyczną dla całej struktury; chodzi tutaj o prymat całości nad wchodzącymi w grę czynnikami oraz o specyficzne relacje, zwane strukturalnymi, zachodzące pomiędzy całością a jej czynnikami konstytutywnymi; traktowane są jako swoiste formy właśnie z powodu swej strukturalności; utwór literacki, audiowizualny lub muzyczny we wszystkich swoich aspektach i wymiarach oparty jest na indywidualnej strukturze rodzajowej, dlatego możemy mówić o konwencjach rodzajowych i gatunkowych; mogą wyznaczać powiązania i wzajemne stosunki struktur rodzajowych i gatunkowych w obrębie jednego utworu – instrumentacja gatunkowa zjawisko to jest potocznie zwane „nieczystością gatunkową” i jest cechą współczesnej twórczości filmowej.

3 Rodzaje i gatunki filmowe
Klasyfikacja na rodzaje i gatunki filmowe jest swoistym kluczem interpretacyjnym; Rodzaje filmowe są wykładnikiem funkcji dzieła czy grupy dzieł . Czynnikiem organizującym strukturę dzieła jest bowiem funkcja wypowiedzenia. Rodzaje można nazwać naturalnymi formami niehistorycznymi, określonymi przez cel i funkcję wypowiedzenia, bez względu na to czy komunikat jest przekazywany w tworzywie językowym czy audiowizualnym. Gatunki filmowe i ich odmiany krystalizują się na podstawie zastanych struktur rodzajowych w pewnym konkretnym czasie, pod wpływem określonych warunków społecznych i historycznych, ważną rolę pełnią również inne czynniki konstytutywne np. przedmiot, forma i struktura, stylistyka i estetyka przekazu.

4 Rodzaje filmowe fabularny aminowany dokumentalny dydaktyczny awangardowy fiction film non-fiction film

5 Gatunki filmowe historyczny kostiumowy psychologiczny sensacyjny
wojenny musical komedia melodramat gangsterski horror western science-fiction film noir kronika reportaż impresja portret kreacyjny etnograficzny bezpośredni czysty abstrakcyjny imaginacyjny walczący rysunkowy lalkowy Film non camera naukowy popularnonaukowy instruktażowy


Pobierz ppt "Genologia filmu Rodzaje i gatunki to przedmioty genologiczne (formy organizacji strukturalnej, stylistycznej i estetycznej obecne w konkretnym materiale."

Podobne prezentacje


Reklamy Google