Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

My i przestrzeń publiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "My i przestrzeń publiczna"— Zapis prezentacji:

1 My i przestrzeń publiczna
„W jaki sposób można dostosować zastaną przestrzeń publiczną do potrzeb konkretnej imprezy masowej za pomocą scenografii?” My i przestrzeń publiczna

2 Przestrzeń publiczna:
wszelkie miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, fizyczna przestrzeń w której może znaleźć się każda jednostka społeczna. Zgodnie z definicja prawną (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne.

3 Scenografia Scenografia to specyficzna dziedzina sztuki. Malarz namaluje obraz i już po godzinie może go zmienić, domalować coś. Natomiast scenografia to nie tylko projekt, który się maluje jakiś czas, ale produkcja. To proces tworzenia z projektu czegoś, co widz widzi, w czym działa aktor - ustawienie w przestrzeni świateł, kostiumów. Cyt. Ryszard Kuzyszyn

4 Jerzy Moskal: „Scenografia to po prostu świat”
Scenografia to dekoracja, kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja postaci i oświetlenie, czyli plastyczna oprawa widowiska (filmu, sztuki teatralnej, spektaklu operowego, baletowego lub telewizyjnego). Odgrywa bardzo dużą rolę w odbiorze spektaklu, współuczestnicząc w jego tworzeniu. Sama w sobie jest sztuką. Kształt przestrzeni jaki buduje, stanowi dla widza przekaz i integralną część widowiska. Kandydaci na ten kierunek studiów powinni przygotować się na naukę historii oraz teorii sztuki w parze z technicznymi i technologicznymi aspektami twórczości scenograficznej.

5 Scenografia jest to miejsce, w którym toczy się akcja
Scenografia jest to miejsce, w którym toczy się akcja. Jest to wizualna oprawa filmu (może to być środek miasta, park, kino, itd), różnego rodzaju sztuk teatralnych, operowych, baletowych a także programów prowadzonych w telewizji.

6 Scenografia To plastyczna oprawa filmu, sztuki teatralnej, widowiska operowego, baletowego lub telewizyjnego. Składa się z dekoracji, kostiumów, rekwizytów, charakteryzacji postaci i oświetlenia. Jest to: sztuka kształtowania przestrzeni teatralnej oraz plastyczne oprawy przedstawień, filmów; wizualna oprawa widowiska, teatralnego, filmowego, telewizyjnego, baletowego itd.

7 Najczęściej stanowi ją zabudowa sceny, składająca się ze zmiennych elementów malarskich, architektonicznych i świetlnych. Elementy te tworzą przestrzeń i tło dla akcji dramatu (filmu) lub występu scenicznego Wykonuje się ją z lekkich materiałów, takich jak drewno, dykta, płyta pilśniowa, płótno, tektura, papier-mâché.

8 Impreza - przedsięwzięcie organizowane w celach rozrywkowych, propagandowych lub dochodowych: widowisko, koncert, festiwal, zabawa, loteria, zawody sportowe.

9 Widowisko To zdarzenie przed publicznością, często o charakterze sztuki.

10 Sztuka Dziedzina działalności ludzkiej, uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.

11 Sztuka narodziła się wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej
Sztuka narodziła się wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej. Można przypuszczać, że na początku pełniła przede wszystkim funkcję związaną z obrzędami magicznymi, którą zachowała u ludów pierwotnych.

12 Wyraz sztuka (łac. ars, grec
Wyraz sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu oznaczały tyle, co umiejętność, znajomość ściśle określonych reguł i postępowanie zgodnie z nimi, czyli tyle, co rzemiosło.

13 SCENOGRAFIĘ DO IMPREZY WYKONAŁY
PAULINA BRYCH WERONIKA CZARNECKA WIOLETTA KOWALCZYK WERONIKA WÓJCIK

14 PREZENTACJĘ WYKONAŁY PATRYCJA FLORIAŃCZYK PAULINA ŻYŁA

15 OPIEKUN: REGINA JURKOWSKA-SIWECKA

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Garwolin 2011


Pobierz ppt "My i przestrzeń publiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google