Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LIRYKA - podział ze względu na typ wyrażanych przez nią przeżyć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LIRYKA - podział ze względu na typ wyrażanych przez nią przeżyć"— Zapis prezentacji:

1 LIRYKA - podział ze względu na typ wyrażanych przez nią przeżyć
REFLEKCYJNO - FILOZOFICZNA PATRIOTYCZNO - OBYWATELSKA RELIGIJNA MIŁOSNA POLITYCZNO - SPOŁECZNA

2 TYP LIRYKI ze względu na relacje pomiędzy autorem a podmiotem lirycznym
OSOBISTA - wyraźny obraz doświadczeń duchowych autora, ukazuje przeżycia, które możemy odnaleźć w biografii autora

3 MASKI - podmiot liryczny to wykreowana postać różna od poety, ale stanowi jakby kostium, za którym autor się ukrywa, własne uczucia przedstawiając poprzez wypowiedzi sfingowanej postaci

4 ROLI - osoba mówiąca w wierszu jest zdecydowanie różna od autora, która raczej dystansuje się od wypowiedzi podmiotu lirycznego

5 Liryka BEZPOŚREDNIA - podmiot liryczny wprost wyraża swoje myśli, przeżycia (pojawia się forma 1 os. Czasownika, zaimki „ja”, „mój”)

6 POŚREDNIA - podmiot liryczny „schowany” za światem przedstawionym lub w bezosobowej refleksji

7 ZWROTU DO ADRESATA (INWOKACYJNA) - podmiot liryczny wyraźnie zwraca się do adresata. Adresatem może być konkretna osoba lub zbiorowość, ale również personifikowane zjawisko lub pojęcie (pojawiają się apostrofy, czasowniki 2 os. zaimki „ty”, „twój”)

8 ŚRODKI STYLISTYCZNE Epitet - to określenie uwydatniające charakterystyczne cechy przedmiotu. Epitetem może być przymiotnik np. złota strzała, imiesłów przymiotnikowy np. kochająca matka, rzeczownik np. księga przysłów.

9 Porównanie - to zestawienie dwóch przedmiotów lub zjawisk podobnych do siebie ze względu na jakąś cechę wspólną. Dwa człony porównań zespalane są za pomocą spójników: jak, jakby, jak gdyby, niby niczym.

10 Przenośnia(metafora) - to takie połączenie wyrazów, w którym tracą one swoje pierwotne znaczenie, a całość tworzy nowy sens.

11 Personifikacja(uosobienie) - to nadanie przedmiotom, pojęciom i zjawiskom cech ludzkich.

12 Animizacja (ożywienie) - to przynoszenie cech przyrody żywej na przyrodę martwą, pojęcia oderwane lub zjawiska.

13 Apostrofa - to bezpośredni zwrot do bóstwa, ojczyzny, osoby lub pojęcia oderwanego. Apostrofa ma zawsze podniosły charakter i nadaje utworowi ton uroczysty.

14 Powtórzenie - polega na wystąpieniu w obrębie jednego wypowiedzenia tych samych wyrazów lub związków wyrazowych. Powtórzenie służy ozdobności stylu, nadaje rytmiczność, potęguje emocje i wyrażenia.

15 Anafora - polega na tym, że kolejne wersy tekstu poetyckiego rozpoczynają się od tych samych wyrazów.

16 Onomatopeja - polega na naśladowaniu dźwięków naturalnych za pomocą wyrazów, których brzmienie jest do nich zbliżone.

17 OKSYMORON - zestawienie wyrazów sprzecznych znaczeniowo, wykluczających się, np. zgodne spory

18 PYTANIE RETORYCZNE - nie wymaga odpowiedzi
PYTANIE RETORYCZNE - nie wymaga odpowiedzi. Przykuwa uwagę słuchaczy znacznie mocniej niż zdania twierdzące.

19 UKŁAD RYMÓW PARZYSTE KRZYŻOWE OKALAJĄCE

20 ŻEŃSKIE - półtorasylabowe, w których rymuje się ostatnia sylaba wyrazu i głoska z sylaby przedostatniej np. ko - łem; sto -łem

21 Męskie - rymują się wyrazy jednosylabowe np. rząd - świąt

22 Dokładne - mają identyczne rymujące się cząstki
Niedokładne - opierają się na przybliżonej zgodności brzmieniowej rymujących się cząstek


Pobierz ppt "LIRYKA - podział ze względu na typ wyrażanych przez nią przeżyć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google