Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA Z POZALITERACKIM TEKSTEM KULTURY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO D ĘBE 26 PAŹDZIERNIKA 2009 Sławomir Jacek Żurek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA Z POZALITERACKIM TEKSTEM KULTURY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO D ĘBE 26 PAŹDZIERNIKA 2009 Sławomir Jacek Żurek."— Zapis prezentacji:

1 PRACA Z POZALITERACKIM TEKSTEM KULTURY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO D ĘBE 26 PAŹDZIERNIKA 2009 Sławomir Jacek Żurek

2 JAK ROZUMIANY JEST UCZEŃ WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ? świadomy uczestnik procesów komunikacyjnych Uczeń to świadomy uczestnik procesów komunikacyjnych odbiera i tworzy wypowiedzi; w odbieranych komunikatach wykorzystuje zawarte tam informacje odbiorca i uczestnik kultury Uczeń to odbiorca i uczestnik kultury analizuje i interpretuje teksty kultury A czyni to na podstawie zdobytych wiadomości z zakresu w ww wiedzy o języku, literaturze i kulturze

3 JAK ROZUMIANY JEST NAUCZYCIEL WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ? koordynator procesu dydaktycznego Nauczyciel to koordynator procesu dydaktycznego stosuje różnorodne metody nauczania; korzysta ze zróżnicowanych środków dydaktycznych przewodnik ucznia w świecie kultury Nauczyciel to przewodnik ucznia w świecie kultury uczy analizy i interpretacji tekstów kultury; wychowuje do uczestnictwa w kulturze A czyni to na podstawie zdobytych przez ucznia wiadomości z zakresu w ww wiedzy o języku, literaturze i kulturze

4 TEKSTY KULTURY każdy wytwór kultury stanowiący całość, uporządkowany według określonych reguł, np. tekst literacki spektakl teatralny film dzieło sztuki malarskiej wszelkie działania artystyczne realizujące jakiś utrwalony wzorzec kulturowy

5 W JAKI SPOSÓB KSZTAŁTOWAĆ W POLSKIEJ SZKOLE ODBIORCÓW KULTURY? Czy stosować przymus uczestnictwa w kulturze? Czy też przedstawiać świat kultury jako rzeczywistość atrakcyjną dla współczesnego człowieka?

6 INNE (POZALITERACKIE) TEKSTY KULTURY Szkoła Podstawowa Film i widowisko teatralne z repertuaru dziecięcego Wybrany program telewizyjny

7 INNE (POZALITERACKIE) TEKSTY KULTURY Gimnazjum Wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu Wybrany komiksWybrane programy telewizyjne

8 INNE (POZALITERACKIE) TEKSTY KULTURY – LICEUM Poziom podstawowy Wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego); Homilia Jana Pawła II wygłoszona w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) 2 czerwca 1979 roku – nagranie telewizyjne.

9 INNE (POZALITERACKIE) TEKSTY KULTURY – LICEUM Poziom rozszerzony Wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa); spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku; stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika.

10 SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY IV-VI) Uczeń powinien: Nawiązać indywidualną relację do tekstu kultury Wstępne rozpoznanie zaopatrzyć się w podstawowe narzędzia oglądu tekstów kultury, ale bez konieczności ich definiowania Analiza zacząć odbierać teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym Interpretacja odczytywać podstawowe wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury Wartości i wartościowanie Trzeba mu pozwolić o dziele sztuki mówić! Należy operować tylko podstawowymi kategoriami! Należy kształtować świadomość wielowarstwowości każdego dzieła sztuki! Trzeba wprowadzać go w świat aksjologiczny i etyczny!

11 GIMNAZJUM Uczeń powinien: określać problematykę utworu Wstępne rozpoznanie używać narzędzia oglądu tekstów kultury, a także umieć je zdefiniować Analiza przeprowadzać pierwsze próby hermeneutyczne Interpretacja rozróżniać skomplikowaną sytuację kulturową Wartości i wartościowanie Trzeba kształtować umiejętność syntetycznego spojrzenia na dzieło! Należy kształtować instrumentarium analityczne! Należy kształtować świadomość potrzeby kontekstualnego odbioru działa (również poprzez pamięciowe opanowywanie fragmentów arcydzieł)! Trzeba nauczyć posługiwania się terminologią aksjologiczną, etyczną i estetyczną!

12 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Uczeń powinien: rozpoznawać konwencję artystyczną (rozumianą jako stałe pojawianie się danego artystycznego rozwiązania w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru dzieł) Wstępne rozpoznanie określać poprzez aspekt funkcjonalny elementy analizy charakteryzować dzieło w odniesieniu do historii kultury, wykonywać podstawowe działania komparatystyczna Analiza dokonywać hermeneutycznych odczytań różnych tekstów kultury Interpretacja mieć świadomość różnych hierarchii wartości oraz ich konfliktu Wartości i wartościowanie Trzeba kształtować umiejętność osadzania dzieła w kontekście historii kultury! Należy aktywnie używać instrumentarium analitycznego! Należy systematycznie rozszerzać konteksty interpretacyjne! Trzeba pomagać w procesie budowania świata wartości!

13 Najważniejszym tekstem kultury na lekcji języka polskiego jest tekst literacki! Nauczyciel musi mieć jednak świadomość, że dzieło literackie nie jest już podstawowym przedmiotem przeżyć estetycznych ucznia, stąd potrzeba sięgnięcia po inne teksty kultury o charakterze audiowizualnym. MIEJSCE POZALITERACKICH TEKSÓW KULTURY

14


Pobierz ppt "PRACA Z POZALITERACKIM TEKSTEM KULTURY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO D ĘBE 26 PAŹDZIERNIKA 2009 Sławomir Jacek Żurek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google