Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 5 SYSTEMY FINANSOWE J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 5 SYSTEMY FINANSOWE J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 5 SYSTEMY FINANSOWE J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

2 SYSTEM FINANSOWY. PLAN SYSTEM FINANSOWY A SYSTEM GOSPODARCZY
SYSTEM FINANSOWY . PODSTAWOWE FUNKCJE STRUKTURA SYSTEMU SYSTEM FINANSOWY A EFEKTYWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ FUNKCJE I PROBLEM AUTONOMI BC RÓWNOWAGA PIENIEŻNA I SIŁA PIENIĄDZA RYNEK PIENIEŻNY I RYNEK KAPITAŁOWY SYSTEMY FINANSOWE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE RÓZNICE W POZIOMACH OSZCZĘDNOSCI . EKSPORTERZY I IMPORTERZY KAPITALU NETTO SPOSÓB FINANSOWANIA PRZEDSIEBIORSTW A ZARZĄDZANIE GLOBALIZACJA RYNKOW FINANSOWYCH J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

3 KATEGORIE EKONOMIECZNE
J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

4 LITERATURA J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

5 SYSTEM FINANSOWY SYSTEM FINANSOWY TWORZY PAŃSTWO
TO ZASADY I NORMY PRAWNE ORAZ ORGANIZACJE REGULUJACE WSPÓŁPRACĘ I OBRÓT FINANSOWY MIĘDZY PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI I SYSTEM BANKU EMISYJNEGO ORAZ RYNKU KAPITALOWEGO TO BANKI, INSTYTUCJE RYNKU KAPITALOWEGO,FUNDUSZE INWESTYCYJNE, EMERYTALNE , INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ NADZORU FINANSOWEGO TO REGULOWANY MECHANIZM RYNKOWY KOORDYNACJI OBROTU FINANSOWEGO SYSTEM ZAPEWNIA POWSZECHNIE AKCPETOWANY PIENIĄDZ TJ. ŚRODEK DOKONYWANIA TRANSAKCJI MIĘDZY GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI, PRZEDSIEBIORSTWAMI I SKARBEM PANSTWA J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

6 SYSTEMY FINANSOWE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
SYSTEMY OTWARTE I ZAMKNIĘTE SYSTEMY ZLIBERALIZOWANE Z SILNYM AUTONOMICZNYM BC (USA) I SYSTEMY REGULOWANE (JAPONIA) TENDENCJA DO LIBERALIZACJI NARODOWYCH SYSTEMÓW FINANSOWYCH GLOBALIZACJA A SYSTEMY FINANSOWE EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY MODEL ANGLOSASKI MODEL KONTYNENTALNY INNE MODELE J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

7 STRUKTURA SYSTEMU FINANSOWEGO
FINANSOWY SYSTEM PRAWNY, JEGO PRZEJRZYSTOŚĆ I OTWARTOŚĆ INSTYTUCJE I ORGANIZACJE STERUJĄCE ORAZ PODMIOTY FINANSOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ SEKTOR BANKOWY,KAPITAŁOWY I UBEZPIECZENIOWY BANK CENTRALNY I NADZÓR BANKOWY BANKI KOMERCYJNE KOMISJA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH I INNE INSTYTUCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO FUNDUSZE INWESTYCYJNE,FUNDUSZE EMERYTALNE, FIRMY UBEZPIECZENIOWE STRUKTURA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

8 SYSTEM FINANSOWY A EFEKTYWNOŚĆ RYNKU
WYCENA I FUNKCJE INFORMACYJNE RÓWNOWAŻENIE PODAŻY I POPYTU NA PIENIĄDZ STABILNOŚĆ CEN, INFLACJA POZIOM OSZCZĘDNOŚCI ALOKACJA OSZCZĘDNOŚCI KOSZTY FINANSOWE I RYZYKO RYNKOWE FUNKCJE MOTYWACYJNE INNOWACYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU KONTROLA I NADZÓR WŁASCICIELSKI HORYZONT DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

9 SYSTEM FINANSOWY A EFEKTYWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ
SPRAWNOŚĆ KOORDYNACJI, PŁYNNOŚĆ STABILNOŚĆ,RÓWNOWAGA, INFLACJA KOSZTY FINANSOWE I TRANSAKCYJNE ALOKACJA I EFEKTYWNOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ HORYZONT DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW RYZYKO FINANSOWE BEZPIECZENSTWO SYSTEMU KONTROLA I NADZÓR WŁASCICIELSKI J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

10 STABILNOŚĆ SYSTEMU A RYZYKO FINANSOWE
PREMIA ZA RYZYKO CZYNNIKI OKRESLAJACE POZIOM RYZYKA FINANSOWEGO SYSTEM A ROZKŁAD RYZYKA FINANSOWEGO RYZYKO SYSTEMOWE A KOSZTY FINANSOWE RATINGI RYZYKA FINANSOWEGO RYZYKO A ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

11 FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO
EMISJA I REGULOWANIE PODAŻY PIENIĄDZA STABILNOŚĆ CEN I KURSU WALUTOWEGO FORMUŁOWANIE I REALIZACJA POLITYKI MONETARNEJ PROWADZENIE RACHUNKÓW PAŃSTWOWYCH BANK BANKÓW KOMERCYJNYCH ZARZĄDZANIE KURSEM WALUTOWYM ZARZĄDZANIE REZERWAMI WALUTOWYMI NADZÓR BANKOWY I STANDARDY J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

12 AUTONOMIA BANKU CENTRALNEGO
AUTONOMIA BANKU CENTRALNEGO A POLITYKA GOSPODARCZA RZĄDU AUTONOMIA BANKU A INFLACJA AUTONOMIA A DYNAMIKA GOSPODARCZA AUTONOMIA A KURS WALUTOWY SKUTECZNOŚC NADZORU NAD SYSTEMEM BANKOWYM AUTONOMIA BANKU A RYZYKO GOSPODARCZE GLOBALIZACJA A EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI PIENIĘŻNEJ I WALUTOWEJ BC J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

13 SPOSOBY ZAPEWNIENIA AUTONOMI BANKU CENTRALNEGO
KONSTYTUCJA I USTAWA O BANKU CENTRALNYM BC A PARLAMENT, RZĄD I PREZYDENT STATUT I CELE DZIAŁANIA BC POLITYKA MONETARNA BC PROCEDURY MIANOWANIA I ODWOŁYWANIA WŁADZ BC AUTONOMIA A MIĘDZYNARODOWA WIARYGODNOŚĆ POLITYKI MONETARNEJ BC TRADYCJA J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

14 AUTONOMIA NBP 1982 ZWIĘKSZENIE NIEZALEŻNOŚCI NBP OD MF
1989 USTAWA BANKOWA. NBP I 9 BANKÓW KOMERCYJNYCH 1997 KONSTYTUCJYJNA GWARANCJA AUTONOMII NBP CEL STATUTOWY : UMACNIANIE WARTOŚCI PIENIĄDZA INICJATYWA FORMUŁOWANIA I AUTONOMIA REALIZACJI POLITYKI MONETARNEJ ZAKAZ BESPOSREDNIEGO FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO NIEZALEŻNY NADZÓR BANKOWY PREZESA NBP POWOŁUJE SEJM NA 6 LAT NA WNIOSEK PREZYDENTA AUTONOMIA BANKU A CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

15 INSTRUMENTY POLITYKI PIENIEŻNEJ BANKU CENTRALNEGO
EMISJA PIENIĄDZA STOPA PROCENTOWA POZIOM OBOWIĄZKOWYCH REZERW BANKÓW KREDYTY REFINANSOWE OPERACJE OTWARTEGO RYNKU KURS I POLITYKA WALUTOWA REGULACJE PRAWNE ŚRODKI ADMINISTRACYJNE LICENJONOWANIE ŚRODKI TECHNICZNE PRYWATYZACJA BANKÓW J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

16 CZYNNIKI ZMIAN PODAŻY PIENIĄDZA
ZMIANY STOPY EMISJI PIENIĄDZA ZMIANY STOPY PROCENTOWEJ ZMIANY WYMAGANYCH REZERW BANKOWYCH ZMIANY POZIOMU OSZCZĘDNOŚCI I DEPOZYTÓW TERMINOWYCH KURS WALUTOWY I REZERWY WALUTOWE NAPŁYW /ODPŁYW ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU ZMIANY ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO OPERACJE OTWARTEGO RYNKU J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

17 PODAŻ PIENIĄDZA MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA OKRESLAJĄ
ZMIANY RELACJI MIĘDZY GOTÓWKĄ, DEPOZYTAMI NA ŻADANIE I DEPOZYTAMI TERMINOWYMI ZMIANA STOPY OBOWIAZKOWYCH REZERW BANKÓW POLITYKA BANKÓW ZACHOWANIA PRZEDSIEBIORSTW I GOSPODARSTW DOMOWYCH J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

18 RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBEJMUJE RYNEK PIERWOTNY : PRYWATNY PUBLICZNY (IPO) I RYNEK WTÓRNY : GIEŁDĘ OTC J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

19 FUNKCJE GIEŁDY ZAMIANA OSZCZĘDNOŚCI NA KAPITAŁ INWESTYCYJNY
POBUDZANIE OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI WZROST SPRAWNOŚCI ALOKACYJNEJ RYNKU OBRÓT PRAWAMI WŁASNOSCI WYZNACZANIE CENY AKCJI I OBLIGACJI OBRÓT INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ZAPEWNIENIE PŁYNNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI OBROTU PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZENSTWA OBROTU PUBLICZNEGO PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

20 NAJWIĘKSZE GIEŁDY ŚWIATA
NYSE, NASDAQ, AMTEX, S&P500, USA NIKKEI ,TOKIO HANGSENG ,HONGKONG FTSE ,LONDYN CAC40, PARYŻ DAX ,FRANKFURT RTS, MOSKWA WIG ,WARSZAWA J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

21 DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW INWESTYCYJNYCH I BIUR MAKLERSKICH RYNEK PIERWOTNY
TRANSAKCJE NA RACHUNEK KLIENTA I WŁASNY PRZYGOTOWANIE PODWYŻSZENIA KAPITALU SPÓŁEK M&A (FUZJE I PRZEJĘCIA) DORADCTWO FINANSOWE.WYCENA AKCJI POSZUKIWANIE INWESTORÓW STRATEGICZNYCH IPO.PRZYGOTOWYWANIE PROSPEKTÓW EMISYJNYCH WPROWADZANIE SPÓŁEK DO OBROTU PUBLICZNEGO GWARANTOWANIE EMISJI J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

22 NAJWIEKSZE BANKI I FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA ŚWIECIE
BANKOWOŚĆ UNIWERSALNA W EUROPIE I JAPONII DOMINACJA AMERYKAŃSKICH BANKÓW INWESTYCYJNYCH SKUTKI USTAWY GLASS-STEGALA Z 1934r. SŁABOŚĆ EUROPEJSKIEJ I JAPOŃSKIEJ BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ MERILL LYNCH, MORGAN STANLEY,LEHMAN BROTHERS, AMERYKANSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE : GENERAL ELECTRIC,TEMPLETON HEDGE FUNDS J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

23 INSTITUTIONAL INVESTOR FITCH AT KEARNEY
INSTYTUCJE OCENIAJACE RYZYKO, ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ, ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNĄ IBCA ICRG S&P MOODY’S EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR FITCH AT KEARNEY J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

24 RYZYKO INWESTYCYJNE ELEMENTY OCENY
WYNIKI MAKROEKONOMICZNE RYZYKO SPOŁECZNE RYZYKO POLITYCZNE RÓWNOWAGA FINANSOWA PŁYNNOŚC FINANSOWA ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA WSKAZNIKI ZADŁUŻENIA DOSTĘP DO FINANSOWANIA BANKOWEGO DOSTEP DO RYNKÓW KAPITAŁOWYCH J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

25 RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE
PRAWO O OBROCIE PAPIERAMI WARTO SCIOWYMI (1991) URUCHOMIENIE GIEŁDY ,WIOSNA 1991 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH KDPW BANKI INWESTYCYJNE I BIURA MAKLERSKIE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY ROLA INWESTORÓW INSTYTUCJONANYCH ATRAKCYJNOŚĆ OBLIGACJI SKARBOWYCH A RYNEK KAPITAŁOWY UMIĘDZYNARODOWIENIE OBROTU KAPITAŁOWEGO REWOLUCJA ICT A RYNKI FINANSOWE J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

26 RÓŻNICE W POZIOMACH OSZCZĘDNOŚCI NA ŚWIECIE
STOPA OSZCZĘDNOŚCI WEWNĘTRZNYCH: POWYŻEJ 30% (AZJA WSCHODNIA) EUROPA KONTYNENTALNA 20-25% STANY ZJEDNOCZONE 20% EMERGING COUNTRIES :SILNY WZROST OD CA 12-15% DO OKOŁO 30% POLSKA 16-18% EKSPORTERZY I IMPORTERZY KAPIATŁU ZAGRANICZNE OSZCZEDNOŚCI A ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA KRAJU J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

27 RÓŻNICE W POZIOMACH OSZCZĘDNOŚCI SPOŁECZEŃSTW. PRZYCZYNY
POZIOM REALNYCH DOCHODÓW DYNAMIKA WZROSTU REALNYCH DOCHODÓW ZAKRES I POZIOM ŚWIADCZEŃ PAŃSTWA : SOCJALNE, EDUKACYJNE, SŁUŻBA ZDROWIA ROZWÓJ KREDYTU HIPOTECZNEGO I KONSUMPCYJNEGO STAN MAJĄTKOWY.ZAKUMULOWANE BOGACTWO POZIOM REALNEGO OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

28 ROLA DOLARA I EURO J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

29 MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE
J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

30 SYSTEMY A BILANSE OBROTÓW BIEŻĄCYCH
J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

31 SYSTEMY A OBRÓT KAPITAŁOWY Z ZAGRANICĄ
J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

32 SYSTEMY KURSOW WALUTOWYCH
J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

33 KORZYSCI UNII MONETARNEJ I EURO
WZROST PORÓWNYWALNOŚCI CEN I KOSZTÓW ELIMINACJA RYZYKA KURSOWEGO ELIMINACJA KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ WALUT WZROST ZAUFANIA DO WALUTY ZBLIŻENIE CEN WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ. LEPSZA ALOKACJA PODDANIE POLITYKI MONETARNEJ WYMOGOM EBC OBNIŻENIE KOSZTÓW I RYZYKA FINANSOWEGO J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

34 SYSTEMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW
J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

35 J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

36 J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

37 J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

38 J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

39 J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

40 J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

41 J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

42 J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

43 J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE

44 J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE


Pobierz ppt "WYKŁAD 5 SYSTEMY FINANSOWE J.BOSSAK W-5 SYSTEMY FINANSOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google