Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE1 WYKŁAD 5 SYSTEMY FINANSOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE1 WYKŁAD 5 SYSTEMY FINANSOWE."— Zapis prezentacji:

1 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE1 WYKŁAD 5 SYSTEMY FINANSOWE

2 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE2 SYSTEM FINANSOWY. PLAN SYSTEM FINANSOWY A SYSTEM GOSPODARCZY SYSTEM FINANSOWY. PODSTAWOWE FUNKCJE STRUKTURA SYSTEMU SYSTEM FINANSOWY A EFEKTYWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ FUNKCJE I PROBLEM AUTONOMI BC RÓWNOWAGA PIENIEŻNA I SIŁA PIENIĄDZA RYNEK PIENIEŻNY I RYNEK KAPITAŁOWY SYSTEMY FINANSOWE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE RÓZNICE W POZIOMACH OSZCZĘDNOSCI. EKSPORTERZY I IMPORTERZY KAPITALU NETTO SPOSÓB FINANSOWANIA PRZEDSIEBIORSTW A ZARZĄDZANIE GLOBALIZACJA RYNKOW FINANSOWYCH

3 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE3 KATEGORIE EKONOMIECZNE

4 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE4 LITERATURA

5 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE5 SYSTEM FINANSOWY SYSTEM FINANSOWY TWORZY PAŃSTWO TO ZASADY I NORMY PRAWNE ORAZ ORGANIZACJE REGULUJACE WSPÓŁPRACĘ I OBRÓT FINANSOWY MIĘDZY PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI I SYSTEM BANKU EMISYJNEGO ORAZ RYNKU KAPITALOWEGO TO BANKI, INSTYTUCJE RYNKU KAPITALOWEGO,FUNDUSZE INWESTYCYJNE, EMERYTALNE, INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ NADZORU FINANSOWEGO TO REGULOWANY MECHANIZM RYNKOWY KOORDYNACJI OBROTU FINANSOWEGO SYSTEM ZAPEWNIA POWSZECHNIE AKCPETOWANY PIENIĄDZ TJ. ŚRODEK DOKONYWANIA TRANSAKCJI MIĘDZY GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI, PRZEDSIEBIORSTWAMI I SKARBEM PANSTWA

6 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE6 SYSTEMY FINANSOWE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE SYSTEMY OTWARTE I ZAMKNIĘTE SYSTEMY ZLIBERALIZOWANE Z SILNYM AUTONOMICZNYM BC (USA) I SYSTEMY REGULOWANE (JAPONIA) TENDENCJA DO LIBERALIZACJI NARODOWYCH SYSTEMÓW FINANSOWYCH GLOBALIZACJA A SYSTEMY FINANSOWE EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY MODEL ANGLOSASKI MODEL KONTYNENTALNY INNE MODELE

7 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE7 STRUKTURA SYSTEMU FINANSOWEGO 1.FINANSOWY SYSTEM PRAWNY, JEGO PRZEJRZYSTOŚĆ I OTWARTOŚĆ 2.INSTYTUCJE I ORGANIZACJE STERUJĄCE ORAZ PODMIOTY FINANSOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 3.SEKTOR BANKOWY,KAPITAŁOWY I UBEZPIECZENIOWY 4.BANK CENTRALNY I NADZÓR BANKOWY 5.BANKI KOMERCYJNE 6.KOMISJA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH I INNE INSTYTUCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO 7.FUNDUSZE INWESTYCYJNE,FUNDUSZE EMERYTALNE, FIRMY UBEZPIECZENIOWE 8.STRUKTURA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

8 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE8 SYSTEM FINANSOWY A EFEKTYWNOŚĆ RYNKU WYCENA I FUNKCJE INFORMACYJNE RÓWNOWAŻENIE PODAŻY I POPYTU NA PIENIĄDZ STABILNOŚĆ CEN, INFLACJA POZIOM OSZCZĘDNOŚCI ALOKACJA OSZCZĘDNOŚCI KOSZTY FINANSOWE I RYZYKO RYNKOWE FUNKCJE MOTYWACYJNE INNOWACYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU KONTROLA I NADZÓR WŁASCICIELSKI HORYZONT DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

9 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE9 SYSTEM FINANSOWY A EFEKTYWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ SPRAWNOŚĆ KOORDYNACJI, PŁYNNOŚĆ STABILNOŚĆ,RÓWNOWAGA, INFLACJA KOSZTY FINANSOWE I TRANSAKCYJNE ALOKACJA I EFEKTYWNOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ HORYZONT DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW RYZYKO FINANSOWE BEZPIECZENSTWO SYSTEMU KONTROLA I NADZÓR WŁASCICIELSKI

10 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE10 STABILNOŚĆ SYSTEMU A RYZYKO FINANSOWE RYZYKO FINANSOWE PREMIA ZA RYZYKO CZYNNIKI OKRESLAJACE POZIOM RYZYKA FINANSOWEGO SYSTEM A ROZKŁAD RYZYKA FINANSOWEGO RYZYKO SYSTEMOWE A KOSZTY FINANSOWE RATINGI RYZYKA FINANSOWEGO RYZYKO A ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

11 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE11 FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO EMISJA I REGULOWANIE PODAŻY PIENIĄDZA STABILNOŚĆ CEN I KURSU WALUTOWEGO FORMUŁOWANIE I REALIZACJA POLITYKI MONETARNEJ PROWADZENIE RACHUNKÓW PAŃSTWOWYCH BANK BANKÓW KOMERCYJNYCH ZARZĄDZANIE KURSEM WALUTOWYM ZARZĄDZANIE REZERWAMI WALUTOWYMI NADZÓR BANKOWY I STANDARDY

12 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE12 AUTONOMIA BANKU CENTRALNEGO AUTONOMIA BANKU CENTRALNEGO A POLITYKA GOSPODARCZA RZĄDU AUTONOMIA BANKU A INFLACJA AUTONOMIA A DYNAMIKA GOSPODARCZA AUTONOMIA A KURS WALUTOWY SKUTECZNOŚC NADZORU NAD SYSTEMEM BANKOWYM AUTONOMIA BANKU A RYZYKO GOSPODARCZE GLOBALIZACJA A EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI PIENIĘŻNEJ I WALUTOWEJ BC

13 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE13 SPOSOBY ZAPEWNIENIA AUTONOMI BANKU CENTRALNEGO KONSTYTUCJA I USTAWA O BANKU CENTRALNYM BC A PARLAMENT, RZĄD I PREZYDENT STATUT I CELE DZIAŁANIA BC POLITYKA MONETARNA BC PROCEDURY MIANOWANIA I ODWOŁYWANIA WŁADZ BC AUTONOMIA A MIĘDZYNARODOWA WIARYGODNOŚĆ POLITYKI MONETARNEJ BC TRADYCJA

14 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE14 AUTONOMIA NBP 1982 ZWIĘKSZENIE NIEZALEŻNOŚCI NBP OD MF 1989 USTAWA BANKOWA. NBP I 9 BANKÓW KOMERCYJNYCH 1997 KONSTYTUCJYJNA GWARANCJA AUTONOMII NBP CEL STATUTOWY : UMACNIANIE WARTOŚCI PIENIĄDZA INICJATYWA FORMUŁOWANIA I AUTONOMIA REALIZACJI POLITYKI MONETARNEJ ZAKAZ BESPOSREDNIEGO FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO NIEZALEŻNY NADZÓR BANKOWY PREZESA NBP POWOŁUJE SEJM NA 6 LAT NA WNIOSEK PREZYDENTA AUTONOMIA BANKU A CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ

15 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE15 INSTRUMENTY POLITYKI PIENIEŻNEJ BANKU CENTRALNEGO EMISJA PIENIĄDZA STOPA PROCENTOWA POZIOM OBOWIĄZKOWYCH REZERW BANKÓW KREDYTY REFINANSOWE OPERACJE OTWARTEGO RYNKU KURS I POLITYKA WALUTOWA REGULACJE PRAWNE ŚRODKI ADMINISTRACYJNE LICENJONOWANIE ŚRODKI TECHNICZNE PRYWATYZACJA BANKÓW

16 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE16 CZYNNIKI ZMIAN PODAŻY PIENIĄDZA ZMIANY STOPY EMISJI PIENIĄDZA ZMIANY STOPY PROCENTOWEJ ZMIANY WYMAGANYCH REZERW BANKOWYCH ZMIANY POZIOMU OSZCZĘDNOŚCI I DEPOZYTÓW TERMINOWYCH KURS WALUTOWY I REZERWY WALUTOWE NAPŁYW /ODPŁYW ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU ZMIANY ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO OPERACJE OTWARTEGO RYNKU

17 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE17 PODAŻ PIENIĄDZA MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA OKRESLAJĄ 1.ZMIANY RELACJI MIĘDZY GOTÓWKĄ, DEPOZYTAMI NA ŻADANIE I DEPOZYTAMI TERMINOWYMI 2.ZMIANA STOPY OBOWIAZKOWYCH REZERW BANKÓW 3.POLITYKA BANKÓW 4.ZACHOWANIA PRZEDSIEBIORSTW I GOSPODARSTW DOMOWYCH

18 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE18 RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBEJMUJE RYNEK PIERWOTNY : PRYWATNY PUBLICZNY (IPO) I RYNEK WTÓRNY : GIEŁDĘ OTC

19 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE19 FUNKCJE GIEŁDY ZAMIANA OSZCZĘDNOŚCI NA KAPITAŁ INWESTYCYJNY POBUDZANIE OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI WZROST SPRAWNOŚCI ALOKACYJNEJ RYNKU OBRÓT PRAWAMI WŁASNOSCI WYZNACZANIE CENY AKCJI I OBLIGACJI OBRÓT INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ZAPEWNIENIE PŁYNNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI OBROTU PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZENSTWA OBROTU PUBLICZNEGO PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

20 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE20 NAJWIĘKSZE GIEŁDY ŚWIATA NYSE, NASDAQ, AMTEX, S&P500, USA NIKKEI,TOKIO HANGSENG,HONGKONG FTSE,LONDYN CAC40, PARYŻ DAX,FRANKFURT RTS, MOSKWA WIG,WARSZAWA

21 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE21 DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW INWESTYCYJNYCH I BIUR MAKLERSKICH RYNEK PIERWOTNY TRANSAKCJE NA RACHUNEK KLIENTA I WŁASNY PRZYGOTOWANIE PODWYŻSZENIA KAPITALU SPÓŁEK M&A (FUZJE I PRZEJĘCIA) DORADCTWO FINANSOWE.WYCENA AKCJI POSZUKIWANIE INWESTORÓW STRATEGICZNYCH IPO.PRZYGOTOWYWANIE PROSPEKTÓW EMISYJNYCH WPROWADZANIE SPÓŁEK DO OBROTU PUBLICZNEGO GWARANTOWANIE EMISJI

22 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE22 NAJWIEKSZE BANKI I FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA ŚWIECIE BANKOWOŚĆ UNIWERSALNA W EUROPIE I JAPONII DOMINACJA AMERYKAŃSKICH BANKÓW INWESTYCYJNYCH SKUTKI USTAWY GLASS-STEGALA Z 1934r. SŁABOŚĆ EUROPEJSKIEJ I JAPOŃSKIEJ BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ MERILL LYNCH, MORGAN STANLEY,LEHMAN BROTHERS, AMERYKANSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE : GENERAL ELECTRIC,TEMPLETON HEDGE FUNDS

23 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE23 INSTYTUCJE OCENIAJACE RYZYKO, ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ, ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNĄ IBCA ICRG S&P MOODYS EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR FITCH AT KEARNEY

24 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE24 RYZYKO INWESTYCYJNE ELEMENTY OCENY WYNIKI MAKROEKONOMICZNE RYZYKO SPOŁECZNE RYZYKO POLITYCZNE RÓWNOWAGA FINANSOWA PŁYNNOŚC FINANSOWA ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA WSKAZNIKI ZADŁUŻENIA DOSTĘP DO FINANSOWANIA BANKOWEGO DOSTEP DO RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

25 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE25 RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE PRAWO O OBROCIE PAPIERAMI WARTO SCIOWYMI (1991) URUCHOMIENIE GIEŁDY,WIOSNA 1991 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH KDPW BANKI INWESTYCYJNE I BIURA MAKLERSKIE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY ROLA INWESTORÓW INSTYTUCJONANYCH ATRAKCYJNOŚĆ OBLIGACJI SKARBOWYCH A RYNEK KAPITAŁOWY UMIĘDZYNARODOWIENIE OBROTU KAPITAŁOWEGO REWOLUCJA ICT A RYNKI FINANSOWE

26 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE26 RÓŻNICE W POZIOMACH OSZCZĘDNOŚCI NA ŚWIECIE STOPA OSZCZĘDNOŚCI WEWNĘTRZNYCH: POWYŻEJ 30% (AZJA WSCHODNIA) EUROPA KONTYNENTALNA 20-25% STANY ZJEDNOCZONE 20% EMERGING COUNTRIES :SILNY WZROST OD CA % DO OKOŁO 30% POLSKA 16-18% EKSPORTERZY I IMPORTERZY KAPIATŁU ZAGRANICZNE OSZCZEDNOŚCI A ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA KRAJU

27 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE27 RÓŻNICE W POZIOMACH OSZCZĘDNOŚCI SPOŁECZEŃSTW. PRZYCZYNY POZIOM REALNYCH DOCHODÓW DYNAMIKA WZROSTU REALNYCH DOCHODÓW ZAKRES I POZIOM ŚWIADCZEŃ PAŃSTWA : SOCJALNE, EDUKACYJNE, SŁUŻBA ZDROWIA ROZWÓJ KREDYTU HIPOTECZNEGO I KONSUMPCYJNEGO STAN MAJĄTKOWY.ZAKUMULOWANE BOGACTWO POZIOM REALNEGO OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

28 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE28 ROLA DOLARA I EURO

29 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE29 MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE

30 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE30 SYSTEMY A BILANSE OBROTÓW BIEŻĄCYCH

31 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE31 SYSTEMY A OBRÓT KAPITAŁOWY Z ZAGRANICĄ

32 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE32 SYSTEMY KURSOW WALUTOWYCH

33 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE33 KORZYSCI UNII MONETARNEJ I EURO WZROST PORÓWNYWALNOŚCI CEN I KOSZTÓW ELIMINACJA RYZYKA KURSOWEGO ELIMINACJA KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ WALUT WZROST ZAUFANIA DO WALUTY ZBLIŻENIE CEN WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ. LEPSZA ALOKACJA PODDANIE POLITYKI MONETARNEJ WYMOGOM EBC OBNIŻENIE KOSZTÓW I RYZYKA FINANSOWEGO

34 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE34 SYSTEMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW

35 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE35

36 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE36

37 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE37

38 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE38

39 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE39

40 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE40

41 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE41

42 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE42

43 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE43

44 J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE44


Pobierz ppt "J.BOSSAKW-5 SYSTEMY FINANSOWE1 WYKŁAD 5 SYSTEMY FINANSOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google