Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Addycje Grignarda do chiralnych pochodnych kwasu fenyloglioksalowego Ewa Sokołowska, promotor pracy: prof. dr hab. Janusz Jurczak, opiekun pracy: mgr Tomasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Addycje Grignarda do chiralnych pochodnych kwasu fenyloglioksalowego Ewa Sokołowska, promotor pracy: prof. dr hab. Janusz Jurczak, opiekun pracy: mgr Tomasz."— Zapis prezentacji:

1 Addycje Grignarda do chiralnych pochodnych kwasu fenyloglioksalowego Ewa Sokołowska, promotor pracy: prof. dr hab. Janusz Jurczak, opiekun pracy: mgr Tomasz Bałakier Badania własne: Praca magisterska wykonana w Pracowni Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej 1) Synteza substratów : Schemat 1 Schemat 2 Jako obiekty badań wybrałam pochodne α-ketoestrów, które ze względu na obecność dodatkowej grupy karbonylowej, wykazują zwiększoną reaktywność w porównaniu do prostych ketonów. Celem mojej pracy było określenie wpływu zmiennych eksperymentalnych (temperatura, rodzaj rozpuszczalnika, dodatek kwasu Lewisa) na wielkość i kierunek indukcji asymetrycznej w addycjach odczynników Grignarda do chiralnych pochodnych kwasu fenyloglioksalowego. Spośród wielu dostępnych pomocników chiralnych w swoich badaniach wykorzystałam mentol i 8-fenylomentol Badania rozpoczęłam od syntezy pochodnych kwasu fenyloglioksalowego: fenyloglioksalanu mentylu oraz fenyloglioksalanu 8-fenylomentylu. Prowadziłam ją zgodnie z poniższym schematem: gdzie R*= Otrzymane α-ketoestry poddałam serii reakcji z odczynnikami Grignarda, każdorazowo zmieniając warunki ich prowadzenia (Schemat 2). Jedna z głównych dróg rozwoju współczesnej chemii organicznej związana jest z doskonaleniem metod syntezy złożonych cząsteczek, głównie produktów naturalnych, wykazujących aktywność farmakologiczną. W zdecydowanej większości są to związki optycznie czynne, posiadające z reguły kilka centrów stereogenicznych. Ich aktywność biologiczna w dużym stopniu zależy od czystości enancjomerycznej, z czego wynika ciągła potrzeba poszukiwania nowych metod syntezy. Addycje związków metaloorganicznych do grupy karbonylowej należą do najważniejszych metod tworzenia wiązań węgiel-węgiel. Szczególnie interesujący wydaje się ich asymetryczny wariant, prowadzący do optycznie czynnych α-hydroksykwasów. Ponadto w przypadku addycji do ketonów mamy do czynienia z generowaniem czwartorzędowych centrów stereogenicznych. Wstęp: Reakcje prowadziłam w suchym eterze lub suchym chlorku metylenu, w temperaturze 0 lub –78 0 C, w nieobecności bądź z dodatkiem jednego równoważnika molowego kwasu Lewisa (Ti(OPr i ) 4 ). Otrzymane w ten sposób addukty poddałam redukcji LiAlH 4, w wyniku czego otrzymałam mieszaninę enancjomerycznych dioli (Schemat 3). Schemat 3 gdzie R*= Następnie wykonałam pomiary skręcalności optycznej dla każdej z mieszanin. Tak uzyskane wyniki porównałam z danymi literaturowymi w celu określenia wielkości i kierunku indukcji asymetrycznej. Tabela 1 Tabela 1. Wyniki addycji PhCH 2 MgCl oraz CH 2 CHMgBr do 2a i 2b. 2) Reakcje addycji: 1a R=H 1b R=Ph 2a R=H 2b R=Ph α-KetoesterOdczynnik GrignardaDodatek [Ti(OPr i ) 4 ] Temperatura [ 0 C] RozpuszczalnikWydajność [%] de S:R 2aCH 2 CHMgBr-0Et 2 O3047:53 2aCH 2 CHMgBr--78Et 2 O1949:51 2aCH 2 CHMgBr-0CH 2 Cl 2 2548,5:51,5 2aCH 2 CHMgBr--78CH 2 Cl 2 1846,5:53,5 2aCH 2 CHMgBr+-78CH 2 Cl 2 8133:67 2aPhCH 2 MgCl-0Et 2 O67nie określono 2aPhCH 2 MgCl--78Et 2 O75nie określono 2aPhCH 2 MgCl+-78Et 2 O81nie określono 2aPhCH 2 MgCl-0CH 2 Cl 2 99nie określono 2aPhCH 2 MgCl--78CH 2 Cl 2 74nie określono 2aPhCH 2 MgCl+-78CH 2 Cl 2 82nie określono 2bCH 2 CHMgBr--78Et 2 O9535,5:64,5 2bCH 2 CHMgBr+-78Et 2 O9944:56 2bCH 2 CHMgBr-0CH 2 Cl 2 9732,5:67,5 2bCH 2 CHMgBr--78CH 2 Cl 2 9937,5:62,5 2bCH 2 CHMgBr+-78CH 2 Cl 2 8532:68 2bPhCH 2 MgCl--78Et 2 O99nie określono 2bPhCH 2 MgCl+-78Et 2 O99nie określono 2bPhCH 2 MgCl-0CH 2 Cl 2 77nie określono 2bPhCH 2 MgCl--78CH 2 Cl 2 78nie określono 2bPhCH 2 MgCl+-78CH 2 Cl 2 78nie określono Wnioski: Wydajności uzyskiwane z użyciem chlorku benzylomagnezowego we wszystkich przypadkach były wyższe w porównaniu z bromkiem winylomagnezowym Nie stwierdzono znaczącego wpływu rodzaju użytego rozpuszczalnika na wydajność Dodatek kwasu Lewisa nie poprawił wydajności, lecz skracał czas prowadzenia reakcji Spośród wykorzystywanych pomocników chiralnych efektywniejszy okazał się 8-fenylomentol


Pobierz ppt "Addycje Grignarda do chiralnych pochodnych kwasu fenyloglioksalowego Ewa Sokołowska, promotor pracy: prof. dr hab. Janusz Jurczak, opiekun pracy: mgr Tomasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google