Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poznań, 03 grudnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poznań, 03 grudnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poznań, 03 grudnia 2012 r.

2 Kontraktacja W ramach WRPO podpisano 1 936 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 8 728 950 286,73 zł, w tym dofinansowanie UE 4 871 184 870,04 zł Wykorzystanie środków WRPO na podstawie kontraktacji wynosi 88,5% Alokacja WRPO - 5 504 194 973,93 zł (wg kursu z 30 X 2012 r.) 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2

3 Dofinansowanie UE w podpisanych umowach (zł) wg priorytetów 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 3

4 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 4 Źródło: MRR - Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na 31 października 2012 r.

5 Płatności na rzecz beneficjentów – środki UE (zł) wg priorytetów 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 5

6 Wydatki certyfikowane - 3 331 985 613,53 zł Alokacja WRPO - 5 504 194 973,93 zł 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 6 Wykorzystanie środków WRPO Wykorzystanie środków WRPO na podstawie wydatków certyfikowanych wynosi 60,6% Płatności przekazane beneficjentom w ramach WRPO (środki UE) 3 412 406 990,22 zł Wykorzystanie alokacji WRPO na podstawie płatności wynosi 62%

7 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 7 Źródło: MRR - Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na 31 października 2012 r.

8 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 8 Źródło: MRR - Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na 31 października 2012 r.

9 Inicjatywa JEREMIE Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE w Wielkopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowa na realizację inicjatywy jako pierwsza w Polsce podpisana została 21 lipca 2009 r. 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 9 Wartość środków z UE – umowa z BGK ponad 501 mln zł. Finansowanie dla MŚP wygenerowane dzięki Inicjatywie JEREMIE w Wlkp. – ponad 695 mln zł.

10 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 10 Liczba umów podpisanych z przedsiębiorcami z sektora MŚP - 2 820. Kwota wsparcia z JEREMIE – prawie 352 mln zł (z czego ponad 268 mln zł, to środki Funduszu Powierniczego). Stan na 30 IX 2012 r. Do tej pory w wyniku przeprowadzonych przez BGK konkursów z 14 wyłonionymi Pośrednikami Finansowymi podpisano 26 umów w ramach produktu finansowego: Pożyczka Globalna, Reporęczenie oraz Poręczenie Portfelowe. Inicjatywa JEREMIE 600 tys. zł kredytu z JEREMIE pozwoliło wybudować nowe przedszkole

11 Inicjatywa JESSICA Menadżerem funduszu jest Europejski Bank Inwestycyjny, z którym w dniu 29 kwietnia 2009 r. została podpisana jako pierwsza w Europie Umowa o finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA. Funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich pełni Bank Gospodarstwa Krajowego, z którym w dniu 29 września 2010 r. podpisana została umowa operacyjna. 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 11 Do tej pory podpisano 7 umów z beneficjentami na realizację projektów. Łączna wartość finansowania pożyczką z Funduszu Powierniczego JESSICA przekracza kwotę 106 mln zł.

12 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 12 Projekt: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru przy ul. Małachowskiego w Poznaniu oraz budowa Centrum Biurowego "Podwale" Inwestor: inwestor prywatny Lokalizacja: Inwestycja położona jest w Poznaniu na obszarze poprzemysłowym Całkowita wartość inwestycji: 30 mln zł Pożyczka JESSICA: 22,5 mln zł Centrum biurowe Podwale w Poznaniu

13 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 13 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna Projekt: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana Inwestor: inwestor prywatny Lokalizacja: Inwestycja zlokalizowana na terenie poprzemysłowym po byłych zakładach produkcyjnych (Metalplast i Goplana) w centrum Leszna Całkowita wartość inwestycji: 178 mln zł Pożyczka JESSICA: 50 mln zł Współfinansowanie w ramach działalności własnej BGK: 76,5 mln zł – kredyt inwestycyjny

14 Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Umowa z beneficjentem - Spółką Akcyjną – Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. została podpisana 23 grudnia 2010 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 407 110 196,40 zł, z czego dofinansowanie z UE 283 642 349,94 zł. 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 14 W dniu 19 listopada 2012 r. podpisana została umowa z Inżynierem kontraktu, którym została wybrana firma Egis Polska sp. z o.o. Planowane zakończenie projektu przewiduje się w 2015 roku.

15 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 15 Inwestycja obejmie: 1,1 mln gospodarstw domowych 311 tys. firm 261 jednostek administracji publicznej Schemat Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

16 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 16 WIMAX jako uzupełnienie sieci szerokopasmowej w Wielkopolsce – lokalizacja stacji bazowych Wsparcie poza WRPO Liczba stacji bazowych – 65 (stan na 14 listopada 2012 r.) Ludność w zasięgu to ponad 2 000 000 mieszkańców (stan na 14 listopada 2012 r.) Do końca 2013 r. zasięg sieci ma wynieść 70 % powierzchni województwa

17 Przykłady projektów realizowanych w ramach WRPO 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 17

18 Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 18 Beneficjent: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. Wartość ogółem: 11 058 170,61 zł Dofinansowanie UE: 3 520 190,40 zł Efekt rzeczowy: wybudowana instytucja otoczenia biznesu

19 Zakup taboru kolejowego – nowoczesne pociągi typu ELF 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 19 Beneficjent: Województwo Wielkopolskie Wartość ogółem: 470 105 210,86 zł Dofinansowanie UE: 162 434 727,32 zł Efekt rzeczowy: 22 zakupione jednostki taboru kolejowego

20 Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w Graboszewie w powiecie słupeckim 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 20 Beneficjent: Wielkopolskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. Wartość ogółem: 18 282 496,39 zł Dofinansowanie UE: 6 936 010,45 zł Efekt rzeczowy: wybudowana elektrownia wiatrowa

21 Rozbudowa powojskowego budynku na potrzeby kształcenia inżynierskiego w PWSZ w Pile 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 21 Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Wartość ogółem: 7 778 735,89 zł Dofinansowanie UE: 5 742 616,65 zł Efekt rzeczowy: wybudowany budynek szkoły na obszarze rewitalizowanym

22 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 22 Beneficjent: Powiat Poznański Wartość ogółem: 5 782 765,58 zł Dofinansowanie UE: 2 947 291,24 zł Efekt rzeczowy: wybudowany park orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej w Owińskach

23 Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 23 Beneficjent: Diecezja Kaliska Wartość ogółem: 14 396 403,06 zł Dofinansowanie UE: 9 265 581,4 zł Efekt rzeczowy: 11 kościołów objętych odnową i konserwacją

24 Dziękuję Państwu za uwagę 2014-01-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 24


Pobierz ppt "Stan wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poznań, 03 grudnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google