Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poznań, 03 grudnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poznań, 03 grudnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Poznań, 03 grudnia 2012 r.

2 Kontraktacja W ramach WRPO podpisano umów o dofinansowanie na łączną kwotę ,73 zł, w tym dofinansowanie UE ,04 zł Wykorzystanie środków WRPO na podstawie kontraktacji wynosi 88,5% Alokacja WRPO ,93 zł (wg kursu z 30 X 2012 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

3 Dofinansowanie UE w podpisanych umowach (zł) wg priorytetów
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

4 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2017-03-26
Źródło: MRR - Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na 31 października 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

5 Płatności na rzecz beneficjentów – środki UE (zł) wg priorytetów
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

6 Wykorzystanie środków WRPO
Płatności przekazane beneficjentom w ramach WRPO (środki UE) ,22 zł Wykorzystanie alokacji WRPO na podstawie płatności wynosi 62% Wydatki certyfikowane - 3 331 985 613,53 zł Alokacja WRPO ,93 zł Wykorzystanie środków WRPO na podstawie wydatków certyfikowanych wynosi 60,6% Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

7 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2017-03-26
Źródło: MRR - Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na 31 października 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

8 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2017-03-26
Źródło: MRR - Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na 31 października 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

9 Inicjatywa JEREMIE Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE w Wielkopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowa na realizację inicjatywy jako pierwsza w Polsce podpisana została 21 lipca 2009 r. Wartość środków z UE – umowa z BGK ponad 501 mln zł. Finansowanie dla MŚP wygenerowane dzięki Inicjatywie JEREMIE w Wlkp. – ponad 695 mln zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

10 Inicjatywa JEREMIE Do tej pory w wyniku przeprowadzonych przez BGK konkursów z 14 wyłonionymi Pośrednikami Finansowymi podpisano 26 umów w ramach produktu finansowego: Pożyczka Globalna, Reporęczenie oraz Poręczenie Portfelowe. Liczba umów podpisanych z przedsiębiorcami z sektora MŚP Kwota wsparcia z JEREMIE – prawie 352 mln zł (z czego ponad 268 mln zł, to środki Funduszu Powierniczego). Stan na 30 IX 2012 r. 600 tys. zł kredytu z JEREMIE pozwoliło wybudować nowe przedszkole Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

11 Inicjatywa JESSICA Menadżerem funduszu jest Europejski Bank Inwestycyjny, z którym w dniu 29 kwietnia 2009 r. została podpisana jako pierwsza w Europie Umowa o finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA. Funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich pełni Bank Gospodarstwa Krajowego, z którym w dniu 29 września 2010 r. podpisana została umowa operacyjna. Do tej pory podpisano 7 umów z beneficjentami na realizację projektów. Łączna wartość finansowania pożyczką z Funduszu Powierniczego JESSICA przekracza kwotę 106 mln zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

12 Centrum biurowe „Podwale” w Poznaniu
Projekt: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru przy ul. Małachowskiego w Poznaniu oraz budowa Centrum Biurowego "Podwale" Inwestor: inwestor prywatny Lokalizacja: Inwestycja położona jest w Poznaniu na obszarze poprzemysłowym Całkowita wartość inwestycji: 30 mln zł Pożyczka JESSICA: 22,5 mln zł Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

13 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna
Projekt: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę „Galerii Goplana” Inwestor: inwestor prywatny Lokalizacja: Inwestycja zlokalizowana na terenie poprzemysłowym po byłych zakładach produkcyjnych (Metalplast i Goplana) w centrum Leszna Całkowita wartość inwestycji: 178 mln zł Pożyczka JESSICA: 50 mln zł Współfinansowanie w ramach działalności własnej BGK: 76,5 mln zł – kredyt inwestycyjny Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

14 Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
Umowa z beneficjentem - Spółką Akcyjną – Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. została podpisana 23 grudnia 2010 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 407 110 196,40 zł, z czego dofinansowanie z UE 283 642 349,94 zł. W dniu 19 listopada 2012 r. podpisana została umowa z Inżynierem kontraktu, którym została wybrana firma Egis Polska sp. z o.o. Planowane zakończenie projektu przewiduje się w 2015 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

15 Schemat Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
Inwestycja obejmie: 1,1 mln gospodarstw domowych 311 tys. firm 261 jednostek administracji publicznej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

16 WIMAX jako uzupełnienie sieci szerokopasmowej w Wielkopolsce – lokalizacja stacji bazowych
Wsparcie poza WRPO Liczba stacji bazowych – 65 (stan na 14 listopada 2012 r.) Ludność w zasięgu to ponad mieszkańców Do końca 2013 r. zasięg sieci ma wynieść 70 % powierzchni województwa Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

17 Przykłady projektów realizowanych w ramach WRPO
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

18 Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie
Beneficjent: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. Wartość ogółem: 11 058 170,61 zł Dofinansowanie UE: 3 520 190,40 zł Efekt rzeczowy: wybudowana instytucja otoczenia biznesu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

19 Zakup taboru kolejowego – nowoczesne pociągi typu ELF
Beneficjent: Województwo Wielkopolskie Wartość ogółem: ,86 zł Dofinansowanie UE: ,32 zł Efekt rzeczowy: 22 zakupione jednostki taboru kolejowego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

20 Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w Graboszewie w powiecie słupeckim
Beneficjent: Wielkopolskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. Wartość ogółem: 18 282 496,39 zł Dofinansowanie UE: 6 936 010,45 zł Efekt rzeczowy: wybudowana elektrownia wiatrowa Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

21 Rozbudowa powojskowego budynku na potrzeby kształcenia inżynierskiego w PWSZ w Pile
Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Wartość ogółem: 7 778 735,89 zł Dofinansowanie UE: 5 742 616,65 zł Efekt rzeczowy: wybudowany budynek szkoły na obszarze rewitalizowanym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

22 Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej w Owińskach
Beneficjent: Powiat Poznański Wartość ogółem: 5 782 765,58 zł Dofinansowanie UE: 2 947 291,24 zł Efekt rzeczowy: wybudowany park orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

23 Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski
Beneficjent: Diecezja Kaliska Wartość ogółem: ,06 zł Dofinansowanie UE: ,4 zł Efekt rzeczowy: 11 kościołów objętych odnową i konserwacją Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

24 Dziękuję Państwu za uwagę
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Pobierz ppt "Stan wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poznań, 03 grudnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google