Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność w strategiach energetycznych Konrad Prandecki Strategie energetyczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 20.04.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność w strategiach energetycznych Konrad Prandecki Strategie energetyczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 20.04.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Efektywność w strategiach energetycznych Konrad Prandecki Strategie energetyczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 20.04.2015 r.

2 Strategia energetyczna powinna uwzględniać  bezpieczeństwo podaży energii finalnej  konkurencyjność energii  ochronę środowiska 2

3 Efektywność energetyczna  ilość zaoszczędzonej energii ustalona w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii (Źródło: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)  efektywność energetyczna – stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu (Źródło: Ustawa o efektywności energetycznej – tekst ujednolicony z 26.02.2015 r.) 3

4 Różne podejścia do efektywności W skali mikroekonomicznej  efektywność urządzeń,  efektywność budynków,  efektywność pojazdów,  efektywność procesów produkcji,  efektywność pozyskania surowców energetycznych (EROEI). W skali makroekonomicznej  efektywność gospodarki,  efektywność państwa. Poszanowanie energii a wydajność energetyczna 4

5 Efektywność na świecie Wykres. Konsumpcja energii przypadająca na 1 USD PKB wg parytetu siły nabywczej z 2005 r. Źródło: Energy Efficiency Indicators, World Energy Council 5 1.Niemcy 2.Włochy 3.Unia Europejska 4.Francja, Chiny 6.Wielka Brytania, Japonia 8.Hiszpania 9.Kanada 10.Australia 11.Indie 12.Korea Południowa 13.USA 14. Rosja 15.Brazylia 16.Meksyk Źródło: American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE)

6 Efektywność energetyczna w UE 6

7 Efektywność energetyczna UE 7

8 Polska na tle wybranych krajów 8

9 Paradoks Jewonsa (efekt zwrotny) 9 Źródło: http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/2686/grafika-dnia-wyjasnienie-paradoksu-jevonsa

10 Podsumowanie  Praktyka dowodzi, że zastosowanie efektywności energetycznej na poziomie państwa nie jest tak proste jak się wydaje.  Rozwiązania rynkowe w tym zakresie często prowadzą do powstania negatywnych efektów zewnętrznych powodujących trudności z realizacją takiej polityki lub koszty (głównie pośrednie) niewspółmierne do efektów.  Mechanizmy wsparcia w postaci interwencji państwa (również w oparciu o rynek) okazują się być skutecznym narzędziem stymulującym efektywność energetyczną.  Istotnym rozwiązaniem w tym zakresie jest odpowiednia edukacja zwiększająca świadomość społeczeństw. 10

11 Dziękuję za uwagę! Konrad Prandecki Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy kprand@interia.pl 11


Pobierz ppt "Efektywność w strategiach energetycznych Konrad Prandecki Strategie energetyczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 20.04.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google