Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERMOMODERNIZACJA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Częstochowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERMOMODERNIZACJA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Częstochowa."— Zapis prezentacji:

1 TERMOMODERNIZACJA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Częstochowa 26.09.2007

2 2 ZAKRES PREZENTACJI Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Energia w szkole Energia w szkole Potencjał zmniejszenia zużycia energii Potencjał zmniejszenia zużycia energii Przyczyny strat ciepła Przyczyny strat ciepła Zagrożenia wynikające z niskiej efektywności energetycznej Zagrożenia wynikające z niskiej efektywności energetycznej Drogi ucieczki ciepła z budynku Drogi ucieczki ciepła z budynku Straty ciepła systemu grzewczego Straty ciepła systemu grzewczego Termomodernizacja Termomodernizacja Audyt energetyczny – definicja i celowość wykonywania Audyt energetyczny – definicja i celowość wykonywania Efekty realizacji termomodernizacji Efekty realizacji termomodernizacji

3 3 ENERGIA W SZKOLE Na co zużywana jest energia? Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl ogrzewanie pomieszczeń ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej przygotowanie ciepłej wody użytkowej wody użytkowej oświetlenie oświetlenie przygotowanie posiłków (kuchenki, lodówki, zamrażarki itp.) przygotowanie posiłków (kuchenki, lodówki, zamrażarki itp.) urządzenia biurowe (komputery, ksera itp.) urządzenia biurowe (komputery, ksera itp.) napędy (pompki obiegowe, wentylatory) napędy (pompki obiegowe, wentylatory)

4 4 ENERGIA W SZKOLE Skąd ta energia? Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl ogrzewanie pomieszczeń ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej przygotowanie ciepłej wody użytkowej oświetlenie oświetlenie przygotowanie posiłków przygotowanie posiłków urządzenia biurowe urządzenia biurowe napędy napędy ENERGIA ELEKTR. PALIWA (gaz, węgiel, koks, olej opałowy) CIEPŁO SIECIOWE ENERGIA ODNAWIALNA (energia słońca, gruntu i biomasa)

5 5 ILE ENERGII ZUŻYWAJĄ SZKOŁY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM? ILE ENERGII ZUŻYWAJĄ SZKOŁY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ? Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl powierzchnia ogrzewana obiektu [m 2 ] roczne zużycie paliw i energii w obiekcie [GJ] jednostkowy wskaźnik zużycia energii [GJ/m 2 ] W jakich jednostkach liczymy energię? gaz ziemny- m 3 koks, węgiel- tony, kg energia elektryczna- kWh olej opałowy- litry ciepło sieciowe- GJ GJ G – giga = 10 9 = 1 000 000 000 np.: tona węgla = 25 GJ 1000 m 3 gazu = 35 GJ

6 6 ILE ENERGII ZUŻYWAJĄ SZKOŁY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ? c.d. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

7 7 STRUKTURA ZUŻYCIA ENERGII W SZKOŁACH Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

8 8 Tyle zużywamy. Ile możemy zużywać? Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl SP-14 1,35 GJ/m 2 /rok 2 334 m 2 3 151 GJ/rok 36,0 zł/GJ 113 432 zł/rok 0,5 GJ/m 2 /rok42 012 zł/rok

9 9 Jak to osiągnąć i po co? Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Po co? zmniejszenie kosztów zużycia energii zmniejszenie kosztów zużycia energii zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego Jak to osiągnąć? przedsięwzięcia średnio i wysokonakładowe - TERMOMODERNIZACJA przedsięwzięcia średnio i wysokonakładowe - TERMOMODERNIZACJA przedsięwzięcia bez i niskonakładowe – ZARZĄDZANIE ENERGIĄ przedsięwzięcia bez i niskonakładowe – ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

10 10 Przyczyny strat ciepła Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Niedostateczne zabezpieczenie (izolacja) przegród zewnętrznych przed uciekaniem ciepła Niedostateczne zabezpieczenie (izolacja) przegród zewnętrznych przed uciekaniem ciepła Zły stan techniczny okien oraz nadmierna infiltracja Zły stan techniczny okien oraz nadmierna infiltracja Niska sprawność układów grzewczych (źródło, instalacja, grzejniki, regulacja) Niska sprawność układów grzewczych (źródło, instalacja, grzejniki, regulacja) Niska sprawność układów przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) Niska sprawność układów przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) Brak indywidualnego rozliczania za ciepło pomiędzy odbiorcami Brak indywidualnego rozliczania za ciepło pomiędzy odbiorcami

11 11 Zagrożenia wynikające z niskiej efektywności energetycznej Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Wysokie koszty ponoszone na energię Wysokie koszty ponoszone na energię Perspektywa rosnących kosztów energii Perspektywa rosnących kosztów energii Niedogrzanie pomieszczeń Niedogrzanie pomieszczeń Przegrzewanie pomieszczeń Przegrzewanie pomieszczeń Przemarzanie ścian (wilgoć, pleśń, grzyb, uszkodzenia, tynku, wady estetyczne, itp.) Przemarzanie ścian (wilgoć, pleśń, grzyb, uszkodzenia, tynku, wady estetyczne, itp.) Brak świadomości i zachowań energo- oszczędnych wśród użytkowników Brak świadomości i zachowań energo- oszczędnych wśród użytkowników

12 12 Drogi ucieczki ciepła z budynku Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Wentylacja: 30-40% Wentylacja: 30-40% Ściany: 25-35% Ściany: 25-35% Okna: 10-15% Okna: 10-15% Dach: 8-17% Dach: 8-17% Podłoga na gruncie oraz strop nad piwnicą 5-10% Podłoga na gruncie oraz strop nad piwnicą 5-10%

13 13 Straty ciepła systemu grzewczego Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl wytwarzanie ciepła wytwarzanie ciepła przesyłanie ciepła przesyłanie ciepła wykorzystanie ciepła wykorzystanie ciepła regulacja ciepła regulacja ciepła

14 14 Przedsięwzięcia wysokonakładowe - Termomodernizacja Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Definicja termomodernizacji Definicja termomodernizacji Typowe usprawnienia: Typowe usprawnienia: ocieplenie ścian, ocieplenie ścian, ociepleniedachów i stropodachów, ocieplenie dachów i stropodachów, ociepleniestropów nad piwnicami ocieplenie stropów nad piwnicami ociepleniepodług na gruncie ocieplenie podług na gruncie wymiana lub remont okien i drzwi zewnętrznych wymiana lub remont okien i drzwi zewnętrznych modernizacja lub wymiana źródła ciepła modernizacja lub wymiana źródła ciepła modernizacja lub wymiana instalacji c.o. modernizacja lub wymiana instalacji c.o. modernizacja lub wymiana układu c.w.u. modernizacja lub wymiana układu c.w.u. usprawnienie systemu wentylacji usprawnienie systemu wentylacji wprowadzenie wykorzystujących OZE do celów grzewczych lub c.w.u. wprowadzenie wykorzystujących OZE do celów grzewczych lub c.w.u.

15 15 Przedsięwzięcia wysokonakładowe - Termomodernizacja Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl modernizacja lub wymiana źródła ciepła modernizacja lub wymiana źródła ciepła modernizacja lub wymiana instalacji c.o. modernizacja lub wymiana instalacji c.o. modernizacja lub wymiana układu c.w.u. modernizacja lub wymiana układu c.w.u. usprawnienie systemu wentylacji usprawnienie systemu wentylacji wprowadzenie wykorzystujących OZE do celów grzewczych lub c.w.u. wprowadzenie wykorzystujących OZE do celów grzewczych lub c.w.u.

16 16 Efekty realizacji termomodernizacji Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Uwaga: efekty z poszczególnych przedsięwzięć nie sumują się wprost

17 17 Przedsięwzięcia średnionakładowe z elementami zarządzania Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Sala gimnastyczna I Sala gimnastyczna I Sale dydaktyczne, biblioteka Sale dydaktyczne, biblioteka Sale dydaktyczne, dyrekcja Sale dydaktyczne, dyrekcja Pomieszczenia gospodarcze Pomieszczenia gospodarcze Sala gimnastyczna II Sala gimnastyczna II M. Mieszkanie służbowe M. Mieszkanie służbowe

18 18 Telemetryczne sterowanie systemem grzewczym Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

19 19 Telemetryczne sterowanie systemem grzewczym Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYSPOZYCJA PEC TABELA TEMPERATUR SEGMENTÓW STEROWNIK

20 20 Przedsięwzięcia niskonakładowe - Zarządzanie energią Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Jak zużywać mniej : Dostosować pobór energii do reżimu wykorzystania obiektu - nie ogrzewać / nie oświetlać gdy to nie jest potrzebne, Dostosować pobór energii do reżimu wykorzystania obiektu - nie ogrzewać / nie oświetlać gdy to nie jest potrzebne, Racjonalnie przetwarzać energię na komfort - utrzymywać wysoki poziom wskaźnika efektywności energetycznej (EE), Racjonalnie przetwarzać energię na komfort - utrzymywać wysoki poziom wskaźnika efektywności energetycznej (EE), Nieustannie wykrywać i eliminować wszelkie przejawy marnotrawstwa energii - błędy instalacyjne, błędy inkasenckie, błędy przetwarzania danych itp., Nieustannie wykrywać i eliminować wszelkie przejawy marnotrawstwa energii - błędy instalacyjne, błędy inkasenckie, błędy przetwarzania danych itp.,

21 21 Zarządzanie energią Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Kto to powinien robić ? Powinna to być osoba - lub grupa osób - odpowiedzialna za zarządzanie energią zużywaną w budynkach użyteczności publicznej. Czy ktoś taki występuje w Częstochowie ? BIURO INŻYNIERA MIEJSKIEGO URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

22 22 Centralne zarządzanie energią Biuro Inżyniera Miejskiego Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Zakres działań : Szczegółowa inwentaryzacja – dane techniczne, informacje o użytkownikach, godzin pracy, realizacje inwestycyjne, komfort energetyczny i inne Szczegółowa inwentaryzacja – dane techniczne, informacje o użytkownikach, godzin pracy, realizacje inwestycyjne, komfort energetyczny i inne Monitoring, analizę i weryfikację danych w zakresie zużyć i kosztów - energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu ziemnego, innych nośników energii, wody i odprowadzania ścieków Monitoring, analizę i weryfikację danych w zakresie zużyć i kosztów - energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu ziemnego, innych nośników energii, wody i odprowadzania ścieków Okresowe raportowanie – raporty dla zarządców obiektów, raporty zbiorcze dla władz samorządowych Częstochowy Okresowe raportowanie – raporty dla zarządców obiektów, raporty zbiorcze dla władz samorządowych Częstochowy

23 23 Lokalne zarządzanie energią Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Co można zrobić w budynku? wyznaczenie obsługi (np.. konserwator) w zakresie energooszczędnych, bez- i niskonakładowych działań w eksploatacji budynku (regulacja wymienników ciepła, regulacja zaworów podpionowych, prowadzenie przerw w ogrzewaniu) wyznaczenie obsługi (np.. konserwator) w zakresie energooszczędnych, bez- i niskonakładowych działań w eksploatacji budynku (regulacja wymienników ciepła, regulacja zaworów podpionowych, prowadzenie przerw w ogrzewaniu) montaż zaworów termostatycznych i podpionowych montaż zaworów termostatycznych i podpionowych montaż czasowych wyłączników lub czujników ruchu dla oświetlenia budynku (np. na korytarzach w szkole) montaż czasowych wyłączników lub czujników ruchu dla oświetlenia budynku (np. na korytarzach w szkole)

24 24 Lokalne zarządzanie energią Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Co można zrobić w budynku? monitorowanie i kontrola zużyć energii monitorowanie i kontrola zużyć energii kontrola temperatur w pomieszczeniach kontrola temperatur w pomieszczeniach regulacja zaworów termostatycznych regulacja zaworów termostatycznych wyłączanie zbędnych odbiorników energii i wody wyłączanie zbędnych odbiorników energii i wody

25 25 Audyt energetyczny Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Definicja audytu Definicja audytu Do czego potrzebny jest audyt: Do czego potrzebny jest audyt: Podstawa do podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji Podstawa do podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji Dowód dla banku kredytującego o efektywności ekonomicznej, dający gwarancję spłaty kredytu Dowód dla banku kredytującego o efektywności ekonomicznej, dający gwarancję spłaty kredytu Podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej przez BGK czyli umorzenia 25% wartości kredytu Podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej przez BGK czyli umorzenia 25% wartości kredytu

26 26 Certyfikat energetyczny budynku Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Nowelizacja prawa budowlanego wdrażająca Dyrektywę 2002/91/WE z 16.12.2002r. Raz na 10 lat będzie aktualizowana charakterystyka budynków wyrażana w kWh/m 2 /rok ujmująca m.in. ogrzewanie, c.w.u., oświetlenie. Obowiązek certyfikacji wchodzi w życie od 2009r. W przygotowaniu jest Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy świadectwa energetycznego budynku oraz lokalu mieszkalnego

27 27 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "TERMOMODERNIZACJA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Częstochowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google