Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica ID grupy: 97_68_p_g2 Opiekun: Emilia Mendak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „ Jak wykorzystać informatykę w planowaniu kariery zawodowej ? ” Semestr/rok szkolny: Semestr V, 2011/2012

3 Nasze ASY… Nasze ASY: • Angelika • Marta • Weronika • Łukasz • Martyna
•       Dawid •       Mateusz •       Karol •       Adrian •       Patryk Opiekun: Emilia Mendak

4 Spis treści I. Wstęp II. Planowanie kariery zawodowej
Uzasadnienie wyboru tematu Cele projektu Podział zadań w zespole II. Planowanie kariery zawodowej Co to jest kariera zawodowa? Etapy kariery zawodowej Co to znaczy planować karierę zawodową? Etapy planowania kariery zawodowej Kto nam może pomóc w planowaniu kariery zawodowej? Narzędzia planowania kariery zawodowej III. Wykorzystanie Internetu w planowaniu kariery zawodowej Poznanie świata zawodów Informacje o sytuacji na rynku pracy Testy on-line E-poradniki Multimedia: filmy instruktażowe w Internecie Profile na portalach społecznościowych Powiązania wyników testów z wyborem dalszej ścieżki kształcenia IV. System szkolnictwa wyższego w Polsce V. Wyszukiwanie uczelni w Internecie VI. Rynek edukacyjny (szkolnictwo ponadgimnazjalne) w Poznaniu VII. Podsumowanie VIII. Bibliografia

5 "Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie - żaden wiatr nie jest dobry„
SENEKA … a zatem planujmy naszą karierę!

6 I. wstęp

7 I. 1. Uzasadnienie wyboru tematu
Jesteśmy uczniami klasy III Technikum Ekonomiczno – Administracyjnego. Już za rok staniemy przed ważnym życiowym wyborem – wyborem dalszej ścieżki kariery. Częściowego wyboru dokonaliśmy już w momencie przyjścia do technikum, ale teraz będzie ten czas, kiedy można podjąć kolejne decyzje. Opracowanie tematu „Wykorzystanie informatyki w planowaniu swojej kariery zawodowej” pomoże podjąć tę decyzję w sposób bardziej świadomy i przemyślany… W naszej pracy skupiliśmy się na jednej dziedzinie informatyki – Internecie, ponieważ właśnie on, wg nas, daje największe możliwości korzystania z informacji.

8 I. 2. Cele projektu Realizując projekt pogłębiliśmy naszą wiedzę na temat: celowego wykorzystania narzędzi Internetu; struktury rynku pracy; struktury rynku edukacyjnego;

9 I. 2. Cele projektu cd. Realizując projekt rozwinęliśmy umiejętności:
wyszukiwania i analizowania danych o rynku pracy oraz rynku edukacyjnym; kreowania kariery; wykorzystywania narzędzi internetowych; Nauczyliśmy się także: podejmować decyzje grupowe; wyrażać własne opinie i słuchać opinii innych osób; dyskutować i argumentować;

10 I. 3. Podział zadań w zespole
Nad projektem pracowaliśmy w grupach roboczych, dzieląc pomiędzy siebie zadania: Grupa 1 – 2 os Opracowanie części teoretycznej dotyczącej kariery i jej planowania Grupa 2 – 4 os opracowanie analizy dostępnych narzędzi informatycznych i internetowych wspomagających planowanie kariery zawodowej ; opracowanie wariantów użycia narzędzi informatycznych Grupa 3 – 2 os opracowanie dokumentacji o potencjalnych drogach kariery ( dostępnych kierunków studiów, specjalizacjach, profilach zawodowych ); Opracowanie zależności i powiązań. Grupa 4 – 2 os opracowanie dokumentacji o profilach zainteresowań uczniów; wykonanie mapy powiązań uczeń-droga kariery.

11 II. Planowanie kariery zawodowej

12 Świat i otaczająca nas rzeczywistość zmieniają się każdego dnia
Świat i otaczająca nas rzeczywistość zmieniają się każdego dnia. Aby za tymi zmianami nadążyć i radzić sobie z nimi, musimy zbudować plan dotyczący całego naszego życia i przebiegu własnej kariery. Nie dotyczy on tylko tego wycinka czasowego, w którym poświęcimy się pracy zawodowej - musimy zrozumieć, że kariera to niemal całe nasze życie - i to prywatne, i to zawodowe, uwarunkowane rozlicznymi determinantami, kształtującymi otaczający nas świat. Planowanie kariery zawodowej dotyczy każdego z nas, jest nieodzowną i bardzo ważną częścią naszego życia. Złe zaplanowanie własnej kariery zawodowej może przynieść w przyszłości niechciane skutki. Internet towarzyszy nam praktycznie przez całe życie, z nim możemy spędzać wolny czas, poszukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania, znaleźć informację o szkołach, ich profilach a także testy pomagające nam w zaplanowaniu kariery zawodowej.

13 Planowanie kariery zawodowej powinniśmy rozpocząć dopiero po zapoznaniu się z odpowiedziami na następujące pytania: Co to jest kariera zawodowa? Jakie są etapy kariery zawodowej? Co to znaczy planować karierę zawodową? Jakie są etapy planowania kariery zawodowej? Kto nam może pomóc w planowaniu kariery zawodowej? Za pomocą jakich narzędzi planujemy karierę ?

14 II. 1. Co to jest kariera zawodowa?
Kariera zawodowa (ang. career) to ścieżka rozwoju zawodowego oraz realizowanie w jej ciągu coraz to nowych celów, stawianie wyzwań, osiąganie pozytywnych rezultatów własnych przedsięwzięć.

15 II. 1. Co to jest kariera zawodowa? – cd.
Kariera zawodowa wiąże się z korzyściami materialnymi lub psychologicznymi. Do materialnych zaliczamy: - wysokie zarobki - zdobycie kwalifikacji i doświadczenia Do psychologicznych zaliczamy : - satysfakcję - poczucie spełnienia - zdobycie szacunku i uznania

16 II. 2. Etapy kariery zawodowej
Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła bardzo gwałtowana zmiana w rozumieniu i postrzeganiu życia zawodowego ludzi. Obowiązywał wcześniej model społeczno-zawodowy, którego trzema składowymi i niezmiennymi składnikami były: etap przedzawodowy (uczenie się, zdobywanie zawodu), etap zawodowy (działalność zawodowa, praca – przez cały czas w jednym zawodzie, w jednym miejscu), etap postzawodowy (wycofanie z pracy, przejście na emeryturę). Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i wystąpieniem szeregu czynników ekonomicznych, gospodarczych, politycznych i społecznych, nastąpiła również zmiana obowiązującego schematu. Poprzedni model kariery został zastąpiony modelem opartym na rozumieniu życia zawodowego w aspekcie planowania i realizowania KARIERY ZAWODOWEJ. Przejawem tej zmiany było min.: rozszerzenie ścieżki zawodowej (niekoniecznie wykonywanie jednego zawodu do końca życia), brak typowego etapu przygotowania do zawodu (zawód można właściwie zdobyć w każdej chwili -> edukacja ustawiczna), wydłużenie czasu edukacji szkolnej (kiedyś praca od 15-16 roku życia; obecnie w tym wieku kończy się dopiero gimnazjum). Charakterystyczne jest, więc dążenie do tego, aby okres nauki był jak najbardziej otwarty, by człowiek w tym czasie jak najwięcej się nauczył (z różnych dziedzin życia), zdobył jak najwięcej doświadczeń, które będą mu przydatne w pracy (działalności zawodowej), aby zdobył jak najwięcej umiejętności.

17 II. 2. Etapy kariery zawodowej
Poszukiwania (do 25 roku życia) - jest to czas kształtowania się wyobrażenia o wyglądzie naszej kariery zawodowej i wyboru przyszłego zawodu. Na nasze decyzje bardzo silny wpływ ma otoczenie m.in. rodzice, przyjaciele, nauczyciele czy środki masowego przekazu. W tym czasie rozstrzyga się również to, jaką ścieżkę kształcenia wybierzemy. Ustanowienie (25-35 lat) - jest to okres podejmowania pierwszej pracy i konfrontacji naszych wyobrażeń z rzeczywistością, która często kończy się niezadowoleniem. Dlatego w tym etapie następuje często zmiana obranej ścieżki zawodowej. Charakterystyczną cechą tego etapu jest również duży stopień zaangażowania w wykonywaną pracę, wynikający bądź z chęci dalszego awansu bądź utrzymaniu dopiero co zdobytego stanowiska. Środkowa kariera (35-50 lat) - na tym etapie następuje ocena dotychczasowej kariery i stopień osiągnięcia założonych celów. Najczęściej związane jest to z poważnym zwrotem w życiu zawodowym. Może on być zarówno negatywny (załamanie związane z brakiem osiągnięcia wymarzonego stanowiska) jak i pozytywny (zwiększenie wysiłków w celu osiągnięcia tego, co chcemy). Późna kariera (50-65 lat) - w tym okresie następuje przekazywanie zdobytej wiedzy młodszym pracownikom. Występuje potrzeba bycia poważanym i cenionym przez innych. Jednocześnie etap ten wiąże się z rozpoczęciem poszukiwania nowych zajęć i sposobów spędzania wolnego czasu związanego z przygotowaniem do przejścia na emeryturę. Schyłek (powyżej 65 lat) - jest to etap zakończenia kariery zawodowej i przejścia na emeryturę.

18 II. 3. Co to znaczy planować karierę zawodową?
Zaplanować karierę zawodową, to znaczy ustalić: kierunki działań (wizja, cele) zadania szczegółowe prowadzące do realizacji celu

19 II. 3. Co to znaczy planować karierę zawodową?
a. Wyznaczanie celu Jest wyjściowym i zarazem kluczowym etapem planowania. Od celu zależy jakie działania będziemy podejmować Cel, który sobie obraliśmy musi spełniać kilka warunków: - musi być dla nas atrakcyjny - musi wiązać się z określonymi korzyściami -musi być osiągalny (co nie oznacza, że łatwy) -musi się zgadzać z naszymi wartościami, potrzebami i możliwościami

20 B. Określenie zadań prowadzących do celu
II. 3. Co to znaczy planować karierę zawodową? – cd. B. Określenie zadań prowadzących do celu Skuteczną metodą w układaniu takiego planu jest przyjrzenie się procesowi osiągania go od końca, z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo- skutkowego. Przy założeniu, że znajdujemy się w okresie końcowym szkoły średniej to należy podjąć kilka ważnych decyzji odnośnie swojej przyszłości ( przykład na następnym slajdzie).

21 B. Określenie zadań prowadzących do celu
II. 3. Co to znaczy planować karierę zawodową? – cd. B. Określenie zadań prowadzących do celu PRZYKŁAD Cel: chcę zostać księgową światowej korporacji międzynarodowej Zadania do wykonania: - ustalić, czy mam predyspozycje do wykonywania tego zawodu (testy) zdobyć wymagane kwalifikacje i doświadczenie nauczyć się skutecznej autoprezentacji przekonać potencjalnych pracodawców, że to właśnie mnie chcą zatrudnić - przedstawić im interesujące CV oraz dobrze się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej

22 II. 3. Co to znaczy planować karierę zawodową? – cd.
B. Określenie zadań prowadzących do celu PRZYKŁAD - CD. Zadania do wykonania – cd.: - zdobyć jak najwięcej informacji o firmach, które mogłyby mnie interesować (poznać wymagania) - wziąć udział w dodatkowych szkoleniach oraz zdobyć doświadczenie na stanowiskach niższego szczebla. - zadbać o dobrą znajomość języka, zdobyć certyfikaty

23 II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej
Przemyślane planowanie własnej kariery zawodowej składa się z kilku etapów: a. Poznania siebie (czynniki wewnętrzne), b. Poznania zawodów, rynku pracy (czynniki zewnętrzne), c. Konfrontacji tych dwóch czynników, d. Właściwego zaplanowania kariery, czyli określenia drogi rozwoju zawodowego, w tym znalezienia ścieżek kształcenia prowadzących do wybranego zawodu (grupy zawodów).

24 a. Poznanie samego siebie
II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej a. Poznanie samego siebie Tworząc strategię planowania, należy zacząć od szczerej refleksji nad swoją osobą. Analiza samego siebie umożliwi wybór właściwego celu życiowego i zawodowego, zgodnego z pragnieniami i przekonaniami. USTALAMY CEL… Należy ustalić co chcielibyśmy osiągnąć w życiu, kim chcielibyśmy być, co jest dla najważniejszą rzeczą, którą chcielibyśmy robić w przyszłości, jaki jest nasz wymarzony zawód, jak widzimy siebie za 5/10/20 lat OKREŚLAMY WARTOŚCI….. określmy to, co jest dla nas najważniejsze, jakie wartości wyznajemy, jakimi zasadami kierujemy się w życiu, z czego nie moglibyśmy zrezygnować, co cenimy w szczególności USTALAMY SWOJE ZAINTERESOWANIA…. Co lubimy robić, dlaczego te rzeczy nas pasjonują, jakiego typu sytuacje i zadania motywują nas do działania, w jakim środowisku czujemy się najlepiej IDENTYFIKUJEMY UMIEJĘTNOŚCI …..w czym jesteśmy dobrzy, jak pracujemy w zespole, czy mamy zdolności przywódcze, czy umiemy efektywnie rozwiązywać problemy, czy łatwo dostosowujemy się do zmian, czy jesteś my elastyczni, czy łatwo nawiązujemy kontakty, czy potrafimy pracować w stresie itp. OKREŚLAMY KOMPETENCJE … jakie wykształcenie posiadamy i w jakiej dziedzinie, jakie programy komputerowe obsługujemy, jakie języki obce znamy i w jakim stopniu, czy posiadamy jakieś certyfikaty potwierdzające umiejętności USTALAMY NASZE ŚRODOWISKO PRACY … czy wolimy pracować w domu czy poza nim, czy chcielibyśmy mieć kontakt z klientami czy raczej nie, czy łatwiej osiągamy cele pracując samodzielnie czy w zespole, czy wolimy podejmować decyzje samodzielnie i być za nie odpowiedzialnymi czy wolisz, gdy inni je podejmują , co nas motywuje do pracy, czy jesteśmy gotowi podróżować, czy lubimy ryzyko itp.

25 II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej
B. Poznanie zawodów Klasyfikacji zawodów jest wiele. Najbardziej popularne na świecie są dwie z nich: Klasyfikacja opracowana przez Departament Pracy USA, zgodnie, z którą zawody dzielą się na trzy grupy, w zależności od tego, czego dotyczą: - zawody dotyczące danych (informacji), - zawody dotyczące ludzi, - zawody dotyczące przedmiotów, rzeczy. Klasyfikacja Johna L. Hollanda, której autor wyróżnia 6 typów środowisk zawodowych odpowiadających 6 typom osobowości. Osobę chcącą wybrać zawód najpierw poddaje się diagnozie, by poznać swój dominujący typ osobowości, a następnie za pomocą specjalnego "Przewodnika po zawodach" znaleźć zawody, których kod odpowiada kodowi uzyskanemu przez tą osobę w teście. Zarówno do jednej, jak i do drugiej klasyfikacji istnieją narzędzia – testy, diagnozujące predyspozycje do wykonywania zawodu z danej grupy.

26 II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej
B. Poznanie zawodów Istnieje też nasza rodzima, polska "Klasyfikacja zawodów i specjalności". Struktura tej klasyfikacji grupuje 1636 zawodów w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej złożone grupy średnie duże i wielkie. Z klasyfikacją tą można się zapoznać na stronie: (Menu -> Klasyfikacja zawodów). Ważne jest zapoznanie się z ww. klasyfikacją oraz poznanie nazw obowiązujących na rynku pracy zawodów ale znacznie ważniejsze jest, zaznajomienie się z cechami charakterystycznymi interesujących nas zawodów. Unikniemy w ten sposób niewłaściwych wyborów w sytuacji, gdy np. dany zawód podoba nam się tylko, dlatego, znamy go z ulubionego serialu. Istnieją odpowiednie przewodniki po zawodach zawierające wszelkie informacje na ich temat. Opisy te przedstawiają: nazwę zawodu, zadania i czynności, środowisko pracy, wymagania psychologiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy w zawodzie, możliwości awansu, możliwości zatrudnienia oraz płace, zawody pokrewne, ścieżki kształcenia, literaturę.

27 c. Poznanie ścieżek kształcenia
II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej c. Poznanie ścieżek kształcenia Ważne jest w planowaniu kariery, aby poznać zarówno nasz system oświaty i specyfikę poszczególnych szczebli kształcenia, jak i lokalną sieć szkół głównie ponadgimnazjalnych oraz interesujących nas uczelni wyższych. Można tu korzystać z lokalnych Targów Edukacyjnych oraz ze specjalnych informatorów, jak np. "Informator dla maturzysty", zawierający opisy polskich uczelni wyższych, zasady rekrutacji, itp.

28 D. Poznanie tendencji na rynku pracy
II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej D. Poznanie tendencji na rynku pracy Rynek pracy to specyficzna sfera rzeczywistości, na której dochodzi do spotkania osoby, która sprzedaje i która kupuje pracę, czyli pracodawcy i pracownika; praca jest tu towarem. Bardzo istotnym czynnikiem jest poznanie aktualnych tendencji na rynku pracy. Musimy, bowiem wiedzieć: czy dostaniemy pracę w wybranym przez siebie zawodzie (ewentualnie gdzie tę pracę dostaniemy, co może się wiązać z wyjazdem); jakie zawody są zanikające; jakie zawody są zawodami przyszłości; jaki jest nasz lokalny rynek pracy.

29 II. 5. kto nam może pomóc w planowaniu kariery zawodowej?
Orientacją i poradnictwem zawodowym w Polsce zajmują się specjaliści zatrudnieni w placówkach podległych dwóm resortom: edukacji i pracy. Są to między innymi: - poradnie psychologiczno- pedagogiczne - specjalistyczne poradnie zawodoznawcze - centra informacji i planowania kariery zawodowej - akademickie biura kariery - mobilne centra informacji zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy - powiatowe urzędy pracy - doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach

30 II. 6. Narzędzia planowania kariery zawodowej
W planowaniu kariery zawodowej możemy wykorzystać: Warsztaty organizowane przez instytucje doradcze Indywidualne rozmowy doradcze z doradcą zawodowym Projekty edukacyjne związane z doradztwem zawodowym Zasoby Internetu związane ze światem zawodów oraz rynkiem pracy Poradniki (także w wersji elektronicznej w Internecie) Szeroką gamę testów on-line Portale społecznościowe Multimedia: filmy instruktażowe w Internecie I in. W dalszej części omówimy tylko te narzędzia, z których można skorzystać za pomocą Internetu

31 III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej

32 TROCHĘ HISTORII … W latach 40. XX wieku nastąpił burzliwy rozwój elektroniki, a przede wszystkim informatyki, przez wielu uważany za większy krok w dziejach ludzkości niż księżycowy spacer amerykańskich kosmonautów. To właśnie dzięki tej dziedzinie nauki możemy dziś łatwiej zaplanować naszą karierę zawodową, co jest bardzo potrzebne, gdyż statystycznie przeciętny człowiek w dzisiejszych czasach zmienia wykonywany zawód 7 razy w swoim życiu.

33 III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej
III. 1. Poznanie świata zawodów W zasobach internetowych można zapoznać się z klasyfikacją zawodów. Strony te zawierają także: Opis zawodu Zadania zawodowe Informacje dodatkowe Uczelnie/szkoły policealne, na których można ten zawód zdobyć

34 przykład strony zawierającej opisy zawodów www.maturzysty.info

35 przykład strony zawierającej opisy zawodów www.maturzysty.info
Elementy opisu zawodu POLECAMY !!!

36 Przykład strony zawierającej klasyfikację zawodów
php

37 III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej
III. 2. informacje o sytuacji na rynku pracy Informacje o rynku pracy w danym regionie Polski najlepiej zaczerpnąć ze stron Powiatowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dla Poznania są to strony: Na tych stronach znajdziemy statystyki związane z lokalnym rynkiem pracy oraz opracowania pozwalające ustalić zawody deficytowe i nadwyżkowe, co należy wziąć pod uwagę podczas planowania swojej

38 III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej
III. 3. testy on-line W Internecie funkcjonuje wiele portali oferujących zarówno testy predyspozycji zawodowych jak i testy samopoznania (asertywności, radzenia sobie ze stresem, umiejętności pracy w zespole i in.) pozwalających zaplanować swoją karierę zawodową. Prezentujemy wybrane portale związane z tą tematyką, prowadzone przez specjalistów z psychologii, doradztwa zawodowego i HR. Należy jednak pamiętać, że w pełni standaryzowane testy mają tylko wyszkoleni doradcy zawodowi Niektóre z testów dostępnych w Internecie są odpłatne, ale jest to odpłatność symboliczna (przelew 3 zł, SMS 3,69 zł)

39 III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej
III. 3. testy on-line W dalszej części prezentujemy kilka przykładowych portali na których można wykonać testy on-line. Są to:

40 Profesjonalne e-doradztwo zawodowe
Ten innowacyjny portal powstał w ramach projektu pt. „Stworzenie internetowego portalu e-doradztwa zawodowego”. Idea i cele projektu zostały uznane i docenione przez ekspertów PARP-u, co zaowocowało przyznaniem projektowi dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem strony jest nowa forma doradztwa zawodowego – poradnictwa kariery w formie e-usługi. Misją KluczDoKariery.pl jest „wspieranie ludzi w planowaniu i podejmowaniu właściwych oraz świadomych decyzji dotyczących ścieżki edukacji i kariery”. Wizja KluczDoKariery.pl to: „dostarczanie ludziom informacji o ich indywidualnych preferencjach i predyspozycjach zawodowych poprzez ogólnodostępne (poprzez Internet) kwestionariusze jak również udostępnianie informacji o rynku pracy i możliwościach edukacyjnych”

41 Portal oferuje przygotowane przez profesjonalistów kwestionariusze badawcze, jednak w wynikach nie ma suchych informacji dotyczących danej osoby. Opierając się na wynikach z trzech obszarów stosowanych w doradztwie zawodowym: poznawczym, wychowawczym i szkoleniowym: system pokazuje zawody, które najbardziej odpowiadają predyspozycjom osoby wypełniającej test wskazuje kierunki kształcenia, które w połączeniu z bazą informują dokładnie, na jakie uczelnie i kierunki powinno się złożyć swoje dokumenty.

42 Testy on-line www.kluczdokariery.pl
POLECAMY !!!

43 Testy on-line Portal www.psychologia.net.pl
Autorami portalu są psycholodzy, psychoterapeuci coache, nauczyciele akademiccy, trenerzy biznesu Portal zawiera testy z wielu dziedzin psychologii a także: Kwestionariusz orientacji życiowej Kwestionariusz zainteresowań zawodowych Test umiejętności wyzwalania inicjatywy

44 Testy on-line: www.psychologia.net.pl

45 Testy on-line http://www.maturzysty.info/kariera

46 Testy on-line www.kariera.pl

47 Testy on-line www.edulandia.pl
Dostępne testy on-line: Jakie miejsce pracy będzie dla Ciebie najlepsze? Czy jesteś kreatywny? Czy jesteś typem przywódcy? Czy jesteś asertywny? Czy potrafisz zarządzać czasem? Czy praca jest Twoim żywiołem?

48 Testy on-line www.edulandia.pl

49 Testy on-line www.dreamfundation.pl

50 Testy on-line www.ohpdlaszkoly.pl
Poniżej znajdują się informacje o testach, które pomagają w określeniu własnych potrzeb zawodowych i ułatwiają przygotowania do procesu rekrutacji, czy wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. 1. Praca indywidualna - Praca zespołowa 2. Ryzyko - Bezpieczeństwo 3. Spontaniczne działanie – Działanie zaplanowane 4. Ogół - Szczegół  

51 IPK on-line www.ohpdlaszkoly.pl

52 III.4. Jak wykorzystać wyniki testów on-line do wyboru zawodu?
III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej III.4. Jak wykorzystać wyniki testów on-line do wyboru zawodu? Uczniowie z naszego zespołu wypełnili kilka testów na zaprezentowanych portalach. W dalszej części prezentujemy przykładowe interpretacje wyników, które uzyskali….

53 Kwestionariusz zainteresowań zawodowych nasze wyniki
Na stronie internetowej wypełniliśmy Test Zainteresowań Zawodowych Przedstawiamy wyniki dwóch przykładowych uczniów oraz na ich podstawie zaproponujemy dalszą ścieżkę kariery WSTĘP DO ODPOWIEDZI: Poniżej przedstawiono pięć skal, odpowiadających pięciu rodzajom aktywności: kierowniczej, społecznej, metodycznej, innowacyjnej i przedmiotowej. W każdej z nich można uzyskać wynik od 0 do 10 pkt. Zwróć największą uwagę na jedną lub dwie skale, w których osiągnąłeś najwyższe wyniki. Oznaczają one typ preferowanej przez Ciebie aktywności. Najniższy wynik oznacza aktywność, którą interesujesz się najmniej. Zastanów się, jakimi zawodami wiążą się preferowane przez Ciebie rodzaje aktywności. Weź pod uwagę, że większość zawodów wymaga kombinacji różnych rodzajów aktywności. Na przykład dentysta pracuje z "techniką" (aktywność przedmiotowa), ale także z ludźmi (aktywność społeczna).

54 Wyniki ucznia 1 Aktywność kierownicza - Twój wynik: 8 pkt
Wyniki ucznia 1 Aktywność kierownicza - Twój wynik: 8 pkt. Osoby takie lubią podejmować się funkcji kierowniczych i mieć kontrolę. Chętnie podejmują się odpowiedzialności za zadania wymagające planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafią dawać instrukcje i wskazówki. Lubią organizować swoją własną działalność. Spostrzegają siebie samych jako osoby o dużej niezależności i samokontroli. Aktywność społeczna - Twój wynik: 8 pkt. Osoby uspołecznione lubią mieć do czynienia z ludźmi zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i udzielając im pomocy. Chętnie opiekują się innymi i pomagają im w rozwiązywaniu problemów. Lubią pracować i współpracować z innymi. Preferują takie działania, które wymagają kontaktów interpersonalnych. Aktywność metodyczna - Twój wynik: 3 pkt. Osoby metodyczne lubią działać według jasnych zasad i sprawdzonych metod realizacji zadań. Preferują pracę pod kierunkiem i kontrolą innych według otrzymanych instrukcji. Pracują nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończą. Pracują rutynowo i wolą sytuacje pozbawione niespodzianek. Aktywność innowacyjna - Twój wynik: 6 pkt. Osoby innowacyjne lubią zgłębiać problemy i eksperymentować w trakcie pracy nad rozwiązywaniem kolejnych zadań. Interesuje ich inicjowanie i wymyślanie nowych i różnorodnych rozwiązań. Lubią przedmioty ścisłe. Przyjmują wyzwania, jakie stawiają im nowe i niespodziewane sytuacje. Łatwo przystosowują się do zmiennych warunków działania. Aktywność przedmiotowa - Twój wynik: 4 pkt. Osoby o takich zainteresowaniach chętnie pracują za pomocą narzędzi, maszyn, czy urządzeń technicznych. Lubią naprawiać lub wytwarzać przedmioty z różnych materiałów, wykorzystując w tej pracy opracowane i sprawdzone technologie. Interesują ich zasady działania i budowa różnych urządzeń.

55 Wyniki ucznia 2 Aktywność kierownicza - Twój wynik: 5 pkt
Wyniki ucznia 2 Aktywność kierownicza - Twój wynik: 5 pkt. Osoby takie lubią podejmować się funkcji kierowniczych i mieć kontrolę. Chętnie podejmują się odpowiedzialności za zadania wymagające planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafią dawać instrukcje i wskazówki. Lubią organizować swoją własną działalność. Spostrzegają siebie samych jako osoby o dużej niezależności i samokontroli. Aktywność społeczna - Twój wynik: 4 pkt. Osoby uspołecznione lubią mieć do czynienia z ludźmi zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i udzielając im pomocy. Chętnie opiekują się innymi i pomagają im w rozwiązywaniu problemów. Lubią pracować i współpracować z innymi. Preferują takie działania, które wymagają kontaktów interpersonalnych. Aktywność metodyczna - Twój wynik: 7 pkt. Osoby metodyczne lubią działać według jasnych zasad i sprawdzonych metod realizacji zadań. Preferują pracę pod kierunkiem i kontrolą innych według otrzymanych instrukcji. Pracują nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończą. Pracują rutynowo i wolą sytuacje pozbawione niespodzianek. Aktywność innowacyjna - Twój wynik: 6 pkt. Osoby innowacyjne lubią zgłębiać problemy i eksperymentować w trakcie pracy nad rozwiązywaniem kolejnych zadań. Interesuje ich inicjowanie i wymyślanie nowych i różnorodnych rozwiązań. Lubią przedmioty ścisłe. Przyjmują wyzwania, jakie stawiają im nowe i niespodziewane sytuacje. Łatwo przystosowują się do zmiennych warunków działania. Aktywność przedmiotowa - Twój wynik: 8 pkt. Osoby o takich zainteresowaniach chętnie pracują za pomocą narzędzi, maszyn, czy urządzeń technicznych. Lubią naprawiać lub wytwarzać przedmioty z różnych materiałów, wykorzystując w tej pracy opracowane i sprawdzone technologie. Interesują ich zasady działania i budowa różnych urządzeń.

56 Odpowiedzi do Wybranych testów zawodowych
U ucznia 1 dominuje aktywność kierownicza i społeczna. Uczeń ten powinien wybrać kierunki związane z zarządzaniem, kierunki socjalne, pedagogiczne. U ucznia 2 dominują sfery: metodyczna i przedmiotowa. Jaką dalszą ścieżkę kariery uczeń powinien wybrać? Proponujemy kierunki techniczne – zarówno szkołę policealną jak i studia.

57 Interpretacja wyników wypełnionego testu na stronie www. maturzysty
Interpretacja wyników wypełnionego testu na stronie

58 Na tej stronie można odszukać zawody pasujące do „kodu” Hollanda, który uzyskaliśmy w testach
POLECAMY !!!

59

60 Po wypełnieniu testu pojawia się interpretacja wyników oraz rekomendowane stanowiska pracy.
Przykładowy opis testów wypełnionych przez Ucznia 3: POLECAMY !!!

61 III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej
III. 5. E-poradniki W Internecie można tez znaleźć szeroką gamę poradników elektronicznych dotyczących planowania kariery. Zawierają one zarówno wskazówki teoretyczne, jak i testy samopoznania, które można wydrukować. E-poradniki znajdują się zazwyczaj na stronach związanych z poszukiwaniem pracy, np.

62 Przykładowy e-poradnik na www.pracuj.pl

63 Inne e-poradniki związane z planowaniem kariery
pracy_poradnik_dla_ucznia_i_nauczyciela_-_eksport.pdf ny_dla_ucznia.pdf

64 III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej
III.6. multimedia: filmy instruktażowe

65 III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej
III.7. Profile na portalach społecznościowych Planując karierę zawodową powinieneś zadbać także o swój wizerunek w Internecie na profilach społecznościowych typu Nasza Klasa, Facebook. Według badań, przeprowadzonych przez CareerBuilder w 2009 roku w USA, ponad 45% pracodawców bada aktywność potencjalnych kandydatów w popularnych serwisach społecznościowych. 35% z nich odrzuca kandydatury właśnie na podstawie informacji tam znalezionych - powodem mogą być kontrowersyjne zdjęcia, niepochlebne wypowiedzi o poprzednich pracodawcach i współpracownikach, nieprawdziwe informacje dotyczące kwalifikacji albo ubogie zdolności komunikacyjne. Pracodawcy przyznali także, że zaglądają także na prywatne blogi (10%) oraz sprawdzają wpisy kandydatów na portalu Twitter (7%). Nie inaczej dzieje się w Polsce. Pracodawcy, rekruterzy i headhunterzy zbierają informacje o kandydatach, śledząc ich obecność w serwisach społecznościowych.

66 Planuj karierę – Buduj swoją markę w sieci…
Aby zaprezentować się w sieci można: stworzyć własną stronę internetową, prezentującą dorobek zawodowy, pisać bloga o aktualnych wydarzeniach z branży, ich odniesieniach do życia społecznego i politycznego, własnych odczuciach z nimi związanych, prezentować swoje osiągnięcia specjalistom z tej samej dziedziny w serwisach branżowych, dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, dołączyć do portalu społecznościowego profesjonalistów z różnych grup zawodowych, brać dział w dyskusjach na forach internetowych, dzielić się z innymi swoimi refleksjami, komentować artykuły, oceniać produkty, wykazując się przygotowaniem merytorycznym. Praktycznym zabiegiem jest umieszczanie w CV - szczególnie tym wysyłanym drogą elektroniczną - informacji o miejscach, w których można znaleźć w Internecie cenne z punktu widzenia zawodowego informacje na własny temat.  Bywa i tak, że to, co ma przynieść korzyści, powoduje szkody, które trudno naprawić .Budowanie marki kandydata w sieci, to proces często długotrwały, wymagający konsekwencji, spójności wysyłanych komunikatów, odpowiedniego doboru grupy docelowej i środków przekazu. Ważna jest tu intuicja, wyczucie tego, co jest w branży dobrze widziane. Przed rozpoczęciem konstruowania bloga, czy strony internetowej, należy zastanowić się, na jakich umiejętnościach i cechach może zależeć potencjalnym pracodawcom, jakie są wymogi stanowiska, co sprzyja efektywnemu wykonywaniu obowiązków w danej pracy, jakie są priorytety firm. Mając taką wiedzę łatwiej jest dobrać informacje, styl wypowiedzi, szatę graficzną. Nie da się oczywiście czytać w myślach pracodawców i przewidzieć, czego dokładnie oczekują, ale nawet ogólny zarys wymagań może pomóc odpowiednio sformułować przekazy. Warto poszukać w sobie tego, co może okazać się ciekawe i przydatne dla rekrutera.

67 IV. Rynek szkolnictwa wyższego w Polsce w Polsce

68 Możliwości kariery po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej
Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej mamy do wyboru 4 możliwości: Studia Szkoła policealna Studia i praca Szkoła policealna i praca

69 System studiów w Polsce
Ze względu na czas trwania: Studia jednolite magisterskie Studia I stopnia Studia II stopnia Studia III stopnia - Studia podyplomowe Ze względu na organizację zajęć Stacjonarne Niestacjonarne

70 System studiów - charakterystyka
Jednolite studia magisterskie Na takich kierunkach jak: aktorstwo, analityka medyczna, farmacja, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, weterynaria musimy wybrać jednolite studia magisterskie. Nauka na nich trwa od dziewięciu do dwunastu semestrów (od 4,5 do 6 lat). Kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia I stopnia Na pozostałych kierunkach czekają nas studia I stopnia: licencjackie lub inżynierskie. Nauka na nich trwa od sześciu do ośmiu semestrów (3-4 lata). Tytułem potwierdzającym ich ukończenie, w zależności od ich rodzaju, jest tytuł licencjata bądź inżyniera. Po ukończeniu studiów I stopnia możemy rozpocząć naukę na SUM-ie, czyli studiach uzupełniających magisterskich

71 Studia II stopnia Studiowanie na SUM-ie może (ale nie musi) oznaczać poszerzenie wiedzy, którą zdobyliśmy już podczas studiów I stopnia. Tytuł magistra możemy zdobyć także w innej dziedzinie. Warto jednak wiedzieć, że kolejny kierunek studiów musi być przynajmniej częściowo zbliżony tematycznie do kierunku ukończonych studiów. Przeważnie warunkiem dostania się na studia II stopnia jest przejście rekrutacji, podczas której brana jest pod uwagę ocena na dyplomie licencjackim i średnia ze studiów. Na niektórych kierunkach obowiązuje również rozmowa kwalifikacyjna. Czas trwania SUM-u to cztery semestry (2 lata), kończy się z uzyskaniem tytułu magistra.

72 Studia podyplomowe Na studiach podyplomowych może próbować sił każdy, kto ukończył jednolite studia magisterskie. Teoretycznie można pójść na dowolny kierunek. Uczelnie rozpoczynają nabór już w czerwcu. Z reguły decyduje kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna (najczęściej sprawdza ona predyspozycje kandydata). Przykra wiadomość jest taka, że w przeważającej większości są to studia płatne. Kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej i otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Nie przyznaje się żadnego tytułu naukowego. Czas trwania studiów - zazwyczaj od 2 do 3 semestrów.

73 STUDIA NIESTACJONARNE
Studia stacjonarne Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – system studiów, w którym zajęcia odbywają się tylko od poniedziałku do piątku. W przeciwieństwie do innych systemów studiowania, na uczelniach państwowych są bezpłatne. STUDIA NIESTACJONARNE Studia niestacjonarne (dawn. zaoczne) – system studiów, w którym zajęcia odbywają się w systemie zjazdów trwających od piątkowego popołudnia do niedzieli. STUDIA WIECZOROWE Studia wieczorowe – system studiów niestacjonarnych, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych do wieczornych.

74 V. Wyszukiwanie uczelni w Internecie

75 Wyszukiwarka studiów wg przedmiotów maturalnych
POLECAMY !!!

76 Wyszukiwarka studiów wg grup tematycznych www. maturzysta. dlastudenta
Wyszukiwarka studiów wg grup tematycznych Ten portal daje możliwość wyboru studiów z grup tematycznych, podobnych do wyników uzyskanych w testach predyspozycji POLECAMY !!!

77 Wyszukiwanie w Internecie szkół policealnych www. maturzysta
Wyszukiwanie w Internecie szkół policealnych

78 VI. Rynek edukacyjny w poznaniu Krótki przegląd najważniejszych uczelni wyższych
Informacje o wybranych uczelniach wyższych najlepiej zaczerpnąć z ich stron internetowych. W dalszej części prezentujemy kierunki na wybranych uczelniach (studia I stopnia)

79 Uczelnie publiczne w Poznaniu:
Uniwersytet im. A Mickiewicza Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Artystyczny Politechnika Poznańska Akademia Wychowania Fizycznego Akademia Muzyczna

80 Uczelnie niepubliczne w Poznaniu
-Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii -Wyższa Szkoła Bankowa -Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości -Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania -Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa -Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu -Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania -Wyższa Szkoła Handlu i Usług -Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości -Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii -Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej -Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego -Wyższa Szkoła Logistyki -Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa -Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji -Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych -Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" -Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody -Arcybiskupie Seminarium Duchowne w -Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego

81 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Adres: al. Niepodległości Poznań

82 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Specjalności kierunku Ekonomia: - biznes w gospodarce i administracji - ekonomia globalna i menedżerska - ekonomiczno-socjologiczna - zasoby ludzkie w organizacji - polityka i gospodarka żywnościowa - publicystyka ekonomiczna i public relations - strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji - strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej - Economics and Finance of Business In Global Economy Specjalności kierunku Informatyka i ekonometria: - analityka gospodarcza - elektroniczny biznes - informatyka w gospodarce i administracji - inżynieria finansowa

83 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość: - bankowość - finanse, audyt i podatki - rachunkowość i skarbowość - ubezpieczenia gospodarcze - zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych Specjalności kierunku Polityka społeczna: -finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna Kierunek: Prawno ekonomiczny (studia jednolite magisterskie)

84 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Specjalności kierunku Gospodarka turystyczna: - zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - zarządzanie turystyką regionie Specjalności kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze: - biznes międzynarodowy - logistyka międzynarodowa - studia europejskie - International Business Specjalności kierunku Towaroznawstwo: - ekologia produktów - menedżer produktu - zarządzanie jakością - kształtowanie jakości produktów przemysłowych - kształtowanie jakości produktów spożywczych - menedżer produktów kosmetycznych ( tylko studia 6-semestralne) - Quality of Products

85 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość: - analiza rynku usług finansowych - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw - finanse samorządów terytorialnych - inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa Specjalności kierunku Gospodarka przestrzenna: - administracja i gospodarka samorządowa - rozwój miast i regionów

86 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Specjalności kierunku Zarządzanie: - handel i marketing - komunikacja w biznesie - konsulting gospodarczy - logistyka krajowa i międzynarodowa - organizacja i zarządzanie w biznesie - przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej - przedsiębiorczość w małej i średniej firmie - zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami - zarządzanie produkcją - zarządzanie przedsiębiorstwami - zarządzanie usługami - zarządzanie zasobami ludzkimi - Business Management*

87 Politechnika Poznańska
Adres: pl. Skłodowskiej-Curie Poznań

88 Politechnika Poznańska
Kierunki studiów: ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING ARCHITEKTURA I URBANISTYKA AUTOMATYKA I ROBOTYKA BIOINFORMATYKA BUDOWNICTWO CHEMICAL TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS

89 Politechnika Poznańska
Kierunki studiów – cd.: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTROTECHNIKA ENERGETYKA FIZYKA TECHNICZNA INFORMATICS INFORMATYKA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA LOGISTYKA MANAGEMENT MATEMATYKA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN MECHATRONICS MECHATRONIKA TECHNICZNE ZASTOSOWANIA INTERNETU TECHNOLOGIA CHEMICZNA TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA TRANSPORT ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

90 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres: ul. Wieniawskiego Poznań

91 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów: administracja akustyka: - protetyka słuchu - protetyka słuchu i ochrona przed hałasem - reżyseria dźwięku archeologia astronomia: - astronomia i zastosowania sztucznych satelitów - astronomia z informatyką

92 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów -cd: biofizyka: - biofizyka molekularna - fizyka medyczna - optyka okularowa biologia: - bioinformatyka - ekologia i zarządzanie zasobami przyrody - nauczanie biologii i przyrody biotechnologia biotechnologia

93 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów- cd: chemia: - chemia biologiczna - chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe - chemia kosmetyczna - chemia materiałowa - chemia podstawowa - chemia środowiska - chemia z zastosowaniami informatyki - synteza i analiza chemiczna

94 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów- cd.: dziennikarstwo i komunikacja społeczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych etnologia europeistyka filologia: - angielska - arabistyka - bałtologia - filologia litewska - etnolingwistyka - bułgarska - chorwacka i serbska - duńska, grupa z językiem angielskim

95 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów- cd: filologia: - duńska, grupa z językiem niemieckim - germańska - hiszpańska - klasyczna - klasyczna i polska - koreańska - niderlandzka - nowogrecka - polska jako obca romańska - rosyjska - rosyjska z filologią angielską - rosyjska z filologią ukraińską - rosyjska z lingwistyką stosowaną - rumuńska

96 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów – cd: filologia: - serbska i chorwacka - słowiańska i polska - szwedzka, grupa z językiem angielskim - szwedzka, grupa z językiem niemieckim - włoska - filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska - filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamsko-tajska - hebraistyka - indologia - japonistyka - językoznawstwo i nauka o informacji

97 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów: filologia: - lingwistyka stosowana - nauczanie języka angielskiego - nauczanie języka francuskiego - nauczanie języka niemieckiego - sinologia - studia śródziemnomorskie - turkologia - ugrofinistyka - filologia węgierska filologia polska: filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna

98 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów -cd: filozofia: - komunikacja społeczna - życie publiczne fizyka: - fizyka ogólna - informatyka stosowana - nanotechnologia geografia: - geoinformacja - kształtowanie środowiska przyrodnicze

99 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów – cd: Geologia: - gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi gospodarka przestrzenna: - rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich historia: - archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - kultura polityczna - specjalność nauczycielska - socjoekonomika historia sztuki: - europejska turystyka kulturowa

100 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów -cd: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka kognitywistyka komunikacja europejska: - bałkanistyka - bałkanistyka, zajęcia w języku angielski - medioznawstwo kulturoznawstwo malarstwo matematyka międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne (MISH) muzykologia ochrona dóbr kultury

101 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów – cd: ochrona środowiska: - hydrobiologia i ochrona wód pedagogika: - doradztwo zawodowe i personalne - edukacja elementarna i język angielski - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe - edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe - edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe - opiekuńczo-wychowawcza - promocja zdrowia i socjoterapia - resocjalizacja - wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

102 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów- cd: pedagogika specjalna: - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną politologia praca socjalna prawo psychologia socjologia stosunki międzynarodowe teologia: - dialog społeczny - kapłańska - katechetyczno-pastoralna

103 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki studiów -cd: turystyka i rekreacja wiedza o teatrze wschodoznawstwo zarządzanie

104 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Kierunki studiów: - zarządzanie - dziennikarstwo i komunikacja społeczna - ochrona prawa dóbr kultury - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - prawo, stosunki międzynarodowe Adres: ul. Głogowska Poznań Poznań

105 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Adres: ul. Grunwaldzka 11, Poznań

106 Wyższa Szkoła bezpieczeństwa w Poznaniu
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO w Poznaniu Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo informacji z archiwistyką Bezpieczeństwo osób, obiektów i mienia Bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych Bezpieczeństwo publiczne Bezpieczeństwo społeczne i Gender Equality Bezpieczeństwo w sieci i e-commerce Bezpieczeństwo w turystyce Detektywistyka i wywiad gospodarczy Dialog międzykulturowy Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

107 Wyższa Szkoła bezpieczeństwa w Poznaniu
WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY w Poznaniu Kierunek PEDAGOGIKA Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką Doradztwo psychospołeczne Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa z językiem angielskim (specjalizacja nauczycielska) Logopedia i terapia pedagogiczna z glottodydaktyką Organizacja rekreacji i wypoczynku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem muzycznym (specjalizacja nauczycielska) Profilaktyka i prewencja społeczna Psychopedagogika sytuacji kryzysowych Psychopedagogika z detektywistyką Resocjalizacja

108 Wyższa Szkoła bezpieczeństwa w Poznaniu
Kierunek ZARZĄDZANIE Dialog społeczny Doradztwo finansowo-gospodarcze Ekonomika pracy i zarządzania kapitałem ludzkim Gender Equality w zarządzaniu Marketing polityczny Przywództwo w zarządzaniu Psychologia w zarządzaniu Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Zarządzanie edukacją i doradztwo personalne Zarządzanie jakością w usługach Zarządzanie projektami Zarządzanie w administracji publicznej Zarządzanie w turystyce

109 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
Adres: ul. Niedziałkowskiego Poznań Uczelnia prywatna

110 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
Kierunek: Zarządzanie w języku polskim i angielskim Specjalizacje do wyboru: Zarządzanie międzynarodowe Logistyka w przedsiębiorstwie Psychologia zarządzania Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie w hotelarstwie E-biznes Informatyczne systemy w zarządzaniu Grafika i multimedia Zarządzanie nieruchomościami Interkulturowa komunikacja Menedżer kultury Agrobiznes Kierunek: Filologia angielska Specjalizacje do wyboru: lingwistyka menedżerska specjalność translatorska filologia angielska z drugim językiem do wyboru Kierunek: Pedagogika

111 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Adres: ul. Estkowskiego Poznań

112 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Kierunki i specjalności Kierunek Zarządzanie: Inwestycje i nieruchomości logistyczne Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie jakością Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Kierunek Logistyka: Logistyka produkcji Logistyka handlu i dystrybucji Eurologistyka Kierunek Ekonomia: Ekonomika transportu

113 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Adres: ul. Różana 17a Poznań

114 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Zarządzanie – studia licencjackie Specjalność Zakres wiedzy i umiejętności Rachunkowość i  zarządzanie finansami Program specjalności umożliwia uzyskanie wszechstronnej i praktycznej wiedzy z zakresu m.in. księgowości, finansów, analizy finansowej, czy zarządzania wartością firmy. Program nauczania uwzględnia wykorzystanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zarządzanie przedsiębiorstwem Studenci otrzymują kompleksowy pakiet wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Poznają nowoczesne metody zarządzania w kluczowych obszarach takich jak: planowanie strategiczne, HR, czy finanse. Marketing Studia w ramach tej specjalności dają umiejętności analityczne oraz menedżerskie z zakresu zarządzania produktem, marką, kierowania kampaniami promocyjnymi, a także obsługi procesów sprzedaży.

115 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Pedagogika – studia licencjackie Specjalność Zakres wiedzy i umiejętności Resocjalizacja Umiejętność prowadzenia oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych oraz resocjalizacyjnych, a także udzielania wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych. Kompetencje do pracy z nieletnimi i dorosłymi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Doradztwo zawodowe i personalne Umiejętność nawiązywania kontaktów i swobodnego porozumiewania się z ludźmi reprezentującymi różnorodne grupy społeczne, analizy różnych zawodów i stanowisk pracy z punktu widzenia wymagań stawianych pracownikowi, diagnozowania aktualnych potrzeb rynku. Kompetencje w znajdowaniu pozytywnych rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych. Edukacja elementarna i Informatyka Wiedza umożliwiająca pracę w różnych instytucjach i placówkach edukacyjnych, oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych. Absolwenci wyposażeni są w umiejętności praktyczne z zakresu między innymi: diagnozowania sytuacji szkolnej dziecka, kształtowania kompetencji językowych, matematycznych czy przyrodniczych dziecka, ale również technologii informatycznych. Treść slajdu

116 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Adres: ul. 28 Czerwca 1956 r, Poznań

117 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Pedagogika (studia licencjackie, uzupełniające magisterskie) specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna -Doradztwo personalno ? zawodowe -Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i hospicyjna -Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika (studia licencjackie uzupełniające magisterskie) specjalności: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna -Edukacja prozdrowotna -Pedagogika społeczna -Doradca zawodowy-konsultant -Zarządzanie oświatą -Edukacja europejska

118 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Prawo (studia jednolite magisterskie) Stosunki Międzynarodowe (studia licencjackie) specjalności: -Biznes międzynarodowy -Międzynarodowe transakcje gospodarcze -Fundusze i projekty unijne Edukacja techniczno-informatyczna (studia inżynierskie) Filologia (studia licencjackie) Kosmetologia (studia licencjackie) Fizjoterapia (studia licencjackie) Ratownictwo Medyczne (studia licencjackie) Wychowanie Fizyczne (studia licencjackie) Administracja (studia licencjackie) specjalności: -Administracja w Wymiarze Sprawiedliwości -Administracja publiczna -Bezpieczeństwo i porządek publiczny -Administracja publiczna w gospodarce -Administracja oświatowa -Administracja skarbowa -Administracja w służbie zdrowia -Detektywistyka -Europejska współpraca w administracji publicznej -Ochrona osób i mienia

119 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Adres: al. Niepodległości Poznań

120 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Studia I stopnia Logistyka NOWOŚĆ Dyplom inżyniera: Logistyka i Spedycja Międzynarodowa - NOWOŚĆ Logistyka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach NOWOŚĆ Dyplom licencjata: Logistyka Handlu i Dystrybucji NOWOŚĆ Zarządzanie Łańcuchem Dostaw NOWOŚĆ  Stosunki Międzynarodowe Biznes Międzynarodowy Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe International Business Media i Komunikacja Społeczna Public Relations w Biznesie Międzynarodowym Administracja Administracja Podatkowa Administracja i Finanse Samorządowe NOWOŚĆ Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe NOWOŚĆ  Finanse i Rachunkowość Analityk Rynku Finansowego NOWOŚĆ Bankowość i Usługi Finansowe Doradztwo Podatkowe Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw  Informatyka i Ekonometria Biznes Elektroniczny Grafika i Multimedia Internetowe Technologie Programistyczne Zintegrowane Systemy Informatyczne

121 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Zarządzanie: -Biznes w Firmach Rodzinnych NOWOŚĆ -Gospodarka Nieruchomościami -International Business -Logistyka w Biznesie -Media i Komunikacja Społeczna NOWOŚĆ -Psychologia w Zarządzaniu -Strategie i Techniki Sprzedaży -Zarządzanie Przedsiębiorstwem -Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

122 VII. podsumowanie Planowanie kariery jest czynnością wymagającą dłuższej chwili skupienia, autorefleksji, wyobraźni i umiejętności przewidzenia pewnych sytuacji. Praca zawodowa jest obok życia rodzinnego najważniejszą i najbardziej pochłaniającą czas sferą życia. Dlatego też decyzje jej dotyczące powinny być dobrze przemyślane i wnikliwie przeanalizowane. W podejmowaniu tych decyzji warto skorzystać z zasobów Internetu, który oferuje szerokie możliwości poznania samego siebie, własnych predyspozycji zawodowych, świata zawodów, wyboru dalszego kierunku kształcenia. Warto jednak korzystać z tych zasobów w sposób rozważny – wyszukujmy tylko te strony, których autorami są specjaliści, wtedy bowiem mamy gwarancję, że testy, które wypełnimy dają gwarancję prawdziwego obrazu naszej osoby. Pamiętajmy, że Internet nie zastąpi rozmowy z profesjonalnym doradcą zawodowym, ale może nas wspomóc w wyborze szkoły oferując pełen przegląd oferty edukacyjnej.

123 VIII. Bibliografia „ Europejskie drogowskazy- wybrane elementy doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce” Ewa Studzińska „Metody pracy z młodzieżą w nowoczesnym poradnictwie kariery”, Warszawa 2005, Praca zbiorowa „Planer kariery- mój wybór- moja przyszłość ! „ Wojciech Kreft, Włodzimierz Trzeciak „ Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej „ KOWEZiU, Warszawa 2002, Anna Paszkowska- Rogacz „Informator dla maturzystów 2011” Wyd. pesrspektywy

124 VII. Bibliografia Strony www uczelni wyższych

125


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google