Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH"— Zapis prezentacji:

1 AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w nowoczesnej gospodarce, a profil absolwenta szkoły średniej Florian Kuźnik

2 Nowoczesna gospodarka
Gospodarka otwarta, oparta na współpracy międzynarodowej, otwarty rynek pracy, wolny przepływ towarów i usług, swobodne przemieszczanie się ludzi, globalna konkurencja. Duże znaczenie kapitału intelektualnego w gospodarce, wszechstronne wykształcenie, oczekiwania szybkiej zmiany kwalifikacji i zawodów. Innowacyjność, przedsiębiorczość, praca w sieciach. Informatyzacja, e-learning, e-biznes, e-commerce. Nowa ekonomia

3 Europejska przestrzeń edukacyjna
Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Proces studiowania: Powszechna dwustopniowość studiów – licencjat i poziom magisterski. Studia doktoranckie jako trzeci poziom studiowania. Upowszechnienie stosowania, także we współpracy między uczelniami, systemu punktów kredytowych, jako podstawy oceny studenta, np. ECTS. Wzrost mobilności studentów i naukowców w oparciu o programy edukacyjne i badawcze współpracy międzynarodowej. Proces boloński Europejska przestrzeń edukacyjna

4 szkolnictwa wyższego w Polsce
Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Organizacja szkolnictwa: Jednolity system prawny dla szkolnictwa państwowego i niepaństwowego. Kategoryzacja szkół wyższych według grup wielkościowych. Zmiany w systemie stopni i tytułów naukowych. Powszechna, państwowa akredytacja kierunków studiów.

5 Oczekiwania uczelni wobec szkół średnich
Matura (nowa) jako podstawa przyjęcia na studia. Dobra i bardzo dobra znajomość języków obcych (dwa języki obce). Rosnące znaczenie matematyki dla studiowania na kierunkach ekonomicznych. Umiejętność angażowania się w prace zespołowe – przedsiębiorczość, kreatywność. Otwartość na tzw. „miękkie” zagadnienia – umiejętność negocjacji, znajomość psychologii organizacji, rozwiązywanie konfliktów. Ekonomia i zarządzanie akceptują zarówno umysły ścisłe, jak i humanistów.

6 Ekonomia i zarządzanie akceptują
zarówno umysły ścisłe, jak i humanistów Ekonomia Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia Gospodarka miejska i regionalna Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne Gospodarowanie kapitałem ludzkim Handel zagraniczny Komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym Międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne Polityka społeczna Public relations Rynki i konkurencja w warunkach globalizacji Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi

7 Ekonomia i zarządzanie akceptują
zarówno umysły ścisłe, jak i humanistów Gospodarka przestrzenna Gospodarka miejska i regionalna Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią Finanse i bankowość Bankowość i finanse międzynarodowe E-finanse European Business and Finance Finanse i inwestycje Finanse ubezpieczeń Gospodarowanie nieruchomościami Inżynieria finansowa Rachunkowość Skarbowość Ubezpieczenia

8 Ekonomia i zarządzanie akceptują
zarówno umysły ścisłe, jak i humanistów Informatyka i ekonometria Informatyka ekonomiczna Ekonometria i statystyka Metody wspomagania decyzji menedżerskich Zarządzanie i marketing Biznes elektroniczny (e-biznes) Biznes międzynarodowy (International business) Informatyka w zarządzaniu i marketingu Logistyka Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach Zarządzanie finansowe Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie środowiskiem Zarządzanie zasobami ludzkimi


Pobierz ppt "AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google