Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ae.katowice.pl Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w nowoczesnej gospodarce, a profil absolwenta szkoły średniej Florian Kuźnik A KADEMIA E KONOMICZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ae.katowice.pl Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w nowoczesnej gospodarce, a profil absolwenta szkoły średniej Florian Kuźnik A KADEMIA E KONOMICZNA."— Zapis prezentacji:

1 www.ae.katowice.pl Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w nowoczesnej gospodarce, a profil absolwenta szkoły średniej Florian Kuźnik A KADEMIA E KONOMICZNA IM. K AROLA A DAMIECKIEGO W K ATOWICACH

2 www.ae.katowice.pl Gospodarka otwarta, oparta na współpracy międzynarodowej, otwarty rynek pracy, wolny przepływ towarów i usług, swobodne przemieszczanie się ludzi, globalna konkurencja. Duże znaczenie kapitału intelektualnego w gospodarce, wszechstronne wykształcenie, oczekiwania szybkiej zmiany kwalifikacji i zawodów. Innowacyjność, przedsiębiorczość, praca w sieciach. Informatyzacja, e-learning, e-biznes, e-commerce. Nowoczesna gospodarka Nowa ekonomia

3 www.ae.katowice.pl Proces studiowania: Powszechna dwustopniowość studiów – licencjat i poziom magisterski. Studia doktoranckie jako trzeci poziom studiowania. Upowszechnienie stosowania, także we współpracy między uczelniami, systemu punktów kredytowych, jako podstawy oceny studenta, np. ECTS. Wzrost mobilności studentów i naukowców w oparciu o programy edukacyjne i badawcze współpracy międzynarodowej. Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Proces boloński Europejska przestrzeń edukacyjna

4 www.ae.katowice.pl Organizacja szkolnictwa: Jednolity system prawny dla szkolnictwa państwowego i niepaństwowego. Kategoryzacja szkół wyższych według grup wielkościowych. Zmiany w systemie stopni i tytułów naukowych. Powszechna, państwowa akredytacja kierunków studiów. Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce

5 www.ae.katowice.pl Matura (nowa) jako podstawa przyjęcia na studia. Dobra i bardzo dobra znajomość języków obcych (dwa języki obce). Rosnące znaczenie matematyki dla studiowania na kierunkach ekonomicznych. Umiejętność angażowania się w prace zespołowe – przedsiębiorczość, kreatywność. Otwartość na tzw. miękkie zagadnienia – umiejętność negocjacji, znajomość psychologii organizacji, rozwiązywanie konfliktów. Oczekiwania uczelni wobec szkół średnich Ekonomia i zarządzanie akceptują zarówno umysły ścisłe, jak i humanistów.

6 www.ae.katowice.pl Ekonomia Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia Gospodarka miejska i regionalna Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne Gospodarowanie kapitałem ludzkim Handel zagraniczny Komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym Międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne Polityka społeczna Public relations Rynki i konkurencja w warunkach globalizacji Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi Ekonomia i zarządzanie akceptują zarówno umysły ścisłe, jak i humanistów

7 www.ae.katowice.pl Gospodarka przestrzenna Gospodarka miejska i regionalna Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią Finanse i bankowość Bankowość i finanse międzynarodowe E-finanse European Business and Finance Finanse i inwestycje Finanse ubezpieczeń Gospodarowanie nieruchomościami Inżynieria finansowa Rachunkowość Skarbowość Ubezpieczenia Ekonomia i zarządzanie akceptują zarówno umysły ścisłe, jak i humanistów

8 www.ae.katowice.pl Informatyka i ekonometria Informatyka ekonomiczna Ekonometria i statystyka Metody wspomagania decyzji menedżerskich Zarządzanie i marketing Biznes elektroniczny (e-biznes) Biznes międzynarodowy (International business) Informatyka w zarządzaniu i marketingu Logistyka Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach Zarządzanie finansowe Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie środowiskiem Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomia i zarządzanie akceptują zarówno umysły ścisłe, jak i humanistów


Pobierz ppt "Www.ae.katowice.pl Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w nowoczesnej gospodarce, a profil absolwenta szkoły średniej Florian Kuźnik A KADEMIA E KONOMICZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google