Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Oświatowy w Radomyśli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Oświatowy w Radomyśli"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Oświatowy w Radomyśli
O miłości do świata czyli kulturze i edukacji w Radomyśli i Gminie Wiśniew Gmina Wiśniew

2

3

4 Co się zmieniło w szkole w przeciągu 20 lat ?
„Przede wszystkim zmieniła się baza lokalowa i jej wyposażenie. Obecnie warunki są dużo lepsze, niż za czasów naszych rodziców, czy dziadków. Priorytetem polityki gminy jest oświata, ponieważ jest to najlepszy wkład w młode pokolenie”. Józef Orzyłowski, Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew, mieszkaniec Radomyśli „W tym okresie oświata przeszła reformę w ramach której utworzono gimnazja, a szkołę podstawową skrócono do lat sześciu. Obecnie Zespół Oświatowy w Radomyśli dysponuje nowoczesną salą gimnastyczną”. Ewa Wiśniewska, Sekretarz UG Wiśniew, mieszkanka Radomyśli „Szkoła korzystała ze wsparcia unijnego i ministerialnego jeśli chodzi wyposażenie szkoły, m.in. sala komputerowa została wyposażona za ponad 39 tys. zł przez ministerstwo edukacji, przy wsparciu ze środków unijnych. Droga pracownia językowa (jej koszt bez mebli wyniósł ponad 24 tys. zł) oraz biologiczno – chemiczna (ponad 27 tys. zł )”. Bożena Wyrębek, kierownik referatu oświaty UG Wiśniew

5

6 Jak zmieniła się kultura ?
„Organizacji młodzieżowych kiedyś w ogóle nie było, funkcjonowała jedynie remiza strażacka. Wszyscy chodziliśmy tam na przedstawienia, komedyjki i śpiewaliśmy razem”. Andrzej Radomyski, lokalny poeta, jeden z najstarszych mieszkańców Radomyśli „Radomyśl zawsze była i jest ośrodkiem wydarzeń kulturalnych. Co roku odbywają się tu dożynki, głównie dzięki współpracy mieszkańców. Swą działalność jako jedno z pierwszych w gminie rozpoczęło Koło Gospodyń Wiejskich, współcześnie reaktywowane. Na rzecz kultury działała także OSP. Myślę, że należy dalej pielęgnować tę idee, gdyż straż uczy wrażliwości na potrzeby innych ludzi i niesienia im pomocy”. Józef Orzyłowski, Przewodniczący Rady Gminy, mieszkaniec Radomyśli „Dzięki dofinansowaniu pochodzącym z Unii Europejskiej w 2004 r. powstało Centrum Integracyjno- Edukacyjne. Można korzystać tam ze stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu, stołów do tenisa stołowego, siłowni. Organizowane są także imprezy, spotkania integracyjne, zabawy dla młodzieży”. Ewa Wiśniewska, Sekretarz UG Wiśniew, mieszkanka Radomyśli

7

8 Pomoc społeczna w gminie – kiedyś i dziś
„Jest to drugi po oświacie fundament gminy. Dawniej ludzie pomagali sobie jedynie w ramach sąsiedzkiej życzliwości. Obecnie gmina wspomaga najbardziej potrzebujących, a w szczególności rodziny dotknięte problemem alkoholizmu”. Józef Orzyłowski, Przewodniczący Rady Gminy, mieszkaniec Radomyśli „Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób potrzebujących. Skutki prowadzonych przez nas działań nie zawsze są zadowalające – klienci uzależniają się od pomocy, zniechęcają się do pracy, stają się mniej samodzielni (dominującym rodzajem świadczeń PS są zasiłki)”. Aneta Ryżkowska, kierownik GOPS-u

9

10 Straż w Starych Okninach
Rozbudowa remizy pochłonęła wiele pracy i wysiłku nie tylko samorządu, ale i społeczności wiejskiej. Dofinansowanie z PROW-u wyniesie 245,832 zł, a całkowity koszt inwestycji jest równy 400,000 zł. Już wkrótce zostania ona oddana do użytku mieszkańców.

11 Jak zmieniła się ochrona zdrowia ?
„Zmieniły się narzędzia, dostęp do sprzętu oraz metody działania. Kiedyś używano narzędzi wielorazowego użytku, dziś używamy ich tylko raz. Mamy większy dostęp do badań diagnostycznych”. Dorota Kordys, pielęgniarka w NZOZ w Wiśniewie „W Radomyśli nie było lekarza, stosowano własne metody lecznicze. Jeśli kogoś bolał ząb, to jeden z mieszkańców wsi wyrywał go obcęgami. Często okazywało się, że usunięty został zdrowy ząb. Lekarstwem na bolący brzuch był „siny kamień”. Rozrabiano go z wodą, następnie pito. Ból zawsze ustawał”. Stanisław Borkowski, jeden z najstarszych społeczników

12 Sala gimnastyczna udostępniona jest mieszkańcom
w każdy piątek i niedzielę. W szkole jest podjazd dla niepełnosprawnych i od nowego roku szkolnego powstanie klasa integracyjna. W roku szkolnym 2009/2010 wpłynęło 34 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki osób niepełnosprawnych w ramach programu „Uczeń na wsi”. Na realizację tego GOPS otrzymał 58,826,80 zł W świetlicy szkolnej uczniowie mogą spożyć obiad dwudaniowy, przywożony przez firmę cateringową. Dzięki pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej większość uczniów otrzymuje posiłki bezpłatnie.

13 „Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu”. Antoine de Saint-Exupéry „Niektóre wspomnienia odciskają się w nas tak mocno, że stają się bardziej doniosłe dopiero długi czas później. Takie chwile jątrzą przeszłość, a przez to są zawsze obecne w naszych wciąż bijących sercach. Niektórych wydarzeń się nie wspomina, lecz przeżywa je od nowa”. Richard Scott Bakker

14 Bibliografia Część fotografii pochodzi z prywatnych zbiorów mieszkańców wsi Radomyśl. W prezentacji zamieszczone zostały wypowiedzi przypadkowych mieszkańców oraz fragmenty rozmów, w których uczestniczyli: pan Andrzej Radomyski, pan Józef Orzyłowski, pani Ewa Wiśniewska, pani Bożena Wyrębek, pani Karolina Orzyłowska, pani Janina Misiak oraz pani Aneta Ryżkowska. Podczas pracy nad projektem bardzo pomogła nam książka „Pod jednym niebem urodzeni” oraz rozmowa z jej autorką - panią Elżbietą Łęczycką, która udostępniła nam fotografie.

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Martyna Wiśniewska 1994, III gimnazjum Sylwia Borkowska 1994, III gimnazjum Zosia Wiszniewska 1994, III gimnazjum Opiekunowie: Grażyna Borkowska, Katarzyna Grygoruk, Agnieszka Markiewicz Zespół Oświatowy w Radomyśli Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Oświatowy w Radomyśli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google