Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bia ł owieski Park Narodowy Rezerwat biosfery UNESCO wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bia ł owieski Park Narodowy Rezerwat biosfery UNESCO wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości."— Zapis prezentacji:

1 Bia ł owieski Park Narodowy Rezerwat biosfery UNESCO wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości

2 Ja tu rządzę Białowieski Park Narodowy położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej.

3 BIAŁOWIEŻABIAŁOWIEŻA - miejsce wyjątkowe. Puszcza Białowieska nie bez powodu zaliczana jest do najcenniejszych zakątków świata. Na terenie Puszczy Białowieskiej mieści się rezerwat przyrody, którego życie toczy się swoim rytmem. To świat, który oparł się ciemnej stronie postępu cywilizacyjnego. Ten świat żyje według tych samych reguł, jakie panowały w nim 5000 lat temu, gdy człowiek miał się tu dopiero pojawić. Można śmiało stwierdzić, że to cud, iż to miejsce przetrwało w tak niezwykłej postaci aż do dziś. Fakt ten został doceniony przez obrońców przyrody z całego świata. W 1977 roku UNESCO nadało Białowieskiemu Parkowi Narodowemu status Światowego Rezerwatu Biosfery. Dwa lata później Puszcza Białowieska została wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Ludzkości. W ten sposób oficjalnie stała się miejscem absolutnie bezcennym w skali światowej. Unia Europejska słynie z dbałości o środowisko, należy więc oczekiwać coraz większego wsparcia z jej strony dla działań mających na celu ochronę Puszczy Białowieskiej. Szczególnie, że to ostatnia puszcza na kontynencie, która przetrwała w swoim pierwotnym stanie.

4

5 Za początki jego istnienia przyjmuje się rok 1921, kiedy na części obecnego obszaru Parku utworzono leśnictwo Rezerwat. W roku 1932 leśnictwo Rezerwat zostało przekształcone w Park Narodowy w Białowieży. W 1947 roku jednostkę tę restytuowano jako Białowieski Park Narodowy, pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. Park zajmuje powierzchnię 10 517,27 ha, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Pod ochroną ścisłą znajduje się 5725,75 ha, pod ochroną czynną 4438,20 ha, ochrona krajobrazowa prowadzona jest na obszarze 353,32 ha. Wokół Parku utworzona jest strefa ochronna – otulina, która obejmuje lasy zagospodarowane o powierzchni 3224,26 ha. Cała otulina jest strefą ochrony zwierząt łownych. Utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków w tej strefie polega na zachowaniu naturalnych procesów kształtowania liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych przez nie prowadzenie odstrzałów redukcyjnych oraz na likwidacji nęcisk i urządzeń łowieckich.

6 Symbolem Parku jest żubr – największy ssak lądowy Europy. Puszcza Białowieska okazała się dla żubra nizinnego ostatnią ostoją. Tu także rozpoczęto proces jego restytucji, czyli przywracania go naturze. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie. W polskiej jej części liczy ona ok. 450 osobników.

7 Różnorodność flory i fauny Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną. W Parku występuje m.in. 809 gatunków roślin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków. Stare, pierwotne drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. Spośród ptaków spotykamy tu np.: sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego; z chrząszczy – żerdziankę Urussowa, pachnicę dębową, rozmiazga kolweńskiego; z motyli – lotnicę zyskę, szlaczkonia torfowca.

8 Ssaki Ryś Lis

9 Łoś Sarna Bóbr

10 Jeż Mysz leśna Ryjówka aksamitna

11 Łasica Nornica ruda Nornik północny

12 Ptaki Dzięcioł białogrzbiety Kos Sóweczka

13 Muchówka mała Puszczyk mszarny Świstunka

14 Orlik krzykliwy Włochatka

15 Płazy i gady Rzekotka drzewna Żółw błotny

16 Jaszczurka żyworodna Padalec zwyczajny

17 Bezkręgowce Przeplatka aurinia Iglica mała

18 Kobielatka siwak Zgniotek cynobrowy Kornik drukarzKostrzeń

19 Grzyby Czubajka kania Pniarek różowy Gąbkowiec północny

20 Późnoporka czerwieniejąca Gołąbek zielonawy Piestrzyca giętka

21 Flora Groszek wschodnio-karpacki Kukułka Fuchsa

22 Obuwik pospolity Łuskiewnik różowy

23 Bibliografia: http://bpn.com.pl/ http://www.bialowieza.iq.pl/ http://pl.wikipedia.org/ www.atlas-roslin.pl Prezentację wykonała Agnieszka Konecko kl. Vc SP4


Pobierz ppt "Bia ł owieski Park Narodowy Rezerwat biosfery UNESCO wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google