Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Puszcza Augustowska Puszcze , lasy , łąki ….

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Puszcza Augustowska Puszcze , lasy , łąki …."— Zapis prezentacji:

1 Puszcza Augustowska Puszcze , lasy , łąki …

2 Prace wykonały: Agata Krejpcio Sylwia Golub

3 Spis treści Puszcza Augustowska Flora Fauna Dzieje Puszczy Rezerwaty
Ochrona Przyrody Turystyka Ciekawostka

4 Puszcza Augustowska Puszcza Augustowska – duży kompleks leśny położony w województwie podlaskim oraz na Litwie i Białorusi. Powierzchnia całej puszczy wynosi ok. 160 tys. ha, z czego w granicach Polski znajduje się ponad 114 tys. ha. Na jej terenie znajduje się Wigierski Park Narodowy.

5 Flora 85% obszaru puszczy pokrywają bory z dużą przewagą sosny (ponad 70%) i mniejszym udziałem świerka (17%).Wiele jest drzewostanów starych, liczących ponad 120 lat. Nie są rzadkością drzewa o wysokości m. Na niektórych obszarach rosną dobrze zachowane bory wilgotne i bagienne, wiele jest torfowisk. Występują też olsy (8,5% powierzchni, głównie w południowej części), a miejscami także grądy.

6 Fauna W puszczy stwierdzono obecność ponad 2 tys. gatunków zwierząt (z tej liczby największą część stanowią owady). Wśród ssaków występują: wilk, jenot, ryś, borsuk, jeleń szlachetny, łoś, sarna, zające: bielak i szarak, bóbr, piżmak, wydra i inne. W przeszłości żyły tu także tury, żubry, niedźwiedzie i rosomaki. Spośród rzadkich ptaków żyją tu m.in.: bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy, gadożer, kania czarna, kania ruda, dzięcioły: białogrzbiety, trójpalczasty i zielonosiwy, głuszec oraz cietrzew. Ponadto w puszczy żyją prawie wszystkie gatunki krajowych płazów i gadów, a w wodach bytuje ponad 30 gatunków ryb

7 Dzieje Puszczy Puszcza Augustowska stanowiła w przeszłości część rozległych, dziewiczych lasów rosnących pomiędzy Litwą, Mazowszem i Rusią. Do XIII wieku jej teren był zamieszkiwany przez Jaćwingów. Po ich wytępieniu lub wysiedleniu ponowne zasiedlanie puszczy rozpoczęło się dopiero w XV wieku. Wtedy podzielono lasy na tzw. puszcze, czyli leśnictwa: Puszczę Perstuńską, Przełomską, Berżnicką i inne. W połowie XVI wieku weszły one w skład dóbr królewskich i były terenem łowów na grubego zwierza: tury, żubry, łosie, jelenie, dziki, niedźwiedzie, wilki. Wtedy też zaczęto eksploatować puszczę: wycinano drzewa, które następnie spławiano rzekami do portów bałtyckich; wyrabiano smołę, potaż, dziegieć i węgiel drzewny, wytapiano żelazo z rudy darniowej, zbierano miód z barci.

8 W okresie powstania styczniowego puszczańskie ostępy były schronieniem dla walczących i miejscem potyczek. W rezerwacie Kozi Rynek znajdują się mogiły powstańców poległych w bitwie z przeważającymi wojskami rosyjskimi r. W uroczysku leśnym Powstańce (na północ od Augustowa) w kwietniu 1863 r. działała kuźnia powstańcza (obecnie znajduje się tam pomnik). W czasie I wojny światowej puszcza mocno ucierpiała z powodu rabunkowego wyrębu drzew przez Niemców (wycięto ok. 15% lasów).

9 Ochrona Przyrody W północnej części Puszczy Augustowskiej leży Wigierski Park Narodowy, obejmujący jezioro Wigry i przylegające lasy. Ponadto, w najcenniejszych przyrodniczo fragmentach Puszczy Augustowskiej utworzono rezerwaty:

10 Rezerwaty Kuriańskie Bagno – florystyczno-faunistyczny
Jezioro Kalejty - krajobrazowy Kukle - krajobrazowy Starożyn - florystyczny Perkuć - florystyczny Kozi Rynek – florystyczny, na terenie w większości bagiennym Łempis – wodno-florystyczny Mały Borek - florystyczny Stara Ruda – wodno-florystyczny Brzozowy Grąd - florystyczny, powstał w celu ochrony stanowiska storczyka - obuwika pospolitego.

11 Turystyka Przez Puszczę Augustowską prowadzą liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i kajakowe. Jeziora są cenione przez żeglarzy i amatorów innych sportów wodnych, a także wędkarzy. Atrakcje turystyczne na terenie Puszczy Augustowskiej: Studzienniczna Uroczysko Święte Miejsce

12 Ciekawostka Prowadzone ostatnio badania dendrologiczne stwierdziły, że najstarsze sosny w Puszczy Augustowskiej mają około 200 lat (rezerwat Pomorze). Natomiast najstarsze drzewo na tym terenie to dąb liczący około 360 lat, obwodzie 672 cm i 22 m wysokości.

13 Linki do stronek: www.google.pl www.wikipedia.pl


Pobierz ppt "Puszcza Augustowska Puszcze , lasy , łąki …."

Podobne prezentacje


Reklamy Google