Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI WARSZAWA, 18 PAŹDZIERNIKA 2012 R. PAŃSTWO OPTIMUM PAŃSTWO OPTIMUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI WARSZAWA, 18 PAŹDZIERNIKA 2012 R. PAŃSTWO OPTIMUM PAŃSTWO OPTIMUM."— Zapis prezentacji:

1 MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI WARSZAWA, 18 PAŹDZIERNIKA 2012 R. PAŃSTWO OPTIMUM PAŃSTWO OPTIMUM

2 WYZWANIA I TRUDNOŚCI. CO ZASTALIŚMY? Stajnia Augiasza w projektach informatycznych Zawieszenie płatności z Unii Rozproszenie instytucji Brak ustawy kompetencyjnej Spór o ACTA (dokument nie przez nas wniesiony) Kary za niewdrożenie dyrektyw, które teraz wprowadzamy ustawą o VOD i nowym Prawem telekomunikacyjnym (groźba kar nawet 110 tysięcy euro dziennie) 2

3 CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ?

4 Na projekty e-administracji mamy do końca 2015 r. 3,3 mld zł Porządek w Stajni Augiasza - MAC przygotował i wdraża nowe standardy zarządzania projektami. Dzięki temu odblokowane zostały unijne fundusze na projekty informatyczne. Raport Państwo 2.0 ODBLOKOWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA PROJEKTY INFORMATYCZNE 4

5 3,3 mld zł to rozwój już istniejących projektów: ePodatki -obywatel może się z podatków rozliczyć przez internet CEIDG - umożliwia założenie działalności gospodarczej on-line KRS - dostęp do odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego online Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS - PUE - dostęp do stanu konta emerytalnego przez internet. Dostęp do ksiąg hipotecznych przez internet 5 ODZYSKANIE PIENIĘDZY UNIJNYCH

6 3,3 mld to budowa tych wszystkich projektów: Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnienie e-Usług System usług elektronicznych MS Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych Platforma Udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Platforma Lokalizacyjno- Informacyjna z Centralną Bazą Danych e-Rejestracja Ministerstwo Finansów Budowa platformy e-usług UKE Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Zdrowia (CSIOZ) ISOK CIG UKE ZUS GUS IMiGW Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Instytut Łączności CPI GUGIK Budowa platformy e-usług UKE Pl.ID

7 Nowy model wprowadzony w czasie letnich gradobić i burz: pomoc koordynuje MAC. Przez dwa miesiące służby kryzysowe były w stanie podwyższonej gotowości. 9367 uszkodzonych domów, 169 szkół i 13 szpitali, 1056 km dróg, 170 mostów. Pomogliśmy 2,5 tys. rodzin. Są miejsca, gdzie zasiłki były wypłacane w 24 godzin. Naszym celem jest, by tak było wszędzie Bo liczy się nie to, ile wydaliśmy, ale komu pomogliśmy Od 8.09.2012 pełna kompetencja MAC w tej dziedzinie. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 7

8 PO ACTA: BRONIMY WOLNOŚCI W INTERNECIE Doprowadziliśmy do zmiany stanowiska rządu w sprawie ACTA Polska przeciwstawia się próbom ograniczenia wolności w internecie wszędzie, np. w przypadku projektowanych regulacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - ITRów Jako pierwszy kraj ujawniliśmy tekst ITRów i poddaliśmy tekst i stanowisko Polski konsultacjom społecznym. 8

9 Wprowadza udogodnienia dla użytkowników sieci i klientów telefonii komórkowej: powiadomienia o przekroczeniu limitu internetowego; krótsze umowy na telefon – jeśli tego chcemy; krótszy czas przechowywania informacji o naszych połączeniach (tzw. retencja danych) Porozumienie w sprawie cookies (uprzednia zgoda) PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE 9

10 NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Programy cyfrowe dostępne są już dla 90 proc. mieszkańców kraju Daje każdemu dostęp do kilkunastu programów telewizyjnych bez dodatkowych stałych opłat. Wywalczone dodatkowe pieniądze na doświetlanie – 31 mln zł Jakość cyfrowa Dostęp do kultury: TVP Kultura dla każdego 10

11 JAKA JEST NASZA MISJA I JAK REALIZUJEMY JĄ W MAC? PAŃSTWO OPTIMUM

12 PAŃSTWO MAKSIMUM Nadmierne, rozrosłe w funkcjach (i zbyt drogie) 12

13 PAŃSTWO MINIMUM Zbyt łatwo pozwala na wykluczenie (i zbyt drogo je zmniejsza) 13

14 Takie państwo skupione jest na obywatelu nie wycofuje się, ale świadomie wskazuje pola interwencji sprawnie używa nowych technologii Open government/smart government PAŃSTWO OPTIMUM: 14

15 JAK DZIAŁA PAŃSTWO OPTIMUM? Tylko tyle regulacji, ile jest niezbędne dla codziennej sprawności funkcjonowania instytucji publicznych. Tylko tyle interwencji, ile trzeba dla rozwoju i wysokiej stopy zwrotu ponoszonych inwestycji, także w ludzi i ich umiejętności. Tylko tyle restrykcji, ile potrzebne jest dla bezpieczeństwa struktur obronnych państwa oraz bezpieczeństwa codziennego mieszkańców kraju. Tylko tyle opiekuńczości, by nikomu nie dać poczuć się wykluczonym. Tyle tylko aktywności na poziomie centralnym, by wspomagać rozwiązywanie problemów na niższych poziomach organizacji życia publicznego. Tylko tyle administracji jeśli chodzi o zasoby, ile naprawdę potrzeba w określonych obszarach 15

16 PAŃSTWO OPTIMUM SŁUŻY OBYWATELOWI Administracja: skuteczność mierzona nie tym, ile wydaliśmy, ale komu pomogliśmy choćby w sytuacjach kryzysowych. Informatyzacja: nastawienie na użytkownika i na korzyści, jakie z tego wyniesie. Praca z obywatelami, dla obywateli – przykład to zbiórki publiczne, które z MSW trafiły do MAC. 16

17 USPRAWNIANIE PROCEDUR: CZEGO NIE LUBIMY WSZYSCY? Powolnego rozpatrywania wniosków, nieprzejrzystych, nietrafnych decyzji Powolnego trybu załatwiania spraw, gdy mógłby być przyspieszony Wielokrotnego sprawdzania tych samych, oczywistych danych Donoszenia papierów, gdy można byłoby załatwić sprawy elektronicznie Ciągłej zmiany wymagań, nowych dokumentów od obywatela 17

18 PAŃSTWO OPTIMUM - ZASADY Państwo musi się dostosować do obywateli, a nie obywatele do państwa (citzen-centric) Usługi dopasowane do potrzeb osób i grup obywateli, szczególnie tych wymagających większego wsparcia. Usługi muszą być projektowane z myślą o każdym, silnym, słabym, zdrowym, chorym, mieszkającym w mieście i poza nim. 18

19 USPRAWNIANIE PROCEDUR - NOWE KORZYŚCI DLA OBYWATELI - NARZĘDZIA Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji KRMC - koordynacja Zespół do spraw UPROSZCZENIA procedur administracyjnych (MAC, RCL, MS, MPiPS, MZ) Centrum tworzenia STANDARDÓW jakości usług (we współpracy ze Służbą Cywilną). Nieformalny zespół rzeczników co miesiąc monitorujący sprawy obywateli: MAC zaprasza RPO, GIODO, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Pacjentów, Rzecznika Ubezpieczonych Stały kontakt z partnerami - Kongres Wolności w Internecie: dbamy o to, by tworzone prawo było przyjazne dla technologii i internautów, powołamy Forum Partnerów Sieci 19

20 PAŃSTWO OPTIMUM: ZAJMUJEMY SIĘ….

21 DO LEKARZA Z PESELEM Od 1 stycznia 2013 r. podczas rejestracji u lekarza wystarczy PESEL i dokument ze zdjęciem – nie będzie potrzebny druk RMUA TESTY SYSTEMU RUSZYŁY Od 2014 r. wprowadzenie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego KUZ (w połączeniu z kartą specjalisty medycznego da dostęp do danych pacjenta) Małe projekty – duża korzyść 21

22 SKUTECZNA POMOC Nie tylko numer 112, ale w przyszłości nowy projekt informowania przez władze publiczne konkretnych osób o zagrożeniu, albo szybkie współorganizowanie pomocy np. MMS zaginęło dziecko, to jego zdjęcie Małe projekty – duża korzyść 22

23 Zinformatyzowanie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Łatwiej będzie załatwić sprawę urzędową przez internet. Założenia projektu 17.10.2012 przyjęte przez KRMC Państwo optimum już praktykujemy PROJEKT USTAWY O INFORMATYZACJI USŁUG PUBLICZNYCH 23

24 Obowiązek posługiwania się elektronicznymi skrzynkami podawczymi we wszystkich urzędach Łatwiejsza komunikacja elektroniczna z obywatelem (wybór drogi kontaktu przez obywatela) Elektroniczny wgląd w akta sprawy, możliwość posługiwania się elektronicznymi kopiami dokumentów wydanych przez administrację publiczną (skany) Przesyłanie elektronicznie (a nie tylko na papierze) pełnomocnictw procesowych, składanie zeznań lub wyjaśnień, elektroniczne wezwania na rozprawy w postępowaniach administracyjnych i podatkowych PROJEKT USTAWY O INFORMATYZACJI USŁUG PUBLICZNYCH Wreszcie to, co elektroniczne zrówna się z papierowym! 24

25 NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH Nowa filozofia współpracy z organizacjami pozarządowymi Zbiórki na pomoc innym czy na wspólne przedsięwzięcia publiczne będą łatwiejsze: Nie będą wymagały pozwolenia urzędu. Tylko te do puszki wymagają zgłoszenia, po którym będą umieszczane na portalu, aby każdy mógł sam sprawdzić wiarygodność zbierających. Zbiórki internetowe NIE BĘDĄ regulowane Gotowe założenia projektu Państwo optimum już praktykujemy 25

26 WŁADZAMI PUBLICZNYMI powoływanymi do realizacji zadań z demokratycznego wyboru i z mandatem decyzyjności a OBYWATELAMI oceniającymi decyzje władz, ale też i współtworzącymi rozwiązania jest najbardziej plastycznie dopasowane do wyzwań, jakie nas otaczają. 26 Państwo optimum już praktykujemy. Wiemy więc, że PAŃSTWO OPTIMUM JEST OPARTE NA KONTRAKCIE MIĘDZY

27 KONSULTACJE i DOSTĘP DO INFORMACJI I WIEDZY Wdrażamy nowe nawyki konsultacyjne z użyciem narzędzi społecznych (mamzdanie.org.pl) PRZYKŁAD: konsultacje polskiego stanowiska w sprawie ITR. MAC rzecznikiem obrony wolności w sieci Pracujemy nad nowoczesnym modelem konsultacji online (z pilotażem Ministerstwa Gospodarki) korzyści: większa przejrzystość stanowienia prawa, lepsze ustawy i decyzje Debata z obywatelami wymaga nowego podejścia i kultury otwartości w dostępie do informacji publicznej i publicznych zasobów danych i dóbr kultury CRIP (Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – od poł. 2013) 27

28 KONGRES WOLNOŚCI W INTERNECIE Stała współpraca z partnerami, by regulacje i polityki odpowiadały potrzebom internautów PRZYKŁADY REKOMENDACJI Lepsza regulacja cookies i krótsza retencja danych w przyjętym właśnie przez Sejm Prawie Telekomunikacyjnym Video on demand – regulacja zgodna z dyrektywami unijnymi, nie nakładająca jednocześnie na przedsiębiorców nadmiernych obowiązków (tego obawiali się protestując w 2011 roku). Łatwiejsze i lepsze umowy online: dyskusja z UOKiK, UKE, MG m.in. o tym, jak usunąć wymóg papierowej formy komunikacji przy umowach zawieranych online, Najważniejsze rekomendacje konsultujemy z resortami 28

29 FINANSOWANIE KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH Projekt negocjowany. Ma doprowadzić do tego, by państwo przestało finansować Kościoły – bo mogą robić to sami obywatele. WSPÓLNOTY RELIGIJNE 29

30 PAŃSTWO OPTIMUM TO RZĄD I SAMORZĄDY Samorządy powinny mieć większą swobodę organizacyjną – wtedy będą mogły rozwijać usługi dla obywateli ok. 80 tys. instytucji samorządowych potrzebuje – elektronicznych skrzynek podawczych, – jednolitych formularzy usług, – wejścia w Ogólnopolską Sieć Administracji Publicznej OSAP – profesjonalnej pomocy informatyków Musimy uporządkować model finansowania i strukturę organizacyjną Dalszy rozwój dróg lokalnych 30

31 W PAŃSTWIE OPTIMUM Urzędnicy nie będą mogli: Opóźniać procesu rozpatrywania wniosków, gdyż cały proces będzie widoczny online Kilkukrotnie weryfikować wniosku, jak w przypadku procedury otrzymywania paszportu, bo uproszczone i jednoznaczne formularze to ograniczą Odmawiać realizacji wniosków o nowe dokumenty w trybie przyspieszonym, w sytuacjach nagłych, gdy obywatel ich potrzebuje Odmawiać przyjmowania dokumentów online Dodawać nowych wymagań, gdyż wszystkie formularze zostaną wystandaryzowane 31

32 Z MYŚLĄ O PAŃSTWIE OPTIMUM W pół roku przejrzymy procedury w usługach administracyjnych dla obywateli. Celem jest skrócenie czasu załatwiania spraw (tam, gdzie dziś jest 30 dni, i gdzie to możliwe, powinno być w końcu 7 dni) Efektem będą zmiany legislacyjne i organizacyjne, by od 1 stycznia 2014 roku wprowadzać nowy model świadczenia usług administracyjnych 32

33 PAŃSTWO OPTIMUM – CO DALEJ Narzędziem budowania państwa optimum będzie zaaprobowany już Program Operacyjny Polska Cyfrowa dostępność sieci rozwój treści i usług wpieranie kompetencji cyfrowych 33

34 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA – 10 MLD ZŁ Więcej inwestycji infrastrukturalnych E-administracja – programy: ELEKTRA i ROSA, Repozytoria Otwartego Społeczeństwa Wzrost kompetencji cyfrowych Polaków – Latarnicy Polski Cyfrowej: dziś jest 3300 wolontariuszy, ma być ich 10 000 – Cyfrowa szkoła 34

35 INWESTYCJE W DOSTĘP DO SIECI SIECI SZEROKOPASMOWE W CAŁEJ POLSCE Do roku 2020 potrzebujemy 25-30 mld zł na powszechny dostęp do sieci. Uruchamiamy zasoby firm telekomunikacyjnych Fundusze unijne Uwalniamy pasma radiowe – pasma 800 i 1800 MHz, co samo generuje ogromny skok inwestycyjny (6 mld rocznie) większość z tych pieniędzy pozostanie w Polsce. 2,3 mld zł dywidendy cyfrowej dla budżetu Ok. 4 proc. wzrostu PKB dzięki tym inwestycjom 35

36 CYFROWA SZKOŁA Cyfrowa szkoła to nie tylko sprzęt... komputery, tablety, cyfrowe podręczniki i inne elektroniczne pomoce dydaktyczne dofinansowane przez rząd....ale także nowe umiejętności i zasoby edukacyjne e-nauczyciel, czyli rozwijanie cyfrowych umiejętności nauczycieli i e-zasoby edukacyjne, czyli rozbudowanie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych. 36

37 37 KALENDARIUM 11.2012 ->Początek prac zespołu monitorującego sprawy obywatelskie oraz początek przeglądu procedur, prezentacja 4.2013, wdrożenie do końca 2013 2012/2013Zakończenie przetargów na pasmo 1800 Mhz 2013Sprzedaż pasma 800 Mhz 1.01.2013Wejście w życie Prawa Pocztowego – liberalizacja rynku usług pocztowych 1.01.2013CWU – do lekarza z PESELEM 1-2.2013Automatyzm przesyłania informacji KRK - KRS 3.2013Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

38 38 KALENDARIUM 2Q 2013Wejście w życie ustawy o informatyzacji, do końca 2013 zmiany i przygotowanie ePUAPu do nowych funkcji Poł 2013CRIP ( Centralne Repozytorium Informacji Publicznej) Poł 2013Przygotowanie programu operacyjnego Polska Cyfrowa i założeń projektów na lata 2014-2020 31.07.2013Pełne wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej 3Q 2013Ustawa o otwartych zasobach 3Q 2013Wdrażanie wniosków z projektu Cyfrowa Szkoła; start 2014

39 39 KALENDARIUM 1.01 2014Numer 112 w formacie elektronicznym działa w całej Polsce 1.01 2014Program Operacyjny Polska Cyfrowa – początek realizacji Poł 2014Pierwsze karty ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ) 1.01.2015ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zdarzeniami) 2015Pełne wdrożenie konsultacji online 2015-2020….kalendarium na następne lata wyznaczają projekty Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

40 OBYWATEL, GŁUPCZE! 40 PAŃSTWO OPTIMUM

41 41


Pobierz ppt "MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI WARSZAWA, 18 PAŹDZIERNIKA 2012 R. PAŃSTWO OPTIMUM PAŃSTWO OPTIMUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google