Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYNARODOWY RUCH TURYSTYCZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYNARODOWY RUCH TURYSTYCZNY"— Zapis prezentacji:

1 ROLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE NA TLE TRENDÓW ŚWIATOWYCH Kielce, 10 kwietnia 2015 r.

2 MIĘDZYNARODOWY RUCH TURYSTYCZNY
W 2014 r. granicę swego kraju przekroczyło ponad 1,138 mld turystów, tj. o 4,7% więcej niż w 2013 r. UNWTO przewiduje, że w 2015 r. wzrost ten może wynieść ok. 3 – 4%, a w 2030 r. liczba międzynarodowych podróży może wynieść ponad 1,8 mld. Każdy region świata odnotował wzrost: Ameryki (+7%) kraje Azji i Pacyfiku (+5%) Europa oraz Bliski Wschód (+4%) Afryka (+2%)

3 EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA
Największy turystyczny rynek świata - ponad połowa udziału w światowej liczbie międzynarodowych przyjazdów W 2014 r. Europę odwiedziło 588 mln zagranicznych turystów, tj. o 22 mln więcej niż w 2013 r. Najchętniej odwiedzany region - Europa Północna i Południowa oraz kraje Europy Śródziemnomorskiej (+7%) 5% PKB UE 2,2 mln przedsiębiorstw 11,9 mln miejsc pracy

4 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA TENDENCJE ROZWOJOWE TURYSTYKI
Polityczne Gospodarcze Społeczne Środowiskowe Technologiczne

5 TRENDY ROZWOJOWE W TURYSTYCE
Częstsze, lecz krótsze wyjazdy turystyczne Wzrost turystyki krajowej Łączenie różnych form turystyki, np. biznesowa z kulturową Usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb Popyt na nowe, wyjątkowe przeżycia z walorem edukacyjnym

6 WNIOSKI DLA EUROPY I POLSKI
Liczba międzynarodowych przyjazdów turystycznych będzie nadal rosnąć, ale w wolniejszym tempie niż dotychczas Unia Europejska będzie się starać utrzymać pozycję hegemona na światowym rynku turystycznym Konieczne jest uwzględnienie takich czynników jak: starzenie się populacji, postępująca degradacja środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne oraz długofalowe skutki światowego kryzysu finansowego

7 UDZIAŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W PKB W POLSCE W LATACH 2009 – 2014 (w %)
Źródło: Departament Turystyki MSiT na podstawie danych Instytutu Turystyki, Active Group oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

8 WYDATKI W GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ W LATACH 2009 – 2014 (w mld PLN)
Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Razem wydatki w gospodarce turystycznej, w tym m. in.: 70,7 74,3 72,7 96,4 99,0 89,0 wpływy z tytułu przyjazdów cudzoziemców, w tym turystów 27,8 28,9 31,5 35,7 39,5 45,3 wydatki mieszkańców Polski na podróże krajowe 21,0 21,1 19,9 32,9 31,3 16,9 Udział gospodarki turystycznej w PKB (%) 5,19 5,17 4,68 5,97 5,96 5,16 Źródło: Departament Turystyki MSiT na podstawie danych Instytutu Turystyki, Activ Group oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

9 ZAGRANICZNA TURYSTYKA PRZYJAZDOWA DO POLSKI W LATACH 2009 – 2014 (liczba przyjazdów w mln)
Źródło: Instytut Turystyki, Active Group oraz Urząd Statystyczny Rzeszów

10 Główne kierunki wyjazdów turystycznych Polaków
ZAGRANICZNA TURYSTYKA PRZYJAZDOWA ORAZ WYJAZDY ZAGRANICZNE POLAKÓW W 2014 R. (W MLN) Główne kierunki wyjazdów turystycznych Polaków Niemcy – 2,1 Wielka Brytania – 0,8 Włochy – 0,8 Chorwacja – 0,6 Ogółem – 10,3 Główne kierunki przyjazdów turystycznych do Polski Niemcy – 5,7 Ukraina – 1,1 Rosja – 1,0 Białoruś – 0,8 Ogółem – 16,0

11 WYDATKI TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH W 2014 W USD (NA OSOBĘ)
*- średnia ważona ** - kraje zamorskie – USA, Kanada, Australia, Japonia, Korea Płd. Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów

12 ZATRUDNIENIE W TURYSTYCE
Źródło: Instytut Turystyki „Rachunek atelitarny Turystyki 2011”

13 INFRASTRUKTURA DLA TURYSTYKI
Ponad 150 certyfikowanych produktów turystycznych, w tym 6 Złotych Certyfikatów Instytut Turystyki szacuje się, że w 2014 r. ruch całkowity na polskich lotniskach wzrósł o ok. 7,7% i przekroczył 27 mln, a w 2015 r. może wynieść 30 mln pasażerów W ostatnim czasie zmodernizowano wiele lotnisk i dworców kolejowych W latach oddano do ruchu km dróg krajowych, w tym km autostrad i dróg ekspresowych Dynamiczny rozwój turystycznej bazy noclegowej – w latach – 2014 wzrost liczby turystycznych obiektów noclegowych o 37%

14 REKORDOWY WZROST MARKI „POLSKA”
Marka „Polska” w gronie 20 najcenniejszych marek narodowych (przed Austrią, Finlandią i Norwegią) Wartość marki „Polska” w 2014 r. została wyceniona na 602 mld USD W 2012 r. Polska największym wygranym w rankingu (75,5% wzrost) – najszybszy wzrost wartości marki na świecie Wyszczególnienie Wartość marki „Polska” (w mld USD) Miejsce w rankingu Zmiana do roku poprzedniego 2011 269 24 x 2012 472 20 + 75,5% 2013 497 + 5,3% 2014 602 + 21,1% Źródło: Brand Finance Institute, London, UK

15 TURYSTYKA WIEJSKA WAŻNYM SEKTOREM TURYSTYKI
Turystyka wiejska to jeden z markowych produktów polskiej turystyki Aktywizacja rozwoju turystyki wiejskiej jednym z celów polityki turystycznej państwa zapisanych w „Kierunkach rozwoju turystyki do roku” Turystyka na obszarach wiejskich jednym z priorytetowych obszarów produktów polskiej turystyki w projekcie „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku” Jednym z kluczowych zadań na najbliższy okres jest wzmacnianie konkurencyjności produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki na poziomie krajowym i międzynarodowym .

16 Tworzenie regionalnych produktów turystycznych
ZNACZENIE TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI DLA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Tworzenie regionalnych produktów turystycznych Budowa wiosek tematycznych oraz obiektów specjalistycznych i pokazowych, a także gospodarstw edukacyjnych Tworzenie szlaków na obszarach wiejskich

17 PODZIAŁ REGIONALNY POLSKI W ZAKRESIE POTENCJAŁU TURYSTYKI WIEJSKIEJ
GRUPA I - województwa wybitnie predestynowane do rozwoju turystyki wiejskiej GRUPA II - województwa o bardzo dużym, nie w pełni wykorzystywanym potencjale GRUPA III - województwa o dużym potencjale wykorzystywanym dla rozwoju innych form turystyki Ponad 90% obszaru Polski to obszary wiejskie

18 KWATERY AGROTURYSTYCZNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2014 R.
Razem w Polsce – kwatery agroturystyczne, według danych z Ewidencji Obiektów Turystycznych prowadzonych przez urzędy gmin Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów

19 STRUKTURA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH KORZYSTAJĄCY Z TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów

20 KORZYSTAJĄCY Z TURYSTYKI WIEJSKIEJ - STATYSTYKI
Na podstawie badań przeprowadzonych na próbie 3,8 tys. gospodarstw agroturystycznych Wyszczególnienie Gospodarstwa agroturystyczne Pozostałe obiekty Liczba obiektów na 100 km² 1,2 4,2 Średnia wielkość obiektu (liczba miejsc noclegowych) 9 53 Liczba turystów korzystających z 1 obiektu w ciągu roku, w tym turystów zagranicznych 68 2 (3,1%) 1 793 401 (22,4%) Średnia długość pobytu turysty polskiego (w dniach) 4,8 3,8 Średnia długość pobytu turysty zagranicznego (w dniach) 5,4 3,4 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych (%) 13 34 Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów

21 Działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej
Koncepcja przygotowania Programu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Projekt Programu Rozwoju Turystyki do 2020 r. Turystyka na obszarach wiejskich jednym z priorytetowych obszarów rozwoju polskiej turystyki Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” organizowane od siedmiu lat w Kielcach we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” Jej celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich Projekt „Hity turystyki wiejskiej” Celem projektu jest budowa marki wiejskiego produktu turystycznego oraz jego promocja, przede wszystkim na arenie międzynarodowej Koncepcja utworzenia Krajowej Sieci Najciekawszych Wsi

22 Przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy
TURYSTYKA WIEJSKA I AGROTURYSTYKA KOŁEM ZAMACHOWYM ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO Aktywizuje różne środowiska wyzwalając przedsiębiorczość i aktywność społeczną Przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy Buduje świadomość społeczności lokalnych i regionalnych Wzmacnia i scala kapitał społeczny oraz pełni funkcje edukacyjne Podwyższa dumę z miejsca zamieszkania

23 DZIAŁANIA POT W ZAKRESIE PROMOCJI TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH
Prowadzenie skonsolidowanych działań, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku turystyki na obszarach wiejskich wśród turystów krajowych i zagranicznych, m.in.: tworzenie produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacji upowszechnianie standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług poszerzanie świadomości Polaków o możliwości spędzania czasu na terenach wiejskich i w obiektach agroturystycznych wymiana wiedzy i dobrych praktyk z zakresu turystyki wiejskiej Promocja poprzez wykorzystanie Narodowego Portalu Turystycznego www. polska.travel.pl

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MIĘDZYNARODOWY RUCH TURYSTYCZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google