Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE NA TLE TRENDÓW ŚWIATOWYCH Kielce, 10 kwietnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE NA TLE TRENDÓW ŚWIATOWYCH Kielce, 10 kwietnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 ROLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE NA TLE TRENDÓW ŚWIATOWYCH Kielce, 10 kwietnia 2015 r.

2 2 MIĘDZYNARODOWY RUCH TURYSTYCZNY W 2014 r. granicę swego kraju przekroczyło ponad 1,138 mld turystów, tj. o 4,7% więcej niż w 2013 r. UNWTO przewiduje, że w 2015 r. wzrost ten może wynieść ok. 3 – 4%, a w 2030 r. liczba międzynarodowych podróży może wynieść ponad 1,8 mld. Każdy region świata odnotował wzrost: o Ameryki (+7%) o kraje Azji i Pacyfiku (+5%) o Europa oraz Bliski Wschód (+4%) o Afryka (+2%)

3 Największy turystyczny rynek świata - ponad połowa udziału w światowej liczbie międzynarodowych przyjazdów W 2014 r. Europę odwiedziło 588 mln zagranicznych turystów, tj. o 22 mln więcej niż w 2013 r. Najchętniej odwiedzany region - Europa Północna i Południowa oraz kraje Europy Śródziemnomorskiej (+7%) 5% PKB UE 2,2 mln przedsiębiorstw 11,9 mln miejsc pracy 3 EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA

4 4 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA TENDENCJE ROZWOJOWE TURYSTYKI Polityczne Gospodarcze Społeczne Środowiskowe Technologiczne

5 Częstsze, lecz krótsze wyjazdy turystyczne Wzrost turystyki krajowej Łączenie różnych form turystyki, np. biznesowa z kulturową Usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb Popyt na nowe, wyjątkowe przeżycia z walorem edukacyjnym 5 TRENDY ROZWOJOWE W TURYSTYCE

6 Liczba międzynarodowych przyjazdów turystycznych będzie nadal rosnąć, ale w wolniejszym tempie niż dotychczas Unia Europejska będzie się starać utrzymać pozycję hegemona na światowym rynku turystycznym Konieczne jest uwzględnienie takich czynników jak: starzenie się populacji, postępująca degradacja środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne oraz długofalowe skutki światowego kryzysu finansowego 6 WNIOSKI DLA EUROPY I POLSKI

7 7 UDZIAŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W PKB W POLSCE W LATACH 2009 – 2014 (w %) Źródło: Departament Turystyki MSiT na podstawie danych Instytutu Turystyki, Active Group oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

8 WYDATKI W GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ W LATACH 2009 – 2014 (w mld PLN) Wyszczególnienie200920102011201220132014 Razem wydatki w gospodarce turystycznej, w tym m. in.: 70,774,372,796,499,089,0 wpływy z tytułu przyjazdów cudzoziemców, w tym turystów 27,828,931,535,739,545,3 wydatki mieszkańców Polski na podróże krajowe 21,021,119,932,931,316,9 Udział gospodarki turystycznej w PKB (%)5,195,174,685,975,965,16 Źródło: Departament Turystyki MSiT na podstawie danych Instytutu Turystyki, Activ Group oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 8

9 9 ZAGRANICZNA TURYSTYKA PRZYJAZDOWA DO POLSKI W LATACH 2009 – 2014 (liczba przyjazdów w mln) Źródło: Instytut Turystyki, Active Group oraz Urząd Statystyczny Rzeszów

10 10 ZAGRANICZNA TURYSTYKA PRZYJAZDOWA ORAZ WYJAZDY ZAGRANICZNE POLAKÓW W 2014 R. (W MLN) Główne kierunki wyjazdów turystycznych Polaków  Niemcy – 2,1  Wielka Brytania – 0,8  Włochy – 0,8  Chorwacja – 0,6 Ogółem – 10,3 Główne kierunki przyjazdów turystycznych do Polski  Niemcy – 5,7  Ukraina – 1,1  Rosja – 1,0  Białoruś – 0,8 Ogółem – 16,0

11 11 WYDATKI TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH W 2014 W USD (NA OSOBĘ) *- średnia ważona ** - kraje zamorskie – USA, Kanada, Australia, Japonia, Korea Płd. Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów

12 12 ZATRUDNIENIE W TURYSTYCE Źródło: Instytut Turystyki „Rachunek atelitarny Turystyki 2011”

13 150 certyfikowanych produktów turystycznych  Ponad 150 certyfikowanych produktów turystycznych, w tym 6 Złotych Certyfikatów 2014 r. przekroczył 27 mln,  Instytut Turystyki szacuje się, że w 2014 r. ruch całkowity na polskich lotniskach wzrósł o ok. 7,7% i przekroczył 27 mln, a w 2015 r. może wynieść 30 mln pasażerów  W ostatnim czasie zmodernizowano wiele lotnisk i dworców kolejowych 2 871 km dróg krajowych 1 695 km autostrad i dróg ekspresowych  W latach 2007-2013 oddano do ruchu 2 871 km dróg krajowych, w tym 1 695 km autostrad i dróg ekspresowych  Dynamiczny rozwój turystycznej bazy noclegowej  Dynamiczny rozwój turystycznej bazy noclegowej – w latach 2010 – 2014 wzrost liczby turystycznych obiektów noclegowych o 37% 13 INFRASTRUKTURA DLA TURYSTYKI

14 14 REKORDOWY WZROST MARKI „POLSKA” Marka „Polska” w gronie 20 najcenniejszych marek narodowych Marka „Polska” w gronie 20 najcenniejszych marek narodowych (przed Austrią, Finlandią i Norwegią) marki „Polska” w 2014 r. 602 mld USD Wartość marki „Polska” w 2014 r. została wyceniona na 602 mld USD W 2012 r. Polska największym wygranym w rankingu (75,5% wzrost) – najszybszy wzrost wartości marki na świecie Wyszczególnienie Wartość marki „Polska” (w mld USD) Miejsce w rankingu Zmiana do roku poprzedniego 201126924x 201247220+ 75,5% 201349720+ 5,3% 201460220 + 21,1% Źródło: Brand Finance Institute, London, UK

15 Turystyka wiejska to jeden z markowych produktów polskiej turystyki Aktywizacja rozwoju turystyki wiejskiej jednym z celów polityki turystycznej państwa zapisanych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku” Turystyka na obszarach wiejskich jednym z priorytetowych obszarów produktów polskiej turystyki w projekcie „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku” Jednym z kluczowych zadań na najbliższy okres jest wzmacnianie konkurencyjności produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki na poziomie krajowym i międzynarodowym 15 TURYSTYKA WIEJSKA WAŻNYM SEKTOREM TURYSTYKI

16 Tworzenie regionalnych produktów turystycznych Budowa wiosek tematycznych oraz obiektów specjalistycznych i pokazowych, a także gospodarstw edukacyjnych Tworzenie szlaków na obszarach wiejskich 16 ZNACZENIE TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI DLA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

17 17 PODZIAŁ REGIONALNY POLSKI W ZAKRESIE POTENCJAŁU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Ponad 90% obszaru Polski to obszary wiejskie GRUPA I GRUPA I - województwa wybitnie predestynowane do rozwoju turystyki wiejskiej GRUPA II - województwa o bardzo dużym, nie w pełni wykorzystywanym potencjale GRUPA III - województwa o dużym potencjale wykorzystywanym dla rozwoju innych form turystyki

18 18 KWATERY AGROTURYSTYCZNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2014 R. Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów Razem w Polsce – 7 802 kwatery agroturystyczne, Razem w Polsce – 7 802 kwatery agroturystyczne, według danych z Ewidencji Obiektów Turystycznych prowadzonych przez urzędy gmin

19 19 STRUKTURA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH KORZYSTAJĄCY Z TURYSTYKI WIEJSKIEJ Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów

20 Wyszczególnienie Gospodarstwa agroturystyczne Pozostałe obiekty Liczba obiektów na 100 km² 1,24,2 Średnia wielkość obiektu (liczba miejsc noclegowych) 953 Liczba turystów korzystających z 1 obiektu w ciągu roku, w tym turystów zagranicznych 68 2 (3,1%) 1 793 401 (22,4%) Średnia długość pobytu turysty polskiego (w dniach) 4,83,8 Średnia długość pobytu turysty zagranicznego (w dniach) 5,43,4 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych (%) 1334 20 KORZYSTAJĄCY Z TURYSTYKI WIEJSKIEJ - STATYSTYKI Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów Na podstawie badań przeprowadzonych na próbie 3,8 tys. gospodarstw agroturystycznych

21 21 Działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej Programu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich  Koncepcja przygotowania Programu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich  Projekt Programu Rozwoju Turystyki do 2020 r. Turystyka na obszarach wiejskich jednym z priorytetowych obszarów rozwoju polskiej turystyki  Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” organizowane od siedmiu lat w Kielcach we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”  Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” Jej celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich „Hity turystyki wiejskiej”  Projekt „Hity turystyki wiejskiej” Celem projektu jest budowa marki wiejskiego produktu turystycznego oraz jego promocja, przede wszystkim na arenie międzynarodowej Krajowej Sieci Najciekawszych Wsi  Koncepcja utworzenia Krajowej Sieci Najciekawszych Wsi

22 Aktywizuje różne środowiska wyzwalając przedsiębiorczość i aktywność społeczną Przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy Buduje świadomość społeczności lokalnych i regionalnych Wzmacnia i scala kapitał społeczny oraz pełni funkcje edukacyjne Podwyższa dumę z miejsca zamieszkania 22 TURYSTYKA WIEJSKA I AGROTURYSTYKA KOŁEM ZAMACHOWYM ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO

23 23 DZIAŁANIA POT W ZAKRESIE PROMOCJI TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH Prowadzenie skonsolidowanych działań, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku turystyki na obszarach wiejskich wśród turystów krajowych i zagranicznych, m.in.: tworzenie produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacji upowszechnianie standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług poszerzanie świadomości Polaków o możliwości spędzania czasu na terenach wiejskich i w obiektach agroturystycznych wymiana wiedzy i dobrych praktyk z zakresu turystyki wiejskiej Promocja poprzez wykorzystanie Narodowego Portalu Turystycznego www. polska.travel.pl

24 24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ROLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE NA TLE TRENDÓW ŚWIATOWYCH Kielce, 10 kwietnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google