Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portfel inwestycyjny Modelowanie lokowania aktywów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portfel inwestycyjny Modelowanie lokowania aktywów."— Zapis prezentacji:

1 Portfel inwestycyjny Modelowanie lokowania aktywów

2 Portfel inwestycyjny Jak podzielić portfel inwestycyjny na akcje (A), bony skarbowe (B) i obligacje (O), aby w perspektywie 5 lat spodziewany zysk wyniósł co najmniej 10% przy minimalnym ryzyku? 1. Metodą błądzenia geometrycznego generujemy 500 symulowanych wartości akcji, bonów skarbowych i obligacji za pięć lat. Zakładamy, że aktualna cena to 1 zł. (Zwróćmy uwagę na korelację cen naszych inwestycji!)

3 Przeklejonych 500 (x3) wartości z powtórzeń Próbne udziały – muszą się sumować do 1: SUMA(C3:E3) G6=SUMA.ILOCZYNÓW(C6:E6;$C$3:$E$3) H6=(G6/$B$1)^(1/5)-1 B1 - początkowa wartość portfela (chcemy zainwestować 1 zł) G6 – końcowa wartość portfela uzyskana metodą symulacyjną - ponieważ liczymy średni roczny zysk z 5 lat

4 Badania c.d. zWklejamy 500 (x3) symulowanych wartości do nowego arkusza zWprowadzamy próbne udziały poszczególnych rodzajów inwestycji i sumujemy je do jednego (chcemy zainwestować 100% naszych oszczędności) zKońcowa wartość portfela = końcowa wartość akcji + końcowa wartość bonów skarbowych + końcowa wartość obligacji Korzystamy z formuły SUMA.ILOCZYNÓW

5 Podział portfela zWyznaczamy średni roczny zysk oraz odchylenie standardowe z 500 symulowanych portfeli zZa pomocą dodatku Solver (patrz następny slajd) ustalamy udział poszczególnych rodzajów inwestycji, który przyniesie oczekiwany roczny zysk w wysokości co najmniej 10% przy minimalnym odchyleniu standardowym Średnia i odchylenie z kolumny Roczny zysk

6 Podział portfela - Solver zMinimalizujemy odchylenie standardowe rocznego zysku portfela: K6 yZmieniane komórki są udziałami poszczególnych rodzajów inwestycji: C3, D3, E3 yMusimy rozdzielić 100% pieniędzy na trzy inwestycje: F3=1 ySpodziewany roczny zysk musi wynosić co najmniej 10 %: K4>=0,1 yNie jest dozwolona krótka sprzedaż: udziały muszą mieć wartości nieujemne: C3, D3, E3 >=0 Minimalizujemy odchylenie standardowe

7 Skład portfela UWAGA! Proponowany skład portfela: wyniki mogą być różne. Solver znajduje rozwiązanie lokalne a nie globalne Zadane warunki brzegowe są spełnione Proponowany (optymalny) skład portfela

8 Zadanie nr 5 zNależy zebrać notowania roczne z 30 lat dla dwóch dowolnych instrumentów finansowych (akcje, obligacje, bony skarbowe,…) zDla danych historycznych obliczyć średnią arytmetyczną logarytmicznych stopę zwrotu (dryf) oraz odchylenie standardowe (zmienność) zPoprzez symulację wyznaczyć cenę tych instrumentów w horyzoncie 3- letnim, przyjmując jako początkową cenę – ich aktualną cenę nabycia (z danych źródłowych). zSymulację przeprowadzić dwiema metodami: (1) bootstrappingiem i (2) modelem błądzenia geometrycznego. Wyniki porównać zW kolejnym kroku budujemy portfel inwestycyjny. Załóżmy, że chcemy zainwestować 1000 zł. yJaką kwotę powinniśmy przeznaczyć na jeden i drugi instrument, aby nasz zysk był jak najwyższy przy założeniu, że dopuszczamy ryzyko (mierzone odchyleniem standardowym) maksymalnie na poziomie 15%? Model proszę nagrać na płytę i dołączyć wydrukowany opis rozwiązania (1 kartka dwustronna)


Pobierz ppt "Portfel inwestycyjny Modelowanie lokowania aktywów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google